• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Krajské kolo SOČ
    • Krajské kolo SOČ

    • 27. 3. 2024
    • Dňa 25. marca 2024 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 46. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 11 študentov s 9 prácami v 5 súťažných odboroch:

     Problematika voľného času

     Maroš Tkáčik – Bodová zváračka

     Magdaléna Wéberová – Mechanické hodiny

    • Krajské kolo SOČ: Čítať viac
   • Krajské kolo súťaže ENERSOL
    • Krajské kolo súťaže ENERSOL

    • 26. 3. 2024
    • Dňa 22.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo sútaže ENERSOL na SOŠ automobilovej v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Kristína Popovičová z triedy IV.AP, ktorá sa v hlavnej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

     Cieľom tejto sútaže bolo zhotoviť buď na teoretickej, praktickej alebo propagačnej sfére projekt, ktorý rieši problematiku obnoviteľných zdrojov, šetrenia a výroby elektrickej energie.

    • Krajské kolo súťaže ENERSOL: Čítať viac
   • Stretnutie predsedov školských parlamentov
    • Stretnutie predsedov školských parlamentov

    • 26. 3. 2024
    • Dňa 20.03.2024 sa uskutočnilo II. stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja v areáli Kulturpark Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

     "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali rôzne aktivity a pestrý program. Hlavnými bodmi programu boli napr. Príležitosti okolo nás kde sa nám predstavili rôzne organizácie ako DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, Regionalne centrum mládeže, NIVAM v Košickom kraji a taktiež aj Rada mládeže Košického kraja.

    • Stretnutie predsedov školských parlamentov: Čítať viac
   • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK
    • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK

    • 26. 3. 2024
    • Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

     1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

    • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK: Čítať viac
   • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024
    • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024

    • 26. 3. 2024
    • V dňoch 14. a 15.3. 2024 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi zúčastnili žiaci Milan Čižmár I.AK a Jakub Baran II.AK semifinálového kola 7.ročníka súťaže odborných zručností Skills Slovakia - Stolár 2024. Svoje sily si zmerali chlapci zo šiestich stredných odborných škôl. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti, v ktorej mali vyrobiť výrobok (stolička) podľa konštrukčného výkresu. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 4.mieste.

    • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024: Čítať viac
   • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo
    • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo

    • 25. 3. 2024
    • Vynikajúci výsledok a krásny zážitok si priniesol Samuel Novák z celoslovenského kola 24.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii S – strojové obrábanie kovov obsadil 1. miesto spomedzi elity študentov stredných škôl v danej kategórii.

     Súťažilo 8 víťazov krajských kôl v dňoch 19. – 21.3.2024 v Banskej Bystrici. Súťaž pozostávala z troch častí: test z teoretických vedomostí, spracovanie technologického postupu výroby súčiastky podľa výkresu a následne výroba zadanej súčiastky na obrábacích strojoch s dôrazom na presnosť, kvalitu a bezpečnosť práce.

    • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo: Čítať viac
   • Valentínska kvapka krvi
    • Valentínska kvapka krvi

    • 22. 3. 2024
    • V utorok 05.03.2024 sa pri príležitosti Valentínskej kvapky krvi, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Hematologicko-transfuziologickým oddelením Nemocnice Penta Hospitals Michalovce konal odber krvi Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

     Do kampane sa zapojili študenti – prvodarcovia III.AK, III.CK a IV.AK.

    • Valentínska kvapka krvi: Čítať viac
   • Šikanovanie
    • Šikanovanie

    • 22. 3. 2024
    • Šikanovanie patrí k závažným sociálno-patologickým javom. Ako možno šikanovanie definovať:

     • Šikanovanie môže byť opísané ako systematické zneužitie sily.
     • Šikanovanie je úmyselná a vedomá snaha ublížiť inému a spôsobiť mu stres.
     • Šikanovanie je dlhodobé násilie, fyzické alebo
    • Šikanovanie: Čítať viac
   • Triedne ZRPŠ
    • Triedne ZRPŠ

    • 18. 3. 2024
    • V dňoch 26. - 27. marca 2024 sa uskutoční triedne ZRPŠ nasledovne:


     26.03.2024 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
     27.03.2024 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


     V rámci ZRPŠ sa uskutočnia riadne voľby zástupcov rodičov do Rady školy pre roky 2024-2028. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

    • Triedne ZRPŠ: Čítať viac
   • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • 6. 3. 2024
    • Vo februári sa konal XVI. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Košiciach na Filozofickej fakulte. Za našu školu sa súťaže zúčastnil Maroš Mičko zo IV. BP, ktorý nás úspešne reprezentoval v silnej konkurencii a podelil sa s nami o svoje skúsenosti a postrehy:

     „Súťaž pozostávala z troch častí:

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry: Čítať viac
   •  KRAJSKÉ KOLO OAJ
    •  KRAJSKÉ KOLO OAJ

    • 6. 3. 2024
    • Dňa 14.2.2024 naša žiačka Albína Selepková /IV.AP/ úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo na FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej kategórii 2D sa umiestnila na 3. mieste.

     V kategórii 2C2 našu školu reprezentoval žiak Johnny Cymbal /II.BP/, ktorý v kategórii anglofónnych žiakov bol jediným zástupcom odborných škôl medzi gymnazistami. Vo svojej kategórii skončil na 7.mieste.

    •  KRAJSKÉ KOLO OAJ: Čítať viac
   • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.
    • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.

    • 5. 3. 2024
    • Počas februárových dní, od 19.2.do 23.2.2024, sa žiaci prvého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v nádhernom prostredí Monkovej doliny. Od ranných hodín sa žiaci venovali lyžiarskemu výcviku na svahu a zbierali nové lyžiarske zručnosti, pod dohľadom osvedčených inštruktorov. Ani teplotné výkyvy, zmeny počasia, nebránili žiakom, aby si užívali lyžovanie na svahu a spoločne prekonávali lyžiarske výzvy.

    • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.: Čítať viac
   • OKO - školský časopis
    • OKO - školský časopis

    • 5. 3. 2024
    • Poznáte náš školský časopis?

     Ako sa volá?

     Čo všetko v ňom môžete nájsť?

     Školský časopis OKO je dielom študentov a pedagógov našej školy na pracovisku Kapušianska 6. Už dlhoročne sa realizuje jeho vydávanie, ktoré bolo schválené OŮ Michalovce pod registračným číslom 8/98.

     Čo v ňom býva publikované?

    • OKO - školský časopis: Čítať viac
   • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov
    • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov

    • 29. 2. 2024
    • V tomto duchu prebiehala prednáška, ktorá sa uskutočnila 16. februára 2024 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

     Účastníkmi akcie, ktorá sa výraznou mierou podieľala na formovaní duševného zdravia adolescentov, boli žiaci II. AP triedy.

     Pani psychologička vysvetlila druhákom pojmy súvisiace s partnerskými vzťahmi (láska, zamilovanosť, etapy lásky, zložky lásky, úspešný vzťah, manipulácia vo vzťahu, vzťahy a moderné technológie a iné) .

    • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov: Čítať viac
   • Mladý marketér
    • Mladý marketér

    • 16. 2. 2024
    • Láka ťa svet marketingu? Vidíš sa ako budúci social media manažér, stratég, copywriter, či napríklad grafik? Zapoj sa do súťaže Mladý marketér a skús si zmerať silu tvojich marketingových skills s ostatnými žiakmi z celého Slovenska. Okrem hodnotných cien a nových priateľstiev získaš aj cenný feedback od odborníkov. Poď si vyskúšať, aké je to pracovať na marketingovom zadaní. Témou tohto ročníka je online reklama.

    • Mladý marketér: Čítať viac
   • ERASMUS+
    • ERASMUS+

    • 13. 2. 2024
    • Výsledok snímky pre Erasmus+ 2024

     Dňa 9.2.2024 bola opäť podaná žiadosť o grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu, ktorý bude prebiehať od 1.6.2024 do 31.8.2025. Žiadame o grant pre 71 účastníkov rôznych mobilít – krátkodobá mobilita učiacich sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí u partnerského poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v OVP alebo na trhu práce, kurzy a job shadowing zamestnancov. Výsledky výberovej procedúry budú oznámené do 16.5.2024. Veríme, že grant nebude krátený a vycestovať budú môcť všetci, ktorí mali záujem.

    • ERASMUS+: Čítať viac
   • ŠK SOČ vyhodnotenie
    • ŠK SOČ vyhodnotenie

    • 13. 2. 2024
    • 7. februára 2024 sa uskutočnil na SOŠ technickej, Partizánska 1, v Michalovciach, 46. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

     V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou. Súťažilo sa v piatich súťažných odboroch v šiestich komisiách - 2 x elektrotechnika, ekonomika, informačno - komunikačné technológie, strojníctvo a matematika. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov s 39 prácami. Práce hodnotili učitelia odborných predmetov v komisiách, ktoré boli doplnené o odborníkov z vysokých škôl: Ing. Mareka Pavlíka, Phd., Ing. Jána Zbojovského, Phd., Ing. Mateja Bereša, Phd., Ing. Miroslava Murína, Ing. Patrika Jacka, Phd. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

    • ŠK SOČ vyhodnotenie: Čítať viac
   • Deň bezpečného internetu
    • Deň bezpečného internetu

    • 12. 2. 2024
    • „Deň bezpečného internetu“ (SID) organizuje sieť Insafe/INHOPE v Európe s podporou Európskej komisie každý rok vo februári, na podporu bezpečného a pozitívneho používania digitálnych technológií, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Spája milióny ľudí, aby inšpirovali k pozitívnym zmenám na internete, aby zvyšovali povedomie o otázkach bezpečnosti online a zúčastňovali sa na podujatiach a aktivitách po celom svete.

    • Deň bezpečného internetu: Čítať viac
   • 2% z dane
   • 46.ročník SOČ / školské kolo
    • 46.ročník SOČ / školské kolo

    • 5. 2. 2024
    • Dňa 7.februára 2024 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutoční 46.ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Organizačné pokyny a program konania školského kola nájdete nižšie.

     Odborné komisie budú zverejnené na nástenke venovanej SOČ, na hlavnej chodbe, dňa 6.2.2024, v dopoludňajších hodinách.

    • 46.ročník SOČ / školské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie