• Novinky

     • Uloža - Skalnaté Pleso - Lomnický štít
      • Uloža - Skalnaté Pleso - Lomnický štít

      •    Dňa 10.mája 2019 sa konalo 9.stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov a majstrov odborného výcviku partnerských stredných škôl východoslovenskej energetiky. Stretnutie sa začalo v obci Uloža, odkiaľ sme sa presunuli na stavbu vedenia. Tam nám bola poskytnutá ukážka montážnych prác vedenia a podaný výklad  o stavbe vedení, počnúc projektom a končiac samotným uložením podperného bodu, s využívaním nových technológií. Z Ulože v okrese Levoča sme sa presunuli do Tatranskej Lomnice plní očakávania, čo ďalej pre nás organizátori stretnutia pripravili.

          Dostali sme do rúk skipasy, ktoré nás oprávňovali na cestu lanovkou na Skalnaté pleso. To však nebol koniec našej cesty. Tam sme prestúpili na lanovku smerujúcu na Lomnický štít. Všetci účastníci sa veľmi potešili, samozrejme mali sme pred touto jazdou veľký rešpekt. Súčasná lanovka na trase Skalnaté pleso – Lomnický štít jazdí od roku 1989, prevýšenie je 855 m, je zavesená na dvoch nosných a jednom ťažnom lane a na celej trase je len jedna podpera. A odkiaľ to máme? Nuž po návrate z Lomnického štítu nás čakalo ďalšie prekvapenie.

          Priamo na Skalnatom plese nám pripravili exkurziu v starej strojovni a výklad od toho najpovolanejšieho, čo sa týka lanoviek. Pán Juraj Husovský  je služobne najstarší tatranský lanovkár, ktorý vystriedal kolegov začínajúcich ešte v časoch, keď uviedli lanovku na Lomničák do prevádzky. Porozprával nám o histórií stavby lanoviek, o motoroch, o Ward Leonardovom ústrojenstve, ktoré slúžilo na plynulé riadenie výkonu, otáčok a momentu jednosmerného pohonu, o spôsoboch obsluhy, o bezpečnosti, ale aj o tom, kto sa k nim chodil učiť stavať lanovky, rozprával aj o nemeckých delostrelcoch v 2.svetovej vojne a ich úmysle zničiť lanovú dráhu (podarilo sa im to len sčasti vďaka partizánom), o tom, ako to vyzerá na Lomnickom štíte, ak ste v epicentre búrky,... a mnoho skutočných príhod, z ktorých mnohé boli úsmevné ale aj z ktorých mrazilo.

          Celé toto stretnutie bolo veľmi poučné, ale aj zaujímavé, veľmi emotívne a v neposlednom rade bol to pre všetkých účastníkov obrovský zážitok, za čo sme vďační organizátorom.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Podvihorlatský maratón
      • Podvihorlatský maratón

      •    1. 5. 2019 sa uskutočnil Podvihorlatský maratón. Žiaci našej školy, Rastislav Janoušek - IV.CP a Michal Romančák - III.BP,  pomáhali pri zabezpečovaní dopravy na okružnej križovatke, pri knižnici Gorazda Zvonického  a neskôr zabezpečovali občerstvenie na občerstvovacej stanici Vinianka.  Týmto žiakom ďakujeme, že aj takouto formou reprezentovali našu školu.

       Ing. Jarmila Vašková

     • Finančná olympiáda
      • Finančná olympiáda

      • Finančná gramotnosť je neoddeliteľnou súčasťou každodenného rozhodovania, každodenného života a môže významne ovplyvniť našu budúcnosť. Finančná olympiáda  ponúkla možnosť študentom stredných škôl overiť si svoje vedomosti zo sveta financií.

       Študenti našej školy sa zapojili do finančnej vedomostnej súťaže, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS. Súťaž sa konala v troch kolách a celkovo sa do nej zapojilo 5 000 študentov stredných škôl. Prvé a druhé kolo prebehlo online. Do druhého kola postúpili študenti: Miriam Uhrinová IV. BK, Patrik Streňo IV. AP, Petra Preverciková IV. AP, Maroš Kerekeš IV. BK, Erik Řezníček IV. AP, Matej Hospodár IV. AP, Patrik Bruňo IV. BK a Jakub Popaďák IV. BK.

       Do finálneho kola postúpilo 20 najlepších. Do TOP 20-tky postúpil študent našej školy Erik ŘEZNÍČEK, ktorý reprezentoval školu 26.4.2019 v Bratislave. Aj keď neobsadil žiadne z prvých troch miest, bol to úspech a výborná životná skúsenosť.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme!

