• Novinky

     • Zemplínske múzeum
      • Zemplínske múzeum

      •    V dňoch 09.09., 20.09. a 22.09.2022, v rámci vyučovania dejepisu, študenti II. AK, II. AP a II. EP navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach.

          Dozvedeli sa informácie, ktoré nevedeli a pripomenuli si veci, o ktorých sa už učili. Spoznali osobnosti a udalosti, ktoré sú späté s kaštieľom, regiónom.

          Cez poznávanie svojej minulosti môžeme spoznávať samých seba a chápať súvislosti. Každá takáto cesta do minulosti nášho národa je prínosom pre samotnú budúcnosť.

                  PhDr. A. Sabová

     • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI
      • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI

      •           Dňa 23. 09. 2022 sa žiaci II. DP triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

            Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Žiaci sa formou odborného výkladu pani knihovníčky oboznámili s etymológiou názvu knižnice a fungovaním knižnice - spôsobom vypožičiavania kníh a službami mestskej knižnice. V priestoroch bibliotéky si druháci mohli pozrieť i odbornú publikáciu z odboru, ktorý študujú.

            Prínosom tejto exkurzie bolo nielen zvýšenie edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve II. DP triedy.

                                                                                                          PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca Sjl

     • Biela pastelka 2022
      • Biela pastelka 2022

      •   Hlavným dňom verejnej zbierky bol 23. september. Zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR. Výťažok zbierky pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom viesť plnohodnotný život. Ľudia nevidiaci či slabozrakí sú rovnocennou súčasťou našej spoločnosti.

          Naši dobrovoľníci z radov študentov v piatok 23. septembra 2022 v priestoroch našej školy zbierali finančné prostriedky do prenosných pokladničiek a odmeňovali prispievateľov symbolickou bielou pastelkou, pričom odporúčaná výška príspevku bola aspoň 1 €.

          Za získané finančné prostriedky budú poskytnuté v rámci celého Slovenska sociálne služby a poradenstvo ľuďom so zrakovým postihnutím bezplatne. Vďaka výnosu zbierky sa pripravujú kurzy, na ktorých inštruktori učia nevidiacich a slabozrakých ľudí orientovať sa v priestore s pomocou bielej palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať na špeciálne upravenom počítači, či uvariť si a postarať sa o svoju domácnosť. Tieto služby sa  budú poskytovať aj vďaka nenahraditeľnej pomoci dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka.

       Dobrovoľníci mali možnosť zabojovať o atraktívne vecné ceny. Mohli získať tablet či slúchadlá od spoločnosti ATOS, alebo balík zaujímavých kníh z vydavateľstva IKAR.

       Ďakujeme, že Vám aj v týchto náročných časoch záleží
       na nevidiacich a slabozrakých.

        

       Koordinátor verejnej zbierky Mgr. Eva Lobová

     • KOŽAZ
      • KOŽAZ

      •    V dňoch od 20.9. - 22.9.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka. Žiaci absolvovali turistický pochod na Morské oko a čiastočne, pre nepriaznivé počasie, aj pochod po náučnom chodníku okolo Morského oka.
          Tematika organizácie KOŽAZ sa podieľa na brannej, ekologickej, humanitnej, dopravnej, zdravotnej výchove žiakov a riešení mimoriadnych situácií. V tretí deň KOŽAZ-u sa uskutočnil branný pretek trojčlenných družstiev.

          A tu sú naši najlepší:

       1.miesto: Pavlík, Sentál, Šintaj 3.EP
       2.miesto: Petrovčík, Tomko, Mihaľo 3.BP
       3.miesto: Sovjak, Lukčo, Bajus 3.AP
       4.miesto: Andrejco, Momchev, Chýrik 3.DP
       5.miesto: Majoroš, Tóth, Lechman 3.EP

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazným družstvám blahoželáme. 
                                                                           PaedDr. Hamadejová Jana

        

        

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •      Ako sme už informovali, aj naša škola je jedna z tých, ktorým bola schválená akreditácia v rámci programu Erasmus plus. Je to program EÚ na podporu vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Akreditácia je platná do roku 2027 a v tom čase sa budú môcť naši žiaci zúčastňovať zahraničných mobilít. 

       Prvé mobility začínajú už o týždeň. Spolu sa ich zúčastní 43 žiakov tretích a štvrtých ročníkov a 8 učiteľov. 

       • ČESKÁ REPUBLIKA - 17 žiakov z odboru elektrotechnika (2 žiaci z III.EP a 15 ž. zo IV.BP), trvanie mobility je od 25.9. - 8.10.2022, učitelia: Ing. Nataša Masnicová, Ing. Mária Irchová
       • NEMECKO - 16 žiakov z odboru informačné a sieťové technológie (4 žiaci z III.AP a 12 ž. zo IV.AP), trvanie mobility je od 24.9. - 9.10.2022, učitelia: Mgr. Monika Bongová, Mgr. Jarmila Galanová
       • SLOVINSKO - 10 žiakov z odboru mechanik mechatronik (5 žiaci z III.CP a 5 ž. zo IV.CP), trvanie mobility je od 24.9. - 9.10.2022, učitelia: Ing. Jaroslav Melikant, PhDr. Jana Hublerová

          Program ponúka aj učiteľskú prax vo vzdelávacej inštiitúcií v zahraničí. Môže mať viacero foriem. Job-shadowing-u sa zúčastnia Ing. Jarmila Vašková a Ing. Ľubica Hrustičová. 

            Všetky mobility ako aj program job-shadowing koordinuje Mgr. Monika Bongová.

           Veríme, že účasť na mobilitách bude príjemná, obohacujúca a že po návrate budú môcť účastníci mobilít odovzdať svoje skúsenosti svojím spolužiakom. 

       (nm)

     • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka
      • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka

      • Účelové cvičenie sa uskutočnilo pre 1. ročník 13.9.2022 a pre 2.ročník 14.9.2022. 

       Cieľom l. účelového cvičenia (1.ročník) bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody. Má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. 

       Žiakom 2.ročníka v nadväznosti na získané vedomosti a zručnostibolo potrebné poskytnúť potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, a ktoré ohrozujú človeka a okolie.

       Počasie nám prialo, prvákom svietilo slniečko. Aj keď druhý deň bol už trošku chladnejší, domov sme sa vrátili suchí. Strávili sme príjemné dni v prírode.

       (nm)

     • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022
      • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T. G. Masaryk

            V stredu 14. septembra 2022 sa 127 žiakov z obidvoch našich pracovísk (Kapušianska – 18, Partizánska - 109) a 7 pedagógov (Mgr. Harmanová, Mgr. Vereščáková, Mgr. Mindová, PhDr. Tomášová, Mgr. Bongová, PhDr. Hüblerová, Ing. Dzvoníková) zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Last Wish (v prekl. Posledné želanie) v podaní Divadelného centra v Martine (pre bližšie info o predstavení pozri https://www.divadelnecentrum.sk/repertoar/last-wish). Humorný príbeh s pesimistickým názvom bol inšpirovaný Werichovou rozprávkou Kráľ mal troch synov. Deti pána Kinga sa v ňom popasujú (... pokračovanie)

       Mgr. J. Vereščáková, Mgr. M.Harmanová (organizátorky podujatia)

        

     • Pohni hlavou
      • Pohni hlavou

      •    Pohni hlavou je diskusno-zábavné predstavenie o kritickom myslení a efektívnej práci s informáciami. V piatok 9. 9. 2022 sa naša škola so žiakmi II. EP (27 žiakov) a III. EP (25 žiakov) zúčastnila na tomto podujatí, ktoré sa uskutočnilo na GPH v Michalovciach. Projekt „Pohni hlavou“ ponúkol študentom program zameraný na podporenie schopnosti robiť správne rozhodnutia a pracovať efektívne s informáciami, kriticky myslieť, či vedieť odlišovať lož od pravdy. Túto šou moderovali standup komici Tomáš Hudák a Jakub Gulík, ktorí s pripravenými dialógmi a interaktívnou  improvizáciou s publikom navodili veselú neformálnu atmosféru.

       Koordinátori: Mgr. E. Lobová, Ing. Ľ. Hrustičová, PaedDr. K. Pajtašová

        

     • Vodičáky zdarma
      • Vodičáky zdarma

      •  

          Košický samosprávny kraj má dobrú správu pre mladých východniarov, ktorí si plánujú v blízkej dobe urobiť vodičský preukaz. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa môžu zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž je určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa aj dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

          Prihlásiť sa môžete od dnes (8.9.2022) do konca septembra – následne po schválení prihlášky dostanete emailom informáciu o ďalších krokoch.

          Všetky informácie si môžete pozrieť TUwww.kskvodicaky.sk

          Podrobné podmienky súťaže nájdete TUKSKVODIČÁKY | Podmienky súťaže (kskvodicaky.sk) – je veľmi dôležité si ich celé prečítať.

        

       Plagát si môžete pozrieť na tomto mieste.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie