• Novinky

     • Koniec školského roka
      • Koniec školského roka

      •    A máme za sebou ďalší školský rok, ktorý riaditeľ školy Ing. Kapitan zhodnotil ako pomerne úspešný. Žiaci získali mnoho nových poznatkov už za iných okolností, ako tomu bolo v predchádzajúcom školskom roku. Covid pomaly ustupoval a my sme boli čím ďalej tým viac v škole, v triedach, na chodbách, ale aj na olympiádach a súťažiach či už z humanitných, prírodovedných alebo odborných predmetov a samozrejme aj na športových súťažiach. Výchovno-vzdelávací proces sa pomaly vrátil do vyšľapaných koľají ale v novom šate. 

           Všetci sme získali nové skúsenosti a  každý z nás sa s týmto obdobím popasoval po svojom, no tak, aby sme žiakom dali do života čo najviac. 

       Riaditeľ sa vo svojom príhovore poďakoval žiakom za to, že úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských, celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Poďakoval sa za prácu pedagogickým pracovníkom, poďakoval sa za to, že sú ochotní stále pracovať na sebarozvoji a aj v týchto ťažkých podmienkach dosahujú spolu so svojimi žiakmi pekné výsledky.  

       Spolu so zástupcom školy odmenili našich najúspešnejších žiakov. Potom všetkým poprial zaslúžený oddych a pekne strávené leto - žiakom na prázdninách a učiteľom na dovolenkách. 

       (nm)

     • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží
      • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží

      •      Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa naši žiaci zapojili do viacerých matematických či fyzikálnych súťaží.

            Po troch rokoch pandemickej odmlky sa konečne naživo uskutočnila tradičná celoštátna vedomostná súťaž z astronómie - Čo vieš o hviezdach. Otázky z rôznych oblastí astronómie preverili vedomosti aj u našich troch žiakov. Najúspešnejší reprezentant,  Ľudovít Popik IV.AP,  si v okresnom kole vybojoval 2. miesto a v krajskom kole krásne 3. miesto, vďaka čomu postúpil až do celoštátneho kola. Ľudovítovi k dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú  reprezentáciu našej školy.  

        

            V krajskom kole Matematickej olympiády sa v konkurencii zväčša gymnazistov s náročnými úlohami popasovali títo naši študenti:

       kat.A – Pavol Koroľ IV.AP,

       kat.B – Kristína Popovičová II.AP,

       kat.C – Adam Koroľ I.AK.

        

            Svoje vedomosti si v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži na svete  Matematický klokan porovnali 18 študenti.

       Najúspešnejší vo svojich kategóriách s percentilom úspešnosti viac ako 95 % boli:

       kat. O12 – Adam Javorský  I.BP, Kristína Popovičová II.AP, Adam Koroľ I.AK,

       kat. O34 – Jakub Ilečko IV.AP,  Matúš Hrobák IV.AP.

        

       Medzinárodná tímová súťaž Matematický náboj prebiehala tento rok online. Teší nás, že našu školu v silnej konkurencii slovenských stredných škôl reprezentovalo až 5 päťčlenných družstiev.

       Do súťaže Expert geniality show sa zapojila študentka Kristína Popovičová II.AP, ktorá riešila úlohy z oblastí „Mozgolamy“ a „Tajomstvá prírody“.

        

       V školskej súťaži Fyzika v praxi si zmeralo svoje sily 49 študentov. Najlepší, ktorí odpovedali na praktické otázky zo života, boli:

       1. Adam Javorský I.BP,
       2. Magdaléna Wéberová II.AP,
       3. Ľudovít Popik IV.AP.

       Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       učitelia MAT-FYZ

        

     • Školské výlety / krásy Slovenska
      • Školské výlety / krásy Slovenska

      •    Koniec školského roka sa zvyčajne nesie v znamení školských výletov. Tak to bolo celé desaťročia, s výnimkou posledných dvoch „korónových“ rokov. O to viac sme si náš výlet dokázali vychutnať. A nielen to, musím povedať, že ten náš výlet preveril aj našu fyzickú zdatnosť.

          Trieda I.AP bola v dňoch 24.-25.júna 2022 v Ždiari. Odtiaľ sme podnikli túru do Bachledovej doliny a tu sme strávili jedno krásne popoludnie prechádzkou chodníkom v Korunách stromov. Tí telesne zdatnejší, sme si to hore pekne vyšľapali, poniektorí sa vyviezli lanovkou. Vyskúšali si aj „adrenalínové športy“  - boby, tobogan, ale aj kolísanie sa na sieti – hore na vyhliadke. Počasie nám prialo a teda môžeme povedať, že sme sa zdravo unavili a zároveň zrelaxovali.

          Ďalší deň sme navštívili Beliansku jaskyňu a potom nás už čakala cesta domov. Výlet splnil svoj cieľ – relax, utužovanie kamarátstiev a spoznávanie nášho krásneho Slovenska. Verím, že ak bude možnosť, aj ďalší rok podnikneme niečo zaujímavé.

       Ing. Nataša Masnicová, tr.uč.

          Triedy III.BP a III.AP  oddychovali na Sninských rybníkoch. Hrali futbal, plávali, varili guľáš a utužovali vzťahy v rámci tried. 

     • Exkurzie v odbore elektroenergetika
      • Exkurzie v odbore elektroenergetika

      •      Konečne po takmer dvoch rokoch uzavretia strategických podnikov, sa nám podarilo uskutočniť hneď dve exkurzie po sebe.

          16.júna 2022 sa triedy III.BP a I.BP spolu so svojimi učiteľmi, Ing. Irchovou, Ing. Peštom, Ing. Masnicovou a Ing. Kočišom zúčastnili exkurzie Elektrickej stanice v Lemešanoch. Je to významná elektrická stanica na východe Slovenska, v ktorej sú tri napäťové úrovne: 400, 220 a 110 kV. Rozvodňa má dva systémy hlavných prípojníc W1, W2 a jednu pomocnú prípojnicu W5. Žiaci si pozreli vybavenie polí, kobkové a skriňové rozvodné stanice a skúšobňu ochranných a pracovných pomôcok a dozvedeli sa o činností takejto elektrickej stanice a jej vlastnej spotreby.

           17.júna 2022 tie isté triedy navštívili aj fotovoltaickú elektráreň v Michalovciach (FVA Michalovce), kde sa dozvedeli o jednom z alternatívnych (obnoviteľných) zdrojov energií – slnku a jeho využití na výrobu elektrickej energie.

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • ŠPORTOVÝ DEŇ
      • ŠPORTOVÝ DEŇ

      •    Dňa 24.6.2022 sa konal Športový deň, pre žiakov 1. - 3.ročníka, na Zemplínskej šírave, Prímestskej oblasti. Žiaci sa mohli zapojiť do volejbalu, futbalu, bedmintonu, basketbalu, petangu a rôznych spoločenských hier.

           Aj napriek horúcemu slnečnému dňu, Športový deň splnil svoj účel. V zdravom tele, zdravý duch.

       Vyučujúci Telesnej a športovej výchovy na SOŠT

     • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach
      • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach

      •    V rámci spolupráce subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím sa pod záštitou Odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR realizovali v júni 2022 na našej škole preventívne aktivity, online besedy, tzv. webináre na témy:

       • „Šikana a kyberšikana v školách“ s podtémou „Riziká na sociálnych sieťach a internete pre mládež“
       • „Mediálna gramotnosť - hoaxy, dezinformácie, falošné správy“

          Koordinátori ochrany detí pred násilím Kancelárie ministra vnútra SR a pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Košiciach s pôsobnosťou pre celý Košický kraj pozvali odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Odprezentovali tému „Šikana a kyberšikana“. Tento sociálno-patologický jav (.... pokračovanie)

          O množstve nástrah a o bezpečnosti sa môžete dočítať aj  na týchto plagáátikoch:

       Koordinátori prevencie Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie