• Novinky

     • Kolonizácia MARSU / tvorba webstránok
      • Kolonizácia MARSU / tvorba webstránok

      • Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach pripravilo v partnerstve s NESS KDC Košice a Košickým samosprávnym krajom  pripravuje pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: "KOLONIZÁCIA MARSU" (leták).

       Registrácia žiakov je možná do 31.03.2019. Súťažiaci sa budú môcť zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude uverejnený na web stránke www.spseke.sk od 18.03.2019následne budú všetci súťažiaci informovaní emailom o platnej registrácii.

       Termín súťaže je od 01.04.2019 do 30.04.2019.

       Tešíme sa na spoluprácu s Vašimi žiakmi.

       Kontaktná osoba za organizátora (SPŠ elektrotechnická Košice): Ing. Izabela Molitorisová - molitorisova@spseke.sk

     • Súťaž VSD / XII. ročník
      • Súťaž VSD / XII. ročník

      •      Dňa 7.marca 2019 sa konal XII. ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom je spoločnosť VSD. Súťaž sa konala v priestoroch Technického múzea v Košiciach. V tomto školskom roku bola nosnou témou súťaže pre študentov 3. a 4.ročníkov téma  „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“.

             Za našu školu súťažili tri trojčlenné tímy:

       MLANATECH / Dubík Samuel, Ďurčák Patrik, Priščák Štefan, III,AP, konzultant: Ing. Mária Irchová 

       ENERGETIC  FANS / Ľubomír Pallaj, Harman Richard, Lukačin Martin, III.BP,  konzultant: Ing. Štefan Pešta

       DIAMOND LIONS / Balatoni Ladislav, Hospodár Matej, IV.AP, Jakubec  Viliam, III.BP, konzultant: Ing. Miron Štefanič

            V silnej konkurencii jedenástich tímov z piatich škôl s elektrotechnickým zameraním (SOŠT MI, SOŠT HN, SOŠA KE, SOŠE PP, SPŠE PO), získal náš tím ENERGETIC FANS 3.miesto a DIAMOND LIONS 4.miesto. Chlapcom oboch tímov srdečne blahoželáme  a tiež sa chceme poďakovať aj tímu MLANATECH za ich úsilie. Samozrejme ani jeden tím neodišiel naprázdno. Všetkých súťažiacich členovia odbornej poroty vyhodnotili ako tvorivých mladých ľudí, ktorí ak budú pokračovať v nastúpenej ceste, čaká ich úspešná budúcnosť. Poďakovali im za originálne nápady a tešia sa na ďalšiu spoluprácu, či už na vysokých školách, alebo priamo v spoločnosti VSE Holding a.s. Študenti si odniesli pekné hodnotné ceny. Každý člen tímu umiestneného na 3. mieste dostal smarthodiny a chlapci na 4.mieste získali tablety. Malé pozornosti si odniesli všetci zúčastnení. Okrem toho bolo zabezpečené občerstvenie a v čase prestávok sme si prezreli exponáty v technickom múzeu, vrátane exponátov vedecko – technického centra.

           Chlapcom ešte raz ďakujeme a srdečne blahoželáme!

       Ing. Nataša Masnicová

       Do galérie Súťaž VSD / XII. ročník boli pridané fotografie.

     • Krajské kolo súťaže „Ruské slovo“
      • Krajské kolo súťaže „Ruské slovo“

      •  

          Dňa 6. 03. 2019 v Michalovciach sa uskutočnil 13. ročník KK  súťaže „Ruské slovo“, ktorého sa zúčastnili žiaci a študenti z 22 vzdelávacích inštitúcií Michalovského okresu, spolu 150 účastníkov. Našu školu reprezentovali a obsadili:

       Próza:

       1. miesto: Richard Harman, III. BP

       Poézia (ruskojazyčné prostredie):

       2. miesto: Oleksandr Prokopets, I. AK

       Sólo spev:

       4. miesto: Kristína Virčíková, IV. BK

        

          Všetkým srdečne blahoželáme a z 1. miesta na celoslovenskom kole v Košiciach nás bude reprezentovať Richard Harman, ktorému držíme palce!

                                                                                                                              PhDr. Antónia Sabová

       Do galérie KK_Ruské slovo boli pridané fotografie.

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • Združenie rodičov a priateľov školy sa bude konať po pracoviskách.

       Dňa 19.3.2019 sa uskutoční ZRŠ na pracovisku Partizánska 1:

       • v čase o 15:30 sa v učebni C11 / FYZ  uskutoční Rada rodičov, na ktorej sa zúčastnia triedni dôverníci jednotlivých tried
       • v čase od 16:00 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRŠ

        

       Dňa 20.3.2019 sa uskutoční ZRŠ na pracovisku Kapušianska 6:

       • v čase o 15:00 sa v zborovni školy uskutoční Rada rodičov, na ktorej sa zúčastnia triedni dôverníci jednotlivých tried
       • v čase od 15:30 sa uskutočnia triedne schôdzky ZRŠ

        

       Tešíme sa na Vašu účasť!

        

     • EVO / exkurzia
      • EVO / exkurzia

      •    Žiaci 4. ročníka odboru 2675 M elektrotechnika sa dňa 1. marca 2019 zúčastnili exkurzie v elektrárni EVO Vojany. Exkurziou nás sprevádzala Ing. Zuzana Uriková a dvaja pracovníci z prevádzky Ján Kalán a Peter Pavlov. Žiakom odprezentovali informácie o histórii elektrárne, výrobe elektrickej energie a o poslaní elektrárne v súčasnosti v rámci slovenskej elektroenergetiky. Exkurzie sa zúčastnilo celkovo 33 žiakov pod vedením učiteľov odborných predmetov Ing. Štefana Peštu a Ing. Mirona Štefaniča.

           Chceme sa poďakovať Ing. Veronike Čičovej, ktorá našej škole vybavila povolenie na vykonanie exkurzie.

          Keďže štúdium na našej škole je zamerané okrem iného aj na elektroenergetiku, budeme veľmi radi ak aj v budúcnosti dostaneme možnosť navštíviť túto tepelnú elektráreň.

       Ing. Miron Štefanič

     • Jarná škola programovania
      • Jarná škola programovania

      •    V dňoch 18.3.2019 - 22.3.2019 sa na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline pre veľký záujem opäť uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Jarná škola programovania 2019" s podtitulmi "Internet vecí (Internet of Things)""Solárne autíčko (Energy harvesting)" a "Umelá inteligencia v počítačových hrách" (viď. plagát v prílohe).

          Pri tejto príležitosti všetkým stredoškolským študentom (i učiteľom) ponúkame možnosť bezplatnej účasti na danom kurze s možnosťou zabezpečenia stravy a ubytovania zo strany Fakulty riadenia a informatiky.

          V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou témou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré si sami postavia.

          Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom pracovníkov a študentov fakulty.

          Prihlasovanie na kurz je realizované cez nasledujúci link:

       https://goo.gl/forms/4f33y2ib127qNf6G3

          Ďalšie informácie môžete nájsť v letáku. 

          P.S.: Počet miest na kurze je limitovaný.

     • KPA
      • KPA

      •      Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých ročníkov (z obidvoch pracovísk) sa uskutočnil v čase od 11. do 15. februára 2019 v stredisku SKI Drienica pri Sabinove, formou dennej dochádzky.

           Po celotýždenom lyžovaní sme piatok zorganizovali pretek v slalome. Chlapci boli skvelí a víťazov sme ocenili. Umiestnenie na prvých roch miestach bolo nasledovné:

       1. Prokopets Oleksandr, I.AK

       2. Jacko Marek, I.DP

       3. Kudelas Dušan, I.CP

       Srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca kurzu

       Do galérie KPA boli pridané fotografie.

     • 41.ročník ŠK SOČ
      • 41.ročník ŠK SOČ

      •  

       Organizačné pokyny:

        

       8:00 hod        –   v spoločenskej miestnosti zraz vyučujúcich

                                  zaradených do školských hodnotiacich komisií

       8:10 – 8:20    –  otvorenie ŠK SOČ

       8:20 – 8:40    –  krátka porada členov hodnotiacich komisií

       8:50 – 12:00  –  súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu

                                   na dverách

       12:00 – 13:00 – obed

       13:00              – vyhodnotenie súťaže ŠK SOČ a vyhlásenie

                                  postupujúcich prác do vyšších kôl

       • Dňa  26.02.2019 v utorok sa uskutoční na SOŠT MI, Partizánska 1 ŠK SOČ
       • Dňa 26.02.2019  je nástup žiakov do školy o 8,00 hod
       • Otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,10 hod
       • Súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách

        

       Upozorňujem:

        

       !!  Na primerané slušné oblečenie a obutie ( bez prezúvok ) 

       !!  Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa  ( platí školský poriadok )

       !!  Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže

     • Fyzikálna súťaž / školské kolo
      • Fyzikálna súťaž / školské kolo

      •     Dňa 8.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo fyzikálnej súťaže, zúčastnilo sa ho 41 žiakov zo všetkých tried (pracovisko Partizánska 1). Úlohou žiakov bolo vyriešiť 20 úloh z bežného života s využitím poznatkov získaných na hodinách fyziky. Správna odpoveď nestačila, riešenie úloh museli žiaci zdôvodniť.

       Najviac bodov získali:

       1. Fedorišin Filip, IV.AP

       2. Vagaský Ondrej, II.CP

       3. Tomko Alexander, II.CP

       Chlapcom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Ernest Exenberger, ZRŠ

     • Remeslá Slovákov
      • Remeslá Slovákov

      •    Remeslá nás Slovákov v minulosti preslávili v celej strednej Európe. Dnes už málokto ovláda tieto remeslá. Na našej škole (pracovisko Kapušianska 6) v rámci environmentalistiky sme 30.01.2019 organizovali ukážku historických remesiel. Lektor Tibor Dančo sa venuje slamienkarstvu, šúpoliarstvu, košikárstvu, korytárstvu, drotárstvu. Pre zachovanie tradícií študentov zaúčal slamienkarstvu, kde vytvoril krásne predmety.

       Ing. Viera Dzvoníková

     • SOČ / odovzdávanie dokumentácie
      • SOČ / odovzdávanie dokumentácie

       • 14. 02. 2019 / štvrtok  ( pred jarnými prázdninami ) v LZM 2 od 8,00 hod. do 10,25 hod. a 15. 02. 2019 / piatok   ( pred jarnými prázdninami ) v LZM 2 od 10,35 hod do 13,25 hod súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú technickú dokumentáciu v tlačenej podobe podľa predchádzajúcich usmernení / 3x -  farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače ; pri odovzdávaní predložiť aj kontrolný list – 4. ročník 
       • 26.02.2019 v utorok sa uskutoční na SOŠT MI, Partizánska 1 ŠK SOČ
       • 26.02.2019  je nástup žiakov do školy o 8,00 hod
       • Otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,10 hod
       • Súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách.

       Upozorňujem:

       Na primerané slušné oblečenie a obutie (bez prezúvok)

       Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa (platí školský poriadok)

       Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže.

       Ing. Mária Irchová

     • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019
      • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019

      • Dňa 26. februára 2019 sa na našej škole uskutoční 41. ročník SOČ. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo do 15. novembra 2018 formou písomnej prihlášky ( prihláška na ŠK SOČ), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin ( 21.decembra 2018 ) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).

        

       Výrobok ( prípadne jeho časti – dosky plošných spojov ) musia mať jednoznačné označenie ( meno a priezvisko, trieda, školský rok).

        

       Dokumentácia k práci ( výrobku, internetovej stránke.....) musí byť vyhotovená v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete pod názvom Metodika SOČ ( v tomto školskom roku prešla úpravou ).

       Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov ( zoznam súťažných odborov ) sa postupuje  na základe Metodickej príručky SOČ, ktorú vydal ŠIOV a ÚK SOČ  /zverejnená na www.siov.sk/

       • písomná dokumentácia práce má mať rozsah  minimálne 15 a maximálne 25 strán textu ( od Úvodu, ktorý má stranu 6 viď. Metodika SOČ ). Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ. Je potrebné dodržať pravidlá slovenského pravopisu ( nadpisy, pravopis , diakritické znamienka, označovanie obrázkov, tabuliek , schém ..... odkazov a pod. – odporúčania krajskej komisie SOČ)  všetky časti, ktoré sú uvedené v metodickej príručke ( vo vyšších kolách sa kontrolujú čestné prehlásenie, hlavné časti a pravopis v dokumentácii práce )
       • žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami
       • dokumentácia k školskému kolu sa bude zbierať pred jarnými prázdninami
       • počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe aj s prihláškou do vyššieho kola a súhlas dotknutej osoby
       • podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá  je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( viď vzor čestného vyhlásenia )
       • zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce zo súťažného odboru
       • o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo
       • z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia poradia, krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola
       • celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor
       • všetky aktuálne informácie /zoznamy súťažiacich/ nájdete na webovej stránke www. rcm.sk

        K obhajobe samotnej práce je potrebná aj prezentácia. Všetky dokumenty súvisiace so SOČ sa nachádzajú na tomto mieste:

       Metodika SOČ 2018

       Prihláška na školské kolo SOČ 2018_2019

       Kontrolný list 2018_2019

       Čestné vyhlásenie SOČ 2018_2019

       Súťažné odbory 41.ročníka SOČ

       Šablóna prezentácie v rámci školského kola SOČ

     • 10. ročník freecyclingu na našej škole
      • 10. ročník freecyclingu na našej škole

      •    Líder siete Ing. Viera Dzvoníková zorganizovala v decembri 10. ročník freecyclingu, kde sa úspešne zúčastnili žiaci všetkých ročníkov našej školy. V spolupráci so sponzormi hypermarket TESCO Michalovce a za pomoci žiakov IV.BK sme navštívili ZŠ pre žiakov s autizmom v Michalovciach, kde sme odovzdali dary a vyčarili mnoho úsmevov. 

     • Matematická súťaž / školské kolo
      • Matematická súťaž / školské kolo

      •     Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 50 žiakov
       zo všetkých tried pracoviska na ul. Partizánska. Ich úlohou bolo vyriešiť 16 logických úloh, hlavolamov. Najviac dôvtipu a logického myslenia preukázali žiaci :

       1. Paslavský Ján, II.CP
       2. Koroľ Pavol, I.AP
       3. Hospodár Matej, IV.AP

       Chlapci srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť!

       Mgr. Ernest Exenberger

     • Lyžiarsky výcvik / KPA
      • Lyžiarsky výcvik / KPA

      •      Žiaci 1.ročníka našej školy sa zúčastnia kurzu pohybových aktivít v lyžiarskom stredisku SKI Drienica, v čase od 11.februára do 15.februára 2019, s dennou dochádzkou.  

            Žiaci oslobodení z telesnej a športovej výchovy sa kurzu nezúčastnia, prídu do školy a budú poverení inými úlohami.

       A čo čaká na najlepších slalomárov? Máte sa na čo tešiť.

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca KPA

     • DOD / 29.január 2019
      • DOD / 29.január 2019

      •    Utorok 29.januára 2019 sa na našej škole konal DOD. Skúsili sme to trošku ináč ako po iné roky. Na ulici Partizánskej 1 sa prezentovalo všetkých 13 odborov z oboch pracovísk.

          Žiaci zo ZŠ si mohli prezrieť práce žiakov z rôznych odborov, dostali výklady  a charakteristiky jednotlivých odborov. Odbúrala sa bariéra žiak - učiteľ a informácie dostali žiaci od študentov v jednotlivých odboroch. 

          Naša škola má výbornú spoluprácu aj s podnikmi, v niektorých z nich máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania, sú budúcimi zamestnávateľmi našich študentov. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí - BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce, MICHATEK k.s., Michalovce. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, že sa prepája teória s praxou a že vstupujú podniky do výchovno - vzdelávacieho procesu. 

          Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci, ale aj ich rodičia, získali informácie o štúdiu a že to konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne. 

       Ing. Nataša Masnicová, foto Michal Oros

       Do galérie DOD 2019 boli pridané fotografie.

     • Storočnica vzniku ČSR
      • Storočnica vzniku ČSR

      •    Dňa 25.10.2018, sa trieda III.CP a členovia Regionálneho krúžku zúčastnili besedy na tému STOROČNICA VZNIKU ČSR. Beseda sa uskutočnila v priestoroch knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. 

          Prednáška, v podaní zamestnanca štátneho archívu Košice, PhDr. Václava Ihnáta, priniesla nové fakty o procese vytvárania a formovania ČSR 28.10.1918. Je potrebné tieto udalosti pripomínať študentom, aby nielen poznali historické fakty vzniku nášho štátu, ale zároveň aby boli hrdí na svoju krajinu. 

       PaedDr. Eva Szabová