• Dňa 6.12.2019 sa od 9:00 hod. do 14:00 hod. bude konať na našej škole Deň otvorených dverí.

     V súvislosti s týmto dňom je na mieste informácia o tom, že sme využili možnosť zaregistrovať túto plánovanú aktivitu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stránke Európskej komisie a tak sme sa stali oficiálnym partnerom ETOZ (Európskeho týždňa odborných zručností) 2019. ETOZ je každoročná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je up
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Dažďová záhrada
    • Dažďová záhrada
    • 4. 12. 2019
    • Stredná odborná škola technická v Michalovciach je jednou z piatich župných stredných škôl Košického kraja, na ktorých sa v rámci Programu obnovy krajiny realizuje Dažďová záhrada. Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.

     Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy SOŠ technickej o výmere približne 110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody. Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie postačovali zemina, kameň, potrubie, mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba rastlín sa realizuje do ..... čítaj viac

    • Čítať viac
   • Deň otvorených dverí 2019
    • Deň otvorených dverí 2019
    • 27. 11. 2019
    • "ZVEDAVOSŤ JE ZAČIATKOM MÚDROSTI"

     (Sokrates)

     Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je každoročná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Motto pre rok 2019 je "OBJAV SVOJE NADANIE".

     Tento rok sme využili možnosť a požiadali sme o zaregistrovanie Dňa otvorených dverí na našej škole v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stránke Európskej komisie. Po odsúhlasení registrácie sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2019. Táto udalosť, ktorá sa bude konať 6.decembra 2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. je vyobrazená aj na online mape na stránkach EÚ.

    • Čítať viac
   • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • Zenit v elektronike / krajské kolo
    • 2. 12. 2019
    • Dňa 28.11.2019 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo v kategóri A 15 študentov a v kategórii B 18 študentov. Našu školu reprezentovali:

     Kategória A:

     Ondrej VAGASKY - 6.miesto,

     Ľubomír PALLAJ - 7.miesto

     Kategória B:

     Stanislav FEŇUŠ - 8.miesto

    • Čítať viac
   • VIAC AKO PENIAZE
    • VIAC AKO PENIAZE
    • 2. 12. 2019
    • Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu JA Slovensko, ktorý má názov VIAC AKO PENIAZE. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosti žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

     Vzdelávací program VIAC AKO PENIAZE vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 a je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú – od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie, poistenie a investovanie. Žiaci riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ......viac

    • Čítať viac
   • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
    • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
    • 2. 12. 2019
    • V našej škole realizujeme vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko. Vďaka týmto programom:

     • pomáhame našim žiakom rozvíjať ich potenciál,
     • ponúkame možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť,
     • zvyšujeme tak zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnat
    • Čítať viac
   • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu
    • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu
    • 28. 11. 2019
    • Študenti našej školy sa prihlásili na bezplatnú online vzdelávaciu platformu od americkej spoločnosti Google. Postupne na krúžku Internet náš každodenný, absolvujú vybrané lekcie. Po jednotlivých lekciách vypĺňajú kvízy. Po úspešnom ukončení všetkých lekcií ich čaká finálny test. Absolvovaním digitálnej garáže študenti získajú certifikát poukazujúci na ich digitálne zručnosti.

    • Čítať viac
  • Partneri

  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej
   v Michalovciach.