• Novinky

     • Výlet do Londýna
      • Výlet do Londýna

      •      Kto má záujem o májový výlet do Londýna?  Máme voľné už len 4 miesta. V prípade, že máte záujem, príďte za Mgr. Marcelou Harmanovou (kabinet B23) ešte tento týždeň. Ak nebude v škole, tak angličtinárky (kabinet C16).  

             Podrobnejšie informácie sú v prílohe, aj s prehlásením, ktoré podpisujú rodičia.

     • Nohejbalisti "DRUHÍ"
      • Nohejbalisti "DRUHÍ"

      •   Dňa 12.12.2018 sa uskutočnil VIII. ročník mestského turnaja stredných škôl v nohejbale „O pohár primátora mesta Michalovce". Zúčastnili sa ho družstvá GPH, OA, SOŠOaS, SOŠsv.CM, SOŠT Michalovce. Školy postavili družstvo „A“ a družstvo „B“ .

         Desať družstiev súťažilo v skupinách. Až v poradí 22. zápas rozhodol o konečnom poradí družstiev.

       Poradie:

       1. miesto    GPH        „A“ Michalovce
       2. miesto    SOŠT     „B“   Michalovce
       3. miesto    SOŠOaS  „A“ Michalovce

             5.miesto        SOŠT „A“ Michalovce

       Matúš  Šimko, žiak IV.AK triedy, SOŠT Michalovce, bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

       Zostava :

        1.   Martin    Poľakovský     družstvo „B“

        2.   Matúš      Šimko            družstvo „B“

       3.    Richard    Parihuz         družstvo „B“        

        

        1.    Michal      Horčík          družstvo „A“ 

        2.    Marek       Plitko           družstvo „A“.

        3.    Matúš       Sivák           družstvo „A“

        4.    Viktor        Staruch        družstvo „A“ 

        

       Srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Šašala Stanislav

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      •          Dňa 7.12.2018 sa v priestoroch galérie ZOS uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero 2018. Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Súťažiaci prispievali do súťaže prozaickými a poetickými prácami. Súťažili   v štyroch kategóriách.

               Našu školu reprezentoval žiak Richard Harman, ktorý sa v III. kategórii (próza)  umiestnil na krásnom prvom mieste.

       PaedDr. Katarína Pajtášová

     • Stretnutie so spisovateľkou
      • Stretnutie so spisovateľkou

      •    Dňa 21.11. 2018 navštívili študenti III.CP Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde sa uskutočnilo  autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Zhovorčivá, sympatická slovenská autorka porozprávala študentom o svojich literárnych začiatkoch a o vzniku jednotlivých kníh, pri čítaní ktorých si prídu na svoje nielen milovníci ženských románov a historických románov, ale aj všetci tí, ktorí majú radi knihy z obdobia vojnového a povojnového hitlerovského Nemecka a mysteriózne príbehy.
       Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Mikulášske korčuľovanie
      • Mikulášske korčuľovanie

      •    Učitelia telesnej a športovej výchovy a ZRPŠ, pozývajú žiakov a zamestnancov školy, 4.12.2018 od 15:30 hod. do 16:30 hod., na Mikulášske korčuľovanie, ktoré sa uskutoční na zimnom štadióne v Michalovciach.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Stáž Erasmus Plus - Energorozvody
      • Stáž Erasmus Plus - Energorozvody

      • O pobyte, práci a trávení voľného času sa môžete dočítať v časti Projekty...

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •    Dňa 27.novembra 2018 sa naši študenti zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Táto súťaž sa koná každoročne pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a v tomto školskom ju organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice.

          Do krajského kola postúpili za školu víťazi z I. a II. miesta školského kola súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) – Ľubomír Pallaj, III.BP a Sylvia Maťašová, IV.AP a v kategórií B (žiaci 1. a 2. ročníka) – Ondrej Vagaský, II.CP a Alexander Tomko, II.CP.

          Umiestnenie našich študentov na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike je nasledujúce:  

       Kategória A:  

       Ľubomír Pallaj, III.BP – 8.miesto

       Sylvia Maťašová, IV.AP – 9.miesto

       Kategória B:  

       Ondrej Vagaský, II.CP – 4.miesto

       Alexander Tomko, II.CP – 9.miesto

       Žiakov na súťaži sprevádzal p.Vladimír Pénzeš, MOV. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Správu zo školského kola si môžete prečítať na tomto mieste. 

