• Novinky

     • Poznáš Freecycling?
      • Poznáš Freecycling?

      •    Freecycling siete sú po celom svete. Je to neziskové hnutie založené na darovaní predmetov namiesto ich vyhodenia na skládky. Vedel si, že na našej škole freecycling sieť existuje od roku 2008? Tento rok prebieha 15. ročník. Zapoj sa aj ty, a budeš jeden z mnohých členov. Hnutie redukuje odpad, chráni vzácne zdroje a znižuje nápor na skládky, zabezpečuje úžitok svojím členom.  Je to všetko o znovu-použití, aby funkčné predmety slúžili naďalej. Rád pomáhaš, si empatický, šetrný? Pridaj sa k nám.

       Tento rok činnosť začína 01.12.2023,             

       učebňa č. 88 - Kapušianska 6, koordinátor  Ing. Viera Dzvoníková                                      

       učebňa č. C21 - Partizánska 1, koordinátor  Mgr. Eva Mindová

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • ZENIT v strojárstve / krajské kolo
      • ZENIT v strojárstve / krajské kolo

      • Úspešná reprezentácia

                   Dňa 29.11.2023 sa uskutočnilo krajské kolo 24. ročníka súťaže Zenit v strojárstve, ktoré sa z poverenia odboru školstva konalo v priestoroch SOŠPT Košice – Šaca.

       Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. Súťaž bola v štyroch kategóriách a zúčastnilo sa jej cca 35 žiakov stredných škôl košického kraja.

       Našu školu v súťaži reprezentovali dvaja žiaci v kategórii S – strojové obrábanie. Súťaž pozostávala z teoretického testu, vypracovania technologického postupu výroby súčiastky a následnej výroby strojovej súčiastky /upínací trň/ v dielni na obrábacích strojoch.

       Výsledky súťaže potešili, nakoľko obaja zástupcovia našej školy sa umiestnili na popredných miestach, keď naplno využili vedomosti a zručnosti získane v škole a na odbornom výcviku.

       1. miesto – Samuel Novák – IV.CP – postup do celoslovenského kola

       2. miesto – Matúš Kratka – IV.CP

       Gratulujeme chlapcom k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Na danej súťaži sa zúčastnili aj MOV Bc. Š.Tarbaj a P.Pastornický, ako doprovod a Ing. J.Melikant ako člen hodnotiacej komisie.

       JM

     • Predstavujeme Vám Komixovú výzvu! 
      • Predstavujeme Vám Komixovú výzvu! 

      • Čo je Komixová výzva? Ide o súťaž, ktorá dáva žiakom príležitosť vyniknúť svojou kreativitou a umeleckými schopnosťami. Vyzývame študentov, aby nakreslili komiks s krátkym dejom a zaslali ho k nám do redakcie. Rozsah diela by nemal byť kratší ako na jednu A4. Dej nechávame na tvorcovi. Môže ísť o akýkoľvek žáner, či už komický, fiktívny, hororový alebo akčný. Výhercov budeme vyhodnocovať na základe umeleckého a tvorivého prevedenia a zrozumiteľnosti deja. Výherca získa všetky epizódy komiksu Posledný follower a škola získa ročné predplatné denníka SME.sk. Navyše, najlepšie diela žiakov zverejníme na našej Facebook stránke.  

       Ako sa môžu študenti a škola zapojiť? 

       Je to jednoduché. Stačí aby sa žiaci o výzve dozvdeli a vytvorili komiks, ktorý následne zašlú do redakcie na adresu: Martina Polková, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava alebo jednoducho naskenujú / odfotia a pošlú na mailovú adresu martina.polkova@petitpress.sk.  

       Diela môžu zasielať do 31.1.2024. Výhercov budeme kontaktovať 29.2.2024. 

       Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť.  

       Tešíme sa na Vašu účasť a na tvorbu talentovaných žiakov. 

       Martina Polková, Špecialista pre digitálny marketing

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

      •      Olympiáda v anglickom jazyku píše tento rok už svoj 34. ročník a vo štvrtok 23. novembra sa konalo jej školské kolo.

            Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 21 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, kategória 2C2 – anglofónni žiaci, a kategória 2D – žiaci stredných odborných škôl 1.-4. ročníka. V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, zato oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 19 súťažiacich, z ktorých všetci postúpili aj do druhej, ústnej časti súťaže. Druhá časť súťaže, kde žiaci museli vytvoriť príbeh na základe obrázku a interagovať s členmi poroty, rozhodla napokon o finálnych umiestneniach. Víťazmi školského kola v kategórii 2D sa stali: 1.miesto získala Albína Selepková zo IV.AP, 2.miesto obsadil Filip Mihaľo zo IV.BP a na 3. mieste skončili 2 súťažiaci s rovnakým počtom bodov, Ján Serbák zo IV.DP a Michal Alexander Rak z II.AP. V kategórii 2C2 zvíťazil Johnny Cymbal z II.BP pred Evanessou Chromou z I.EP.

                   Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa konalo 24.11.2023, teda v piatok, za prítomnosti členov poroty a zástupcu vedenia. Ceny žiakom odovzdal zástupca riaditeľa školy Ing. Hreško, ktorý samotnú súťaž vo štvrtok aj otváral. Za ceny pre žiakov patrí poďakovanie Rodičovskej rade pri SOŠT.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa do súťaže zapojili, zmerali si svoji jazykové vedomosti a zručnosti so spolužiakmi a pomohli udržať úroveň školského kola na vysokej úrovni. Víťazom, Albíne Selepkovej a Johnnymu Cymbalovi, srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na okresnom kole, kde našu školu budú reprezentovať 17. januára 2024. Poďakovanie patrí aj všetkým vyučujúcim anglického jazyka, ktoré sa podieľali na príprave a realizácii školského kola (Mgr. Vereščákovej, Mgr. Mindovej, PhDr. Tomášovej, Mgr. Harmanovej), a vyučujúcim, ktoré tvorili odbornú komisiu, za ich profesionálny prístup.

       (Foto zo samotnej súťaže, aj z odovzdávania cien nájdete nižšie.)

       -MH-

     • Basketbal chlapcov / okresné kolo
      • Basketbal chlapcov / okresné kolo

      •    Dnes, t.j.23.11.2023, sa konalo okresné kolo v basketbale chlapcov, naši chlapci obsadili 4.miesto.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

       (JH)

     • United Neighbours of London
      • United Neighbours of London

      • Dňa 22.11.2023 navštívila trieda IV.CP v rámci zážitkového učenia divadelné predstavenie v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v MsKS Michalovce.

       Herci martinského Divadelného centra pripravili nový titul United Neighbours of London s atraktívnymi dialektmi, variabilnou scénou, dynamickou hudobnou kolážou a expresívnym herectvom. Predstavenie bolo vhodné nielen pre jazykovo nadaných žiakov, ale aj tých menej zdatných. Skúseným hercom sa podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť všetkých až do konca.  

       Na hodinách anglického jazyka sa žiaci na predstavenie vopred pripravili, oboznámením sa so slovnou zásobou a frázami, a vypracovaním pracovných materiálov vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení. Inšpiratívny materiál na prácu na hodine aj po predstavení poskytlo Divadelné centrum.

                                                                                                                                                  Mgr. Monika Bongová

     • IT show Datacomp
      • IT show Datacomp

      •    V dňoch 10. - 11. 11.2023 sa v OC Optima v Košiciach uskutočnil 6. ročník IT show Datacomp. Na tejto výstave sa zúčastnili žiaci III.DP, III.EP a IV.BP  triedy. Pre študentov bol pripravený špeciálny program, rozhovory o pokroku a trendoch, súťaže o hodnotné ceny, informačný kvíz a zábavný program. Žiaci si prezreli stánky vystavovateľov, navštívili hernú zónu v Cinemaxe, zapojili sa aj do súťaže. V súťaži Crash bandicoot speedrum obsadil Richard Adamec prvé miesto a vyhral klávesnicu Lenovo k300. Učitelia J. Vašková, D. Kravcová, M. Irchová, G. Staško a J. Kizivátová sa zúčastnili prednášok firiem Xerox, Lenovo, Eset, Vogels Rise a Ozobot.  Na záver bolo žrebovanie škôl o hodnotné ceny, naša škola žiaľ nepatrila medzi vyžrebované. 

          Túto akciu hodnotím ako veľmi pozitívnu a dobre pripravenú, možno konštatovať, že bola obohatením pre zúčastnených.   

       Ing. Jarmila Vašková

     • BUBNOVAČKA
      • BUBNOVAČKA

      •    November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

          S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.

          Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.

          115 žiakov  2. ročníka našej školy prišlo podporiť toto podujatie. Spoločne sme bubnovali a ukázali  všetkým, že deti a ich hlas sú dôležité.

       Ing. Ľubica Hrustičová, Mgr. Eva Lobová

     • FINANČNÁ SLOBODA
      • FINANČNÁ SLOBODA

      •    V súvislosti s plnením úloh z Národného štandardu finančnej gramotnosti  sa naša škola  zapojila do projektu Finančná sloboda. Jedná sa o stolovú spoločenskú hru na zlepšovanie finančnej gramotnosti. Pre študentov, ale aj pre učiteľov je to zábavná forma výučby finančného vzdelávania.

          V rámci týždňa finančnej gramotnosti sa do vzdelávacej aktivity zapojili žiaci 4.BP a 4. EP triedy pod vedením Ing. Eriky Javorčíkovej, Liberty FINANCE. Vzdelávanie malo dve časti. 18.10.2023 v rozsahu dvoch vyučovacích hodín získali teoretické podklady na porozumenie základných ekonomických pojmov  finančnej gramotnosti, následne 25.10.2023  hrali hru Finančná sloboda.

          Spoločne s lektorkou prechádzali 30 rokov svojho života, uzatvárali  finančné produkty a čelili rôznym nástrahám života.  Účastníci sa formou silného osobného zážitku a vlastnej skúsenosti zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta. Naučili sa hospodáriť s peniazmi, správne sa rozhodovať o svojich financiách v rôznych životných situáciách, cez nezamestnanosť a hľadanie si práce, splácanie úveru, uzatváranie poistných zmlúv aj investovaní peňazí do akcií a dlhopisov. Vyhral ten pár, ktorý po odpredaji všetkých investícii mal najviac peňazí.

          Žiaci boli celý čas aktívni, pracovali s humorom, aktivity boli zaujímavé a poučné. Okrem toho, že sa „hrali“, veľa sa naučili.

       Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Ľubica Hrustičová

     • Dobrovoľníctvo
      • Dobrovoľníctvo

      •   Piatok 20.10.2023 na pracovisku Kapušianska a utorok 24.10.2023 na pracovisku Partizánska sme privítali sociálnu pracovníčku NNG a koordinátorku dobrovoľníckeho centra Krajší deň (Michalovce), pani Mgr. Alenu Kravecovú. Prednášky sa zúčastnili žiaci tried I.CK, III.AK, III.BP a IV.BP.    

         Témou bolo dobrovoľníctvo na našom pracovisku. Cieľom bolo priblížiť žiakom, čo dobrovoľníctvo vo svojej podstate znamená, aké rôzne formy dobrovoľníctva centrum Krajší deň sprostredkuváva a takto motivovať mladých ľudí, aby sa nebáli pomáhať slabším a najmä tým, ktorí to naozaj potrebujú.

         Jeden z ambasádorov projektu je Tomáš Bezdeda a aj naši žiaci  sú súčasťou ušľachtilej myšlienky: Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka.

       Ing. Viera Dzvoníková, Mgr. Eva Mindová ( koordinátor environmentalistiky)

     • Let KUNOVICE
      • Let KUNOVICE

      • Dňa 13.10.2023 sa skupina 23 študentov druhého a tretieho ročníka odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnila exkurzie vo výrobnom podniku LET Kunovice.

       Prehliadka českého (pôvodne česko-slovenského) civilného výrobcu lietadiel bola veľmi zaujímavá. Študenti mohli detailne vidieť výrobu ich najúspešnejšieho modelu lietadla L‑410 Turbolet. História závodu začala v 30-tych rokoch minulého storočia. Pôvodne bol zameraný na opravu a neskôr aj výrobu lietadiel. Medzi najznámejšie modely v povojnovej dobe patrili viacúčelové letúny Aero Ae 45 a Aero Ae 145, cvičné letúny Jakovlev Jak‑11 (pod označením C‑11). Začiatkom 60‑tych rokov dosiahli veľký komerčný úspech s ľahkým úžitkovým lietadlom L‑200 Morava a Z‑37 Čmelák, lietadlom pre poľnohospodárske účely. Koncom 60‑tych rokov začala výroba dvojmotorového malého dopravného lietadla na krátke vzdialenosti L‑410. Za viac ako 50 rokov bolo vyrobených približne 1300 kusov v rôznych modifikáciách. Lieta takmer po celom svete, hlavne v málo dostupných terénoch. Vyniká svojou spoľahlivosťou aj v extrémnych podmienkach a je známe hlavne pre schopnosť prevádzky na relatívne krátkych a neupravených vzletových plochách (cca 600m). Preto je často vo výbave armád a záchranných síl. Najnovší model L‑410 NG (new generation) odvezie maximálne 19 pasažierov s batožinou alebo 1700 kg nákladu, má dolet 2500 km, cestovnú rýchlosť cez 400 km/h.

       Študenti mali jedinečnú možnosť vidieť výrobu celokovového lietadla, od tvarovania plechových dielov cez opracovanie výstuh a nosných dielov lietadla až po jeho samotnú montáž. Exkurzia bola pre študentov zaujímavým a poučným zážitkom.

       Ing. Juraj Pirkovský

     • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch
      • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch

      • Euclid International Limited

        

        V dňoch 22. – 28. októbra 2023 sa uskutočnila ďalšia úspešná mobilita programu Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania, v rámci projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791 – štruktúrovaný kurz reflektujúci potreby organizácie a jednotlivcov – „IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch"  v Alcanede v Portugalsku, ktorého sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Rastislav Hreško.

        Sedemdňový kurz bol zameraný na zručnosti vo využívaní moderných technológií vo výučbe a v medzinárodných projektoch a vytváranie profesionálnych výstupov, získanie neoceniteľných zručností -  ako používať celý rad grafických aplikácií, spracovávať fotografie, videá a pracovať s online dokumentmi, ako vytvárať online formuláre a dotazníky a ako získať okamžitú spätnú väzbu.

       Fotodokumentáciu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       mb

     • Top Študentská práca 2023 na KPI
      • Top Študentská práca 2023 na KPI

      •   Reč je o našom úspešnom absolventovi Ing. Miroslavovi Murinovi, ktorý maturoval na SOŠ technickej v roku 2018 a v r.2023 úspešne ukončil štúdium na KPI TUKE s červeným diplomom a Cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky. 

         Od septembra 2023 nastúpil na doktorandské štúdium u doc. Ing. Miroslava Michalka, PhD. na TUKE. So svojou diplomovou prácou: Inteligentná prezentačná miestnosť s multizdrojovou video analytikou sa zúčastnil 3.ročníka súťaže Top Študentská práca 2023 a získal 1.miesto v kategórii Inteligentné mesto. Viac informácií môžete získať kliknutím na link:

       https://kpi.fei.tuke.sk/en/top-studentska-praca-2023-na-kpi

       Mirovi srdečne blahoželáme a prajeme mu v osobnom a pracovnom živote ešte veľa úspechov. 

       (nm)

     • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia
      • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia

      •     Dňa 17.10.2023 sa uskutočnila exkurzia vo firme HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. v Michalovciach.  Zúčastnili sa jej žiaci II.AK triedy študujúci v odbore mechanik nastavovač. Spoločnosť vyrába stroje a nástroje pre káble spracúvajúci priemysel: krimpovacie zariadenia, prípravky a náhradne diely pre tieto zariadenia, ako aj špeciálne jednoúčelové zariadenia. Exkurzia žiakov umožnila spoznať výrobný program spoločnosti, prácu na CNC strojoch.

           Naša škola s touto firmou zabezpečuje duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie priamo vo firme. Vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Verím, že exkurzia bola pre žiakov motivačná. Podnietila ich kriticky myslieť, obohatila ich o nové poznatky.

       Ing. Viera Dzvoníková

     • Plenárne a triedne ZRPŠ
      • Plenárne a triedne ZRPŠ

      • V dňoch 14. - 15. novembra 2023 sa uskutoční plenárne a triedne ZRPŠ nasledovne:


       14.11.2023 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
       15.11.2023 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


       V rámci ZRPŠ sa uskutočnia doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Virtuálna realita
      • Virtuálna realita

      •      Už sme vás na našej webovej stránke informovali o workshope o virtuálnej realite,  ktorú pripravili zástupcovia občianskeho združenia Sapiente. Prišli k nám v rámci projektu „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“ a zrealizovali na našej škole workshop pre študentov a učiteľov zameraný na využitie virtuálnej reality vo vzdelávaní. Projekt bol podporený Nadáciou VSE.

       Na tomto linku nájdete článok o celom ich projekte a jeho realizácií:

       https://eastmag.sk/2023/11/02/pedagogovia-i-studenti-na-vychodnom-slovensku-koketovali-s-virtualnou-realitou/

       Tiež pripravili promo video k projektu: https://www.youtube.com/@typlusit

       😊 

       Členovia občianskeho združenia Sapiente vyjadrili vieru v to, že sa učiteľom a žiakom workshopy páčili. 

        (nm)

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      •    Dňa 25.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach : A – kategória (3. a 4.roč.) – 13 žiakov, B  – kategória (1. a 2.roč.) – 13 žiakov

       Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       1. Teoretická – 30 otázok z elektrotechniky a elektroniky.

       2. Praktická – návrh plošného spoja zadanej schémy ručne, alebo pomocou programu Eagle a spájkovanie pripravenej stavebnice.

       Po sčítaní bodov za obidve časti bolo na medailových miestach nasledujúce poradie:

       Kategória A:  1. Weberová Magdaléna IV.AP

                               2. Adamec Richard III.DP

                               3. Žeco Tomáš IV.BP

       Kategória B:  1.Rebrinský Kristián I.CP

                               2. Tomáš Michal II.DP

                               3. Polievka Peter II.EP

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a veríme, že nás budú vzorne reprezentovať na krajskom kole.

                                                                                                              Ing. Gabriel Staško

     • Prezentačné akcie SOŠT
      • Prezentačné akcie SOŠT

      •    V uplynulom týždni sa uskutočnili dve prezentačné akcie na ktorých sa zúčastnili naši zástupcovia, aby predstavili našu školu a jednotlivé odbory štúdia, ktoré je možné u nás študovať. Obe akcie boli určené pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom profesijnom živote.

          25.10.2023 sa uskutočnila „Správna voľba povolania„ na GPH Michalovce pod záštitou KSK – kde sa predstavili zástupcovia SŠ z michalovského a sobraneckého okresu.

          26.10.2023 sa uskutočnila Burza stredných škôl  v MsKS Trebišov pod gesciou NÚP Trebišov – zúčastnili sa SŠ z Trebišova, Sečoviec, Košíc a z Michaloviec bola pozvaná naša SOŠT.

          Pre žiakov ZŠ sme pripravili pútavý stánok, ktorý zaujal a verím, že aj pomohol žiakom základných škôl sa rozhodnúť o svojom ďalšom štúdiu. Veľmi radi ich privítame v našom kolektíve, kde získajú vedomosti a zručnosti pre svoje budúce povolanie.

          Našu školu prezentovali VP Ing Jaroslav Melikant a KP Ing. Jozef Tüdös žiaci školy Peter Fedorišin a Samuel Mráz, ktorí predvádzali modely vytvorené žiakmi našej školy, podali odborný výklad a odpovedali na otázky návštevníkov.

                                                                                        Ing. Jaroslav Melikant

     • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu
      • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu

      •     Dňa  27.10.2023 navštívila trieda II.DP v rámci neformálneho vzdelávania expozíciu Zemplínskeho múzea „Šľachtické panstvo spod Vihorlatu“. Keďže je lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť, návšteva expozície žiakom iste uľahčí zvládnuť tému „Kultúra a umenie“, ktorá je súčasťou maturitných zadaní v anglickom jazyku. Návšteve predchádzala príprava v škole – potrebná slovná zásoba v anglickom jazyku a vzdelávacím výstupom bude následne vypracovanie krátkej prezentácie na danú tému.

       mb

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie