• Novinky

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
      • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

      •    Je za nami školský rok 2020/2021. Bol náročný nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Každý z nás sa posunul určitým spôsobom a smerom. Prežívali sme chvíle náročné, ale aj úsmevné, poučné a povedzme si pravdu, získali sme veľa nových informácií - žiaci, učitelia aj rodičia.

          Každý pracoval vlastným tempom, niekto zodpovednejšie, iný menej zodpovedne. Riaditeľ školy spolu so zástupcom RŠ ocenili žiakov s výborným prospechom a žiakov, ktorí šírili dobré meno školy aj v tomto období na súťažiach nielen regionálnych, ale aj celoslovenských a medzinárodných..

          Potom riaditeľ školy poďakoval za neľahkú a obetavú prácu pedagogickým zamestnancom a všetkým poprial  pekné prázdniny a šťastný návrat do školy v septembri. 

           Ukončenie na pracovisku Kapušianska 6 si môžete pozrieť na tomto mieste.

       (nm)

     • Modernejšia škola
      • Modernejšia škola

      •      Naša žiadosť v rámci dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách - projekt "Modernejšia škola" bude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporená. 

            V rámci SR bolo predložených 1845 žiadostí. Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporí 144 žiadateľov  v celkovej sume 3 500 000 EUR.  Naša škola získa z projektu čiastku 29 960€. 

            Na projekte pracovali spolu s vedením školy aj Ing. Paulíková za pracovisko Kapušianska 6 a Ing. Masnicová za pracovisko Partizánska 1. 

       Na tomto mieste si môžete pozrieť zoznam podporených škôl podľa krajov. 

       (nm)

     • Otvorenie nového fitštúdia
      • Otvorenie nového fitštúdia

      •    Pri príležitosti otvorenia nového fitštúdia na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6, pod názvom – FitKap, sa uskutoční súťaž v tlaku na lavičke. 

          Bližšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na Vás!

       Ing. Juraj Pirkovský

        

     • AcadNet 2021
      • AcadNet 2021

      •     Dňa 12.6.2021 sa náš žiak Jakub Varga ako víťaz celoslovenskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021) zúčastnil medzinárodnej súťaže AcadNet 2021, ktorú organizovala univerzita Automatic Control and Computers, University POLITEHNICA of Bucharest v spolupráci s Cisco systems a ministerstvom školstva Rumunska.

         Súťaž AcadNet sa usporadúva už od roku 2008 v dvoch kategóriách technické vybavenie počítača a počítačové siete. Súťaž má teoretickú časť vo forme testu a praktickú časť vo forme úlohy na virtuálnych strojoch alebo simulátoroch.

          V súťažnej kategórií počítačové siete senior sa Jakub umiestnil na vynikajúcom 4. mieste a bol najlepší zo slovenských účastníkov súťaže.

          Jakub tak úspešne zavŕšil školský rok, v ktorom sa zúčastnil viacerých súťaži a vo všetkých vzorne reprezentoval našu školu. Jakubovi srdečne blahoželáme.

       link na stránku súťaže https://acadnet.ro/ro/

       Ing. Jozef Dobiáš

     • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD
      • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD

      •    21.mája 2021 navštívili našu školu za spoločnosť VSD, a.s. vedúca odboru Personálneho rozvoja Monika Lὅfflerová a Mgr. Petra Vancová. Prišli osobne odovzdať ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili 14. ročníka tímovej súťaže VSD na tému "Riadenie spotreby domácnosti vrátane nabíjania elektromobilov"

            Ako uviedli, túto súťaž využívajú na podporu odbornosti a kreativity mladých ľudí, ako aj na odhaľovanie elektro talentov. Ocenili skutočnosť, že aj napriek zložitej pandemickej situácií sa žiaci našej školy (ako jednej z troch škôl) zúčastnili tohoto ročníka. Preto sa rozhodli oceniť práce žiakov nielen na prvých troch miestach (2.miesto - tím SOPIA - Adam Ihnát a Peter Sokol, III.BP), ale všetkých zúčastnených (za našu školu tím ELEKTRIO - Jakub Hreško, III.AP a Miloš Knežo,II.BP).  

       Chlapcom ešte raz blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

       (mn)

     • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok
      • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok

      •      14.máj 2021 bol posledným dňom našich maturantov v škole. Nakoľko pandemická situácia nedovolila spoločnú rozlúčku, rozlúčka prebehla len v triedach s ich triednymi učiteľmi. Prihovorili sa im aj riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan a zástupca školy Ing. Rastislav Hreško. 

              Riaditeľ poďakoval maturantom za to, že si vybrali pre svoje štúdium našu školu a vyjadril presvedčenie, že učitelia školy im odovzdali maximum aj v tejto ťažkej dobe a prispeli k formovaniu ich osobnosti ako po stránke odbornej, tak aj po stránke ľudskej. Poprial všetkým úspešný a šťastný život, či na vysokých školách alebo v práci. Spolu so zástupcom školy poďakovali a ocenili žiakov, ktorí počas svojho štúdia reprezentovali školu na rôznych odborných a športových súťažiach a šírili dobré meno školy.

       "Keď sa ti v jeden krásny deň

       na črepy rozbije tvoj sen,

       tak neplač a zatni päste,

       veď črepy prinášajú šťastie."

              Milí naši maturanti, buďte šťastní, buďte zdraví, obklopte sa tými správnymi ľuďmi, buďte úspešní ale aj tolerantní a plňte si svoje sny. Buďte silní, odvážni, ohľaduplní, pokorní a múdri. Na Vašej životnej ceste Vám prajeme veľa šťastia.

       (nm)

     • Súťaž VSD / 14.ročník
      • Súťaž VSD / 14.ročník

      •    Dňa 29.4.2021 sa konal 14.ročník VSD tímovej súťaže na tému: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV. 

          Súťaž prebiehala online, zapojili sa do nej tri školy. Za každú školu súťažili dva tímy. Za nás to bol tím SOPIA (Adam Ihnát, III.BP, Peter Sokol, III.BP) a tím ELEKTRIO (Jakub Hreško, III.AP, Miloš Knežo). Študenti podali skvelý výkon, projektovo, videami aj prezentáciami. Porota udelila okrem prvých troch miest aj cenu za originalitu. 

        Celkové finálne poradie je:

       1. - tím SmartBoys, SOŠ technická Humenné
       2. - tím Sopia, SOŠ technická Michalovce
       3. - tím Double Energy, SPŠ elektrotechnická Prešov

       Cena za originalitu – tím Electricians, SOŠ Humenné

       Ocenených bude všetkých šesť tímov. 

       Výhercom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za ich snahu a účasť!

       (mn)

        

     • NAG 2021 / on-line
      • NAG 2021 / on-line

      • Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

          V tohtoročnom finále „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov.

       Výsledky 16. ročníka NAG 2021:

       Kategória UNI-SS – stredoškolskí študenti

       1. Jakub Varga, Stredná odborná škola technická, Michalovce
       2. Peter Mako, Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica
       3. Martin Ladislav Olvecký, Stredná odborná škola, Handlová

       Celý článok si môžete prečítať na tomto mieste.

       (mn)

     • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021
      • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021

      •  

          AMAVET organizuje 16. ročník súťažnej konferencie Junior Internet. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 319 žiakov základných a stredných škôl s 261 online  projektmi.  Na základe hodnotenia v I. kole súťaže do finále postúpilo 61 projektov.

          Medzi finalistami je aj Adrian Babčan, žiak I.AP triedy našej školy. Svoj projekt: www.zerodev.space  bude prezentovať v kategórií JuniorWEB.

          Súčasná situácia neumožňuje organizovať konferenciu na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Preto najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách odprezentujú ich autori formou online videokonferencie vysielanej naživo.

          Finále súťaže JUNIOR INTERNET sa uskutoční 23. a 24. 4. 2021. Konferenciu bude možné sledovať na https://www.juniorinternet.sk/nazivo  už 23. 4. 2021 od 10:00.

                                          Držíme palce!

       Ing. Ľubica Kočišová

     • KK SOČ
      • KK SOČ

      •    Dňa 31.04.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ  dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

       Našu školu zastupovalo 7 žiakov v piatich súťažných odboroch. Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce, tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce. Tým ukázali značný pokrok v práci s IKT za tento dištančný rok vzdelávania.

       Dňa 2.4.2021 bola súťaž vyhodnotená a výsledky zverejnené. Dávame do pozorností výsledkové listiny v jednotlivých kategóriách:

       01 - Problematika voľného času

       09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       11 - Informatika

       12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

        

       Verím, že súťaž študentom priniesla mnoho nových skúseností. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy!

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

     • Pre - Jumpstarter workshop
      • Pre - Jumpstarter workshop

      • Milí študenti!

            Dňa 6. apríla 2021 sa bude konať workshop s názvom Pre - Jumpstarter workshop, ktorý bude prebiehať online a v angličitne. Je vhodný pre každého študenta, ktorý má nápad na podnikanie a nemusí mať ešte založenú právnu formu.Tento nápad by mal mať spoločné niečo s odvetvím nerastných surovín, recyklácie kovových súčastí z odpadu, suroviny súvisiace s mobilitou, vzdelaním, technológiami, dátami ako podklad pre surovinové odvetvie, práce s dronmi napríklad v modelovaní alebo ťažko prístupných miestach a podobne. Odkaz na článok a registráciu: https://grantup.sk/vyladte-svoj-napad-na-jumpstarter-workshope-podujatie/

       Potenciálni záujemcovia sa môžu nezáväzne hlásiť a zúčastniť.

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •   Vo výberovom procese na rok 2020 v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola naša žiadosť o akreditáciu na Erasmus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

       schválená.

       Registračné číslo žiadosti o akreditáciu na Erasmus:

       2020-1-SK01-KA120-VET-094251

       Začiatok platnosti akreditácie: 1.marca 2021

       Koniec platnosti akreditácie:  31.decembra 2027

        

       Vytýčené ciele pre celé akreditované obdobie:

       1. Skvalitniť a zatraktívniť vzdelávanie pre všetky študijné a učebné odbory na škole, nadobudnúť teoretické
       vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií.

       2. Zvýšiť vedomostnú úroveň a vylepšiť odborné zručnosti čo najväčšieho počtu žiakov so ŠVVP,
       nedostatkom príležitostí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

       3. Pokračovať v spolupráci so zmluvnými firmami v rámci duálneho vzdelávania v realizácii mobilít
       založených na recipročnej výmene študentov.

       4. Zabezpečiť mobility pre študentov nových odborov otvorených na základe požiadaviek trhu práce.

       5. Zvýšiť kvalitu a zatraktívniť výučbu zlepšením odborných kompetencií čo najväčšieho počtu pedagogických
       zamestnancov aj v cudzom jazyku účasťou na mobilitách.

       Za priebeh projektu je zodpovedný:

       štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy

       kontaktné osoby: Mgr. Monika Bongová, Mgr. Marcela Harmanová, Ing. Nataša Masnicová

        

        

        

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      •    Dňa 16. februára 2021 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 43. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa súťaž konala dištančnou formou.

          V tomto školskom roku to bolo netradične  ONLINE  cez Zoom a Webex  v piatich súťažných skupinách – 2 x elektrotechnika, výpočtová technika, ekonomika a  strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 23 žiakov s 22 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

          Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja tretiaci a jeden druhák.

          Z 22 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 12 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 7 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác na KK SOČ).

       Na krajskom kole dňa 31. marca 2021 budú našu školu reprezentovať práce v 5 súťažných odboroch:

        

       01 – Problematika voľného času

       Peter SOKOL III.BP – Zosilňovač bluetooth

       Alexander TOMKO IV.CP – Lacná 3D tlačiareň

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       Mário ŠIRAJ IV.CP – Drvič konárov

       11 – Informatika

       Lukáš BELAN IV.BP – Systém na manažment banky

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       Peter SOKOL, Adam IHNÁT III.BP – Wifi home

       Lukáš TABIŠ IV.DP – Triediaca linka

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Gabriel SALOŇ II.AP - AutoFan

        

       Držíme palce !

       Ing. Mária Irchová

     • 2% z dane
      • 2% z dane

      •      Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1, Michalovce, je prijímateľom 2 % z dane, čo znamená, že za zdaňovacie obdobie 2020 nám môžete poukázať časť vašej dane. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na tomto mieste:

       Vyhlásenie o poukázaní dane

       Potvrdenie o zaplatení dane

       Vaše peniaze pomáhajú pri odbornom raste našich študentov, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

     • Projekt „5 peňazí“
      • Projekt „5 peňazí“

      •  

          V dňoch 3.2.2021 a 10.2.2021 sa naši študenti zúčastnili online projektu „5 peňazí.“ Projekt finančného vzdelávania  je realizovaný NBS, v ktorom sa žiaci oboznámili  s problematikou vplyvu povolania na ich budúcnosť a finančné zabezpečenie.  Ozrejmili si pojmy ako je hodnota práce, z čoho sa skladá mzda a ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich. Zážitkové vzdelávanie s lektorkami 5 peňazí o príjme a práci bolo poučné a študenti si účasť na projekte veľmi pochvaľovali.  

            Ďakujeme študentom za ich aktívnu účasť a vzornú reprezentáciu našej školy.

       Ing. Otília Heveryová

     • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!
      • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!

      • DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ

               Práve v tomto období sa budúci absolventi SŠ rozhodujú, na akú vysokú školu budú smerovať ich kroky po maturite. Deň otvorených dverí je jednou z najlepších možností, ako sa dozvedieť odpovede na mnohé otázky ich ďalšieho profesijného smerovania.

       Preto Vám na našej stránke ponúkame informácie týkajúce sa online DOD na dvoch VŠ:

        

       1. Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA ŽILINA / 10.02.2021 o 10:00 online

           Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ponúka vzdelávanie aj v študijnom programe Bezpečnostný manažment, v ktorom nájdu študenti široké možnosti uplatnenia ako v podnikoch, tak aj v subjektoch verejnej správy. Všetky kľúčové informácie pre uchádzačov sú dostupné aj na web stránke: https://studujbezpecnost.uniza.sk/.

            Ponúkame štúdium vhodné pre študentky aj študentov, vyvážený pomer manažérskych a technických predmetov a úzke prepojenie s praxou. Študenti majú k dispozícii Laboratórium bezpečnostného manažmentu na FBI UNIZA ako aj (......... viac informácií tu)

       - leták k štúdiu si môžete pozrieť na tomto mieste.

        

       2. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v NITRE

               pozýva všetkých uchádzačov o štúdium na svoj ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2021. Uskutoční sa v dňoch 10. a 11. februára 2021 na všetkých piatich fakultách, svoju ponuku, možnosti a aktivity online predstavia aj Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC a ďalšie organizácie.
       Každá z piatich fakúlt online - prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov či diskusných fór - predstaví záujemcom svoje študijné programy, možnosti študijného, vedeckého či umeleckého napredovania, načrtne aj možnosti širokého uplatnenia v praxi (....... viac informácií).

       DOD na UKF v Nitre - brožúra

       DOD brožúra pre uchádzačov zo zahraničia


       Veríme, že aj týmito informáciami Vám pomôžeme rozhodnúť sa!

     • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo

      • 5. 02. 2021 o  9:00 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 15. ročníka súťaže Ruské slovo a taktiež video - koncerty víťazov krajských kôl v kategóriách: spev, kolektívny spev, próza a poézia na Facebooku ruske.slovo.kosice.

       Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný organizátor súťaže Mgr. Natália Dostovalová, CSc. spolu s  koordinátormi krajských kôl súťaže rozhodli:

       udeliť 1. miesto každému účastníkovi CK Ruské slovo, vo svojej kategórii

        

       1. miesto Artur Miovkanych - II. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Arturovi gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       PhDr. Antónia Sabová

     • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo

      •  

       Dňa 27. 01. 2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /organizátori Zväz Rusov Košice a ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach /. V tomto školskom roku sviatok ruského jazyka a priateľstva sa nesie pod názvom «Наша дружная семья» („Naša družná rodina“). Téma vystihuje význam rodiny najmä v tomto zložitom období pandémie, keď všetci máme byť ešte viac súdržní a chrániť jeden druhého.

       Napriek dištančnému vyučovaniu a neprajnej epidemiologickej situácii sa obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovala a uskutočnila v online priestore.

        

       Našu školu reprezentovali a umiestnili sa:

       1. miesto Artur Miovkanych - II. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       2. miesto Tomáš Knežo  - II. AP v kategórii poézia SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  III. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Arturovi, Tomášovi, Oleksandrovi  srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

       Arturovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole súťaže „Ruské slovo“, ktoré sa uskutoční 05. 02. 2021 v Košiciach.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo

      •    Dňa 13.1.2021 sa uskutočnil 31. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj víťazi nášho školského kola Filip Čarnoký v kategórii 2D a Kevin Jusko v kategórii 2C2.        

          Súťaž prebiehala dištančne formou on-line testu, ktorého súčasťou boli úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie a čítanie.

       Umiestnenie:

       Filip Čarnoký (II.AP)   3. miesto 

       Kevin Jusko (I.EP)      2. miesto

       Chlapcom srdečne blahoželáme :)  a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Monika Bongová a PhDr. Jana Tomášová