• Výsledky prijímacieho konania

    • Výsledný zoznam uchádzačov o štúdium pre školský rok 2021/2022 - 1. kolo


     Bežné štúdium

      

     • učebné odbory - 3-ročné štúdium
      • 3661 H murár

      

     • študijné odbory - 4-ročné štúdium
      • 2561 M informačné a sieťové technológie
      • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

      

     Systém duálneho vzdelávania

      

     • učebné odbory - 3-ročné štúdium
      • 2487 H autoopravár

      

     • študijné odbory - 4-ročné štúdium
      • 2411 K mechanik nastavovač
      • 2675 M elektrotechnika
      • 2679 K mechanik - mechatronik
      • 2682 K mechanik počítačových sietí
      • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
      • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení