• Novinky

     • Slávnostné odovzdávanie europasov
      • Slávnostné odovzdávanie europasov

      •  Ako sme už informovali, dňa 21.10.2022 o 8:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+

           Počas konania podujatia bola prítomná TV Zemplín, ktorá odovzdávanie Europassov zdokumentovala. Výstup si môžete pozrieť na tomto mieste. 

     • Olympiáda o Európskej únii
      • Olympiáda o Európskej únii

      •  

               Dňa 24.10.2022 sa žiaci K. Popovičová, M. Wéberová, S. Bičíková z III.AP a L. Lacko, M. Varga a P. Hlivák z III.BP zapojili do tohtoročnej Olympiády o Európskej únii. V elektronickom kole súťažili  2 tímy „ My Európania“ /III.AP/ a „Európa – náš domov“/III.BP/. Táto vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita bola zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí sa pokladá za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

               Záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku, europoslanci a Európsky dialóg.

                Dňa 11.11.2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím , zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

               Zapojeným žiakom ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži.                                                                                                                                                            Mgr. Jana Vereščáková

     • AMAVET / krajské kolo
      • AMAVET / krajské kolo

      •      Mladí vedátori sa opäť stretli na krajskom kole FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET (FVAT) aj v Košiciach, kde súťažili žiaci Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Konečne sa súťaž uskutočnila prezenčnou formou a práve do Košíc sa prihlásilo najviac projektov z celého Slovenska. Krajské kolo sa konalo 21.októbra 2022 na UPJŠ.

            Za našu školu sa súťaže zúčastnili dvaja študenti 4.ročníka z triedy IV.BP - Dominik Gajdoš a Dominik Gazda, s prácou „Zariadenie na výrobu tuhy do 3D tlačiarne“. Tento projekt súťažil v kategórií životného prostredia a bol zaradený medzi víťazné práce. Víťazi krajského festivalu získali malý darček (spoločný pre oboch autorov projektu), poukaz v hodnote 20 € na jednorazový nákup v internetovom obchode www.alza.sk

            Víťazi krajských kôl postupujú na 25. finále celoštátnej súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 06. – 08. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, v Bratislave.

       Chlapcom blahoželáme a držíme palce na celoštátnom finále!

       Ing. Nataša Masnicová

       A čo na to naši súťažiaci?

          Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže AMAVET. Mali sme príležitosť vidieť projekty a nápady rôznych odborov. Myšlienky prezentované na súťaží v rôznych kategóriách boli veľmi zaujímavé.  Súťaž sa pre nás úspešne vydarila a náš projekt postúpil na celoštátne kolo. Získali sme nové skúsenosti a tento festival vedy a techniky sme si užili.

       (Dominik Gazda)

     • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV
      • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV

      •  

          Dňa 21.10.2022 o 8:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

           Podujatia sa zúčastnilo 16 účastníkov mobility v Českej republike (IV.BP,III.EP), 10 účastníkov mobility v Slovinsku (III.CP,IV.CP), 16 účastníkov mobility v Nemecku (IV.AP,III.AP), sprievodné osoby Ing. Nataša Masnicová, Ing. Mária Irchová, PhDr. Jana Hublerová, Ing.Jaroslav Melikant, Mgr. Jarmila Galanová, Mgr. Monika Bongová a účastníčky job shadowingu Ing. Ľubica Hrustičová a Ing. Jarmila Vašková.

           Europassy boli študentom odovzdané riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Kapitanom, ktorý je zároveň manažérom projektu Erasmus+. Následne sa konala „mini-recepcia“ so sladkým prekvapením, ktoré upiekla Ing. Mária Irchová a prezentácia fotografií a videí zo všetkých mobilít, ktorú pripravila Ing. Jarmila Vašková. Počas konania podujatia bola prítomná TV Zemplín, ktorá odovzdávanie Europassov zdokumentovala.

          Veríme, že získané Europassy budú študentom nápomocné pri hľadaní zamestnania a uplatnení sa na trhu práce v odbore, ktorý študujú.

       Mgr. Monika Bongová, koordinátorka Erasmus+

     • Mobility v rámci projektu ERASMUS+
      • Mobility v rámci projektu ERASMUS+

      • Náš najnovší projekt (2022)

       Kód projektu č.3: 2022-1-SK01-KA121-VET-000055732

       Trvanie  projektu:  01.06.2022 - 31.08.2023 (15 mesiacov)

       Celkový grant projektu: 133 690 ,- EUR

        

       Realizované mobility:

       25.9.2022 – 8.10.2022

       Česká republika – Energorozvody Javorník – 16 študentov odboru Elektrotechnika

       Slovinsko – Polycom Škofja Loka – 10 študentov odboru Mechanik mechatronik

       Nemecko – Vitalis Schkeuditz – 16 študentov odboru Informačné a sieťové technológie, 2 pedagógovia – Job shadowing

        

       Plánované mobility:

       Jar 2023

       12 študentov - Česká republika – Tatra a Tawesco Kopřivnice

       3 pedagógovia – kurzy

        

       Realizované mobility vám priblížime prostredníctvom príspevkov všetkých účastníkov, ktoré budeme uverejňovať na našej webovej stránke postupne a tiež prostredníctvom nástenných novín v budove školy. Všetky informácie o realizovaných mobilitách starších projektov nájdete na webe školy Projekty/Erasmus Plus.

       Na vaše otázky týkajúce sa projektov vám ochotne odpovie Mgr. Monika Bongová – koordinátorka Erasmu+.

        

       Ďalšie prehľadné informácie o predchádzajúcich projektoch nájdete na tomto mieste.

       Mgr. Monika Bongová, kordinátorka Erasmus+

     • Juniorská štafeta MMM
      • Juniorská štafeta MMM

      •    Dňa 2.10.2022 sa konal 99. ročník bežeckej súťaže MMM. Naši žiaci a zástupca riaditeľa školy, sa zúčastnili Juniorskej štafety MMM,v zložení:

       1. Stana Patrik - behal 12 km III.DP

       2. Mgr.Exenberger Ernest - 9 km

       3. Kušnír Dominik -12 km  IV.AP

       4. Mičko Maroš - 9 km   III.BP

          Medzi SŠ obsadila naša štafeta 16.miesto s časom 3:58:39. Bežcom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta Michalovce a tešíme sa na 100. ročník MMM.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Okresné kolo v bedmintone
      • Okresné kolo v bedmintone

      • 19.októbra 2022 sa konalo OK v bedmintone žiakov SŠ na SOŠOaS v Michalovciach. Súťažilo 7 stredných škôl. 

       Naši chlapci obsadili 2.miesto, v zložení:

       Mičko Maroš 3.BP

       Pavlovčák Adrián 3.BP                 

       Petrovčík Peter 3.BP

       Najpr prebiehali štvorhry a potom dvojhry. Chlapci postupujú do regionálneho kola KSK.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • #ErasmusDays
      • #ErasmusDays

      •     13. – 15. októbra 2022 sa už šiestykrát konala medzinárodná akcia Erasmus Days. Slovensko bolo súčasťou tejto iniciatívy aj tento rok a koordináciu zapojených organizácií zabezpečila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC).

          Erasmus Days sú trojdňové oslavy programu Erasmus+ a predstavujú jedinečnú príležitosť zorganizovať medzinárodne zdieľané podujatia formu výstav, koncertov, súťaží, seminárov alebo iných prospešných akcií a môžu byť organizované napríklad školami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami alebo neziskovými organizáciami. Erasmus Days tiež predstavujú prepojenie absolventov a účastníkov programu Erasmus+ so záujemcami o mobilitu (.... viac). 

          V dňoch 13. a  14. októbra 2022 prebiehalo aj na našej škole jedno z 92 podujatí #ErasmusDays na Slovensku, ktorých cieľom bolo prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť a predstaviť jeho výsledky. Všetky registrované podujatia sú súčasťou celosvetovej mapy na webstránkach podujatia. To naše bolo zaregistrované pod názvom:

       “Happy to travel freely with Erasmus+ again!“, keďže vďaka akreditácii na Erasmus je pre nás jednoduchšie objavovať svet a praxovať v zahraničí prostredníctvom účasti na projektoch.

       Žiakom I.AP, I.BP, I.CP, I.DP, I.EP, II.AP, II.BP, II.EP, III.AP, III.BP, III.EP, IV.AP a IV.DP priblížili program Erasmus+ a porozprávali o mobilitách v Taliansku, Českej republike, na Cypre, Slovinsku a v Nemecku koordinátorka,  job shadowers a sprevádzajúce osoby - Mgr. Monika Bongová, Ing, Jarmila Vašková, Ing. Ľubica Hrustičová, Mgr. Jarmila Galanová, PhDr. Jana Hublerová, Ing. Jaroslav Melikant, Ing. Nataša Masnicová,  Ing. Mária Irchová a  Mgr. Marcela Harmanová prostredníctvom workshopov, besied a prezentácií. Žiaci ostatných tried budú taktiež včas informovaní, hneď po zverejnení výzvy, pred plánovaním ďalších mobilít. Ďalšie informácie o projektoch Erasmus+ nájdete na webovej stránke našej školy Projekty/Erasmus Plus.

       Môžete sa tešiť na získavanie nových odborných zručností vo firmách v zahraničí.

       Mgr. Monika Bongová, koordinátorka

     • Nevšedné podoby prútia
      • Nevšedné podoby prútia

      • Dňa 3. 10. 2022 sa konal 3. ročník výstavy s názvom Nevšedné podoby prútia.


            K tradičným remeslám patrí aj výroba dekoračných predmetov zo slamy, prútia.
       Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne žiakov I.AK, I.CK, III.AK, ktorí aktívne tvoria, vyrábajú praktické predmety z prírodných materiálov. Vyskúšali pletenie so slamou. Výstava je dôkazom toho, že z prútia sa môžu vyrábať neobvyklé veci.

            Prútikár Tibor Dančo  je lektorom, predstavil techniky pletenia, nástroje na pletenie. Žiaci dokázali svoju zručnosť, šikovnosť zhotovením pekných výrobkov. Remeselníci nikdy neoplývali bohatstvom. To jediné, čo mali, boli ich ruky a v nich schopnosť pretvoriť prírodné materiály na niečo krásne, estetické a jedinečné.

           Výstava podporuje vzťah k rozvoju tradičných remesiel, k umeniu, k prírode, ako aj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu.

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022
      • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022

      • VSD vyhlasuje tímovú súťaž pre stredné školy 2022. Názov témy tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD 2022:

       Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček, vysokohorské zariadenia,....)

       Cieľ projektu: Navrhnúť, spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania individuálnych odberných miest elektrinou pre lokality, kde nie je distribučná sieť, alebo jej prevádzkovanie nie je dlhodobo rentabilné.

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.  

        

     •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 
      •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 

      •      Dňa 07. 10. 2022 žiaci II. DP triedy navštívili Mestskú galériu v Michalovciach. Informácie o umeleckej tvorbe zemplínskych regionálnych autorov druhákom poskytla kultúrna pracovníčka mestskej galérie. V priestoroch tejto významnej kultúrnej inštitúcie si študenti pozreli výstavu obrazov a sôch našich talentovaných krajanov.

           Spolu so žiakmi sme sa opäť raz presvedčili, že i v našom regióne máme umelecké skvosty vysokej kvality, ktoré sa oplatí spoznať.

        

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • VINCENT LAPŠANSKÝ      
      • VINCENT LAPŠANSKÝ      

      • AUTORSKÉ STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM VINCENTOM LAPŠANSKÝM      

          Dňa 05. 10. 2022 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach konala autorská prezentácia knihy Vincenta Lapšanského.

       Vincent Lapšanský, náš významný regionálny spisovateľ, predstavil žiakom svoj najnovší knižný titul: Tieň náhrobného kameňa.

       Žiaci I. AP triedy a I. EP triedy sa od samotného spisovateľa dozvedeli informácie o jeho najnovšom diele. A nielen to. Autor im dovolil načrieť i do hlbín svojej duše. Poodhalil prvákom kľúčové momenty zo svojho súkromného života a zároveň i žriedla svojej tvorby – motiváciu, inšpiráciu, ale aj spôsob samotného procesu vzniku slovesného diela.

       Vincent Lapšanský s radosťou odpovedal aj na zvedavé otázky študentov.

       Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich motivovala k štúdiu, obohatila ich o nové poznatky z oblasti literatúry a literárnej tvorby, a možno niektorých z nich aj podnietila k pokusom o vlastnú tvorbu.

       Vyučujúce: PhDr. Ľ. Balogová, Mgr. M. Harmanová, PhDr. J. Tomášová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie