• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2022/2023

      • Otvorenie školského roka 2022/2023 bude prebiehať dňa 5. septembra 2022 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 9:00

       pracovisko Kapušianska - 8:15

        

       Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.pdf).

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár