• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Technická myšlienka roka 2019
    • Technická myšlienka roka 2019
    • 16. 11. 2018
    • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií pozývajú študentov stredných škôl, aby sa prihlásili so svojimi nápadmi a projektmi do súťaže

     TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2019

     Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

    • Čítať viac
   • ZRPŠ
    • ZRPŠ
    • 9. 11. 2018
    • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov školy na ZRPŠ

     pracovisko Partizánska 1 - dňa 13.11.2018

     15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

     16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

     16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

     pracovisko Kapušianska 6 - dňa 14.11.2018

    • Čítať viac
   • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019
    • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019
    • 7. 11. 2018
    • Dňa 26. februára 2019 sa na našej škole uskutoční 41. ročník SOČ. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo do 15. novembra 2018 formou písomnej prihlášky ( prihláška na ŠK SOČ), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin ( 21.decembra 2018 ) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).

    • Čítať viac
   • Pravda o drogách
    • Pravda o drogách
    • 7. 11. 2018
    • V dňoch 5.11. a 6. 11. sa 305 žiakov našej školy zúčastnilo besied preventívneho charakteru.

     Na prednáškach boli rozobraté témy právd o drogách:

     - ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť,

     - čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy,

     - ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele,

    • Čítať viac
   • Moje budúce povolanie - moje hobby
    • Moje budúce povolanie - moje hobby
    • 7. 11. 2018
    • Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete v časti Projekty.

    • Čítať viac
  • Partneri

  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej
   v Michalovciach.