• Novinky

     • Otvorenie školského roka 2020/2021
      • Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Otvorenie školského roka 2020/2021 bude prebiehať vo vnútorných priestoroch školy na jednotlivých pracoviskách pod vedením triednych učiteľov dňa 2. septembra 2020 do 8.30 nasledovne:

       Žiaci 4. ročníka: 08:00 - 08:10
       Žiaci 3. ročníka: 08:10 - 08:20
       Žiaci 2. ročníka: 08:20 - 08:30
       Žiaci 1. ročníka: 08:30 - 08:40 (viď pracovisko nižšie).


       Každý žiak preto musí mať rúško.

       Každý žiak prinesie so sebou dotazník a vyhlásenie (priloha4.docx) podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom.

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:
       Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       Odbor 2675 M elektrotechnika
       Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:
       Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       Odbor 2487 H autoopravár

     • Technická myšlienka roka 2020
      • Technická myšlienka roka 2020

      •   Celoslovenská súťaž Technická Myšlienka Roka (TMR) je pre študentov stredných škôl, so zámerom spopularizovať vysokoškolské štúdium. Organizátorom je Žilinská univerzita.

          V ročníku TMR 2020 sme mali prihláseného žiaka Richarda Harmana (IV.BP) s projektom Inteligentné zrkadlo. Vyzeralo to, že sa súťaž vôbec neuskutoční kvôli koronavírusu, no nakoniec usporiadatelia zrealizovali finálové kolo 11.mája 2020 dištančným spôsobom – on line. Študenti mohli zaslať video. No byť dostupný on-line bolo pre študenta výhodou, keďže mohol po svojej prezentácii zodpovedať otázky členov komisie a ostatných súťažiacich. Richard súťažil online a získal vo veľmi silnej konkurencii krásne 2.miesto a s ním hodnotné ceny.

       Richardovi srdečne blahoželáme a na ďalšej ceste mu prajeme veľa úspechov!

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Nasleduj Alberta - Viliam Jakubec
      • Nasleduj Alberta - Viliam Jakubec

      •    Odborný mesačník ATP Journal prináša už od roku 1994 aktuálne, detailné a presné informácie z oblasti priemyselnej automatizácie a podnikových informačných systémov. Venuje sa aj nadaným, talentovaným mladým odborníkom. V čísle 4/2020 vyšiel rozhovor so študentom našej školy, Viliamom Jakubcom, ktorý je nielen výborný žiak, ale aj mladý, talentovaný technik, ktorý dosahoval úspechy na rôznych súťažiach.

          Viac si prečítajte na tomto mieste.

     • NEZATVÁRAJME OČI PRED NÁSILÍM
      • NEZATVÁRAJME OČI PRED NÁSILÍM

      •    

          V dobe, kedy z dôvodu šírenia COVID-19  ostali na dlhú dobu v domácnostiach deti a ich rodičia bez možnosti iných sociálnych kontaktov, rastie počet telefonátov na linky pomoci. Nárast telefonátov na linky pomoci je za posledné obdobie o 10 % vyšší.

          Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. Štatistiky hovoria, že až 7. osoba, ktorej sa dieťa zdôverí, jej aj reálne pomôže.

          Kontakty sú síce všetkým prístupné na rôznych stránkach, je však dôležité ich pravidelne dávať ľuďom na oči, nech v nich rastie odhodlanie konečne požiadať o pomoc pre seba, blízkych či iných ľudí, ktorí zažívajú nejakú formu násilia. 

       Pozrite si:

        

     • COVID - 19
      • COVID - 19

      • Milí žiaci i kolegovia!

          Koronavírus miluje stres! Stres a panika, ktorú teraz mnohí zažívajú pre opatrenia súvisiace s koronavírusom, totiž oslabujú imunitu. Nebezpečné je aj nonstop sledovanie najnovších správ. “Môže to viesť až k emočnému kolapsu,” V súvislosti s ohrozením života a zdravia vždy prichádza najviac emócií, žiaľ tých negatívnych  - pocity neistoty, obavy, až úzkosti, imobilizujúci a ochromujúci strach. A ak stúpajú emócie takmer vždy klesá racio, teda laicky povedané, kde je veľa pocitov, je málo rozumu. Do  toho sa nám ponúka množstvo jednak informácií, ale taktiež i dezinformácií. Celkom prirodzene sa človek cíti zmätený. Preto je v týchto dňoch veľmi dôležité, aby sa ľudia sústredili na to, čo pomáha chrániť duševné zdravie a čo posilňuje schopnosť zvládať stres. Pretože koronavírus miluje stres.

          Súčasná situácia prináša výzvy, na ktoré nie sme zvyknutí a ani dostatočne pripravení. Cítite sa zmätene, smutnejší, nervóznejší či úzkostliví? Pomôcť môže rozhovor s ľuďmi, ktorým dôverujete (rodina, priatelia...). Spomínate si ešte na relax či veci, ktoré ste nemohli robiť kvôli nabitému pracovnému času? Nuž, teraz je priestor sa k nim vrátiť a zdokonaliť ich! No nezabúdajme na pracovné návyky či stúdium. Vzhľadom na to, že vzdelávanie prebieha teraz dištančnou formou, ktorú sme si predtým nemali možnosť nacvičiť, netreba popri školských povinnostiach zabúdať aj na psychohygienu. Keďže sa s Vami nemôžem stretnúť osobne, ponúkam možnosť konzultácie online formou. Takúto konzultáciu môžete, ako vždy, využiť jednak v prípade, ak Vás trápia školské záležitosti, ale aj vtedy ak prežívate obavy, stres či úzkosť zo súčasnej situácie. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom mailu annamatovicova@gmail.com a následne si vieme dohodnúť čas aj spôsob konzultácie. 

          Viac o mojej práci nájdete na našej webovej stránke na tomto mieste. Želám Vám všetkým pohodové dni v plnom zdraví. Vaša školská psychologička,

       PhDr. Anna Matovičová

     • SMART HOME / súťaž VSD
      • SMART HOME / súťaž VSD

      • V areáli TU Košice v budove TECHNOCOMU sa konal 13. ročník súťaže VSD Košice. Nahlásených do súťaže bolo 12 tímov zo 6 stredných odborných škôl z východoslovenského regiónu. Pre 13. ročník súťaže,  spoločnosť VSD vyhlásila tímovú súťaž na tému SMART HOME.

       Našu školu reprezentovali tri tímy. Tím TESLOVCI – Richard Harman, Viliam Jakubec a Michal Romančák sa umiestnil na 2. mieste, na 5. mieste  skončil tím ENERGETIC FANS – Martin Lukačin, Martin Petričko a Ľubomír Palaj. Súťažil ešte aj tím MLANATECH – Samuel Dubík, Patrik Ďurčák a Štefan Priščák. Súťažilo sa o hodnotné ceny. Každý člen tímu dostal cenu. Členovia tímu TESLOVCI sa potešili kamere GoPRO hero7, každý člen tímu ENERGETIC FANS dostal Bluetooth reproduktor.                                                      

       So žiakmi na súťaži boli aj ich konzultanti Ing. Mária Irchová, Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič. Pre účastníkov súťaže bolo  počas prestávok pripravené občerstvenie aj obed.

       Ing. Miron Štefanič

     • Futsalový turnaj
      • Futsalový turnaj

      • Od decembra 2019 do februára 2020 sa konal futsalový turnaj žiakov na pracovisku Kapušianska.

       Už prvé vyradzovacie kolá ukázali, že hráčska úroveň tohto ročníka bola na vyššej úrovni ako v minulom roku. Nadšenie a snaha po víťazstve sa niesli celým turnajom.

       Výsledok turnaja : 1. miesto   I.AK

                                     2. miesto  IV.AK

                                     3. miesto  II.AK

       Najlepším strelcom turnaja sa stal Denis Hromý z I.AK.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Stanislav Šašala, kabinet TEV

     • Jack & Joe
      • Jack & Joe

      • Divadelné predstavenie v angličtine

           Dnes, t.j. 27.2.2020, sa 60 študentov našej školy zúčastnilo divadelného predstavenia prevažne v anglickom jazyku Jack & Joe v podaní Divadelného centra z Martina. Divadelná inscenácia bola o dvojičkách, z ktorých jeden sa dostal do život ohrozujúcej situácie a kým ten druhý pozháňal pomoc, zažil rôzne, pre diváka vtipné, situácie. Komédia sa samozrejme skončila „happy endom“.

