• INTERREG SK-HU

    •  

     Aj naša škola zapojila do výzvy Košice IT Valley - INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko, FOnd malých projejktov pre východnú oblasť. V rámci tejto výzvy sme mali možnosť získať 3 sady programovateľných stavebníc LEGO MINDSTORM EV3. Viac informácii v tlačove správe.

     Vo výberovom konaní bola naša škola ako jedna z 10 škôl košického samosprávneho kraja úspešná a dňa 28. augusta 2019 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania stavebníc do užívania:

      

      

     Práca so stavebnicami na pôde školy

      

     Súťaž World Robot Olympiad

     V utorok 24. septembra 2019 sa košické Kasárne zaplnili mladými programátormi. Po prvýkrát sa totiž konali majstrovstvá Slovenska medzinárodnej programátorskej súťaže World Robot Olympiad (WRO).

     Za organizáciou súťaže stojí Edutus Slovensko a Nadácia Talentum Cassoviensis. Cieľom WRO je priblížiť mládeži prírodné vedy a podporiť v nich záujem o štúdium technologických a informatických odborov. Prvé slovenské majstrovstvá WRO podporili aj Košice IT Valley, T-Systems Slovakia a Unique people. Organizačne pomohla UPJŠ a dobrovoľníci z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TUKE.

     Záujem o majstrovstvá Slovenska prejavili tímy z Košíc, Michaloviec, Liptovského Hrádku, Kráľovského Chlmca, ale aj z Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice či Šamorína. Pod vedením odborného kouča súťažili 2 až 3-členné tímy a v priebehu dňa stavali robotov pomocou stavebnice LEGO MINDSTORMS.Súťaž prebiehala v kategórii Regular, ktorá je zameraná len na lego robotiku. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách: elementary (menej ako 12 rokov), junior (13 – 15), senior (16 – 19 rokov).

     Za SOŠT Michalovce sa zúčastnil team žiakov z III.CP triedy: Ondrej VAGASKÝ, Martin PETRIK. Žiaci nazbierali cenné skúsenosti, keďže sa zúčastnili prvý krát, do ďalších kôl súťaže.