       (Ing. Gabriel Staško, p.Vladimír Pénzeš)

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •   Dňa 25.októbra 2018 sa v priestoroch veľkej telocvične GPH konala prezentačná výstava „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, pre žiakov ZŠ pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

         Na výstave sa prezentovalo 20 stredných škôl KSK. Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, privítala hostí, riaditeľov stredných a základných škôl, výchovných a kariérnych poradcov, pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a v neposlednom rade študentov stredných škôl a žiakov základných škôl. Obracala sa predovšetkým na žiakov základných škôl a podčiarkla význam správnej voľby školy a následne ďalšieho smerovania  životov mladých ľudí. Slovom sa prihovoril aj Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

         O 10:00 hod. sa konal workshope pri príležitosti podujatia Správna voľba povolania, na ktorom sa zúčastnili vedúca Odboru školstva, zástupcovia ÚPSVaR, riaditelia škôl, výchovní a kariérni poradcovia, zástupcovia jednotlivých základných škôl.

       Stredná odborná škola technická sa prezentovala úspešnými projektami našich študentov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa žiakov ZŠ a informovali sa o podmienkach štúdia. Veríme, že sme vzbudili záujem o štúdium na našej škole aj u žiakov, ktorí ešte neboli pevne rozhodnutí, kam na SŠ.

       (N_M)

     • Stolný tenis / okresné kolo
      • Stolný tenis / okresné kolo

      •   Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo na na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, pod zástitou Slovenskej Asociácie Športu na Školách. Našu školu reprezentovali Šipoš Radomír IV.DP, Leško Richard III.BP, Geľatič Kristián II.DP, Čičvák Lukáš II.DP. 

       V silnej konkurencii škôl sa družstvo našej školy umiestnilo na peknom 3.mieste, čím si zabezpečilo postup do dlhodobej športovej súťaže. 

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. 

       PaedDr.Jana Hamadejová

     • Súťaž o prvenstvo
      • Súťaž o prvenstvo

      •    Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach v spolupráci s Rodičovským združením pri SOŠ technickej v Michalovciach vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 súťaž:

       o najlepšiu triedu v dochádzke

       o najlepšiu triedu v prospechu

          Súťaž trvá od 1.septembra 2018 do 21.júna 2019. Veríme, že zmobilizujete svoje sily a zabojujete o prvenstvo. Držíme Vám palce a už teraz sa tešíme na výsledky tried. 

     • AMAVET 2018 / krajské kolo
      • AMAVET 2018 / krajské kolo

      •   AMAVET už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.

         18.októbra 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj. Svoj projekt pod názvom Verejné osvetlenie podľa futuristov do súťaže prihlásili aj dve študentky našej školy – Petra PrevercikováSylvija Maťašová, žiačky IV.AP triedy.

         Ich projekt bol jeden z tých, ktoré postúpili na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Toto podujatie bude opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutoční v dňoch 7. až 10. novembra 2018, v čase od 9:00 -18:00 v areáli výstaviska INCHEBA.

       Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.

       (N_M)

      • DOD na TU v Košiciach

      • Dňa 16.októbra 2018 sa uskutočnil  Deň otvorených dverí  na Technickej univerzite v Košiciach.

       Akcie sa zúčastnilo  70  žiakov tretieho ročníka študijných odborov: elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a mechanik mechatronik  s pedagogickým dozorom Ing. Tatiana Parikrupová, Ing. Mária Irchová, Ján Matej a Vladimír Penzeš.

       Po úvodnom otvorení DOD konanom v aule Maxima sa pedagógovia a študenti našej školy rozišli po jednotlivých fakultách TU, kde mali možnosť oboznámiť sa so študijným programom  a poprezerať si odborné učebne,  laboratória a ich technické vybavenie spolu s rôznymi  ukážkami prác diplomantov a bakalárov. V knižnici TU mala každá fakulta svoj propagačný  stánok s možnosťami štúdia. Po celom areáli TU  boli pestré sprievodné  akcie pre účastníkov DOD s možnosťou získania podrobnejších propagačných materiálov, občerstvenia a drobných darčekov.

       Veríme, že dnešný deň bol nápomocný pri rozhodovaní sa kam po skončení strednej školy.

       Ing. Mária Irchová

     • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“
      • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“

      •  

       Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania, aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regióne v spolupráci s mnohými podnikateľskými subjektmi v meste a okolí, pripraviť žiakov pre štúdium na technických vysokých školách.

       S cieľom prezentovať možnosti duálneho vzdelávania a možnosti odborného technického vzdelávania zorganizovala SOŠT Michalovce pod záštitou KSK konferenciu pod názvom „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“. Konferencia sa konala 10.októbra 2018 v hoteli Družba v Michalovciach.

       Priebeh konferencie bol rozdelený do troch blokov. Po otvorení konferencie a príhovoroch riaditeľa SOŠT Jaroslava Kapitana a podpredsedu KSK Daniela Rusnáka nasledoval prvý blok venovaný duálnemu vzdelávaniu. Riaditeľ SOŠT v príspevku prezentoval víziu školy a duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠT. S príspevkami k duálnemu vzdelávaniu vystúpili poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Miroslav Sopko, poslanec Zastupiteľstva KSK, člen školskej komisie Zastupiteľstva KSK a asistent poslanca NR SR Milan Kaplan. V bloku o duálnom vzdelávaní príspevkom prispeli aj BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Michatek k.s. Michalovce a Syráreň Bel Slovensko a.s. Michalovce, ktorí sú partnermi SOŠT Michalovce v duálnom vzdelávaní.

       Druhý blok bol venovaný možnostiam štúdia na SOŠT Michalovce. Výchovní poradcovia predstavili oblasti vzdelávania doprava a ekonomika, informatika, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika,  v každej vzdelávacej oblasti konkrétne študijné odbory. V tomto bloku sa prezentovali vo vzdelávacích oblastiach aj podnikateľské subjekty z regiónu, s ktorými SOŠT Michalovce spolupracuje v rámci odbornej praxe, stredoškolskej odbornej činnosti, exkurzií.  Príspevkom prispeli zástupcovia spoločností LC Slovaktrans s.r.o. Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance, T-Systems Slovakia s.r.o. Košice. Vystúpil aj zástupca SIOV, ktorý prezentoval potrebu prepojenia vzdelávania s praxou.

       Tretí blok bol zameraný na absolventov školy, na úspechy školy v rôznych súťažiach, v stredoškolskej odbornej činnosti. Príspevkom prispeli úspešní absolventi školy. Riaditeľ Tesco Michalovce, tiež absolvent školy, prezentoval spoluprácu s SOŠT v rámci komunitných projektov, spoluprácu pri Festivale technického talentu. SOŠT má veľa úspešných žiakov, absolventov, najvýraznejšie úspechy školy boli prezentované multimediálnym spotom. V tomto bloku vystúpila aj zástupkyňa Rady rodičov na tejto konferencii, prezentovala úspechy študenta SOŠT z posledných dní v súťaži Prelož a zaspievaj.  

       Je možné konštatovať, že Stredná odborná škola technická má čo ponúknuť a ponúka študentom kvalitné vzdelávanie. Všetci si prídu na svoje. Tí, ktorí chcú pracovať ihneď po škole, aj tí, ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách.  Študenti SOŠT Michalovce sú úspešní nie len v našom regióne, aj v rámci celého Slovenska a v zahraničí. SOŠ technickej sa podarilo prepojiť teóriu s praxou vďaka výbornej spolupráci s podnikateľskými subjektami.

       Veríme, že riaditelia a výchovní poradcovia zo základných škôl získali informácie, vďaka ktorým budú môcť lepšie priblížiť možnosti štúdia a duálneho vzdelávania žiakom ZŠ a ich rodičom a byť im nápomocní v rozhodovaní.

       Všetkých, ktorí pracujeme na SOŠT Michalovce veľmi poteší, ak informácie o SOŠT sprostredkujete svojim deťom, žiakom, známym.

       Fotografie z konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Za SOŠT Michalovce realizačný tím konferencie.

     • Pozdrav z Talianska
      • Pozdrav z Talianska

      •      Pozdrav z Talianska zasielajú účastníci stáže programu Erasmus Plus. Dňa 30. 9. 2018 sa začala 14 dňová mobilita šiestich študentov našej školy odboru mechanik mechatronik v troch firmách v talianskom meste Saluzzo. Študenti bývajú v rodinách talianskych študentov školy Liceo Bodoni a 14. 10. 2018 pricestujú šiesti talianski študenti na Slovensko pracovať vo firme BSH Michalovce. O pocitoch a zážitkoch študentov počas prvých dní stáže napísala jedna zo študentiek článok do školského časopisu. Ak ste zvedaví, precvičte si angličtinu a pozrite si spoločnú fotografiu z návštevy Turína cez víkend....From Slovakia with friendship.

       Mgr. Monika Bongová