• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
    • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
    • 19. 2. 2020
    • V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, už tradične v spolupráci s organizáciou Zväz Rusov na Slovensku. Motto 14. ročníka Vďaka za mier! / Спасибо за мир! napovedá, že súťaž je tematicky venovaná blížiacemu sa 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu 2. svetovej vojny.

    • Čítať viac
   • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
    • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
    • 19. 2. 2020
    • Milí študenti,

     Technická univerzita v Košiciach, FMMR (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) vám ponúka šancu zapojiť sa do súťaže o tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi! Podmienkou je obetovať 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka https://forms.gle/BDsbJvKcCUaBjbL3A

     Váš názor je pre nich veľmi dôležitý. NAOZAJ VEĽMI. Dotazník prosím vyplňte do 6.3.2020. Žrebovanie ceny bude 31.3.2020. Váš čas pri vypĺňaní dotazníka si vážime a ďakujeme!

    • Čítať viac
   • Technické talenty 2020+
    • Technické talenty 2020+
    • 18. 2. 2020
    • Milí študenti, na základe veľmi dobrých skúseností v doterajšej spolupráci so stredoškolskými pedagógmi aj študentami, si Vám dovoľujeme pripomenúť náš nový projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o.

     Hlavným cieľom projektu je popularizácia technického vzdelávania u mladých ľudí. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka (resp. v posledných dvoch ročníkoch).

    • Čítať viac
   • 42.ročník ŠK SOČ
    • 42.ročník ŠK SOČ
    • 14. 2. 2020
    • Organizačné pokyny / odovzdávanie prác:

     Dňa 21.02.2020 – v piatok v LZM 2 (D- 14) od 8,00 hod. do 11,00 hod. súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú technickú dokumentáciu v tlačovej podobe podľa predchádzajúcich usmernení - 3x - farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače

     Organizačné pokyny v deň školského kola:

    • Čítať viac
   • ES LEMEŠANY / exkurzia
    • ES LEMEŠANY / exkurzia
    • 14. 2. 2020
    • Žiaci štvrtého ročníka z tried IV.AP a IV.BP odboru elektrotechnika boli dňa 11.2.2020 na exkurzii v elektrickej stanici Lemešany. Táto stanica patrí medzi väčšie stanice v rozvodnej sústave Slovenska. Skladá sa dvoch časti, prvá 400 kV patrí SEPS Slovenska a druhá časť 110 kV VSD spoločnosti. Pracovníci rozvodne žiakom ukázali vonkajšiu rozvodňou 110 kV a vnútornú rozvodňu 22 kV, podali im k tomu odborný výklad. Navštívili sme laboratórium veľmi vysokého napätia prof. Karola Martona, skúšobňu OOPP a skúšobňu olejov pre transformátory. Zaujímavé boli aj ukážky zo zisťovania porúch na káblových vedeniach. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič.

    • Čítať viac
   • SOCKS CHALLENGE DAY
    • SOCKS CHALLENGE DAY
    • 9. 2. 2020
    • Deň 7. 2. 2020 bol niečim výnimočný. Na SOŠT Michalovce na pracovisku Kapušianska 6 sme vyhlásili "SOCKS CHALLENGE DAY" - výzva obuť si čo najveselšie ponožky, ktoré doma nájdeme.

     Touto výzvou sme chceli upozorniť na to, že všetci sme pracovne vyťažení, vzdelávame, vychovávame, plníme množstvo úloh v stanovených termínoch, boríme sa s byrokraciou. Ale všetko sa lepšie zvláda v úžasnom pracovnom kolektíve. Je dôležité aspoň raz za čas sa nebrať až tak vážne, venovať sa teambuildingu a tiež si napríklad obuť veselé ponožky.

    • Čítať viac
  • Partneri

  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej
   v Michalovciach.