• Novinky

     • OKM KK / vyhodnotenie
      • OKM KK / vyhodnotenie

      • Vyhodnotenie  KK SÚŤAŽE OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM)

       Ako sme už informovali, 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

       Po vyhodnotení krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa síce do finále (celoslovenské kolo) OKM neprebojoval žiadny zo súťažiacich, no napriek tomu sme dosiahli zaujímavé a povzbudivé výsledky.

       2. kategórii krajského kola v konkurencii 230 súťažiacich Košického kraja sa podarilo trom žiakom našej školy získať titul úspešný riešiteľ a umiestnili sa takto:

          73. miesto       -  Magdaléna Wéberová, IV.AP  

          77. miesto       -  Peter Fedorišin, IV.EP    

          95.-96. miesto -  Albína Selepková, IV.AP   

       Ostatní zúčastnení súťažiaci našej školy v 1. a 2. kategórii krajského kola získali titul riešiteľ.

       Dosiahnuté výsledky sú dôkazom toho, že naši žiaci vedia kriticky myslieť a túto schopnosť potvrdili úspešnou reprezentáciou v 3. ročníku súťaže Olympiáda kritického myslenia.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Majstrovstvá sveta U18
      • Majstrovstvá sveta U18

      •    Pavol PROKOPOVIČ, žiak III.EP - odchovanec HK Dukla Michalovce - mládež, bol nominovaný do Slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na záverečnú prípravu pred Majstrovstvami sveta a na Majstrovstvá sveta U18, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku

       Držíme palce!

     • United Neigbours of London
      • United Neigbours of London

      •    Dňa 18. apríla sa žiaci štyroch tried zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku “ United Neigbours of London”.  Divadlo z Martina nás stále prekvapí dobrým výberom , pútavou formou a spôsobom , akým si žiaci môžu zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti  v anglickom jazyku. Herci sú pohotoví a vedia ako si získať mladé publikum .

          Ďakujeme všetkým žiakom za slušné správanie, z ktorého si mohli zobrať príklad aj ostatní v sále.

          Veríme, že aj v budúcnosti bude takéto spestrenie vyučovania užitočné aj pre ďalších žiakov a kolegov .

       učiteľky anglického jazyka 

     • Tímová súťaž partnerských škôl VSD
      • Tímová súťaž partnerských škôl VSD

      •    Dňa 11. 4. 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s..Téma tohto ročníka bola zameraná na Optimalizáciu spotreby elektrickej energie. Cieľom projektu bolo navrhnúť, popísať a zostrojiť model, ktorý preukáže technické, prípadne aj organizačné opatrenia, ktoré povedú k zníženiu a optimalizácií spotreby elektrickej, tepelnej, či mechanickej energie na odberných miestach školy, obce alebo mesta.

       Súťažilo 9 tímov z partnerských škôl VSD a.s.. V projektoch riešili rôzne spôsoby šetrenia elektrickej energie. Práce boli veľmi nápadité a zaujímavé. V silnej konkurencii súťažil aj jeden tím z našej školy:

       LAMPÁRI

             Kristína Popovičová, IV.AP

             Tomáš Žeco, IV.AP

             Šimon Pivarník III.EP

       Prácu konzultovali: Ing. Irchová Mária, Ing. Pešta Štefan

       Finančné príspevok na projekt bol žiakom poskytnutý Nadáciou VSE.

       Súťaž hodnotila komisia, ktorá pozostávala z odborníkov z TUKE v Košiciach a odborníkov z praxe.  Zástupkyňa a jediná súťažiaca bola odmenená cenou poroty – bezdrôtové slúchadlá za to, že bola najaktívnejším ohnivkom tímu Lampári.

       Všetci účastníci súťaže, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach, získali darček – bluetooth reproduktor. Organizátori pripravili občerstvenie pre  všetkých zúčastnených, atmosféra na súťaži bola príjemná a o rok sa tešíme opäť.

       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie