• Novinky

     • Vianočné posedenie
      • Vianočné posedenie

      •   18.12.2018 sa zamestnanci SOŠT stretli na slávnostnom posedení v jedálni školy na Partizánskej ulilici v Michalovciach. Žiaci Daniel Bančanský /4.AP/, Richard Harman /3.BP/, Viliam Jakubec/3.BP/, Ivana Mereničová /2.BP/, Róbert Micák /2.AP/, Alexandra Štefaničová /1.BP/, Maroš Varchola /1.AP/ pripravili pod vedením vyučujúcich Mgr. E. Országhovej, PaedDr. K. Pajtašovej a Ing. M.Dufinca pôsobivý kultúrny program s vianočnou tematikou, pozdravili prítomných nádhernými koledami a peknými veršíkmi im zapriali krásne a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

       Priebeh programu si môžete pozrieť na tomto mieste.

        Mgr.Eva Országhová

     • PRO EDUCO KOŠICE 2018
      • PRO EDUCO KOŠICE 2018

      • V dňoch 5. – 6. 12. 2018 sa uskutočnil v Košiciach už 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania pod názvom PRO EDUCO 2018.  Ide o najvýznamnejšie fórum pre prezentáciu vzdelávania na východe Slovenska.

       Bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú možnosti vzdelávania a uplatnenia  sa na trhu práce.

       Predstavilo sa  viac ako 80  vystavovateľov  z radov stredných škôl Košického a Prešovského kraja, vysoké školy nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, ako aj zamestnávatelia, ktorí rozvíjajú duálne vzdelávanie, prípadne  aj tí, ktorí si prišli hľadať absolventov, ktorí by sa u nich mohli uplatniť.

       Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy  a to  3. a 4 ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy z pracoviska Kapušianska. Mali tak jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so študijnými programami 82 fakúlt 17 univerzít, ako aj vzdelávacími  programami ďalších inštitúcií, ktoré sprostredkovávajú štúdium alebo prácu v zahraničí.

       Okrem pestrej ponuky počas celého veľtrhu  prebiehal aj atraktívny pódiový program s množstvom prednášok a prezentácií, workshopy, IT testovanie, testovanie technických zručností a jazykové testovanie z anglického a nemeckého jazyka.

       Vystavovatelia ochotne poskytovali informácie, odpovedali na individuálne otázky uchádzačov a budúcich záujemcov o štúdium, či prácu.  Výhodou bola možnosť priamej komunikácie s kompetentnými osobami.

       Akcia mala poučný charakter a splnila svoj cieľ.

       Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková – SOŠT Kapušianska 6

     • Športové súťaže
      • Športové súťaže

      •    Dňa 15.11.2018 sa konalo dievčenské okresné kolo vo florbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Spomedzi nich sme získali pekné  4.miesto.

        

          Dňa 13.12.2018 sa konal XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl pre súťažný ročník 2018/2019 "O pohár primátora mesta Michaloviec".

       Žiaci našej školy obsadili  2.miesto.

       Žiakom srdečne blahoželáme !

       Mgr.Stanislav Onderko

     •  Florbal chlapcov SŠ
      • Florbal chlapcov SŠ

      •    Dňa 11. decembra 2018 sa konalo finále DŠS KSK vo florbale chlapcov SŠ, v mestskej športovej hale v  Michalovciach. 

         Vo finále súťažili: Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Spojená škola Sečovce, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach a Stredná odborná škola technická v Michalovciach.  Poradie bolo následovné:

        

       1. miesto - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

       2. miesto - Spojená škola, Sečovce

       3. miesto - Sttedná odborná škola technická Michalovce

       4. miesto - Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce

        

       Našu školu reprezentovali: 

       Brhlík Marcel, Čorba Jakub, Farkaš Matej, Hamár Branislav, Kaťuch Patrik, Kundrát Kevin, Šulof Denis, Skalko Tomáš „C“, Štenko Martin, Kudelás Dušan, Maďar Jakub, Šraga Radoslav, Rauch Peter, Pety Patrik.

       Vedúca družstva: PaedDr. Jana Hamadejová

        V galérií sú fotografie z finále, ale aj zo semifinále, ktoré sa konalo v Sečovciach. Chlapcom srdečne blahoželáme !

       PaedDr. Jana Hamadejová     

     • Nohejbalisti "DRUHÍ"
      • Nohejbalisti "DRUHÍ"

      •   Dňa 12.12.2018 sa uskutočnil VIII. ročník mestského turnaja stredných škôl v nohejbale „O pohár primátora mesta Michalovce". Zúčastnili sa ho družstvá GPH, OA, SOŠOaS, SOŠsv.CM, SOŠT Michalovce. Školy postavili družstvo „A“ a družstvo „B“ .

         Desať družstiev súťažilo v skupinách. Až v poradí 22. zápas rozhodol o konečnom poradí družstiev.

       Poradie:

       1. miesto    GPH        „A“ Michalovce
       2. miesto    SOŠT     „B“   Michalovce
       3. miesto    SOŠOaS  „A“ Michalovce

             5.miesto        SOŠT „A“ Michalovce

       Matúš  Šimko, žiak IV.AK triedy, SOŠT Michalovce, bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

       Zostava :

        1.   Martin    Poľakovský     družstvo „B“

        2.   Matúš      Šimko            družstvo „B“

       3.    Richard    Parihuz         družstvo „B“        

        

        1.    Michal      Horčík          družstvo „A“ 

        2.    Marek       Plitko           družstvo „A“.

        3.    Matúš       Sivák           družstvo „A“

        4.    Viktor        Staruch        družstvo „A“ 

        

       Srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Šašala Stanislav

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      •          Dňa 7.12.2018 sa v priestoroch galérie ZOS uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero 2018. Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Súťažiaci prispievali do súťaže prozaickými a poetickými prácami. Súťažili   v štyroch kategóriách.

               Našu školu reprezentoval žiak Richard Harman, ktorý sa v III. kategórii (próza)  umiestnil na krásnom prvom mieste.

       PaedDr. Katarína Pajtášová

     • Stretnutie so spisovateľkou
      • Stretnutie so spisovateľkou

      •    Dňa 21.11. 2018 navštívili študenti III.CP Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde sa uskutočnilo  autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Zhovorčivá, sympatická slovenská autorka porozprávala študentom o svojich literárnych začiatkoch a o vzniku jednotlivých kníh, pri čítaní ktorých si prídu na svoje nielen milovníci ženských románov a historických románov, ale aj všetci tí, ktorí majú radi knihy z obdobia vojnového a povojnového hitlerovského Nemecka a mysteriózne príbehy.
       Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Mikulášske korčuľovanie
      • Mikulášske korčuľovanie

      •    Učitelia telesnej a športovej výchovy a ZRPŠ, pozývajú žiakov a zamestnancov školy, 4.12.2018 od 15:30 hod. do 16:30 hod., na Mikulášske korčuľovanie, ktoré sa uskutoční na zimnom štadióne v Michalovciach.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •    Dňa 27.novembra 2018 sa naši študenti zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Táto súťaž sa koná každoročne pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a v tomto školskom ju organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice.

          Do krajského kola postúpili za školu víťazi z I. a II. miesta školského kola súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) – Ľubomír Pallaj, III.BP a Sylvia Maťašová, IV.AP a v kategórií B (žiaci 1. a 2. ročníka) – Ondrej Vagaský, II.CP a Alexander Tomko, II.CP.

          Umiestnenie našich študentov na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike je nasledujúce:  

       Kategória A:  

       Ľubomír Pallaj, III.BP – 8.miesto

       Sylvia Maťašová, IV.AP – 9.miesto

       Kategória B:  

       Ondrej Vagaský, II.CP – 4.miesto

       Alexander Tomko, II.CP – 9.miesto

       Žiakov na súťaži sprevádzal p.Vladimír Pénzeš, MOV. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Správu zo školského kola si môžete prečítať na tomto mieste. 

       (Ing. Gabriel Staško, p.Vladimír Pénzeš)

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •   Dňa 25.októbra 2018 sa v priestoroch veľkej telocvične GPH konala prezentačná výstava „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, pre žiakov ZŠ pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

         Na výstave sa prezentovalo 20 stredných škôl KSK. Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, privítala hostí, riaditeľov stredných a základných škôl, výchovných a kariérnych poradcov, pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a v neposlednom rade študentov stredných škôl a žiakov základných škôl. Obracala sa predovšetkým na žiakov základných škôl a podčiarkla význam správnej voľby školy a následne ďalšieho smerovania  životov mladých ľudí. Slovom sa prihovoril aj Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

         O 10:00 hod. sa konal workshope pri príležitosti podujatia Správna voľba povolania, na ktorom sa zúčastnili vedúca Odboru školstva, zástupcovia ÚPSVaR, riaditelia škôl, výchovní a kariérni poradcovia, zástupcovia jednotlivých základných škôl.

       Stredná odborná škola technická sa prezentovala úspešnými projektami našich študentov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa žiakov ZŠ a informovali sa o podmienkach štúdia. Veríme, že sme vzbudili záujem o štúdium na našej škole aj u žiakov, ktorí ešte neboli pevne rozhodnutí, kam na SŠ.

       (N_M)

     • Stolný tenis / okresné kolo
      • Stolný tenis / okresné kolo

      •   Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo na na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, pod zástitou Slovenskej Asociácie Športu na Školách. Našu školu reprezentovali Šipoš Radomír IV.DP, Leško Richard III.BP, Geľatič Kristián II.DP, Čičvák Lukáš II.DP. 

       V silnej konkurencii škôl sa družstvo našej školy umiestnilo na peknom 3.mieste, čím si zabezpečilo postup do dlhodobej športovej súťaže. 

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. 

       PaedDr.Jana Hamadejová

     • Súťaž o prvenstvo
      • Súťaž o prvenstvo

      •    Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach v spolupráci s Rodičovským združením pri SOŠ technickej v Michalovciach vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 súťaž:

       o najlepšiu triedu v dochádzke

       o najlepšiu triedu v prospechu

          Súťaž trvá od 1.septembra 2018 do 21.júna 2019. Veríme, že zmobilizujete svoje sily a zabojujete o prvenstvo. Držíme Vám palce a už teraz sa tešíme na výsledky tried.