                                                                                                Ing. Ľubica HRUSTIČOVÁ

     • ATLETIKA / okresné kolo
      • ATLETIKA / okresné kolo

      •   Dňa 25.apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat SŠ (SAŠŠ) na atletickom štadióne IV.ZŠ v Michalovciach. Počet súťažiacich: 185.

       SOŠ T - VÝSLEDKY

       CHLAPCI:

       BEH

       100  m -  SOKOL Peter, I.BP  -  3 miesto (11,60 sek.)

       200 m  -  KUNDRÁT  Kevin, II.BP - 4.miesto (25,69 sek.)

       400 m  -  DILÍK  Jakub, I.AK  -  7.miesto (67,12 sek.)

                   -  MICÁK  Róbert, II.AP - 11.miesto (73,78 sek.)

       800 m  -  TUTKO Timotej, II.AP - 7.miesto (2:53,64 min.)

                   -  STREŇO  Patrik, IV.AP - 9.miesto (2:58,06 min.)

       1500 m - BALICKÝ Jakub, II.BP - 3.miesto (5:16,17 min.)

                    - RANIČ  Patrik, III.AP - 6.miesto (5:24,10 min.)

       3000 m - HARMAN  Richard, III.BP - 4.miesto (12:00,89 min.)

        

       SKOK DO DIAĽKY

       FRENDÁK  Richard, III.AP - 3.miesto (551 cm)

       KAMENCA  Zdenko, III.AK - 4.miesto (511 cm)

        

       SKOK DO VÝŠKY

       HORNÝ  Alexander, I.AP - 5.miesto (145 cm)

        

       VRH GUĽOU

       ŠIMOVIČ  Roman, I.BP - 7.miesto (10,42 m)

       BRUŇO  Patrik, IV.BK - 8.miesto (10,29 m)

        

       OŠTEP

       BRUŇO  Patrik, IV.BK - 2.miesto (37,25 m)

        

       ŠTAFETA  4 x 100 m chlapci

       1.miesto  -  GPH MI  (46,78 sek.)

       2.miesto  -  SZŠ MI  (50,73 sek.)

       3.miesto  -  OA MI (51,56 sek.)

       4.miesto  -  SOŠT MI (52,10 sek.)

        

       DIEVČATÁ:

       OŠTEP

       VIRČÍKOVÁ  Kristína, IV.AK - 3.miesto (18,37 m)

        

       VRH GUĽOU

       VIRČÍKOVÁ  Kristína, IV.AK - 3.miesto (7,76 m)

       KOMENSKÁ Daniela, III.CP - 10.miesto (5,20 m)

        

       Chlapcom a dievčatám srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová

       Do galérie ATLETIKA / okresné kolo boli pridané fotografie.

     • Divadelné predstavenie
      • Divadelné predstavenie

      • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka SOŠT, Partizánska 1, Michalovce sa 17.4.2019 zúčastnili na divadelnom predstavení v DJZ v Prešove. Muzikál Nikola šuhaj lúpežník všetkých veľmi zaujal - pútavý dej, nádherná scéna, pekná hudba a vynikajúce výkony hercov, to sú benefity predstavenia.

       Všetci diváci si odniesli nezabudnuteľný umelecký zážitok.

                                                   Mgr. Eva Országhová

     • Zaujímavé podujatie
      • Zaujímavé podujatie

      •    15.4.2019 navštívili žiaci 2.AP Knižnicu G.Zvonického v Michalovciach, kde sa konalo zaujímavé podujatie v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Bola to prednáška Ing. Mateja Repela,PhD. na tieto témy:

       1. Vihorlatské vrchy - vzácne chránené územie.

       2. Vihorlat - impozantné sopečné pohorie, kde hniezdia vzácne druhy vtáctva.

       3. Senianske rybníky - významná ornitologická lokalita v strednej Európe, Národná prírodná rezervácia.

        

          Pán Repel oboznámil prítomných s množstvom prírodných krás na Zemplíne, ukázal a charakterizoval veľa vzácnych druhov vtákov a zdôraznil potrebu ochrany prírody. Žiaci sa dozvedeli veľa nového a uvedomili si, že čisté životné prostredie je pre nás veľmi dôležité.

                            Mgr.Eva Országhová

     • Astronomická súťaž „Čo vieš o hviezdach“
      • Astronomická súťaž „Čo vieš o hviezdach“

      •    Dňa 27.marca 2019 sa konalo okresné kolo astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach“, ktoré organizovala Hvezdáreň v Michalovciach. Žiaci písomne odpovedali na otázky z astronómie a jej histórie, z tzv. „slepých“ mapiek oblohy a z astronomických príkladov.

       Medzi 19 súťažiacimi boli aj šiesti naši žiaci:

       Popík Ľudovít I.AP

       Varchola Maroš I.AP

       Bobík Pavol II.AP

       Chaly Alex II.AP

       Škvarkovský Patrik II.AP

       Romančák Michal III.BP

          Chlapci, ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Najúspešnejším stredoškolákom - astronómom v našom okrese bol náš žiak Ľudovít Popík I.AP a z prvého miesta postupuje do krajského kola.

       Srdečne blahoželáme a v krajskom kole prajeme veľa úspechov.

       Mgr. J. Galanová

        

     • Vodná stavba Ružín / exkurzia
      • Vodná stavba Ružín / exkurzia

      •    Dňa 9.apríla 2019 sa študenti IV.AP a IV.BP triedy zúčastnili exkurzie na vodnú stavbu Ružín, ktorú zorganizoval Ing. Miron Štefanič, pedagogický dozor vykonávali aj Ing. Štefan Pešta a Ing. Nataša Masnicová.

          Vodná stavba RUŽÍN je situovaná v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v údolí rieky Hornád a pozostáva z dvoch častí:

       Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín Iakumulačná nádrž, ktorej účelom je zabezpečenie úžitkovej vody pre hutnícky a ostatný priemysel, zabezpečenie dobrého ekologického stavu vôd, výroba elektrickej energie v čase špičiek a možnosť rekreácie.

       Ružín II – vyrovnávacia nádrž, ktorá vyrovnáva prietoky špičkovej vodnej elektrárne Ružín I.

          V každej z týchto častí sme mali odborný doprovod, ktorý podal študentom veľmi ucelené informácie o činnosti tohto vodného diela. Počas troch hodín sa študenti dozvedeli mnoho nových informáciií a zároveň si mohli zopakovať aj znalosti z odborných predmetov v zameraní elektroenergetika – niečo o vodných turbínach, generátoroch, o tom, že turbogenerátory inštalované v elektrárni umožňujú turbínovú a čerpadlovú prevádzku. Dozvedeli sa aj to, ako rýchlo môže takáto elektráreň nabehnúť na plný výkon od prijatia požiadavky, o veľkosti prevádzkových prúdov ale aj spúšťacích prúdov, o kompenzácií účinníka a ešte veľa ďalších zaujímavých informácií.

          Veríme, že táto exkurzia žiakom utvrdila niektoré vedomosti a priniesla im aj nové poznatky v odbore, ktorý študujú a teda splnila svoj účel.

       Ing. Nataša Masnicová

     • KK SOČ / 5.apríl 2019
      • KK SOČ / 5.apríl 2019

      •     Dňa 5. apríla 2019 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 41. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 13 študentov v 5 súťažných odboroch. Všetci zúčastnení úspešne  obhájili svoje projekty.

          Veľmi pekný úspech dosiahol náš študent v  súťažnom odbore: Informatika

       2. miesto: Martin Petričko ( III.BP ) – Quilty donuts ( dynamická webstránka)

       Postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 26. 04. 2018 v Košiciach na SOŠ automobilovej, Moldavská cesta. Výsledkovú listinu z KK SOČ vo všetkých kategóriách si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Blahoželáme a držíme prsty!

       Ing. Mária Irchová

     • Zapojili sme sa do Svetového dňa stolného tenisu
      • Zapojili sme sa do Svetového dňa stolného tenisu

      •  

          V rámci Svetového dňa stolného tenisu sa dňa 5.4.2019 uskutočnila celoškolská súťaž v stolnom tenise. Zúčastnilo sa jej 27 chlapcov a 7 dievčat z obidvoch pracovísk. Po tuhých bojoch v skupinách a finálovom kole bolo nasledujúce poradie.

       Dievčatá:

       1. miesto   Panaková Nikola, III.BK

       2. miesto  Sabolčáková Veronika, III.BP

       3. miesto  Štefaničová Alexandra, I.BP

       Chlapci:

       1. miesto  Geľatič Kristián, II.DP

       2. miesto  Maťaš Richard, IV.AP

       3.miesto  Koscelník Róbert, IV.AK

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.V popoludňajšich hodinách si potom prišli zahrať stolný tenis aj zamestnanci školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • Gorazd Zvonický - známy/neznámy
      • Gorazd Zvonický - známy/neznámy

      •    Dňa 5. 4. 2019 sa študenti III.CP zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravili dokumentárny film o živote a tvorbe jedného z popredných predstaviteľov katolíckej moderny Gorazda Zvonického, rodáka zo Zemplína - z Močarian.

          Dokument bol pútavou formou zameraný na známe i menej známe fakty zo živote tohto kňaza a básnika medzivojnového obdobia. Študenti sa takouto formou mali možnosť dozvedieť zaujímavosti o autorovi, ktorého tvorba je súčasťou maturitných zadaní.

        PhDr. Jana Hűblerová

     • „Ruské slovo“  / 13. ročník celoslovenského kola
      • „Ruské slovo“  / 13. ročník celoslovenského kola

      •    Dňa 5. apríla 2019 v Kulturparku v Košiciach, sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Téma tohtoročnej súťaže „Priateľstvo sa začína úsmevom“ («Дружба начинается с улыбки») oslovila veľký počet súťažiacich. Súťaže sa zúčastnilo 177 žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ, 67 učiteľov zo 64 škôl na Slovensku.  

          Samotná súťaž prebehla v atmosfére tvorivého nadšenia a bola skutočným sviatkom ruského slova.

          Aj v tomto školskom roku sa náš študent III. BP Richard Harman zúčastnil tejto súťaže a vo svojej kategórii – próza, získal po tretíkrát v rade 1. miesto.

          Richardovi  želáme veľa úspechov, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

        PhDr. Antónia Sabová

     • S Tebou ma baví Slovensko
      • S Tebou ma baví Slovensko

      •    Dňa 2. 4. 2019 sa študenti II.CP zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravili dokumentárny film S tebou ma baví Slovensko.

          Dokument bol pútavou formou zameraný na poznávanie kultúry a histórie Slovenska. Okrem slovenského jazyka mali študenti možnosť overiť si svoje vedomosti aj z iných predmetov - napr. z dejepisu, anglického jazyka, fyziky, matematiky a odborných predmetov, nakoľko vo filme boli využité aj medzipredmetové vzťahy.

        PhDr. Jana Hűblerová

     • PARTNER CUP 2019 / 28.marec
      • PARTNER CUP 2019 / 28.marec

      •   Dňa 28.3.2019 sa uskutočnil futsalový turnaj žiakov stredných škôl. Stredná odborná škola technická Michalovce ako organizátor súťaže pozval na tento turnaj aj svoju družobnú strednú školu z Výškova ( ČR). Turnaj sa niesol aj v znamení „Michalovce Europské mesto športu pre rok 2019“

           Žiaci z Gymnázia P.Horova Michalovce, SOŠOaS Michalovce, OA Michalovce, SOŠ Strážske, SOŠ Výškov a SOŠT Michalovce preukázali svoju technickú vyspelosť v tejto hre.

       Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený žiak Dominik Matta zo SOŠ Strážske.

       1.miesto SOŠOaS Michalovce

       2. miesto SOŠ Strážske

       3. miesto SOŠ Výškov

       Srdečne blahoželáme! 

       Spracoval: PaedDr. Stanislav Šašala

       Do galérie PARTNER CUP 2019 boli pridané fotografie.

     • "The Onlines" - divadelné predstavenie v ANJ
      • "The Onlines" - divadelné predstavenie v ANJ

      •    Vo štvrtok 28.3.2019 v poludňajších hodinách sa žiaci z oboch pracovísk našej školy v celkovom počte približne 125 študentov (105 študentov z pracoviska Partizánska a 20 študentov z pracoviska Kapušianska) zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom "The Onlines" v kine Centrum v Michalovciach.   

          Divadelné centrum Martin si tento rok pripravilo divadelnú inscenáciu, v ktorej ľahkou a vtipnou formou vyobrazili virtuálny svet, ktorý je pre veľa mladých ľudí náhradou reálneho sveta a života. Slovami tvorcov: "Naša inscenácia v anglickom jazyku je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline? A odváži sa Miloš osloviť Zuzu?"

          Okrem kultúrneho zážitku si žiaci precvičili aj svoje receptívne zručnosti - počúvanie s porozumením a vyskúšali svoju slovnú zásobu.

          Účasť na predstavení zorganizovali vyučujúce anglického jazyka Mgr. Monika Bongová a Mgr. Marcela Harmanová.

     • Deň učiteľov v čiernom
      • Deň učiteľov v čiernom

      •    V deň narodenia J.A.Komenského, kedy učitelia každoročne oslavujú Deň učiteľov, t.j. 28.3., Iniciatíva slovenských učiteľov (ďalej len ISU) zorganizovala celoslovenskú akciu "Deň učiteľov v čiernom" - protest prostredníctvom ktorého chcú učitelia vyjadriť svoj nesúhlas s krokmi súčasnej ministerky školstva p. Lubyovej, s pripravovaným zákonom o pedagogických zamestnancoch, atď. Do tejto akcie sa zapojilo vyše 1100 škôl po celom Slovensku a na niektorých školách pedagógov podporili aj študenti, ktorí rovnako prišli v čiernom. Svoju podporu vyjadrila aj Česká komora učiteľov a protestujúci farmári, ktorí sa s predstaviteľmi ISU osobne stretli. Aj niektorí učitelia našej školy chceli vyjadriť svoj postoj k dianiu v školstve a preto v deň svojho sviatku prišli do práce v čiernom.

       Mgr. Marcela Harmanová

     • Ideme hrať ping-poooooong
      • Ideme hrať ping-poooooong

      •  

          Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu sa naša škola zapája do projektu "...ideme hrať ping-poooooong...". V rámci projektu sa uskutočnia nasledujúce akcie:

       1. Od 25.3.2019 do 4.4.2019 triedne súťaže na hodinách TSV

       2. Dňa 5.4.2019  celoškolský turnaj najlepších žiakov

       3. Dňa 5.4.2019 od 14.00 hod zamestnanci školy, žiaci a rodičia.

          Budeme radi, ak sa zapojíte v čo najväčšom počte a skúste prilákať aj rodičov. Na tomto mieste si môžete pozrieť leták projektu a bližšie informácie o projekte.

       Tešíme sa na VÁS!

       Ing. Gabriel Staško

     • Kolonizácia MARSU / tvorba webstránok
      • Kolonizácia MARSU / tvorba webstránok

      • Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach pripravilo v partnerstve s NESS KDC Košice a Košickým samosprávnym krajom  pripravuje pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: "KOLONIZÁCIA MARSU" (leták).

       Registrácia žiakov je možná do 31.03.2019. Súťažiaci sa budú môcť zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude uverejnený na web stránke www.spseke.sk od 18.03.2019následne budú všetci súťažiaci informovaní emailom o platnej registrácii.

       Termín súťaže je od 01.04.2019 do 30.04.2019.

       Tešíme sa na spoluprácu s Vašimi žiakmi.

       Kontaktná osoba za organizátora (SPŠ elektrotechnická Košice): Ing. Izabela Molitorisová - molitorisova@spseke.sk

     • Súťaž VSD / XII. ročník
      • Súťaž VSD / XII. ročník

      •      Dňa 7.marca 2019 sa konal XII. ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom je spoločnosť VSD. Súťaž sa konala v priestoroch Technického múzea v Košiciach. V tomto školskom roku bola nosnou témou súťaže pre študentov 3. a 4.ročníkov téma  „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“.

             Za našu školu súťažili tri trojčlenné tímy:

       MLANATECH / Dubík Samuel, Ďurčák Patrik, Priščák Štefan, III,AP, konzultant: Ing. Mária Irchová 

       ENERGETIC  FANS / Ľubomír Pallaj, Harman Richard, Lukačin Martin, III.BP,  konzultant: Ing. Štefan Pešta

       DIAMOND LIONS / Balatoni Ladislav, Hospodár Matej, IV.AP, Jakubec  Viliam, III.BP, konzultant: Ing. Miron Štefanič

            V silnej konkurencii jedenástich tímov z piatich škôl s elektrotechnickým zameraním (SOŠT MI, SOŠT HN, SOŠA KE, SOŠE PP, SPŠE PO), získal náš tím ENERGETIC FANS 3.miesto a DIAMOND LIONS 4.miesto. Chlapcom oboch tímov srdečne blahoželáme  a tiež sa chceme poďakovať aj tímu MLANATECH za ich úsilie. Samozrejme ani jeden tím neodišiel naprázdno. Všetkých súťažiacich členovia odbornej poroty vyhodnotili ako tvorivých mladých ľudí, ktorí ak budú pokračovať v nastúpenej ceste, čaká ich úspešná budúcnosť. Poďakovali im za originálne nápady a tešia sa na ďalšiu spoluprácu, či už na vysokých školách, alebo priamo v spoločnosti VSE Holding a.s. Študenti si odniesli pekné hodnotné ceny. Každý člen tímu umiestneného na 3. mieste dostal smarthodiny a chlapci na 4.mieste získali tablety. Malé pozornosti si odniesli všetci zúčastnení. Okrem toho bolo zabezpečené občerstvenie a v čase prestávok sme si prezreli exponáty v technickom múzeu, vrátane exponátov vedecko – technického centra.

           Chlapcom ešte raz ďakujeme a srdečne blahoželáme!

       Ing. Nataša Masnicová

       Do galérie Súťaž VSD / XII. ročník boli pridané fotografie.