          Študenti mali možnosť zistiť, koľko toho z angličtiny vedia či nevedia, koľko sú schopní porozumieť hovorenému textu, ale počas divadelnej hry sa aj naučiť viac či menej nezvyčajné slovné spojenia, tzv. kolokácie. Sme radi, že Divadelné centrum pripravuje každoročne pre žiakov nové predstavenie. Už dnes sa tešíme na to budúcoročné a za tohtoročné im ďakujeme.

       M.Harmanová

     • Školské kolo SOČ
      • Školské kolo SOČ

      •     Dňa 25. februára 2020 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 42. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťaž otvoril riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan za účasti zástupcu zriaďovateľa Ing. Petra Kutrucza vedúceho oddelenia pre rozvoj školstva. Škola je prepojená s praxou, preto v školských hodnotiacich komisiách prijali účasť aj zamestnanci firmy BSH Drives and Pumps Michalovce, Lekos Sobrance a FEI TU Košice.

       Súťažilo sa v siedmich súťažných skupinách a súťaže  sa zúčastnilo 69 žiakov so 74 prácami. Okrem ocenených na prvých troch miestach (priložená výsledková listina ŠK SOČ) bolo udelené aj jedno zvláštne ocenenie:

       • v súťažnej komisii Zosilňovače, zdroje, meniče napätia a učebné pomôcky

       za originalitu a rozsah práce:

        

       SOKOL  Peter II.BP – Symetrický napájací zdroj

        

       Na obvodnom kole dňa 23. marca 2020 bude našu školu reprezentovať 11 žiakov s 11 prácami v 6 súťažných odboroch (priložená listina postupujúcich prác na OK SOČ).

       Na tomto mieste si môžete pozrieť video zo školského kola SOČ na našej škole.  

       Na ďalších kolách SOČ našim študentom držíme palce!

       Ing. Mária Irchová, garant SOČ na SOŠ technicej v Michalovciach

       p.Michal Orosz, fotodokumentácia a video

     • KPA
      • KPA

      • V dňoch od 17.2.2020 do 21.2.2020 sa uskutočnil KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT - ZIMNÝ pre žiakov 1 ročníka v lyžiarskom stredisku SKI DRIENICA.

       21.2.2020 si žiaci svoje lyžiarske schopnosti overili v slalome, s výsledkom:

       1.miesto: Samuel PAPCUN I.BP

       2.miesto: Šimon NAŠČÁK I.BK

       3.miesto: Artur VIKTOROVYČ MIOVKANYCH I.BP

       Srdečne blahoželáme.

       Inštruktormi lyžovania boli:

       Mgr.S.Onderko,Ing.Ľ.Hrustičová,Ing.J.Vašková,Ing.J.Pirkovský,Ing.I.Pirčák.

       Pedagogický dozor vykonávali: PaedDr.S.Šašala, Ing.O.Heveryová, Mgr.J.Galanová, Ing.A.Pauliková, Ing.Š.Pešta, Mgr.E.Országhová, Mgr.P.Barančík

       Za ich prácu a skvelú atmosféru na KPA im veľmi pekne ďakujem.

       Vedúca KPA , PaedDr.J.Hamadejová

     • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo

      •    V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, už tradične v spolupráci s organizáciou Zväz Rusov na Slovensku. Motto 14. ročníka Vďaka za mier! / Спасибо за мир! napovedá, že súťaž je tematicky venovaná blížiacemu sa 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu 2. svetovej vojny.

        

       V silnej konkurencii získali:

       2. miesto Tomáš Knežo  - I. AP v kategórii próza SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  II. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       3. miesto Artur Miovkanych - I. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Tomášovi, Oleksandrovi a Arturovi srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
      • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!

      • Milí študenti,

           Technická univerzita v Košiciach, FMMR (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) vám ponúka šancu zapojiť sa do súťaže o tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi! Podmienkou je obetovať 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka https://forms.gle/BDsbJvKcCUaBjbL3A

       Váš názor je pre nich veľmi dôležitý. NAOZAJ VEĽMI. Dotazník prosím vyplňte do 6.3.2020. Žrebovanie ceny bude 31.3.2020. Váš čas pri vypĺňaní dotazníka si vážime a ďakujeme!

       FMMR tím :) 

        

     • Technické talenty 2020+
      • Technické talenty 2020+

      • Milí študenti, na základe veľmi dobrých skúseností v doterajšej spolupráci so stredoškolskými pedagógmi aj študentami, si Vám dovoľujeme pripomenúť náš nový projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. 

       Hlavným cieľom projektu je popularizácia technického vzdelávania u mladých ľudí. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka (resp. v posledných dvoch ročníkoch).

        Čo môže študent získať?

       Každý mesiac bude vyhodnotených 3 až 6 najlepších študentov, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 200 eur. 

        Ako sa môže študent zapojiť?

       Študent má na výber 5 zaujímavých tém, ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Na tému, ktorá ho zaujme najviac, napíše prácu min. rozsahu 1 normostrana. 

       Môže ísť o úvahu na danú tému, alebo aj o rozsiahlejší opis nápadu, príp. vymysleného projektu. Študenti sa nemusia báť upustiť uzdu svojej fantázii :-).

        Všetky potrebné informácie nájdete na: https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/

        

     • 42.ročník ŠK SOČ
      • 42.ročník ŠK SOČ

      • Organizačné pokyny / odovzdávanie prác:

       Dňa  21.02.2020 – v piatok v LZM 2 (D- 14) od 8,00 hod. do 11,00 hod. súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú   technickú dokumentáciu v tlačovej podobe podľa predchádzajúcich usmernení  - 3x -  farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače 

       Organizačné pokyny v deň školského kola:

       • dňa  25.02.2020 v utorok pred jarnými prázdninami sa na SOŠT MI, Partizánska 1 uskutoční  školské kolo SOČ
       • dňa 25.02.2020 je nástup žiakov do školy o 8,00 hod.
       • otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,30 hod.
       • súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách

       Nezabudnúť na to, že je potrebné dodržať písanie dokumentácie práce podľa metodickej príručky ( citácie z literatúry, označovanie  strán tabuliek, fotografií a podobne) počet strán 15 až maximálne 25 textu (text navyše je penalizovaný vylúčením zo súťaže ) ak práca obsahuje veľa obrázkov a text navyše dá sa uložiť na médiá alebo do prílohy, ktorá sa v počte strán nečísluje; metodická príručka obsahuje aj typy a spôsoby na obhajobu práce (viď metodická príručka alebo podklady od predseníčky KK SOČ)

       Nezabudnúť na text čestného prehlásenia ( farebne vyznačená časť musí byť uvedená v práci; viď čestné prehlásenie )

       Práce sa do systému (na stránke www.siov.sk) budú prihlasovať až po skončení školského kola SOČ a vtedy sa dopíšu aj súťažné odbory.

        

       Upozorňujem:

          Na primerané slušné oblečenie a obutie ( bez prezúvok )

          Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa

          Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže

        

       Dokumenty na stiahnutie:

       Metodika SOČ 2019/2020

       Čestné vyhlásenie

       Podklady hodnotenia prác od predsedníčky krajského kola SOČ

       Ing. Mária Irchová, školská metodička SOČ

     • ES LEMEŠANY / exkurzia
      • ES LEMEŠANY / exkurzia

      •    Žiaci štvrtého ročníka z tried IV.AP a IV.BP odboru elektrotechnika boli dňa 11.2.2020 na exkurzii v elektrickej stanici Lemešany. Táto stanica patrí medzi väčšie stanice v rozvodnej sústave Slovenska. Skladá sa dvoch časti, prvá 400 kV patrí SEPS Slovenska a druhá časť 110 kV VSD spoločnosti. Pracovníci rozvodne žiakom ukázali vonkajšiu rozvodňou 110 kV a vnútornú rozvodňu 22 kV, podali im k tomu odborný výklad. Navštívili sme laboratórium veľmi vysokého napätia prof. Karola Martona, skúšobňu OOPP a skúšobňu olejov pre transformátory. Zaujímavé boli aj ukážky zo zisťovania porúch na káblových vedeniach. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič.

          Chceme sa poďakovať pracovníkom VSD za prežitý pekný deň a za zaujímavý výklad. Naše poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Romaňákovi pracovníkovi VSD za vybavenie exkurzie. 

       Ing. Miron Štefanič