• Srdečne pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, učiteľov a širokú verejnosť na

     Deň otvorených dverí,

     ktorý sa uskutoční dňa

     29. januára 2019 (utorok) od 09,00 hod. do 14,00 hod.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Aj naša škola poskytuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. Ide o spoluprácu s firmami, v ktorých žiaci nadobúdajú praktické zručnosti potrebné pre ich neskoršie uplatnenie vo firme.
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
    • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
    • 15. 1. 2019
    • Dňa 14. januára 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku na Kapušianskej č. 6.

     Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich. Aj keď úlohy neboli jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne a medzi víťazmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

    • Čítať viac
   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí
    • 14. 1. 2019
    • Srdečne pozývame žiakov ZŠ, rodičov, učiteľov a širokú verejnosť na

     Deň otvorených dverí,

     ktorý sa uskutoční dňa

     29. januára 2019 (utorok) od 09,00 hod. do 14,00 hod.

     v priestoroch SOŠ technickej na Partizánskej 1.

     Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

    • Čítať viac
   • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
    • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
    • 6. 1. 2019
    • Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov stáží programu Erasmus+ projektu „Moje budúce povolanie - moje hobby“. Manažér projektu - pán riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan za účasti koordinátorky projektu Mgr. Moniky Bongovej, sprievodných osôb Vladimíra Penzeša a Ing. Jaroslava Melikanta, odovzdal Europassy a Certifikáty účastníkom stáží a taktiež boli vyhodnotení najlepší účastníci stáží, ktorým boli odovzdané vecné ceny - multimetre, ktoré iste využijú pri príprave na budúce povolanie. Všetci účastníci vzorne reprezentovali školu, najlepší však boli Ján Matovič –Tawesco Kopřivnice, Tomáš Ihnát a Matúš Magura – Energorozvody Javorník a Matej Macuga – LaRa Saluzzo. Fotodokumentáciu z vyhodnotenia nájdete v albume. Dňa 20.12.2018 bol tiež uverejnený rozhovor koordinátorky projektu v školskom časopise OHMKO, ktorí si iste mnohí z vás zakúpili. Úvahy a prezentácie zo stáží

    • Čítať viac
   • Vianočné posedenie
    • Vianočné posedenie
    • 22. 12. 2018
    • 18.12.2018 sa zamestnanci SOŠT stretli na slávnostnom posedení v jedálni školy na Partizánskej ulilici v Michalovciach. Žiaci Daniel Bančanský /4.AP/, Richard Harman /3.BP/, Viliam Jakubec/3.BP/, Ivana Mereničová /2.BP/, Róbert Micák /2.AP/, Alexandra Štefaničová /1.BP/, Maroš Varchola /1.AP/ pripravili pod vedením vyučujúcich Mgr. E. Országhovej, PaedDr. K. Pajtašovej a Ing. M.Dufinca pôsobivý kultúrny program s vianočnou tematikou, pozdravili prítomných nádhernými koledami a peknými veršíkmi im zapriali krásne a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

    • Čítať viac
   • PRO EDUCO KOŠICE 2018
    • PRO EDUCO KOŠICE 2018
    • 22. 12. 2018
    • V dňoch 5. – 6. 12. 2018 sa uskutočnil v Košiciach už 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania pod názvom PRO EDUCO 2018. Ide o najvýznamnejšie fórum pre prezentáciu vzdelávania na východe Slovenska.

     Bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú možnosti vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce.

    • Čítať viac
   • Športové súťaže
    • Športové súťaže
    • 17. 12. 2018
    • Dňa 15.11.2018 sa konalo dievčenské okresné kolo vo florbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Spomedzi nich sme získali pekné 4.miesto.

     Dňa 13.12.2018 sa konal XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl pre súťažný ročník 2018/2019 "O pohár primátora mesta Michaloviec".

    • Čítať viac
  • Partneri

  •  

   Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej
   v Michalovciach.