• Novinky

     • Basketbal žiakov SŠ / obvodové kolo
      • Basketbal žiakov SŠ / obvodové kolo

      •    Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo obvodové kolo v basketbale žiakov SŠ. Naši chlapci obsadili 3.miesto v skupine, čo nestačilo na postup do okresného kola. 

       Školu reprezentovali: 

       Bajus Filip 3.AP, Džurina Samuel 4.AP, Hajdu Patrik 2.AP, Iľko Rastislav 3.AP, Miovkanych Artur 4.AP, Skyba Samuel 3.EP, Tomáš František 2.AP, Šiňanský Samuel 2.BP.

       Za reprezentáciu školy chlapcom ďakujeme.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
      • Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

      •  

       EXKURZIA V ZEMPLÍNSKOM KULTÚRNOM CENTRE A HVEZDÁRNI

       Dňa 18. 11. 2022 sa žiaci I. AP triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

       Exkurzia sa konala v priestoroch Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach.

       Žiaci I. AP triedy sa oboznámili s činnosťou ZKCH a v galérii ZKCH si pozreli aktuálnu výstavu fotografií.

       Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň je osvetovým zariadením špecializovaného zamerania s krajskou pôsobnosťou na území Košického samosprávneho kraja a kultúrno-osvetovým zariadením všeobecného zamerania s regionálnou pôsobnosťou na území okresov Michalovce a Sobrance.

       Cieľom ZKCH je starať sa o rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, zabezpečovať prevenciu negatívnych javov, šíriť informácie z oblasti vedy, techniky, výskumu, vývoja a neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie.

       Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc využili produktívne - dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o činnosti ZKCH a z exkurzie odchádzali obohatení o estetické zážitky z výstavy.

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca Sjl

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      •    Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe.

           Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti a zme­rať si sily so svojimi rovesníkmi; motivovať ich k tvorivému písaniu, prispieť tak k zlepšeniu ich vyjadrovacích schopností; ponúknuť im príležitosť na kreatívne uchopenie jazyka so zapojením a rozvíjaním pred­sta­vi­vos­ti a o­brazotvornosti. Vymedzeným žánrom 2. ročníka súťaže je poviedka, téma Čo je môj domov. Uzávierka súťažných príspevkov je 31. 12. 2022.

          V minuloročnom prvom ročníku tejto celoslovenskej súťaže sa náš študent, Dominik Gajdoš zo IV. BP, umiestnil na peknom šiestom mieste. Dominikova súťažná práca bola publikovaná v časopise Prekroč svoj tieň ISSN 2644-6707 a v recenzovanom zborníku ISBN 978-80-570-4259-4. Zborník vo forme e-publikácie si môžete pozrieť tu: https://www.prekrocsvojtien.sk/recenzovany-zbornik-ocenenych-prispevkov-celoslovenskej-literarnej-sutaze-prekroc-svoj-tien-1-rocnik/

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Projekt č.3: 2022-1-SK01-KA121-VET000055732

       Trvanie projektu: 1.06.2022 - 31.08.2023 (15 mesiacov)

       Celkový grant projektu: 133.690,- EUR

       Cieľ projektov:

       - skvalitniť a zatraktívniť vzdelávanie pre všetky študijné a učebné odbory,

       - nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií,

       - zdokonaliť sa v cudzom jazyku - získať Europass a Certifikát zahraničnej firmy.

        

       Informáie o všetkých projektoch v rámci Erasmus+ na našej škole nájdete v tejto brožúre, ktorú pripravila koordinátorka Erasmus+ Mgr.Monika Bongová. 

        

          V čase od 25.9.2022 do 8.10.2022 sa 42 žiakov a 8 pedagogikých zamestnancov SOŠ technickej zúčastnilo troch mobilít. Dvaja z 8 pedagógov boli súčasťou programu JOB SHADOWING. Išlo o mobility do týchto štátov:

       1. Česká republika - Javorník, firma: Energorozvody

       2. Nemecko - Schkeuditz, firma: Vitalis

       3. Slovinsko - Škofja Loka, firma: Polycom

       Pripravujeme ešte stáž v mesiaci február v Kopřivniciach v Českej republike vo firme Tatra. 

          Každá z týchto mobilít mala svoje špecifiká a prednosti, všetky mobility boli pre žiakov prínosné. O jednotlivých mobilitách, o ich priebehu sa postupne dozviete na našich stránkach z príspevkov učiteľov a žiakov. Veríme, že si tu každý nájde to, čo ho zaujíma a že aj tieto informácie a príspevky budú pre mnohých študentov motiváciou, prečo sa takejto stáže v zahraničí zúčastniť. 

       Slovinsko - pohľad sprievodnej osoby (PhDr. Jana Hűblerová)

       Nemecko - účastníčka programu Job shadowing (Ing. Ľubica Hrustičová)

       Česká republika - pohľad mentorky (Ing. Nataša Masnicová)

       (nm)

        

        

     • Pozvánka na bežecké podujatie
      • Pozvánka na bežecké podujatie

      •      25.novembra 2022 (piatok) sa budú konať bežecké podujatia pri príležitosti oslobodenia mesta Michalovce. Bližšie informácie  nájdete v letákoch. 

     • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET
      • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

      • Celoštátne finále súťaže sa uskutočnilo 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, v Bratislave. Na finále súťaže sa stretli desiatky mladých ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Z našej školy postúpili Dominik Gajdoš a Dominik Gazda s projektom „Výroba tuhy do 3D tlačiarne“.

            Tohtoročný Amavet bol zároveň aj otváracím podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 7.11.2022 od 9:00 – 17:30 žiaci prezentovali súťažné projekty verejnosti a odbornej hodnotiacej komisii, ktorá bola zložená zo zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a odborníkov z praxe. Druhý deň, 8.11.2022 od 9:00 – 11:30 hod. sa konali Science talks  najmä s osobami, ktoré mohli odovzdať súťažiacim osobné skúsenosti zo svojej „cesty“ k úspechu a o 13:00 hod. nasledovalo vyhlásenie výsledkov.

       Dominik Gazda a Dominik Gajdoš získali špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.

       A ako sa na priebeh súťaže pozerajú samotní aktéri?

            Mali sme možnosť zúčastniť sa jubilejného 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Prezentovali sme projekt ,,Výroba tuhy do 3D tlačiarne’’ nielen celej odbornej komisii, no taktiež aj ľuďom, ktorí mali záujem o náš projekt. Popri tom sme si našli čas aj na prezretie zaujímavých  projektov našich konkurentov z rôznych oblastí. Spoznali sme mnoho vzdelaných ľudí, ktorí sa svojej problematike venujú naplno a sú zapálení pre to, čo robia.

            Pondelok sme celý deň prezentovali náš projekt, okrem prestávok na obed a večeru. Večer sme mali voľno, ktoré sme strávili v meste. Okolo 22:00 hod. sme prišli na hotel, kde sme boli ubytovaní. Bratislava je veľké mesto a za tak krátky čas sme ho nestihli spoznať. Utorok sme mali program v Auréliu, ktorý si pre nás pripravili organizátori. Popoludní bolo vyhlásenie výsledkov a špeciálna cena poroty nás veľmi potešila. Mali sme tú česť postaviť sa na pódium pred všetkých autorov projektov. Bol to dobrý pocit z toho, že naša snaha nebola márna.

       (dg)

       A ešte vyjadrenie AMAVETU:

        „Víťazmi ste všetci tu prítomní na finále súťaže už tým, že ste postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále! A pokiaľ nebudete ocenení, neznamená to, že vaša vedátorská práca nie je kvalitná, ale je to len odzrkadlenie zvyšujúcej sa odbornej konkurencie prác vo vede a technike. Preto pokračujte vo svojej práci ďalej, prekonávajte prekážky a smerujte k svojmu cieľu! Taký je charakter vedy, bez ktorej nie je možný pokrok ľudstva.“

        

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Bedminton chlapcov / regionálne finále
      • Bedminton chlapcov / regionálne finále

      •    V pondelok 14.11.2022 sa konalo regionálne finále XIV.ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone chlapcovUsporiadateľom bol odbor školstva úradu KSK a Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže. 

          Za školu súťažilo 3 - členné družstvo chlapcov v zložení: Mičko Maroš III.BP, Petrovčík Peter III.BP, Kapláč Jakub IV.DP. Obsadili 4.miesto.

          Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • IT SHOW DATACOMP
      • IT SHOW DATACOMP

      •     V dňoch 4. - 5. 11.2022 sa v OC Optima v Košiciach uskutočnil 5. ročník IT show Datacomp. Na tejto výstave sa zúčastnili žiaci II.DP triedy. Pre študentov bol pripravený špeciálny program, rozhovory o pokroku a trendoch, súťaže o hodnotné ceny, informačný kvíz a zábavný program. Žiaci si prezreli stánky vystavovateľov, navštívili hernú zónu v Cinemaxe, zapojili sa aj do súťaže. Na záver bolo žrebovanie škôl o hodnotné ceny, naša škola žiaľ nepatrila medzi vyžrebované. 

           Túto akciu hodnotím ako veľmi pozitívnu a dobre pripravenú, možno konštatovať, že bola obohatením pre zúčastnených.

        Ing. Jarmila Vašková

     •    Inteligentná inštalácia modernej učebne
      •    Inteligentná inštalácia modernej učebne

      •        V minulom školskom roku 2021/2022 sa naša škola uchádzala o finančnú podporu Nadácie VSE vo výške 1940,- €. Jednalo sa o finančný príspevok na podporu verejnoprospešného účelu „podpory vzdelávania“. Túto podporu sme získali a využitie financií bolo zmluvne dohodnuté.

            Celý projekt bol rozčlenený na dve časti. Tou prvou boli projekty žiakov, ktoré pripravovali na 15.ročník tímovej súťaže VSD na tému Manažment odpadového hospodárstva, ktorá sa konala 5.mája 2022.  Za školu súťažili dva tímy, kde chlapci s prácou „Zariadenie na výrobu tuhy do 3D tlačiarne“ z recyklovaných plastov získali 2.miesto – Dominik Gajdoš a Dominik Gazda – študenti teraz už 4.ročníka. Druhý projekt bol Triedička odpadu – Patrik Ondočik a Gabriel Saloň (4.ročník).  Obidva projekty boli na vysokej úrovni a vyžadovali si tvorivosť, zručnosť aj tímovú prácu.

       Ďalšia časť projektu je Smart učebňa, ktorej cieľom bolo vybaviť laboratórium elektrotechnického merania inteligentnými zariadeniami, ktoré zabezpečia dokonalý prehľad  o učebni bez toho, aby sme ju museli neustále fyzicky kontrolovať. Je zabezpečená vzájomná komunikácia medzi inteligentnými zariadeniami a dáva informáciu o bezpečnostnej hrozbe formou notifikácie alebo SMS správy.  Okrem bezpečnostného hľadiska, na ktoré bola smart učebňa plánovaná, slúži aj ako učebná pomôcka. Jednotlivé komponenty sú ľahko demontovateľné a využívajú sa aj na výučbu. Žiaci sa učia pracovať s takýmito zariadeniami, nastavujú vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami a zabezpečujú výstupy na rôzne zariadenia - riadiacu jednotku, smart telefón, notebook.

            Celý tento projekt v rámci podpory vzdelávania splnil svoj cieľ. Podporil tvorivosť, originalitu, tímovú prácu žiakov, zdôraznil dôležitosť ekologickej spoločnosti a význam ochrany životného prostredia.

       Ďakujeme  Nadácii VSE za finančnú podporu našich projektov.

       Ing. Nataša Masnicová

     • 45.ročník SOČ / školské kolo
      • 45.ročník SOČ / školské kolo

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 45. ročník SOČ.

       Termín školského kola SOČ je 7. február 2023.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o  súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v  školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

       - školské kolo SOČ prebehne prezenčnou formou

       - prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 12.11.2022 (štvrté ročníky), mladšie ročníky do 20.12.2022 školskému metodikovi Ing. Márii Irchovej  (A-06)

       Ďalšie informácie - na tomto mieste (Prihláška na školské koloSúťažné odbory). 

       Tešíme sa na vašu účasť v súťaži.

       Ing. Mária Irchová

     • FLORBAL žiakov / okresné kolo
      • FLORBAL žiakov / okresné kolo

      •    Dňa 3.11.2022 sa uskutočnilo OK vo florbale žiakov SŠ. Výsledky v skupine:

       SOŠT - SOŠaS                1:1 

       SOŠT - SOŠ STRÁŽSKE 7:0 

       SOŠT-GPH                       3:8

          Finálový zápas o 3. - 4.miesto SOŠT - GĽŠ 4:5 Obsadili sme 4.miesto. Prehra o jeden gól nás mrzí, ale taký je šport. 

       Zostava: Miovkanych A. 4.BP, Tomko J. 3.BP, Prokopovič P. 2.EP, Ilčík D. 2.EP, Židzik M. 2.EP, Smolko T. 2.BP, Knapec J. 2.CP, Zbihlej P. 2.AP, Hoľan T. 1.AK, Tomko L. 1.EP, Lörinc F. 1.EP. 

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Hamadejová Jana

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      • Dňa 27.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

       A – žiaci 3. a 4. ročníka  (súťažilo 14 žiakov)

       B – žiaci 1. a 2. ročníka  (súťažilo 15 žiakov)

       Na príprave školského kola sa podieľali Ing. Staško Gabriel a MOV p.Vladimír Penzeš. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       Teoretická – žiaci vypracovali test 30 otázok z elektrotechniky a elektroniky.

       Praktická – žiaci dostali schému, ku ktorej navrhli plošný spoj a na univerzálnom plošnom spoji vytvorili dané zapojenie.

       Po vyhodnotení obidvoch častí bolo nasledujúce poradie:

       A kategória: 1. BÁLINT Lukáš IV.BP

                             2. WEBEROVÁ Magdaléna III.AP

                             3. GAZDA Dominik IV.BP

       B kategória: 1. LIŠKA Jakub II.BP

                              2. DUBIAK Tobias II.AP

                              3. EHRENBERGER Alex II.CP

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

       Ing. Gabriel Staško

     • Slávnostné odovzdávanie europasov
      • Slávnostné odovzdávanie europasov

      •  Ako sme už informovali, dňa 21.10.2022 o 8:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+

           Počas konania podujatia bola prítomná TV Zemplín, ktorá odovzdávanie Europassov zdokumentovala. Výstup si môžete pozrieť na tomto mieste. 

     • Olympiáda o Európskej únii
      • Olympiáda o Európskej únii

      •  

               Dňa 24.10.2022 sa žiaci K. Popovičová, M. Wéberová, S. Bičíková z III.AP a L. Lacko, M. Varga a P. Hlivák z III.BP zapojili do tohtoročnej Olympiády o Európskej únii. V elektronickom kole súťažili  2 tímy „ My Európania“ /III.AP/ a „Európa – náš domov“/III.BP/. Táto vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita bola zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí sa pokladá za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

               Záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku, europoslanci a Európsky dialóg.

                Dňa 11.11.2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím , zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

               Zapojeným žiakom ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži.                                                                                                                                                            Mgr. Jana Vereščáková

     • AMAVET / krajské kolo
      • AMAVET / krajské kolo

      •      Mladí vedátori sa opäť stretli na krajskom kole FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET (FVAT) aj v Košiciach, kde súťažili žiaci Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Konečne sa súťaž uskutočnila prezenčnou formou a práve do Košíc sa prihlásilo najviac projektov z celého Slovenska. Krajské kolo sa konalo 21.októbra 2022 na UPJŠ.

            Za našu školu sa súťaže zúčastnili dvaja študenti 4.ročníka z triedy IV.BP - Dominik Gajdoš a Dominik Gazda, s prácou „Zariadenie na výrobu tuhy do 3D tlačiarne“. Tento projekt súťažil v kategórií životného prostredia a bol zaradený medzi víťazné práce. Víťazi krajského festivalu získali malý darček (spoločný pre oboch autorov projektu), poukaz v hodnote 20 € na jednorazový nákup v internetovom obchode www.alza.sk

            Víťazi krajských kôl postupujú na 25. finále celoštátnej súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 06. – 08. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, v Bratislave.

       Chlapcom blahoželáme a držíme palce na celoštátnom finále!

       Ing. Nataša Masnicová

       A čo na to naši súťažiaci?

          Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže AMAVET. Mali sme príležitosť vidieť projekty a nápady rôznych odborov. Myšlienky prezentované na súťaží v rôznych kategóriách boli veľmi zaujímavé.  Súťaž sa pre nás úspešne vydarila a náš projekt postúpil na celoštátne kolo. Získali sme nové skúsenosti a tento festival vedy a techniky sme si užili.

       (Dominik Gazda)

     • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV
      • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV

      •  

          Dňa 21.10.2022 o 8:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

           Podujatia sa zúčastnilo 16 účastníkov mobility v Českej republike (IV.BP,III.EP), 10 účastníkov mobility v Slovinsku (III.CP,IV.CP), 16 účastníkov mobility v Nemecku (IV.AP,III.AP), sprievodné osoby Ing. Nataša Masnicová, Ing. Mária Irchová, PhDr. Jana Hublerová, Ing.Jaroslav Melikant, Mgr. Jarmila Galanová, Mgr. Monika Bongová a účastníčky job shadowingu Ing. Ľubica Hrustičová a Ing. Jarmila Vašková.

           Europassy boli študentom odovzdané riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Kapitanom, ktorý je zároveň manažérom projektu Erasmus+. Následne sa konala „mini-recepcia“ so sladkým prekvapením, ktoré upiekla Ing. Mária Irchová a prezentácia fotografií a videí zo všetkých mobilít, ktorú pripravila Ing. Jarmila Vašková. Počas konania podujatia bola prítomná TV Zemplín, ktorá odovzdávanie Europassov zdokumentovala.

          Veríme, že získané Europassy budú študentom nápomocné pri hľadaní zamestnania a uplatnení sa na trhu práce v odbore, ktorý študujú.

       Mgr. Monika Bongová, koordinátorka Erasmus+

     • Mobility v rámci projektu ERASMUS+
      • Mobility v rámci projektu ERASMUS+

      • Náš najnovší projekt (2022)

       Kód projektu č.3: 2022-1-SK01-KA121-VET-000055732

       Trvanie  projektu:  01.06.2022 - 31.08.2023 (15 mesiacov)

       Celkový grant projektu: 133 690 ,- EUR

        

       Realizované mobility:

       25.9.2022 – 8.10.2022

       Česká republika – Energorozvody Javorník – 16 študentov odboru Elektrotechnika

       Slovinsko – Polycom Škofja Loka – 10 študentov odboru Mechanik mechatronik

       Nemecko – Vitalis Schkeuditz – 16 študentov odboru Informačné a sieťové technológie, 2 pedagógovia – Job shadowing

        

       Plánované mobility:

       Jar 2023

       12 študentov - Česká republika – Tatra a Tawesco Kopřivnice

       3 pedagógovia – kurzy

        

       Realizované mobility vám priblížime prostredníctvom príspevkov všetkých účastníkov, ktoré budeme uverejňovať na našej webovej stránke postupne a tiež prostredníctvom nástenných novín v budove školy. Všetky informácie o realizovaných mobilitách starších projektov nájdete na webe školy Projekty/Erasmus Plus.

       Na vaše otázky týkajúce sa projektov vám ochotne odpovie Mgr. Monika Bongová – koordinátorka Erasmu+.

        

       Ďalšie prehľadné informácie o predchádzajúcich projektoch nájdete na tomto mieste.

       Mgr. Monika Bongová, kordinátorka Erasmus+

     • Juniorská štafeta MMM
      • Juniorská štafeta MMM

      •    Dňa 2.10.2022 sa konal 99. ročník bežeckej súťaže MMM. Naši žiaci a zástupca riaditeľa školy, sa zúčastnili Juniorskej štafety MMM,v zložení:

       1. Stana Patrik - behal 12 km III.DP

       2. Mgr.Exenberger Ernest - 9 km

       3. Kušnír Dominik -12 km  IV.AP

       4. Mičko Maroš - 9 km   III.BP

          Medzi SŠ obsadila naša štafeta 16.miesto s časom 3:58:39. Bežcom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta Michalovce a tešíme sa na 100. ročník MMM.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Okresné kolo v bedmintone
      • Okresné kolo v bedmintone

      • 19.októbra 2022 sa konalo OK v bedmintone žiakov SŠ na SOŠOaS v Michalovciach. Súťažilo 7 stredných škôl. 

       Naši chlapci obsadili 2.miesto, v zložení:

       Mičko Maroš 3.BP

       Pavlovčák Adrián 3.BP                 

       Petrovčík Peter 3.BP

       Najpr prebiehali štvorhry a potom dvojhry. Chlapci postupujú do regionálneho kola KSK.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • #ErasmusDays
      • #ErasmusDays

      •     13. – 15. októbra 2022 sa už šiestykrát konala medzinárodná akcia Erasmus Days. Slovensko bolo súčasťou tejto iniciatívy aj tento rok a koordináciu zapojených organizácií zabezpečila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC).

          Erasmus Days sú trojdňové oslavy programu Erasmus+ a predstavujú jedinečnú príležitosť zorganizovať medzinárodne zdieľané podujatia formu výstav, koncertov, súťaží, seminárov alebo iných prospešných akcií a môžu byť organizované napríklad školami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami alebo neziskovými organizáciami. Erasmus Days tiež predstavujú prepojenie absolventov a účastníkov programu Erasmus+ so záujemcami o mobilitu (.... viac). 

          V dňoch 13. a  14. októbra 2022 prebiehalo aj na našej škole jedno z 92 podujatí #ErasmusDays na Slovensku, ktorých cieľom bolo prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť a predstaviť jeho výsledky. Všetky registrované podujatia sú súčasťou celosvetovej mapy na webstránkach podujatia. To naše bolo zaregistrované pod názvom:

       “Happy to travel freely with Erasmus+ again!“, keďže vďaka akreditácii na Erasmus je pre nás jednoduchšie objavovať svet a praxovať v zahraničí prostredníctvom účasti na projektoch.

       Žiakom I.AP, I.BP, I.CP, I.DP, I.EP, II.AP, II.BP, II.EP, III.AP, III.BP, III.EP, IV.AP a IV.DP priblížili program Erasmus+ a porozprávali o mobilitách v Taliansku, Českej republike, na Cypre, Slovinsku a v Nemecku koordinátorka,  job shadowers a sprevádzajúce osoby - Mgr. Monika Bongová, Ing, Jarmila Vašková, Ing. Ľubica Hrustičová, Mgr. Jarmila Galanová, PhDr. Jana Hublerová, Ing. Jaroslav Melikant, Ing. Nataša Masnicová,  Ing. Mária Irchová a  Mgr. Marcela Harmanová prostredníctvom workshopov, besied a prezentácií. Žiaci ostatných tried budú taktiež včas informovaní, hneď po zverejnení výzvy, pred plánovaním ďalších mobilít. Ďalšie informácie o projektoch Erasmus+ nájdete na webovej stránke našej školy Projekty/Erasmus Plus.

       Môžete sa tešiť na získavanie nových odborných zručností vo firmách v zahraničí.

       Mgr. Monika Bongová, koordinátorka

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie