• Novinky

     • Návšteva archeologického múzea v Košiciach
      • Návšteva archeologického múzea v Košiciach

      •    Dňa 17.6. 2022 študenti III.CP navštívili mesto Košice, kde sa okrem prehliadky mesta zoznámili aj s jeho históriou a navštívili podzemné archeologické múzeum Dolná brána - unikátny archeologický komplex, kde mohli vidieť pozostatky mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia.

           Do dnešných čias sa zachovalo na rôznych častiach centra mesta celkom 26 fragmentov hradieb. Areál Dolnej brány je z nich nielen najväčší, ale aj najzaujímavejší. V roku 1996 počas rekonštrukcie Hlavnej ulice sa pri výkopoch pod jej povrchom podarilo odkryť pozostatky pôvodných múrov mestských hradieb. Od roku 1998 je prehliadka unikátneho podzemného múzea sprístupnená verejnosti.

       PhDr. Jana Hüblerová

     • KOŽAZ / Partizánska
      • KOŽAZ / Partizánska

      • V dňoch od 13.6. do 15.6. sa uskutočnil KOŽAZ pre tretie ročníky na Pracovisku Partizánska 1. 

       Žiaci sa zúčastnili turistického pochodu na Morské oko. Na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy plnili úlohy z oblasti zdravotníctva, poskytovania prvej pomoci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany.

       Záver kurzu patril orientačnému behu.

       Mgr.Onderko Stanislav.

     • Kurz pohybových aktivít
      • Kurz pohybových aktivít

      •    V dňoch 6.- 8.júna 2022 sa uskutočnil letný Kurz pohybových aktivít pre žiakov 2.ročníka, dennou dochádzkou. KPA bol zameraný na turistiku, environmentálnu výchovu, pobyt v prírode a pohybové hry v prírode.

          Žiaci sa zúčastnili výstupu na Brekovský hrad, turistického pochodu na Morské oko a Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy.

          Počasie nám prialo a pohyb nám všetkým prospel. 

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      •      Dňa  1.až 3.júna 2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka na pracovisku Kapušianska 6. Žiaci  si precvičovali zadané témy z ochrany zdravia, zásad pobytu a pohybu v prírode,  základy streleckej prípravy  a chemickej ochrany v záverečnom preteku pod názvom: Branná všestrannosť školy.

            Súčasťou kurzu bol aj  výstup na Brekovský hrad . V rámci environmentálnej výchovy sme  cestou späť  opäť vyzbierali odpadky na hrade Brekov aj na Zemplínskej šírave. Priebeh pre vás zdokumenovali koordinátorka environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková,  Mgr.Marcela Harmanová a PhDr.Antónia Sabová

            Ďakujeme všetkým za aktívny prístup. 

       Vedúci kurzu PaedDr. Stanislav Šašala                               

     • Exkurzia
      • Exkurzia

      • Bola streda 1. 6. 2022. 

          Pán zástupca Exenberger a pani učiteľka Lobová sa s nami stretli hneď ráno pri fontáne v centre mesta Michalovce. Po kontrole prítomných a neprítomných sme sa presunuli do mestskej galérie. Absolvovali sme zaujímavú výstavu k 50. výročiu Detského folklórneho súboru Zemplínik. Videli sme staré kroje, starodávne výšivky, fotografie z vystúpení detského súboru Zemplínik, diplomy a ocenenia. Okrem toho v galérii prebiehala výstava detských výtvarných prác. Po obhliadke výstavy sme pokračovali druhou časť našej exkurzie. Peši sme sa presunuli do Hvezdárne na Hrádok. Mali sme prednášku s pánom Komárekom o lietadlách a leteckých katastrofách. Pán Komárek zaujímavo prednášal a vysvetľoval, ako to všetko okolo lietadiel a lietania funguje. Dozvedeli sme sa o jeho záujme o lietadlá a lietanie. Exkurzia Hvezdárne pokračovala v kupole, kde sa nachádza veľký ďalekohľad, ktorým sme pozorovali Slnko. Informácie boli zaujímavé. Vieme, ako sa stavala kupola, ako sa inštaloval ďalekohľad, ako sa pozoruje Slnko, že na terase Hvezdárne sa nachádza meteostanica. Našu exkurziu sme ukončili na pravé poludnie.

       Žiaci I. AK, I. CK

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie