• Maturitné skúšky

   •  

    Všetko o maturitných skúškach nájdete na stránkach NUCEM - www.nucem.sk.

    Na tomto mieste budeme prinášať aktuálne informácie o maturitných skúškach v aktuálnom školskom roku.
     

    1. Zakladné informácie k maturitnej skúške 2024.
    2. Čo má obsahovať dokumentácia k vlastnému projektu.
    3. Ako má vyzerať titulný list dokumentácie k vlastnému projektu.
    4. Informácie k maturitným skúškam dostupné po prihlásení.
    5. Zverejnenie tém pre predmet praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu:
     • 2411 K mechanik nastavovač
     • 2561 M informačné a sieťové technológie
     • 2675 M elektrotechnika
     • 2679 K mechanik - mechatronik
     • 2682 K mechanik počítačových sietí
     • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
    6. Zverejnenie tém pre predmet praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy:
     • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
    7. Zverejnenie tém pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky:
     • anglický jazyk - úroveň B1
     • anglický jazyk - úroveň B2
     • ruský jazyk - úroveň B1
     • slovenský jazyk a literatúra
     • matematika
     • 2411 K mechanik nastavovač
     • 2561 M informačné a sieťové technológie
     • 2675 M elektrotechnika
     • 2679 K mechanik - mechatronik
     • 2682 K mechanik počítačových sietí
     • 2697 K mechanik elektrotechnik
     • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
     • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

    Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške.  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite

     

    Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

    Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

    Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie