• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • KOŽAZ / 2.deň
    • KOŽAZ / 2.deň

    • 21. 9. 2023
    • Bol krásny, teplý a slnečný deň a my sme pokračovali. Dnes žiaci absolvovali činnosti na jednotlivých stanovištiach.

     Venovali sa zdravotníckej príprave, z technických činností príprave strelnice a prehĺbeniu vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, skúsili si streľbu zo vzduchových zbraní. Teoreticky si rozobrali riešenie mimoriadnych situácií.

    • KOŽAZ / 2.deň: Čítať viac
   • KOŽAZ - Viniansky hrad
    • KOŽAZ - Viniansky hrad

    • 20. 9. 2023
    • Dnes, t.j. 20.septembra 2023, žiaci 3.ročníka v rámci Kurzu ochrany života a zdravia absolvovali turistický pochod na Viniansky hrad, ktorý sa v tomto čase rekonštruuje. Záchranné práce pod vedením kastelána hradu Jaroslava Gorása prebiehajú už trinásty rok.

     Jaroslav Gorás nám priblížil históriu hradu. Je to zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13.storočia. Po vypočutí zaujímavého rozprávania o stredovekom hrade a jeho majteľoch sme si pozreli vyhliadky. Kvôli jemnému oparu po včerajšom dáždivom dni sme si tieto pohľady nevychutnali naplno a teda máme dôvod, prečo sa sem vrátiť.

    • KOŽAZ - Viniansky hrad: Čítať viac
   • Spoznávanie významných regionálnych osobností
    • Spoznávanie významných regionálnych osobností

    • 18. 9. 2023
    • Dňa 13. 09. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického a v Malej galérii MsKS.

     V Bánovciach nad Ondavou štvrtáci navštívili Literárne múzeum Pavla Horova, kde získali veľmi podrobné informácie o živote a tvorbe nášho významného regionálneho básnika. Absolvovali prehliadku múzejných expozícií a pozreli si aj súdobý filmový dokument týkajúci sa spisovateľovej tvorivej produkcie.

    • Spoznávanie významných regionálnych osobností : Čítať viac
   • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník
    • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník

    • 18. 9. 2023
    • Dňa 13.9.2023 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 1.ročníka, 14.9.2023 pre žiakov 2.ročníka našej školy.

     Cieľom týchto účelových cvičení bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti žiakov z učiva na ochranu zdravia a prírody. ÚC má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Hlavné ciele boli orientované na:

    • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník: Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

    • 11. 9. 2023
    • Máme tu po prázdninách ďalší školský rok. Prázdniny boli super, vrátili sme sa s množstvom nových zážitkov a teraz šup do plnenia si nových povinností.

     Po vypočutí si príhovoru ministra školstva a predsedu KSK sa našim žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy, Ing. Jaroslav Kapitan. Všetkým poprial veľa chuti a elánu do nového školského roka 2023/2024. Špeciálne privítal prvákov, ktorým sa začína nová etapa života na novej škole. Poprial im, aby sa im v škole páčilo a aby boli spokojní s výberom školy, ktorú majú prijať ako príležitosť získať mnoho užitočných informácií pre svoju ďalšiu budúcnosť. Vyjadril presvedčenie, že sa školský rok vydarí a na jeho konci si povieme, že bol pre nás všetkých úspešný.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024: Čítať viac
    • Otvorenie školského roka

    • 22. 8. 2023
    • Otvorenie školského roka 2023/2024 bude prebiehať dňa 4. septembra 2023 nasledovne:

     pracovisko Partizánska - 9:00, zraz žiakov 8:45

     pracovisko Kapušianska - 8:15, zraz žiakov 8:00

     Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

     Pracovisko Partizánska:

     • Odb
    • Otvorenie školského roka: Čítať viac
   • 100. ročník Košického MMM
    • 100. ročník Košického MMM

    • 5. 7. 2023
    • ŠPORTOVÁ VÝZVA K ÚČASTI NA 100.ROČNÍKU

     KOŠICKÉHO MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU.

     Dňa 1. októbra 2023 sa uskutoční jubilejný 100. ročník Košického medzinárodného maratónu mieru.

     Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje podujatia „Štafeta Magna 4x1/4 „( 4 účastníci bežia striedavo 12 km,9 km,12 km,9 km), ktoré sa koná v rámci MMM.

    • 100. ročník Košického MMM: Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023
    • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023

    • 30. 6. 2023
    • „Mladosť, to je krásna vec.

     Nie preto, že dovoľuje robiť hlúposti,

     ale preto, že dáva čas ich napraviť.“

     Tristan Bernard

     A opäť je tu koniec školského roka. Tak veľmi sme sa na to tešili, ale uvedomujeme si, že sme o rok starší. Lebo my v škole síce vnímame kalendárne roky, ale stárneme podľa školských rokov. Uteká to veľmi rýchlo.

    • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023: Čítať viac
   • Športový deň SOŠ technickej
    • Športový deň SOŠ technickej

    • 27. 6. 2023
    • Dňa 26.júna 2023 sa na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy konal šporotový deň našej školy. Bol zameraný na turistiku, športové a spoločenské hry. Zúčastnili sa ho žiaci I. až III.ročníka a boli rozdelení do chatovej osady Ideál, do okolia bufetu Kapor a chaty Breza.

     Zodpovední za športový deň boli učitelia TŠV a triedni učitelia. Počasie nám prialo, zahrali sme si futbal, volejbal, bedminton, petang, stolný tenis, šachy, karty.

    • Športový deň SOŠ technickej: Čítať viac
   • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?
    • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?

    • 27. 6. 2023
    • Zámerom štipendijnej schémy je podporiť a motivovať najtalentovanejších slovenských maturantov, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na Slovensku.

     Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v roku 2023 na strednej škole so sídlom v SR.

    • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?: Čítať viac
   • Stretnutie so zástupcami VSD
    • Stretnutie so zástupcami VSD

    • 22. 6. 2023
    • Dňa 12. júna 2023 sa konalo strenutie učiteľov partnerských stredných škôl so zástupcami VSD a.s. v Poprade - Stráže. Za našu školu sa stretnutia zúčastnil zástupca RŠ Ing. Hreško a učitelia odborných predmetov Ing. Irchová, Ing. Masnicová a Ing. Pešta.

     VSD pre nás pripravili zaujímavý program. V dopoludňajších hodinách nám predstavili svoje novinky formou prednášok. Najprv nás pán M.Hančikovský oboznámil s umelou inteligenciou - Voicebot a Chatbot a potom nás zoznámil s ELEKTROU (umelá inteligencia), ktorá obsluhuje zákaznícku linku pre VSD a.s. a tým odbremeňuje dispečerov porúch od hovorov, ktoré nemajú byť smerované priamo im. Potom nám p. Pavol Vyšňovský pútavo odprezentoval problémy týkajúce sa Neoprávneného odberu elektriny a pán Peter Krajňak prezentoval Batériové úložisko, ktoré slúži na vyrovnávanie zaťaženia siete v reálnom čase a kompenzáciu jalového výkonu. Toto rieš

    • Stretnutie so zástupcami VSD: Čítať viac
   • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach
    • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach

    • 15. 6. 2023
    • Preventívne aktivity na SOŠT Michalovce

     Koordinátori prevencie na SOŠT v Michalovciach každoročne realizujú a koordinujú preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov medzi študentmi. Túto prevenciu koordinujú v spolupráci so subjektmi, ktoré túto činnosť vykonávajú. V súvislosti s týmto pokračovala ďalšia spolupráca s Mestskou políciou Michalovce v termíne 13.6.2023, v čase 8:00 – 11:30 na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6.
     Témy besied pútavo odprezentoval zástupca oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach - preventista pán Stanislav Bamburák. So študentmi druhého a tretieho ročníka komunikoval o rôznych témach, ako napríklad:

    • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach: Čítať viac
   • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník
    • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník

    • 15. 6. 2023
    • Letný kurz pohybových aktivít pre 2.ročník sa uskutočnil od 12.6. do 14.6.2023. KPA bol zameraný na plávanie, v turistiku, environmentálnu výchovu a pobyt v prírode.

     Plávanie žiaci absolvovali v Thermalparku Šírava a prešli si náučným chodníkom okolo Morského oka, kde pozorovali život v prírode. Veríme, že Kurz pohybových aktivít splnil svoj účel a že žiakom sa tieto dni páčili.

    • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník: Čítať viac
   • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
    • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

    • 14. 6. 2023
    • V dňoch 8.6. a 9.6.2023 sa uskutočnili účelové cvičenia pre 1.a 2.ročník. Účelové cvičenia sa uskutočnili na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy.

     Cieľom ÚC bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody a v teréne zvládnuť orientáciu, prácu s mapou a buzolou.

    • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník: Čítať viac
   • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu
    • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu

    • 13. 6. 2023
    • V piatok 2.6.2023 sa žiaci I.EP triedy zúčastnili netradičnej vyučovacej hodiny v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Exkurzia v múzeu bola neformálnou vyučovacou hodinou hneď viacerých predmetov, ktoré v nej boli implementované. Išlo konkrétne o hodinu občianskej náuky, anglického a ruského jazyka. V rámci občianskej náuky sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi umenia, ľudovým a regionálnym umením a v rámci neho s niektorými umeleckými dielami (viac informácií TU).

    • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu: Čítať viac
   • League of legends PC hra / výnimočný úspech
    • League of legends PC hra / výnimočný úspech

    • 9. 6. 2023
    • Náš študent z triedy IV.BP Bryan Ceňko, sa zúčastnil 6. Stredoškolskej Česko-Slovenskej ešport ligy v LOL - (League of legends počítačová hra) a vďaka svojim schopnostiam a úsiliu sa prebojoval až do finále tejto prestížnej súťaže.

     Liga sa koná každý školský rok. Viac info o lige: https://yzone.sk/projects/52

    • League of legends PC hra / výnimočný úspech: Čítať viac
   • Olympijská kvapka krvi 2023
    • Olympijská kvapka krvi 2023

    • 9. 6. 2023
    • V pondelok 12.júna 2023 sa uskutoční Olympijská kvapka krvi, v čase od 7:30 hod., na Strednej zdravotníckej škole. Odber krvi je pre žiakov 3.ročníka.

    • Olympijská kvapka krvi 2023: Čítať viac
   • Nordic walking - severská chôdza
    • Nordic walking - severská chôdza

    • 5. 6. 2023
    • Na hodinách TŠV sme sa začali venovať severskej chôdzi.Čo je nordic walking alebo severská chôdza?

     Už zo samotného názvu vyplýva, že korene severskej chôdze budeme hľadať v škandinávskych krajinách. Nordic walking bolo pôvodne mimosezónne cvičenie pre elitných bežkárov vo Fínsku. Postupom času sa však ukázali jeho výhody aj pre bežnú populáciu, ktorá zároveň čoraz viac času trávi sedením.

    • Nordic walking - severská chôdza: Čítať viac
   • Maturita 2023
    • Maturita 2023

    • 5. 6. 2023
    • Naladení na pokoj a pohodu, odbúrajúc čo najviac stresu, pristúpili naši maturanti k zelenému stolu a vytiahli zo seba aj tie informácie, o ktorých si mysleli, že už dávno zabudli. Popri tom všetkom si hlavne verili a zostali sami sebou.

     Maturovali na obidvoch pracoviskách. Držali sme im palce a priali veľa šťastia!

    • Maturita 2023: Čítať viac
   • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024
    • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024

    • 28. 5. 2023
    • Dňa 18.5.2023 sme boli informovaní o výsledku výberovej procedúry v rámci Výzvy na predkladanie návrhov 2023 v programe Erasmus+. Našej škole bol na obdobie 2023/2024 schválený grant vo výške 70 251 EUR, takže sa môžete tešiť na ďalšie zážitky s Erasmom+.

     Zároveň vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov našej mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike. Pozrite si, ako vnímali prax v zahraničí účastníci Štefan Pastornícky, Kristián Kováč a Samuel Kidala zo IV.BK.

    • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
   • Plantour
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

    

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie