• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
    • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
    • 15. 1. 2021
    • Tlačová agentúra Slovenskej republiky realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených.

     Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR. Pozri si aspoň jednu zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na:

    • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž: Čítať viac
   • SOČ / školské kolo
    • SOČ / školské kolo
    • 11. 1. 2021
    • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Termín školského kola SOČ je 16. február 2021.

     - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

    • SOČ / školské kolo: Čítať viac
   • Slovensko bez drog
    • Slovensko bez drog
    • 14. 12. 2020
    • Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia od strachu môžeme samozrejme prežívať aj bez drog, ale sa to musíme naučiť. Pre nikoho z nás nie je ľahké stať sa milovaným, nájsť uznanie a presadiť svoje záujmy, ale musíme sa naučiť aj vzdávať, prijímať kompromisy, zdolávať každodenné starosti a za všetky svoje činy prevziať zodpovednosť.

    • Slovensko bez drog: Čítať viac
   • ENERSOL / 11.ročník
    • ENERSOL / 11.ročník
    • 8. 12. 2020
    • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne vyhlasuje 11.ročník súťaže ENERSOL - SK - využitie alternatívnych zdrojov energie pre žiakov stredných škôl SR.

     Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/971:62-10E0 zo dňa 20.septembra 2017. Organizačno-technické pokyny obsahujú upravený postup súťaže a zohľadňujú aktuálnu situáciu.

    • ENERSOL / 11.ročník: Čítať viac
   • Slovensko bez drog
    • Slovensko bez drog
    • 8. 12. 2020
    • Mladí ľudia sa denne stretávajú s užívaním návykových látok, či už je to fajčenie tabaku, pitie alkoholu a neraz aj s užívaním iných nelegálnych drog. Vo vzdelávaní na túto tému sa musíme držať reality, v ktorej sa mladý človek nachádza, pričom musíme brať do úvahy intelektové, psychologické a sociálne faktory tejto reality. Je to veľmi dôležité, či už dávame len informácie, organizujeme rôzne aktivity, alebo podporujeme učenie.

    • Slovensko bez drog: Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
    • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
    • 30. 11. 2020
    • V piatok 27.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom k súčasnej situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Záujem zapojiť sa do školského kola prejavilo celkovo 25 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli a teda aj zvíťazili:

    • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   • Syráreň Bel Slovensko a.s.
   • HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Michalovce
   • LEKOS Sobrance
   • Ekologický zber a recyklácia elektroodpadu a batérií
  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej
   v Michalovciach.