• Odídenci z Ukrajiny

    • Počet miest v škole pre začlenenie odídencov z Ukrajiny do odborného vzdelávania a prípravy

     Ročník Kód a názov odboru Počet miest Poznámka
     1 2411 K mechanik nastavovač 1 žiadny zamestnávateľ neprejavil záujem o uzatvorenie nových učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania
     1 2487 H autoopravár 0
     1 2561 M informačné a sieťové technológie 2
     1 2675 M elektrotechnika 0
     1 2679 K mechanik - mechatronik 0
     1 2682 K mechanik počítačových sietí 0
     1 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3
     1 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 1
     1 3658 M prevádzka a ekonomika dopravy 2
     2 2411 K mechanik nastavovač 4
     2 2487 H autoopravár 8
     2 2561 M informačné a sieťové technológie 3
     2 2675 M elektrotechnika 4
     2 2679 K mechanik - mechatronik 5
     2 2682 K mechanik počítačových sietí 8
     2 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 1
     2 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 5
     2 3658 M prevádzka a ekonomika dopravy 1
     3 2411 K mechanik nastavovač 5
     3 2561 M informačné a sieťové technológie 2
     3 2675 M elektrotechnika 6
     3 2679 K mechanik - mechatronik 8
     3 2682 K mechanik počítačových sietí 5
     3 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 7
     3 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 1
     3 3658 M prevádzka a ekonomika dopravy 1