• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo

      • V piatok 27.11.  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom k súčasnej situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Záujem zapojiť sa do školského kola prejavilo celkovo 25 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli a teda aj zvíťazili:

       1.miesto – F. Čarnoký (II.AP)

       2.miesto – D. Dzema (III.AP), Ľ. Popik (III.AP)

       3.miesto – J. Louma (III.AP)

       Keďže súťaž má postupový charakter, víťaz školského kola postupuje a bude školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2021 na Gymnáziu na Ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. V okresnom kole nás bude reprezentovať žiak Čarnoký (II.AP) v kategórii 2D (žiaci SOŠ s čas. dotáciou 3 hod. týždenne) a v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) nás bude reprezentovať žiak K. Jusko (I.EP), ktorý bol jediným súťažiacim vo svojej kategórii.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich poznatkami a zručnosťami, o čom svedčí aj fakt, že medzi 1. a 3. miestom bol rozdiel iba 1,5%. Postupujúcim želáme, nech sa im rovnako dobre darí aj na okresnom kole OAJ. Veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým účastníkom súťaže, lebo prispeli k tomu, aby bola napínavá a dosiahla aj istú úroveň. Víťazom BLAHOŽELÁME!

       Za vyučujúce ANJ Mgr. Marcela Harmanová

     • Zenit v programovaní / krajské kolo
      • Zenit v programovaní / krajské kolo

      •     Dňa 26.11.2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Za našu školu sa zúčastnil Jaroslav Louma, žiak III.AP triedy a súťažil v kategórií A. Do tejto kategórie patria maturanti a tí, čo maturujú budúci školský rok. Súťaž riešili žiaci jednotlivo a riešenia boli ohodnotené automatickým testovacím systémom.

       V krajskom kole súťažili najlepší riešitelia z každej školy z celého kraja. Jaro Louma sa v celkovom hodnotení krajského kola umiestnil na krásnom 8.mieste, ale medzi strednými odbornými školami je to 1.miesto

       Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Jarovi srdečne blahoželáme!

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •  Dňa 24.11.2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Zenit v elektronike v A kategórii. Vzhľadom na súčasnú situáciu súťaž prebiehala online. Na výbornom druhom mieste sa umiestnil žiak Peter Sokol, z triedy  III.BP. Žiaci Ondrej VagaskýMartin Petrík z triedy IV.CP sa umiestnili na 9. a 10.mieste.

       Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Ing. Gabriel Staško

       Peter Sokol popísal priebeh súťaže nasledovne:

       Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike prebiehalo podobne ako školské kolo. Pozostávalo z dvoch časti - teoretickej a praktickej. Súťaž sa začala teoretickou časťou a to testom, ktorý sme vypracovávali online. Skladal sa  z 30 otázok + 4 bonusové otázky. Na vypracovanie sme mali 90 minút. Hneď po odovzdaní testu sme mali výsledky teoretickej časti. Nasledovala pol hodinová prestávka a po nej začala praktická časť. K praktickej časti sme dostali súčiastky s ktorými sme si mohli realizovať elektronické zariadenie. Na praktickú časť sme mali čas tri hodiny a spočívala v návrhu plošného spoja pre elektrický obvod podľa zadania. Na vypracovanie sme mohli použiť program vhodný pre návrh plošných spojov, napr. EAGLE.  Navrhnúť sme mali tester kontinuity. Dostali sme schému, podľa ktorej sme mali zhotoviť návrh. V návrhu sme používali smd súčiastky a pre návrh boli určené podmienky ako veľkost plošného spoja a pod. Po odovzdaní návrhu bola hodnotené elektrická kvalita návrhu, mechanické obmedzenia, estetická kvalita návrhu.

       Petrovi Sokolovi blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Na webovej stránke Erasmus + bol uverejnený príspevok študenta našej školy Dávida Bajusa, ktorý sa zúčastnil mobility v Taliansku v meste Saluzzo v rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. V článku sa dočítate o jeho zážitkoch z praxe v talianskej firme Nazari Automazioni, ale aj o zážitkoch talianskeho študenta Paola, ktorý pracoval dva týždne vo firme BSH – nášho partnera v rámci duálneho vzdelávania. Viac na: Erasmus+ / Všeobecné / Vaše príbehy / Mládež

       Mgr. Monika Bongová – koordinátorka projektu

     • Európsky týždeň odborných zručností 2020
      • Európsky týždeň odborných zručností 2020

      • Európsky týždeň odborných zručností 2020 – Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí      (Hlasujte za našu školu do 16.12.!)

        

       Európsky týždeň odborných zručností 2020 je kvôli pandémii menej bohatý na aktivity, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Národná agentúra zastrešujúca projekt Erasmus+ však pri tejto príležitosti pripravila niekoľko súťaží. Jednou z nich je súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“. Žiačka IV.BP Ivana Mereničová pripravila do tejto súťaže krátke video o spoznávaní Cypru a jeho pamiatok, kde so svojimi spolužiakmi absolvovala odbornú zahraničnú prax v minulom školskom roku. Video si môžete pozrieť tu:

       https://www.youtube.com/watch?v=CuGVKmfnEOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZGYKJVZfT9r9TsYC_OR4eiBfinWc-69BRjUz2oyM22uYxQtOlAVEmhXY

       Veríme, že sa vám bude páčiť a podporíte ho svojím hlasom v súťaži, na:https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=50141&fbclid=IwAR3waWW3538VSGerRHqzY1WuviUr048Kvteg8_HHp87lqt22M3MlKVaKpQ0 kde nájdete všetky súťažné videá tohto ročníka. Aby ste za nás zahlasovali, je treba pri našom príspevku kliknúť na „hlasuj“, v hlasovaní označiť našu školu a potvrdiť hlasovanie. Pre potvrdenie je nutné zadať platnú mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslaný potvrdzovací link. Až po kliknutí na link sa váš hlas započíta.

       Ďakujeme, že nás podporíte!

       Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu

     • 14.ročník VSD tímovej súťaže
      • 14.ročník VSD tímovej súťaže

      • Napriek aktuálnej situácii sme sa rozhodli opäť  vyhlásiť 14.ročník VSD tímovej súťaže, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníkov na našich partnerských stredných školách.

       Téma: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV

       Doteraz bolo zvykom, že vyhlásiť súťaž sme prišli priamo ku vám na školu. Keďže to aktuálne nie je možné, tentokrát vyhlasujeme súťaž prostredníctvom videa.  

       Video nájdete na tomto linku - https://bit.ly/32DcEMn. Na spodnej lište videa máte možnosť otvoriť si video na celú obrazovku. Ak by ste si video chceli uložiť, vpravo hore máte možnosť stiahnuť.  

       Základné parametre súťaže sú rovnaké ako minulý rok, no vzhľadom na situáciu, máme dve novinky.

       Keďže nevieme, aká bude situácia v marci 2021, kedy je plánované finále súťaže, nie je stanovaný presný termín finále. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v marci je možné, že finále prebehne online. Samozrejme, o všetkom vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

       S tým súvisí aj druhá novinka, súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj video, ktoré zachytáva priebeh prác na projekte. Nemalo by mať viac ako 5 minút a pošlete ho spolu s elektronickou verziou dokumentácie najneskôr 1.3.2021. Toto video, v prípade online finále, uľahčí komisii lepšie navnímať projekt, no komisia ho bude brať do úvahy aj v prípade prezenčného finále v Košiciach.

       2-3 členné tímy, prosím, nahlásiť najneskôr do 30.11.2020 na emailovú adresu* vancova_petra@vseholding.sk * Za školu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy.

       Plagát so všetkými dôležitými informáciami si môžete prezrieť na tomto mieste. 

       Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

       Miroslava Strachanová 

       špecialista - zamestnávateľská značka

       Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice

        

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      •     Dnes (t.j.12.11.2020) sa uskutočnilo školské kolo Zenit v elektronike dištančnou formou. Žiaci vypracovali teoretický test a potom navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy pomocou programu Eagle.

            V kategórii A (3. a 4.ročník) sa zúčastnili 4 žiaci a v kategórii B (1. a 2.ročník) 1 žiak.Výsledky sú nasledovné:

       Kategória A

       1. miesto:   Martin Petrík,     IV.CP

       2. miesto:   Ondrej Vagasky, IV.CP

       3. miesto:   Peter Sokol,       III.BP

       Kategória B

       1. miesto: Matej Majoroš,     I.EP

       Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole, ktoré takisto prebehne dištančnou formou.

       Ing. Gabriel Staško 

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • Vážení rodičia,

       SOŠ technická Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dištančnou formou:

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 10.11.2020

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci 1. - 4. ročníka) - dištančne cez Edupage - chat/čet.

       16:00 - triedne schôdze ZRPŠ - dištančne - o spôsobe online komunikácie na triednej schôdzi ZRPŠ Vás oboznámi triedny učiteľ prostredníctvom Edupage.

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 11.11.2020

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci 1. - 4. ročníka) dištančne cez Edupage - chat/čet.

       15:30 - triedne schôdze ZRPŠ - dištančne - o spôsobe online komunikácie na triednej schôdzi ZRPŠ Vás oboznámi triedny učiteľ prostredníctvom Edupage.

        

       Veríme, že účasť bude hojná, tešíme sa na Vás!

        

     • # Európsky deň jazykov (European Day of Languages)
      • # Európsky deň jazykov (European Day of Languages)

      •    Každoročne si 26. septembra členské štáty Európskej únie pripomínajú Európsky deň jazykov (EDL). Tento rok tomu tak bolo už po 19-ty krát. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli v rámci hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na cudzie jazyky, ale rozprávali sme sa aj o dôležitosti učiť sa cudzie jazyky v súlade so starým známym – „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“. Vzhľadom k tomu, že tento deň pripadol tento rok na víkend, aktivity a oslavy sa presunuli na obdobie 7. – 9. októbra. Do aktivít EDL 2020 sa na našej škole 7. – 8.10. zapojili študenti z tried I.BP, II.AP, III.AP, IV.BP, v celkovom počte takmer 50 študentov. Určite to pre nich bolo spestrenie hodín anglického jazyka, ale nepochybne si z realizovaných aktivít nejaké nové informácie odniesli, a pri čítaní cudzojazyčného textu si pripomenuli aj ďalšie cudzie jazyky, ktoré sa učili na základnej škole. Európsky deň jazykov si určite pripomenieme aj v budúcom školskom roku, keď bude jeho okrúhle výročie, snáď vo väčšom počte a väčším počtom aktivít (aj online).

       Mgr. Marcela Harmanová

     • ErasmusDays
      • ErasmusDays

      • Milí kolegovia a študenti!

       V dňoch 15. a 16. októbra 2020 sa malo aj na našej škole uskutočniť podujatie ErasmusDays. V priebehu vyučovania v rámci hodín anglického jazyka mali prebiehať workshopy a diskusie o realizovaných a plánovaných projektoch Erasmus+ s koordinátorkami projektov Mgr. Monikou Bongovou a Mgr. Marcelou Harmanovou. Prezentácie a diskusie mali byť následne spojené s prezeraním nástenných novín v budove školy a kvízom. V dôsledku vzniknutej situácie spojenej s novými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu sme nútení presunúť toto podujatie na neurčito. O termíne konania eventu  ErasmusDays na našej škole, jeho organizácii a priebehu, vás budeme včas informovať.

     • 43.ročník ŠK SOČ
      • 43.ročník ŠK SOČ

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Všetky informácie týkajúce sa stredoškolskej odbornej činnosti nájdete na hlavnej stránke v záložke Škola / Súťaže / Stredoškolská odborná činnosť, alebo ich získate kliknutím na odkaz nižšie.

     • Dielňa starých remesiel
      • Dielňa starých remesiel

      •      V stredu 30. 09. 2020 sa na našej škole na pracovisku Kapušianska uskutočnila milá slávnosť – otvorenie Dielne starých remesiel.

              Slávnostného otvorenia Dielne sa zúčastnili zástupcovia spotrebného družstva  COOP Jednota Michalovce, Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce, vedenie našej školy, kolegovia učitelia a majstri odborného výcviku, vybraní žiaci a pozvaní hostia.

             Členky folklórnej skupiny Bežovčanky svojím spevom, hrou na husliach, ale i hovoreným slovom nám priblížili každodenný život našich starých a prastarých rodičov  na gazdovstve počas celého roka, ich ťažkú prácu, ale aj ich remeselné zručnosti a radosti.

              Projekt vznikol na základe výzvy Nadácie Coop Jednota Slovensko v rámci Programu podpory lokálnych komunít, cieľom ktorého je najmä (..... viac) 

       Ing. Jaroslava Kizivatová, foto Michal Oros

     • Úspechy nášho žiaka v MMA
      • Úspechy nášho žiaka v MMA

      • V nedeľu 4.10.2020 o 17:00 hod. bude v rádiu Regina v relácii "Na vlastné nohy" odvysielaný rozhovor so žiakom III.DP triedy, Dominikom Chrapekom. Dominik je členom MMA Teamu Slovakia Michalovce, vo svojej kategórii je vicemajster sveta a na Majstrovstvách Európy  juniorov získal bronzovú medailu. 

       Dominikovi srdečne blahoželáme! 

         https://regina.rtvs.sk/  

     • Otvorenie školského roka 2020/2021
      • Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Otvorenie školského roka 2020/2021 bude prebiehať vo vnútorných priestoroch školy na jednotlivých pracoviskách pod vedením triednych učiteľov dňa 2. septembra 2020 do 8.30 nasledovne:

       Žiaci 4. ročníka: 08:00 - 08:10
       Žiaci 3. ročníka: 08:10 - 08:20
       Žiaci 2. ročníka: 08:20 - 08:30
       Žiaci 1. ročníka: 08:30 - 08:40 (viď pracovisko nižšie).


       Každý žiak preto musí mať rúško.

       Každý žiak prinesie so sebou dotazník a vyhlásenie (priloha4.docx) podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom.

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:
       Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       Odbor 2675 M elektrotechnika
       Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:
       Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       Odbor 2487 H autoopravár

     • Technická myšlienka roka 2020
      • Technická myšlienka roka 2020

      •   Celoslovenská súťaž Technická Myšlienka Roka (TMR) je pre študentov stredných škôl, so zámerom spopularizovať vysokoškolské štúdium. Organizátorom je Žilinská univerzita.

          V ročníku TMR 2020 sme mali prihláseného žiaka Richarda Harmana (IV.BP) s projektom Inteligentné zrkadlo. Vyzeralo to, že sa súťaž vôbec neuskutoční kvôli koronavírusu, no nakoniec usporiadatelia zrealizovali finálové kolo 11.mája 2020 dištančným spôsobom – on line. Študenti mohli zaslať video. No byť dostupný on-line bolo pre študenta výhodou, keďže mohol po svojej prezentácii zodpovedať otázky členov komisie a ostatných súťažiacich. Richard súťažil online a získal vo veľmi silnej konkurencii krásne 2.miesto a s ním hodnotné ceny.

       Richardovi srdečne blahoželáme a na ďalšej ceste mu prajeme veľa úspechov!

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Nasleduj Alberta - Viliam Jakubec
      • Nasleduj Alberta - Viliam Jakubec

      •    Odborný mesačník ATP Journal prináša už od roku 1994 aktuálne, detailné a presné informácie z oblasti priemyselnej automatizácie a podnikových informačných systémov. Venuje sa aj nadaným, talentovaným mladým odborníkom. V čísle 4/2020 vyšiel rozhovor so študentom našej školy, Viliamom Jakubcom, ktorý je nielen výborný žiak, ale aj mladý, talentovaný technik, ktorý dosahoval úspechy na rôznych súťažiach.

          Viac si prečítajte na tomto mieste.

     • NEZATVÁRAJME OČI PRED NÁSILÍM
      • NEZATVÁRAJME OČI PRED NÁSILÍM

      •    

          V dobe, kedy z dôvodu šírenia COVID-19  ostali na dlhú dobu v domácnostiach deti a ich rodičia bez možnosti iných sociálnych kontaktov, rastie počet telefonátov na linky pomoci. Nárast telefonátov na linky pomoci je za posledné obdobie o 10 % vyšší.

          Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. Štatistiky hovoria, že až 7. osoba, ktorej sa dieťa zdôverí, jej aj reálne pomôže.

          Kontakty sú síce všetkým prístupné na rôznych stránkach, je však dôležité ich pravidelne dávať ľuďom na oči, nech v nich rastie odhodlanie konečne požiadať o pomoc pre seba, blízkych či iných ľudí, ktorí zažívajú nejakú formu násilia. 

       Pozrite si: