• Novinky

     • Florbal chlapcov / okresné kolo
      • Florbal chlapcov / okresné kolo

      • ​​Dňa 26.10.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v super florbale o Pohár chlapcov SŠ. Hralo sa v mestskej športovej hale v troch skupinách:

       A-skupina: GPH Michalovce, SOŠT Michalovce, SOŠ Veľké Kapušany

       B-skupina: OA Michalovce, SOŠOaS Michaloce, SOŠ Strážske

       C-skupina: GĽŠ Michaloce, Gymnázium Veľké Kapušany

       A skupina: GPH : SOŠT - 4:1, SOŠT : SOŠ VK 9:0, GPH : SOŠ VK 11:0 

       Poradie v A skupine: 1.GPH MI

                                           2.SOŠT MI

                                           3.SOŠ VK

       Celkové umiestnenie:

       1.miesto GĽŠ MI,

       2.miesto GPH MI,

       3.miesto OA MI,

       4.miesto SOŠT MI

       SOŠT reprezentovali: 

       Hoľan Tomáš, Ilčík Dávid, Pjura Martin, Smolko Tobiás, Tomko Jozef, Tomko Lukáš, Vysokai Adam, Werfer Nicolas, Zaleta Jakub, Zbihlej Peter, Židzik Marko. 

       Najlepším strelcom bol Nicolas Werfer.

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika
      • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika

      • Dňa 12.10.2023 sa študenti našej školy zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorého súčasťou bol aj Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika. Veľtrhu sa zúčastnili študenti druhého a tretieho ročníka odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

       Študenti zažili atmosféru najväčšieho priemyselného veľtrhu v strednej Európe. Predstavilo sa tam 1 260 firiem zo 43 krajín. Zo zahraničia tam bolo 50% vystavovateľov. Hlavnými témami tohto ročníka boli udržateľný a efektívny priemysel - nakladanie s materiálovými zdrojmi a digitalizácia výroby.

       Našich študentov zaujali digitálne technológie vo výrobnom procese – ovládanie s využitím umelej inteligencie, automatizácia a robotizácia, 3D skenovanie, modelovanie a tlač prototypov, ale aj náhradných súčiastok a ďalšie možnosti počítačom riadených technologických procesov. Mohli sa oboznámiť s najnovšími trendami v oblasti povrchových úprav, rezania materiálov vodným lúčom a laserom, tvárnenia, odlievania, zvárania a obrábania. Z logistiky to bol napr. autonómny autobus, ktorým sa mohli študenti aj previesť po výstavisku, rôzne formy manipulátorov alebo robotizovaných triediacich a baliacich liniek.

       V rámci sprievodného programu študenti navštívili večerné centrum Brna, obchodný a zábavný komplex Olympia a absolvovali prehliadku protiatómového krytu 10-Z Bunker pod hradným kopcom, kde boli aj ubytovaní.  

       Návšteva Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne bola určite veľkým prínosom pre našich študentov, pretože získali nové poznatky o najnovších trendoch v priemysle, čo im pomôže vo vzdelávaní a v ich ďalšom profesijnom smerovaní.

       Ing. Juraj Pirkovský

     • KIA Motors Slovakia
      • KIA Motors Slovakia

      •    Dňa 11.10.2023 sa uskutočnila exkurzia výrobného závodu automobilov KIA v Tepličke nad Váhom. Exkurzie sa zúčastnilo 23 študentov druhého a tretieho ročníka prevažne odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

       Študenti mali možnosť sa v krátkosti oboznámiť s históriou a pôsobením závodu v rámci skupiny Hyundai Motor Group, ktorý priamo zamestnáva 3700 ľudí a ďalších v dodávateľských firmách. Pri prehliadke študenti prešli plne automatizovanú linku na výrobu karosérii s množstvom robotov, tzv. zvarovňu a potom prevádzku montáže, kde mohli priamo vidieť ako vzniká nový automobil. Zaujímavosťou je, že na montážnej linke idú za sebou rôzne automobily a s rôznymi modifikáciami, čo kladie vysoké nároky na logistiku výroby. Vyrábajú sa tu automobily Kia Sportage, Ceed, ProCeed a XCeed. V priemere každých 56 sekúnd zišlo z linky nové auto, čiže za našu krátku návštevu niekoľko desiatok áut. Ročne približne 350 tisíc. Treba vyzdvihnúť starostlivosť firmy o zamestnancov, čistotu a vybavenie pracovísk ako aj podporu regiónu. 

       Pre študentov bola táto exkurzia okienkom do modernej sériovej výroby automobilov značky KIA a získali nové poznatky, ktoré im môžu pomôcť v ich profesijnom živote.

       https://www.kia.sk/en/about-us/presentation-video

       zdroj – obrázky: https://www.kia.sk/en/media/gallery

       (Ing. Juraj Pirkovský)

     • Mobilita kurz Erasmus+
      • Mobilita kurz Erasmus+

      •      ZRŠ Ing. Rastislav Hreško je v dňoch 22. - 28. októbra 2023 účastníkom kurzu v rámci mobility Erasmus+. Tento cyklus vzdelávania pod názvom "IKT VO VÝUKE A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH" prebieha v Alcanede v Portugalsku.

            Obsahom vzdelávania sú základy programovania, sociálnych médií a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Vzdelávanie zabezpečuje Spoločnosť v oblasti informačných technológií Edutime, ktorí vedia ako spriateliť učiteľov s technológiami a vedia ich aplikovať do bežných vyučovacích hodín. 

       (nm)

     • Workshop o virtuálnej realite
      • Workshop o virtuálnej realite

      • V utorok 17.10.2023 sme u nás privítali zástupcov občianskeho združenia Sapiente, ktorý k nám prišli v rámci projektu „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“, a zrealizovali na našej škole workshop pre študentov a učiteľov zameraný na využitie virtuálnej reality vo vzdelávaní. Projekt bol podporený Nadáciou VSE.

       Workshop bol zameraný na zvýšenie informovanosti o možnostiach využitia tejto technológie vo vzdelávaní na školách s ukážkami praktických príkladov rôznych aplikácií. Zámerom bolo umožniť všetkým zúčastneným osobne skúsiť technológiu VR na vlastnej koži. Cieľom projektu bolo umožniť učiteľom pochopiť potenciál virtuálnej reality, nadchnúť ich pre osvojenie si nových digitálnych technológií a propagáciu použitia VR vo vzdelávaní.  Viac informácií tu.

        

     • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko
      • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko

      •    Pätnásť talentovaných študentov našej školy – 6 mechanikov mechatronikov z triedy IV.CP a 9 študentov informačných a sieťových technológií z triedy III.AP – sa v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791, v sprievode Ing. Jarmily Vaškovej, Ing. Nataše Masnicovej a Mgr. Moniky Bongovej, 8.10.2023 vydalo na dobrodružstvo do mesta Split v Chorvátsku a strávilo tu 12 krásnych dní. Študenti pracovali v šiestich rôznych firmách a úspešne reprezentovali našu školu svojimi vedomosťami a zručnosťami. Pre všetky tieto mladé mysle to bol viac než len výlet, bola to príležitosť rozšíriť si obzory, zlepšiť svoje zručnosti a spoznať kultúru a tradície iného národa. Bola to príležitosť pre osobný rast, rozvoj mäkkých zručností, spoločné zážitky a vytváranie celoživotných väzieb.

          Mobilita Erasmus+ v Splite bola kapitolou ich života naplnenou jedinečnými chvíľami a hodnotnými lekciami. Každý deň ponúkal nové príležitosti na učenie a objavovanie a účastníci sa jej chopili s nadšením. Domov si doniesli nielen kufor plný vecí, ale aj nezabudnuteľných spomienok. Tieto spomienky im budú navždy pripomínať neuveriteľnú cestu, ktorú podnikli a priateľstvá, ktoré si vytvorili.

       mb

     • ErasmusDays
      • ErasmusDays

      • V druhom októbrovom týždni sa už po siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Na Slovensku tieto oslavy koordinuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Slovensko sa do tohto podujatia zapojilo už piatykrát.

       Organizácie, ktoré sa zapojili do ErasmusDays, mali možnosť zviditeľniť sa na medzinárodnej mape podujatí a oslavovať tak spolu s ostatnými krajinami. Týmito podujatiami mohli prezentovať svoje úspechy a inšpirovať organizácie a jednotlivcov, ktorí s programom Erasmus+ ešte nemajú skúsenosť.

       Naša škola sa zapojila opäť a to prostredníctvom diskusií, rozhovorov, besied a prezentácií. Naši kolegovia „Erasmáci“  PhDr. Jana Hűblerová, Ing. Ľubica Hrustičová, Ing. Jarmila Vašková, Ing. Nataša Masnicová a Mgr. Monika Bongová priblížili kolegom a študentom mobility programu Erasmus+. V novembri 2023 budeme zisťovať záujem študentov a učiteľov o účasť na mobilitách v školskom roku 2024/2025. Ak sa chcete mobility zúčastniť, príďte sa informovať. Tento rok sme výnimočne oslávili ErasmusDays nielen v škole, ale aj na mobilite v Splite v Chorvátsku.

       V tomto roku sa uskutočnilo až 9635 podujatí, t.j. o 3339 aktivít viac ako minulý rok. Na Slovensku sa ich podarilo zorganizovať 173, pričom v roku 2022 ich bolo 104. Novinkou v roku 2023 bolo predĺženie osláv ErasmusDays - z pôvodných 3 dní na 6 dní, počas ktorých mohla Európa zažiariť. Viac informácií sa môžete dozvedieť na stránkach www.erasmusplus.sk a na sociálnych sieťach s hashtagmi #ErasmusDays, #ErasmusdaysSK a #ErasmusPlusSK.

       mb

       ErasmusDays Split, Chorvátsko

     • Bedminton chlapcov / okresné kolo
      • Bedminton chlapcov / okresné kolo

      •    OK v bedmintone chlapcov sa uskutočnilo 17.10.2023 v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Našu školu  reprezentovali: Maroš Mičko IV.BP, Peter Petrovčík IV.BP, Adrián Pavlovčák IV.BP a Adam Gazda II.AK

       Umiestnenie družstiev z jednotlivých škôl je nasledovné:

          1. miesto - GPH Michalovce,

          2. miesto - GĽŠ Michalovce,

          3. miesto - SOŠOaS Michalovce

          4. miesto - SOŠT Michalovce

       Na krajské kolo postupilo družstvo GPH v Michalovciach. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Kultúrna exkurzia
      • Kultúrna exkurzia

      •      Dňa 10. 10. 2023 sa uskutočnila kultúrna exkurzia. Zúčastnili sa jej žiaci II. AK triedy.

         Druháci navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach, Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach a Mestskú galériu v Michalovciach.

          Žiaci sa oboznámili s históriou a kultúrou nášho regiónu. Na autorskej prezentácii v knižnici sa študenti dozvedeli o nebezpečenstve vplyvu manipulácie na náš život. 

           Verím, že táto exkurzia bola pre žiakov veľmi podnetná. Dúfam, že ich motivovala k štúdiu, obohatila ich o nové poznatky, podnietila ich kriticky myslieť a esteticky cítiť.

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • Erasmus+ / mobilita v Nemecku
      • Erasmus+ / mobilita v Nemecku

      •    V dňoch 25. 9. – 5. 10. 2023 sa 15 študentov odboru informačné a sieťové technológie (7 študentov z triedy IV.AP a 8 študentov z triedy IV.BP) zúčastnilo v rámci projektu Erasmus + stáže v medzinárodnom školiacom stredisku Vitalis Gut Wehlitz v mestečku Schkeuditz v Nemecku. Spolu so študentmi sa tejto stáže zúčastnili aj dvaja pedagógovia – Ing. Daniela Kravcová ako job shadower a PhDr. Jana Hűblerová ako jazyková podpora.

          Študenti nadobudli teoretické vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničnej inštitúcie, zdokonalili sa v cudzom jazyku a získali Europassy a certifikáty zahraničnej firmy. Mali možnosť vyskúšať si zvládanie rôznych situácií osobných aj pracovných. Spoznali a spriatelili sa s účastníkmi mobilít z iných miest a krajín. Vo voľnom čase navštívili mestá Lipsko a Berlín, aby sa viac oboznámili s krajinou, ktorá sa skoro na dva týždne stala ich prechodným domovom. Všetci účastníci si z tejto stáže odniesli nové skúsenosti a poznatky, ktoré určite zúročia v škole aj v bežnom živote.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • KOŽAZ / III.roč., pracovisko Kapušianska
      • KOŽAZ / III.roč., pracovisko Kapušianska

      •    V dňoch 4. až 6. októbra 2023 sa zúčastnili žiaci III.roč., pracovisko Kapušianska 6, Kurzu ochrany života a zdravia.

           Výstup na Jasenovský hrad ako aj záverečný pretek zo streleckej prípravy, chemickej prípravy a zdravotnej prípravy, preveril ich fyzickú zdatnosť.  Žiaci sa zdokonalili aj v takých činnostiach ako pohyb a pobyt v prírode. Najlepšie schopnosti a vedomosti v záverečnom preteku preukázali družstvá žiakov:

           1. miesto Marcel Dido a Nazari Olenchyn

           2. miesta obsadili : Adam Koroľ, Dávid Mitník a

                                         Vadim Paluba, Sebastián Seman

       Chlapcom srdečne blahoželáme.

       PaedDr.Stanislav Šašala

     • 46. ročník  ŠK SOČ
      • 46. ročník  ŠK SOČ

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 46. ročník SOČ.  Termín školského kola SOČ je 7. február 2024.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 46.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

       - školské kolo SOČ prebehneprezenčnou formou

       - prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 27.10.2023, mladšie ročníky do 15.12.2023 školskému metodikovi Ing. Márii Irchovej  (A-06)

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Prihláška na školské kolo 2023/24.

       Súťažné odbory 46.ročníka SOČ

       Ing. Mária Irchová, metodik SOČ

     • Erasmus Days 2023
      • Erasmus Days 2023

      • V dňoch 9. - 14. októbra 2023, tak ako každoročne, sa budú konať aj na našej škole Dni Erasmu+. Kolegovia „Erasmáci“ vám včas poskytnú  všetky potrebné informácie. Dni Erasmu+ oslávime prednáškami, rozhovormi, prezeraním fotografií, videí a prezentácií účastníkov mobilít. Verím, že sa podujatia radi zúčastníte,  a obohatení vedomosťami o programe Erasmus+ nahlásite svoj záujem o účasť na mobilitách vašim triednym učiteľom.

                                                                                                                                                                      mb

     • "STeNormálni?"
      • "STeNormálni?"

      • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR spolu s Nadáciou Ministerstva hospodárstva SR vyhlasujú 1. ročník video súťaže „STeNormálni?" pre žiakov stredných odborných škôl technického zamerania na Slovensku. Ponúkajú vám možnosť objaviť svet technických noriem.

       Čo je cieľom súťaže?

       Cieľom súťaže je povzbudiť vašich študentov k tvorivému a vzdelávaciemu prístupu k technickým normám, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Žiaci budú mať príležitosť vytvoriť krátke video, ktoré bude kreatívne zodpovedať otázku „STeNormálni?" a ukáže, ako technické normy ovplyvňujú náš každodenný život.

       Odmeníme Vašich študentov:

       1. miesto: 3 000 EUR

       2. miesto: 2 000 EUR

       3. miesto: 1 000 EUR

       Ako sa zapojiť?

       Študenti môžu nájsť všetky informácie a podrobné pravidlá súťaže na našej webovej stránke:  https://www.normoff.gov.sk/stranka/590/sutaz-stenormalni/#2

       Prihlášky do súťaže sa budú prijímať od 2.10.2023 do 31.10.2023.

       Inšpirácia - pozrite si nasledujúce video na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PN94RDw8-2Q.

       Akékoľvek otázky a ďalšie informácie môžete získať na sutaz@normoff.gov.skDúfame, že sa zapojíte do tejto zaujímavej súťaže a budete objavovať technické normy, ktoré nás obklopujú.

     • Kartová hra BRIDŽ
      • Kartová hra BRIDŽ

      •  Pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa, alebo zdokonaliť sa v kartovej hre BRIDŽ máme nasledujúcu ponuku. Najlepšie je naučiť sa hrať bridž v bridžovom klube alebo absolvovať kurz pre začiatočníkov.

       1. Môžete navštíviť michalovský bridžový klub, ktorý hráva každý štvrtok od 17,00  hod. v budove Služby mesta Michalovce, s.r.o. na ulici Partizánska 23
       2. V škole je možné zaviesť krúžok hry Bridž. Kto má záujem, nech sa prihlási do 8.10.2023 prostredníctvom e-mailu  : erex@centrum.sk

       V prípade záujmu žiakov vedúcim krúžku bude Ing. Ľudovít Faltus člen michalovského bridžového klubu.

     • 100 ročník MMM
      • 100 ročník MMM

      •   1. októbra sa uskutočnil tradičný MMM v Košiciach. Jubilejný stý ročník, bol výnimočný počtom účastníkov, na štart sa postavilo v rôznych kategóriách dohromady 17- tisíc bežcov.

         MMM v Košiciach v roku 2020 získal plaketu svetového atletického dedičstva.World Athletics Heritage Plaque je prestížne uznanie udeľované za výnimočný prínos pre históriu a rozvoj svetovej atletiky.

         Naša škola sa zúčastnila štafety Magna maratónu 4x1/4.Štafety Magna sa zúčastnilo 583 štafiet. SOŠT obsadila 171. miesto a medzi SŠ 27.miesto.

       Školu reprezentovali:

             1.Eštok Patrik (12km) III.BP

             2.Pavlovčák Adrián (9 km) IV.BP

             3.Exenberger Ernest (12 km)

             4.Petrovčík Peter ( 9km) IV.BP

       Realizačný tím:

             PaedDr.Hamadejová J.

             PaedDr.Šašala S.

       Bežcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Tešíme sa na 101. ročník MMM v Košiciach. 

       (PaedDr. Jana Hamadejová)

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie