• Novinky

     • Ruské slovo / krajské kolo 18.ročníka
      • Ruské slovo / krajské kolo 18.ročníka

      •    Dňa 25. 1. 2024 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona, konalo krajské kolo 18. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ s tematikou Мир професcий / Svet profesií.

       Naši žiaci dosiahli skvelé výsledky:

       Próza – ruskojazyčné prostredie:  2. miesto – Veronika Lyzhechko, I. BP

       Próza – ruskojazyčné prostredie:  3. miesto – Fylyp Kudriavets, I. EP

       Spev - sólo: 2. miesto – Jakub Bodnár, III. AK

        

       Blahoželáme našim žiakom k skvelým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu.

               PhDr. A. Sabová

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      •  

       Dňa 12.12.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OKM, do ktorého sa prostredníctvom 60-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 20 súťažiacich z tried:

       I.AP     - Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

       III.BP  - Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík, Dávid Vrabeľ

       III.EP  - Michal Behajla, Šimon Pivarník
       IV.AP - Dávid Hrešan, Filip Madaras, Nikolas Radovan Micák, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Adrián Šuľák, Magdaléna Wéberová, Kristián Zbuňák

       IV.BP  - Tomáš Žeco

       IV.EP  - Jakub Domanič, Peter Fedorišin, Lukáš Majerník, Jakub Skyba

        

       Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

       • kritické myslenie
       • odolnosť voči manipulácii
       • čitateľská gramotnosť
       • schopnosť vyhľadávať informácie
       • orientácia v prostredí médií
       • argumentačné zručnosti

       Po vyhodnotení školského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie do krajského kola OKM, ktoré sa uskutoční 19.3.2024 opäť online, postúpilo 14 žiakov našej školy:

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       Adam Vrabeľ, I.AP  - 1. miesto

       Roman Rapáč, I.AP  - 2. miesto

        

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       Albína Selepková, IV.AP - 1. miesto

       Kristián Zbuňák, IV.AP  - 2. miesto

       Filip Madaras, IV.AP      - 3. miesto

        

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a tým, ktorí postúpili do krajského kola, srdečne blahoželáme a 19.3.2024 im držíme prsty.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/, resp. viac informácií o priebehu na našej škole na tomto mieste.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

        

     • OAJ / okresné kolo
      • OAJ / okresné kolo

      •     Dňa 17. januára 2024 sa na GĽŠ v Michalovciach konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali v 2 kategóriách 2 žiaci:

            Albína Selepková IV.AP

            Johnny Cymbal II.BP. 

            Obaja sa umiestnili na prvých miestach a postupujú ďalej na krajské kolo OAJ v Košiciach. 

       Patrí im veľká gratulácia a poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy. Držíme im i naďalej palce! 

       Kolektív ANJ

     • Vyhodnotenie projektu z Nadácie VSE
      • Vyhodnotenie projektu z Nadácie VSE

      •    V školskom roku 2022/2023 sme sa uchádzali o finančnú podporu Nadácie VSE vo výške 2200,- €. Jednalo sa o finančný príspevok na „Rozvoj a podporu vzdelávania“. Využitie financií bolo zmluvne dohodnuté.

            Časť financií bola určená na projekty žiakov, s ktorými sa zúčastnili 16.ročníka tímovej súťaže VSD na tému Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček vysokohorské zariadenia...). Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania odberných miest elektrinou v lokalitách bez distribučnej siete. Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s. sa konalo 30.marca 2023 v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach. V silnej konkurencii súťažili dva tímy z našej školy, tím AVATAR - Maroš Tkáčik a Dávid Šintaj, III.EP a tím ZLATÝ  DÁŽĎ - Kristína Popovičová a Maroš Mičko z III.AP a Tomáš Žeco, III.BP. Síce projekty neboli víťazné, ale ich úroveň bola vysoká, žiaci boli tvoriví, zruční a schopní práce v tíme. Okrem žiackych projektov sme financie získané od Nadácie VSE použili na doplnenie materiálneho vybavenia pre odborné vzdelávanie žiakov v odbore 2675 M elektrotechnika. Zakúpili sme nové meracie prístroje (multifunkčný merací prístroj Prova CM02 a kliešťový merač zemného odporu) a softvér ProfiCad na tvorbu projektov z odborných predmetov.  Používaním zakúpených produktov zvyšujeme kvalitu vzdelávania, zlepšujeme odborné zručnosti žiakov, čím prispievame k ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Pri elektrotechnických meraniach sa veľký dôraz kladie na dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a v neposlednom rade sa dôraz kladie na ochranu životného prostredia.

            Celý tento projekt v rámci „Rozvoja a podpory vzdelávania“ splnil svoj cieľ. Podporil tvorivosť, originalitu, tímovú prácu žiakov, zdôraznil dôležitosť ekologickej spoločnosti a význam ochrany životného prostredia.

       Ďakujeme  Nadácii VSE za finančnú podporu našich projektov.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Nie si v tom sám – sme tu pre Teba
      • Nie si v tom sám – sme tu pre Teba

      • Sme presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám.

       Sú rôzne možnosti riešenia problémov, s ktorými si nemusíte vedieť poradiť, či už sú to vaši blízki, učitelia alebo aj cudzí ľudia a odborníci, ktorým záleží na pohode a duševnom zdraví mladých ľudí. Títo Vás vypočujú, poradia a pomôžu zvládnuť krízové životné situácie.

       V súčasnej dobe je možné získať pomoc osobne, telefonicky, chatom, mailom. Záleží len na Vás, akú formu pomoci si zvolíte.

       (viac informácií na tomto mieste)

       Ing. Jaroslav Melikant, VP

     • Biela pastelka / poďakovanie
      • Biela pastelka / poďakovanie

      • Chcela by som Vám popriať všetko dobré do roku 2024, nech je zdravý a vyjde Vám podľa Vašich predstáv .

       Predovšetkým mi dovoľte poďakovať sa Vám za nadšenie a ochotu pomôcť našej organizácii – Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska zapojením sa do verejnej zbierky Biela pastelka. Veľmi si to vážime. Vieme, že Vás kontaktujeme v exponovanom čase, ... (viac na tomto mieste)

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      • Dňa 14.12.2023 sa uskutočnilo stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja na SPŠ elektrotechnická Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

       "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali tri rôzne aktivity. Ako prvá aktivita bola „zoznamovačka“, v rámci ktorej sme sa rozdelili do skupín, kde sme diskutovali o témach napr. ako funguje náš ŠP, aké akcie sa na škole usporadúvajú, ako získavame financie a aká je naša komunikácia s vedením školy...

       Ďalšou aktivitou bolo spísať jednotlivé úlohy jednotlivých členov ŠP a to aké by mali mať vlastností a čo sa od nich očakáva. Jednotlivých členov sme odprezentovali pred všetkými a prediskutovali ako to je v skutočnosti na školách a čo by sa malo zmeniť.

       Posledná aktivita bola formou "hry", pomocou "šťastného klbka". Klbko sme si hádzali medzi sebou s tým, že sme museli povedať meno človeka, ktorého sme spoznali, popriať mu niečo do života a hodiť mu klbko. Na konci tejto aktivity nám vznikla sieť, ktorá symbolizovala budúcu spoluprácu medzi jednotlivými parlamentmi na školách.

       Celkový účel tohto stretnutia bol oboznámiť nás o funkciách v ŠP a ako ich správne rozdeliť, vysvetliť nám aké chyby sa najčastejšie robia pri voľbe predsedu a podpredsedu, inšpirovať sa navzájom o nejakých aktivitách.  

       Najbližšie stretnutie sa uskutoční v marci. Budú sa riešiť jednotlivé problémy v parlamente a na školách. Predsa len 60 hláv vymysli viac riešení ako len jedna.“

                                                                                                                 Kristína Popovičová IV.AP

     • Vianočný voľnejší deň
      • Vianočný voľnejší deň

      • Z iniciatívy predsedníčky školského parlamentu Kristíny Popovičovej IV.AP, sa dňa 22.12.2023 uskutočnila akcia s názvom „Vianočný voľnejší deň“. Žiaci sa mohli zapojiť do kolektívnych súťaži – volejbal a ping-pong a súťaži jednotlivcov – šach, scrabble, sudoku a piškvorky.

       Do kolektívnych turnajov, v ktorých žiaci  vytvárali družstvá v rámci ročníkov, sa zapojilo dokopy až 46 žiakov.

       Na volejbalový turnaj sa vytvorili 4 tímy po ročníkoch, kde organizáciu zabezpečila PaedDr. Jana Hamadejová.

       1. miesto – tím IV. ročníka
       2. miesto – tím II. ročníka
       3. miesto – tím I. ročníka.

       Do turnaja v ping-pongu sa zapojili 11 žiakov, kde sa vytvorili 4 družstva pod vedením PaedDr. Stanislava Šašalu.

       1. miesto – družstvo IV. ročníka – S. Bičíková IV.AP, P. Petrovčik IV.BP a P. Hlivák IV.BP
       2. miesto – družstvo I. ročníka – V. Šandor I.AK a M. Juhaščik I.AK
       3. miesto – družstvo II. ročníka – M. Rak II.AP, L. Sabo II.AP, A. Faťol II.DP a R.Hadvab II.DP.

       V súťažiach jednotlivcov sa žiaci museli spoliehať len sami na seba a zapojilo sa doň spolu 29 žiakov školy.

       V piškvorkách, ktoré organizačne pripravila Mgr. Jarmila Galanová prvé tri miesta obsadili

       1. miesto – J. Sental IV.EP
       2. miesto – A. Javorský III.BP
       3. miesto – T. Minkanič I.AP


       Slovnú zásobu si rozširovali žiaci v slovnej hre Scrabble spoločne s pani učiteľkou Ing. Vierou Dzvoníkovou.

       1. miesto – M. Dula II.AK
       2. miesto – D. Vavrek II.AK
       3. miesto – M Karola II.AK


       V matematicko-logickej hre sudoku, ktorú pripravila Ing. Daniela Kravcová si žiaci precvičovali svoje logické myslenie.

       1. miesto – Grnač I.AP
       2. miesto – Čižmarik I.AP
       3. miesto – Petro III.BP


       Šach si žiaci zahrali pod organizačným vedením zástupcu Ing. Ernesta Exembergera.

       1. miesto – H. Petrov I.CK
       2. miesto – M. Danko III.AP
       3. miesto – A. Gazda II.AK

       Vyhodnotenie sa uskutočnilo v telocvični, kde víťazi jednotlivých súťaži dostali sladkú odmenu. Cieľom tohto dňa bolo zábavnou a voľnejšou formou naučiť sa spolupracovať v tímoch a spoznávať svojich spolužiakov aj z iných tried či ročníkov a vytvárať si pozitívne a šťastné spomienky na študentský život. Veríme, že žiaci si tento deň užili a naučili sa niečo nové.

                                                                                                                                            Kristína Popovičová IV.AP

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie