• Odídenci z Ukrajiny

    • Počet miest v škole pre začlenenie odídencov z Ukrajiny do odborného vzdelávania a prípravy

     Ročník Kód a názov odboru Počet miest Poznámka
     1 2411 K mechanik nastavovač 1 žiadny zamestnávateľ neprejavil záujem o uzatvorenie nových učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania
     1 2487 H autoopravár 0
     1 2561 M informačné a sieťové technológie 2
     1 2675 M elektrotechnika 0
     1 2679 K mechanik - mechatronik 0
     1 2682 K mechanik počítačových sietí 0
     1 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3
     1 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 1
     1 3658 M prevádzka a ekonomika dopravy 2
     2 2411 K mechanik nastavovač 4
     2 2487 H autoopravár 8
     2 2561 M informačné a sieťové technológie 3
     2 2675 M elektrotechnika 4
     2 2679 K mechanik - mechatronik 5
     2 2682 K mechanik počítačových sietí 8
     2 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 1
     2 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 5
     2 3658 M prevádzka a ekonomika dopravy 1
     3 2411 K mechanik nastavovač 5
     3 2561 M informačné a sieťové technológie 2
     3 2675 M elektrotechnika 6
     3 2679 K mechanik - mechatronik 8
     3 2682 K mechanik počítačových sietí 5
     3 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 7
     3 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 1
     3 3658 M prevádzka a ekonomika dopravy 1
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie