• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2022/2023

      • Otvorenie školského roka 2022/2023 bude prebiehať dňa 5. septembra 2022 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 9:00

       pracovisko Kapušianska - 8:15

        

       Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.pdf).

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár
     • Koniec školského roka
      • Koniec školského roka

      •    A máme za sebou ďalší školský rok, ktorý riaditeľ školy Ing. Kapitan zhodnotil ako pomerne úspešný. Žiaci získali mnoho nových poznatkov už za iných okolností, ako tomu bolo v predchádzajúcom školskom roku. Covid pomaly ustupoval a my sme boli čím ďalej tým viac v škole, v triedach, na chodbách, ale aj na olympiádach a súťažiach či už z humanitných, prírodovedných alebo odborných predmetov a samozrejme aj na športových súťažiach. Výchovno-vzdelávací proces sa pomaly vrátil do vyšľapaných koľají ale v novom šate. 

           Všetci sme získali nové skúsenosti a  každý z nás sa s týmto obdobím popasoval po svojom, no tak, aby sme žiakom dali do života čo najviac. 

       Riaditeľ sa vo svojom príhovore poďakoval žiakom za to, že úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských, celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Poďakoval sa za prácu pedagogickým pracovníkom, poďakoval sa za to, že sú ochotní stále pracovať na sebarozvoji a aj v týchto ťažkých podmienkach dosahujú spolu so svojimi žiakmi pekné výsledky.  

       Spolu so zástupcom školy odmenili našich najúspešnejších žiakov. Potom všetkým poprial zaslúžený oddych a pekne strávené leto - žiakom na prázdninách a učiteľom na dovolenkách. 

       (nm)

     • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží
      • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží

      •      Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa naši žiaci zapojili do viacerých matematických či fyzikálnych súťaží.

            Po troch rokoch pandemickej odmlky sa konečne naživo uskutočnila tradičná celoštátna vedomostná súťaž z astronómie - Čo vieš o hviezdach. Otázky z rôznych oblastí astronómie preverili vedomosti aj u našich troch žiakov. Najúspešnejší reprezentant,  Ľudovít Popik IV.AP,  si v okresnom kole vybojoval 2. miesto a v krajskom kole krásne 3. miesto, vďaka čomu postúpil až do celoštátneho kola. Ľudovítovi k dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú  reprezentáciu našej školy.  

        

            V krajskom kole Matematickej olympiády sa v konkurencii zväčša gymnazistov s náročnými úlohami popasovali títo naši študenti:

       kat.A – Pavol Koroľ IV.AP,

       kat.B – Kristína Popovičová II.AP,

       kat.C – Adam Koroľ I.AK.

        

            Svoje vedomosti si v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži na svete  Matematický klokan porovnali 18 študenti.

       Najúspešnejší vo svojich kategóriách s percentilom úspešnosti viac ako 95 % boli:

       kat. O12 – Adam Javorský  I.BP, Kristína Popovičová II.AP, Adam Koroľ I.AK,

       kat. O34 – Jakub Ilečko IV.AP,  Matúš Hrobák IV.AP.

        

       Medzinárodná tímová súťaž Matematický náboj prebiehala tento rok online. Teší nás, že našu školu v silnej konkurencii slovenských stredných škôl reprezentovalo až 5 päťčlenných družstiev.

       Do súťaže Expert geniality show sa zapojila študentka Kristína Popovičová II.AP, ktorá riešila úlohy z oblastí „Mozgolamy“ a „Tajomstvá prírody“.

        

       V školskej súťaži Fyzika v praxi si zmeralo svoje sily 49 študentov. Najlepší, ktorí odpovedali na praktické otázky zo života, boli:

       1. Adam Javorský I.BP,
       2. Magdaléna Wéberová II.AP,
       3. Ľudovít Popik IV.AP.

       Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       učitelia MAT-FYZ

        

     • Školské výlety / krásy Slovenska
      • Školské výlety / krásy Slovenska

      •    Koniec školského roka sa zvyčajne nesie v znamení školských výletov. Tak to bolo celé desaťročia, s výnimkou posledných dvoch „korónových“ rokov. O to viac sme si náš výlet dokázali vychutnať. A nielen to, musím povedať, že ten náš výlet preveril aj našu fyzickú zdatnosť.

          Trieda I.AP bola v dňoch 24.-25.júna 2022 v Ždiari. Odtiaľ sme podnikli túru do Bachledovej doliny a tu sme strávili jedno krásne popoludnie prechádzkou chodníkom v Korunách stromov. Tí telesne zdatnejší, sme si to hore pekne vyšľapali, poniektorí sa vyviezli lanovkou. Vyskúšali si aj „adrenalínové športy“  - boby, tobogan, ale aj kolísanie sa na sieti – hore na vyhliadke. Počasie nám prialo a teda môžeme povedať, že sme sa zdravo unavili a zároveň zrelaxovali.

          Ďalší deň sme navštívili Beliansku jaskyňu a potom nás už čakala cesta domov. Výlet splnil svoj cieľ – relax, utužovanie kamarátstiev a spoznávanie nášho krásneho Slovenska. Verím, že ak bude možnosť, aj ďalší rok podnikneme niečo zaujímavé.

       Ing. Nataša Masnicová, tr.uč.

          Triedy III.BP a III.AP  oddychovali na Sninských rybníkoch. Hrali futbal, plávali, varili guľáš a utužovali vzťahy v rámci tried. 

     • Exkurzie v odbore elektroenergetika
      • Exkurzie v odbore elektroenergetika

      •      Konečne po takmer dvoch rokoch uzavretia strategických podnikov, sa nám podarilo uskutočniť hneď dve exkurzie po sebe.

          16.júna 2022 sa triedy III.BP a I.BP spolu so svojimi učiteľmi, Ing. Irchovou, Ing. Peštom, Ing. Masnicovou a Ing. Kočišom zúčastnili exkurzie Elektrickej stanice v Lemešanoch. Je to významná elektrická stanica na východe Slovenska, v ktorej sú tri napäťové úrovne: 400, 220 a 110 kV. Rozvodňa má dva systémy hlavných prípojníc W1, W2 a jednu pomocnú prípojnicu W5. Žiaci si pozreli vybavenie polí, kobkové a skriňové rozvodné stanice a skúšobňu ochranných a pracovných pomôcok a dozvedeli sa o činností takejto elektrickej stanice a jej vlastnej spotreby.

           17.júna 2022 tie isté triedy navštívili aj fotovoltaickú elektráreň v Michalovciach (FVA Michalovce), kde sa dozvedeli o jednom z alternatívnych (obnoviteľných) zdrojov energií – slnku a jeho využití na výrobu elektrickej energie.

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • ŠPORTOVÝ DEŇ
      • ŠPORTOVÝ DEŇ

      •    Dňa 24.6.2022 sa konal Športový deň, pre žiakov 1. - 3.ročníka, na Zemplínskej šírave, Prímestskej oblasti. Žiaci sa mohli zapojiť do volejbalu, futbalu, bedmintonu, basketbalu, petangu a rôznych spoločenských hier.

           Aj napriek horúcemu slnečnému dňu, Športový deň splnil svoj účel. V zdravom tele, zdravý duch.

       Vyučujúci Telesnej a športovej výchovy na SOŠT

     • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach
      • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach

      •    V rámci spolupráce subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím sa pod záštitou Odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR realizovali v júni 2022 na našej škole preventívne aktivity, online besedy, tzv. webináre na témy:

       • „Šikana a kyberšikana v školách“ s podtémou „Riziká na sociálnych sieťach a internete pre mládež“
       • „Mediálna gramotnosť - hoaxy, dezinformácie, falošné správy“

          Koordinátori ochrany detí pred násilím Kancelárie ministra vnútra SR a pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Košiciach s pôsobnosťou pre celý Košický kraj pozvali odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Odprezentovali tému „Šikana a kyberšikana“. Tento sociálno-patologický jav (.... pokračovanie)

          O množstve nástrah a o bezpečnosti sa môžete dočítať aj  na týchto plagáátikoch:

       Koordinátori prevencie Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

     • Návšteva archeologického múzea v Košiciach
      • Návšteva archeologického múzea v Košiciach

      •    Dňa 17.6. 2022 študenti III.CP navštívili mesto Košice, kde sa okrem prehliadky mesta zoznámili aj s jeho históriou a navštívili podzemné archeologické múzeum Dolná brána - unikátny archeologický komplex, kde mohli vidieť pozostatky mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia.

           Do dnešných čias sa zachovalo na rôznych častiach centra mesta celkom 26 fragmentov hradieb. Areál Dolnej brány je z nich nielen najväčší, ale aj najzaujímavejší. V roku 1996 počas rekonštrukcie Hlavnej ulice sa pri výkopoch pod jej povrchom podarilo odkryť pozostatky pôvodných múrov mestských hradieb. Od roku 1998 je prehliadka unikátneho podzemného múzea sprístupnená verejnosti.

       PhDr. Jana Hüblerová

     • KOŽAZ / Partizánska
      • KOŽAZ / Partizánska

      • V dňoch od 13.6. do 15.6. sa uskutočnil KOŽAZ pre tretie ročníky na Pracovisku Partizánska 1. 

       Žiaci sa zúčastnili turistického pochodu na Morské oko. Na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy plnili úlohy z oblasti zdravotníctva, poskytovania prvej pomoci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany.

       Záver kurzu patril orientačnému behu.

       Mgr.Onderko Stanislav.

     • Kurz pohybových aktivít
      • Kurz pohybových aktivít

      •    V dňoch 6.- 8.júna 2022 sa uskutočnil letný Kurz pohybových aktivít pre žiakov 2.ročníka, dennou dochádzkou. KPA bol zameraný na turistiku, environmentálnu výchovu, pobyt v prírode a pohybové hry v prírode.

          Žiaci sa zúčastnili výstupu na Brekovský hrad, turistického pochodu na Morské oko a Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy.

          Počasie nám prialo a pohyb nám všetkým prospel. 

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      •      Dňa  1.až 3.júna 2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka na pracovisku Kapušianska 6. Žiaci  si precvičovali zadané témy z ochrany zdravia, zásad pobytu a pohybu v prírode,  základy streleckej prípravy  a chemickej ochrany v záverečnom preteku pod názvom: Branná všestrannosť školy.

            Súčasťou kurzu bol aj  výstup na Brekovský hrad . V rámci environmentálnej výchovy sme  cestou späť  opäť vyzbierali odpadky na hrade Brekov aj na Zemplínskej šírave. Priebeh pre vás zdokumenovali koordinátorka environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková,  Mgr.Marcela Harmanová a PhDr.Antónia Sabová

            Ďakujeme všetkým za aktívny prístup. 

       Vedúci kurzu PaedDr. Stanislav Šašala                               

     • Exkurzia
      • Exkurzia

      • Bola streda 1. 6. 2022. 

          Pán zástupca Exenberger a pani učiteľka Lobová sa s nami stretli hneď ráno pri fontáne v centre mesta Michalovce. Po kontrole prítomných a neprítomných sme sa presunuli do mestskej galérie. Absolvovali sme zaujímavú výstavu k 50. výročiu Detského folklórneho súboru Zemplínik. Videli sme staré kroje, starodávne výšivky, fotografie z vystúpení detského súboru Zemplínik, diplomy a ocenenia. Okrem toho v galérii prebiehala výstava detských výtvarných prác. Po obhliadke výstavy sme pokračovali druhou časť našej exkurzie. Peši sme sa presunuli do Hvezdárne na Hrádok. Mali sme prednášku s pánom Komárekom o lietadlách a leteckých katastrofách. Pán Komárek zaujímavo prednášal a vysvetľoval, ako to všetko okolo lietadiel a lietania funguje. Dozvedeli sme sa o jeho záujme o lietadlá a lietanie. Exkurzia Hvezdárne pokračovala v kupole, kde sa nachádza veľký ďalekohľad, ktorým sme pozorovali Slnko. Informácie boli zaujímavé. Vieme, ako sa stavala kupola, ako sa inštaloval ďalekohľad, ako sa pozoruje Slnko, že na terase Hvezdárne sa nachádza meteostanica. Našu exkurziu sme ukončili na pravé poludnie.

       Žiaci I. AK, I. CK

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov 4. ročníka na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach

        

                   „Všetko sa končí a všetko sa začína...“

       Aj to boli slová, ktorými sa mladší žiaci za tónov študentskej hymny lúčili s našimi maturantmi, ktorí v piatkové dopoludnie 20.5.2022 po štyroch rokoch štúdia opúšťali brány Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Po dvoch rokoch dištančného vzdelávania sa na školskom dvore našej školy opäť zišli učitelia i žiaci, aby našich maturantov vyprevadili na skutočnú cestu životom. Počas rozlúčkovej slávnosti sa našim maturantom okrem mladších žiakov, ktorých svojím príhovorom zastupoval Dominik Gajdoš z III.BP, prihovoril aj p. riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan. Ten im zaželal predovšetkým úspešné zvládnutie maturitných skúšok a rovnako úspešný vstup do skutočného života. Za žiakov 4. ročníka sa všetkým zúčastneným vo svojom príhovore poďakoval Maroš Varchola zo IV.AP. Zaspomínal na september 2018, keď na rovnakom mieste stáli ako ustráchané deťúrence. Dnes sú z nich však už dospelí ľudia, ktorí sú aj vďaka škole pripravení čeliť nástrahám skutočného života. Poďakoval sa učiteľom, ktorí sa im aj napriek ťažkým dvom rokom dištančného vzdelávania snažili odovzdať čo najviac vedomostí a pripraviť ich na skúšku dospelosti – maturitu. Zároveň v mene všetkých maturantov odovzdal pomyselnú štafetu mladším spolužiakom a povzbudil ich do ďalšieho štúdia.

       V závere rozlúčkovej slávnosti vedenie školy ocenilo tých študentov 4. ročníka, ktorí sa výbornými študijnými výsledkami a účasťou na súťažiach rôzneho charakteru zaslúžili o šírenie dobrého mena našej školy. Ocenených bolo naozaj veľa a zameranie súťaží, v ktorých získali skvelé výsledky bolo skutočne rôznorodé od súťaží technického, informatického, matematického zamerania až po súťaže v cudzích jazykoch, slovenskom jazyku a literatúre či športe, a to na rôznych úrovniach od školských a okresných kôl až po kolá celoslovenské. Aj to svedčí o tom, že naša škola vychováva skutočne šikovných mladých ľudí.

       Milí naši maturanti, Vaše životné cesty sa rozchádzajú. Nech si vyberiete akýkoľvek smer, chceme Vám zaželať pevný krok, veľa síl, splnenie snov a nech máte okolo seba ľudí, ktorí budú pre Vaše ďalšie životné smerovanie vo všetkých oblastiach inšpiráciou. Každému jednému z Vás prajeme, aby začiatok Vašej novej cesty otvorila  úspešne zvládnutá maturitná skúška.

       Veľa šťastia!

       PaedDr.Katarína Pajtašová, tr.uč.IV.AP

        

     • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1
      • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1

      •      Cieľom 2.účelového cvičenia bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody. V nadväznosti na získané vedomosti a zručnosti poskytovať žiakom potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré ohrozujú človeka a okolie.

            Obsahom účelového cvičenia bola:

       zdravotnícka príprava - základná obväzová technika, šok a protišokové opatrenia, prvá pomoc pri poranení hlavy, hrudníka, brucha,

       pobyt a pohyb v prírode - precvičenie odhadu vzdialeností, meranie azimutom na mape a ich prenášanie do terénu, určovanie stanovíšť na mape pomocou buzoly,

       riešenie mimoriadnych udalostí - história CO, možné zdroje ohrozenia v mieste sídla školy, charakteristika mimoriadnych udalostí, príčiny vzniku mimoriadnych udalostí, kompletizácia ochrannej masky, ošetrovanie, skladovanie, čiastočná a úplná očista masky.

       Počasie nám prialo, domov sme sa vrátili príjemne unavení. 

       PaedDr.Hamadejová Jana, vedúca účelového cvičenia

     • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni
      • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni

      • "Nemusíš byť skvelý, aby si začal,

       ale musíš začať, aby si bol skvelý."

        

           V piatok 13. 5. 2022 sa konali Župné dni na Zemplíne. V rámci tejto aktivity KSK sa naša škola odprezentovala na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach. 

              Túto akciu sme poňali ako výzvu a rozhodli sme sa ukázať projekty našich žiakov za školský rok 2021/22. Zároveň sme sprostredkovali žiakom základných škôl a verejnosti  informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré sa vyučujú na našej škole na pracovisku Partizánska 1 a Kapušianska 6.

            Pre všetkých zúčastnených bolo spracované video s charakteristikami a informáciami o jednotlivých odboroch, mali k dispozícií skladačky a letáky k jednotlivým odborom. Okrem toho sa im premietala aj prezentácia o programoch v rámci projektu Erasmus+ ktoré už boli, ale aj o pripravovaných aktivitách v programovom období do roku 2027. Študenti našej školy prezentovali svoje práce:

             Zariadenie na výrobu 3D tlačiarne a Van de Graafov generátor statickej elektriny - Gajdoš a Gazda, III.BP, Wifi home a Bluetooth reproduktor -  Sokol, IV.BP,  PC hra na báze umelej inteligencie - Louma, IV.AP, Inteligentná domácnosť - Hreško, IV.AP, auto na diaľkové ovládanie - Horč, IV.AP, dron - Kocan, IV.AP, skener a 3D tlačiareň - Kačkoš a Belušák, IV.CP, práca na sústruhu - Kudelas a Petruňa, IV.CP, Vypaľovačka - Pastornický, Gríb, III.BK, historické delo - Drab, IV.AK - z dela boli vystrelené 4 rany.

             Na našu prezentáciu sa prišli pozrieť a čo-to vyskúšať žiaci 8.ročníkov z piatich základných škôl a široká verejnosť. Pristavili sa aj starší ľudia, ktorých prezentácie zaujali, dokonca prejavili záujem aj o vysvetlenie zo strany žiakov. Veríme, že sa naša akcia všetkým zúčastneným páčila, že sme zaujali, že si niečo z toho odnesú a že sme upútali aj našich budúcich potenciálnych študentov. Celá akcia bola ozvučená a zdokumentovaná.

             Veľké ĎAKUJEM patrí zúčastneným žiakom, ale aj vedeniu školy a kolegom učiteľom, ktorí sa na tejto celej akcii podieľali.

       Odkaz na video z namestia: https://youtu.be/pX17Uk5G8dA (spracoval p.Oros)

       Odkaz na video TV Zemplín: https://www.youtube.com/watch?v=-BX6w_6KjgQ

       Ing. Nataša Masnicová

              

     • Účelové cvičenie / 2.ročník
      • Účelové cvičenie / 2.ročník

      •      12. mája 2022 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili 2. účelového cvičenia. Od školy sa presunuli na  Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy, kde si prešli disciplínami podľa vopred stanoveného harmonogramu. Všetci sa vrátili príjemne unavení po vydarenom dni. 

       Mgr. Stanislav Onderko, vedúci ÚC

     • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES
      • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES

      •        V priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa 13.5.2022 uskutočnila konferencia o duálnom vzdelávaní. Konferencia bola výstupom projektu IDES v ktorom boli zapojené 4 krajiny EU. Každá z krajín predstavila svoj systém duálneho vzdelávania. Aktivity Slovenska, Slovinska a Poľska boli online a prezenčne bola aktivita v Lotyšsku. Gestorom projektu bol KSK v spolupráci s Agentúrou pre podporu regionálneho rozvoja Košice.

       Našu školu na projekte i konferencii reprezentovali Ing. Jaroslav Melikant a Mgr. Monika Bongová, ktorí na konferencii vystúpili so svojimi postrehmi z účasti na aktivitách.

       Konferencie sa zúčastnilo viacero zástupcov ZŠ, SOŠ a zamestnávateľov z košického kraja i riaditeľ ŠIOV.

       Účelom aktivít i konferencie bolo porovnať jednotlivé systémy duálneho vzdelávania v participujúcich krajinách a hlavne skvalitniť komunikáciu a spoluprácu medzi ZŠ,SOŠ a zamestnávateľmi pri propagácii duálneho vzdelávania na základných školách i širokej verejnosti v KSK. Účastníci si vymenili názory a skúsenosti, ktoré budú môcť využívať vo svojich organizáciách, pre prospech kariérneho rastu mládeže.

       Ing. Jaroslav Melikant

     • Tímová súťaž VSD / 15. ročník
      • Tímová súťaž VSD / 15. ročník

      •    "SVET  POTREBUJE  ENERGETIKU

       A ENERGETIKA  POTREBUJE  TEBA."

        

          Dňa 5. mája 2022 sa konal 15.ročník tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD. Témou ročníka bol MANAŽMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

            Súťaže sa zúčastnilo 10 tímov. Súťaž po dvoch ročníkoch online, sa konečne uskutočnila prezenčnou formou. V rámci prezentácie študenti predstavili svoj projekt, ukážku fungovania modelu a potom odpovedali na otázky poroty. Porota hodnotila technickú originalitu, efektivitu, využiteľnosť v  praxi, funkčnosť a dizajn modelu, tímovú prezentáciu a projektovú dokumentáciu. Predsedom poroty bol PhDr. Ing. Ján Romaňák, vedúci odboru prevádzky sietí VN a NN. Ďalší členovia boli odborníci z praxe a z vysokých škôl. Porota ocenila prístup študentov. "Téma bola veľkou výzvou, s ktorou sa študenti popasovali fantasticky a naozaj bolo z čoho vyberať. Súťažiaci boli skvelí, kreatívni, projekty rôznorodé a kvalitné a atmosféra podujatia výborná."

            Za našu školu súťažili dva tímy:

       1. DMD TECH - D.Gajdoš, D.Gazda, M.Knežo, III.BP

       2. ELITA - P. Ondočik, G.Saloň, III.AP

       Oba tímy pracovali pod vedením Ing. Irchovej, Ing. Peštu a Ing. Masnicovej. Projekty finančne podporila Nadácia VSE. Chlapci z tímu DMD TECH získali zaslúžené 2.miesto v silnej konkurencii a boli ocenení tabletmi Lenovo. Okrem toho všetci súťažiaci dostali Power Banku.

       Naše poďakovanie patrí Nadácií VSE, ktorá finančne podporila projekty obidvoch našich tímov. 

       Chlapcom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Celoslovenské kolo SOČ
      • Celoslovenské kolo SOČ

      •  Na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 v Bardejove sa v dňoch od 26.4.2022 do 29.4.2022 sa uskutočnila  celoštátna prehliadka prác 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

        Naša škola mala v súťaži dve ohnivká.

       V súťažnom odbore:

       09 Strojníctvo, hutníctvo, doprava

              Dominik TOMÁŠ ( IV.CP) – Univerzálne hydraulické rameno - UHR 

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

             Dominik GAJDOŠ (III.BP) - R2K TESTER ASM ROTORA

        

       Napriek silnej konkurencii obe práce skončili na krásnom 3. mieste vo svojom súťažnom odbore. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za super reprezentáciu!

       Výsledkové listiny si môžete prezrieť na tomto mieste:

       Odbor: 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       Odbor: 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Umiestnenie krajov

        

       link na video  

       https://www.youtube.com/watch?v=kZZV38lKUyw

       Ing. Mária Irchová – školský koordinátor SOČ

     • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy
      • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy

      •      Po dvoch rokoch, sme  opäť zorganizovali 6. apríla 2022 v Dielni starých remesiel 2. ročník výstavy s názvom Nevšedné podoby prútia.

            Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne, ktoré tvorili nosnú časť podujatia. Výstava je dôkazom toho, že z prútia sa nevyrábajú len korbáče a košíky, ale aj množstvo iných neobvyklých vecí.

            Prútikár Tibor Dančo  bol lektorom, predstavil nové techniky pletenia, nástroje na pletenie. Žiaci našej školy si samostatne uplietli korbáče, ktorými dokázali svoju zručnosť, šikovnosť.

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie