• Grantové programy

   • Grantové programy pod označením

    MERACIE PRÍSTROJE

    sa uskutočňujú vďaka spolupráci s firmou

    Východoslovenská distribučná, a.s., člen skupiny Innogy.

    • Názov projektu

     Meracie prístroje 2008

     Celkové výdavky projektu

     40 000,00 SKK

     Termín realizácie

     december 2008 - február 2009

     Cieľ projektu

     Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

     Obstarané MTZ
     • MULTIMETER Escort 3145A - 3 ks
     • LCR merač MIC 4070D - 1 ks


      


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2009

    Celkové výdavky projektu

    2 017,60 EUR

    Termín realizácie

    október 2009 - december 2009

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • MULTIMETER Fluke 179 - 2 ks
    • MULTIMETER Fluke 177 - 4 ks


     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2010

    Celkové výdavky projektu

    2 500,00 EUR

    Termín realizácie

    apríl 2010 - jún 2009

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • LabQuest Interface - 3 ks
    • Logger Pro 3 - 1 ks
    • Senzor elektrického prúdu - 1 ks
    • Dvpjrozsahový senzor sily - 1 ks
    • Senzor rozdielového napätia - 1ks
    • Senzor tlaku plynu - 1 ks
    • Prístrojový zosilňovač - 1 ks
    • Senzor svetla - 1 ks
    • Mikrofón - 1 ks
    • Senzor magnetického poľa - 1 ks
    • Senzor elektrického napätia - 1 ks


     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2011

    Celkové výdavky projektu

    2 000,00 EUR

    Termín realizácie

    november 2011 - december 2011

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • MULTIMETER Fluke 27 II - 3 ks
    • LCR merač 55A - 1 ks
    • Digitálny luxmeter MS-6610 V&A - 1 ks

     


     

   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2012

    Celkové výdavky projektu

    2 000,00 EUR

    Termín realizácie

    júl 2012 - december 2012

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Stolový multimeter GDM 8145 - 3 ks
    • Analógový multimeter CA 401 - 4 ks
    • Sonda GTP020A - 1 ks
    • Skúšačka MD1050 - 2 ks

     


     

   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2013

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    máj 2013 - jún 2013

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Generátor UNIT UTG 9020A - 2 ks
    • Merač zemných odporov ETCR 2000 - 1 ks
    • Skúšačka T130 - 2 ks
    • Skúšačka T110 - 1 ks

     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2014

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    jún 2014 - august 2014

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • AC milivoltmeter UT 632 - 3 ks
    • Digitálny multimeter UT 139C - 6 ks
    • RLC merač UT 603 - 6 ks
    • Odporová dekáda MA 2115S - 2 ks

     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2015

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    máj 2015 - august 2015

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Digitálny multimeter UNI-T UT 71E - 4 ks
    • LCR merač AX-LCR 42A - 3 ks
    • Digitálny multimeter Fluke 175 - 1 ks
    • Multimeter UNI-T UT 70B - 1 ks

     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2016

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    apríl 2016 - august 2016

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Funkčný generátor SIGLENT SDG1025 - 1 ks
    • Stolný multimeter UNI-T UT 803 - 5 ks
    • Laboratórny zdroj 2x40V, 2,5A, 4DIG - 1 ks

     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2017

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    marec 2017 - august 2017

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Laboratórny zdroj P230R51D - 2 ks
    • Kliešťový mutlimeter PROVA CM-02 - 3 ks
    • Picoscope 2205 - 1 ks

     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2018

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    júl 2018 - október 2018

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Laboratórny zdroj AXIOMET AX-3005D-3 - 3 ks
    • Kliešťový mutlimeter PROVA CM-02 - 4 ks
    • Meracia šnúra AX-TL-4B1-BL (1m, 19A) - 10 ks
    • Meracia šnúra AX-TL-4B1-R (1m, 19A) - 10 ks

     


   • Názov projektu

    Meracie prístroje 2019

    Celkové výdavky projektu

    1 500,00 EUR

    Termín realizácie

    marec 2019 - október 2019

    Cieľ projektu

    Zlepšiť materiálno-technické vybavenie elektrotechnických laboratórií

    Obstarané MTZ
    • Multifuknčné náradie DREMEL 3000 series - 1 ks
    • Sada na výrobu dosiek plošných spojov - typ C - 1 ks

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie