• Novinky

     • 100. ročník Košického MMM
      • 100. ročník Košického MMM

      • ŠPORTOVÁ VÝZVA K ÚČASTI NA 100.ROČNÍKU

       KOŠICKÉHO MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU.

        

       Dňa 1. októbra 2023 sa uskutoční jubilejný 100. ročník Košického medzinárodného maratónu mieru.

          Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje podujatia „Štafeta Magna 4x1/4 „( 4 účastníci bežia striedavo 12 km,9 km,12 km,9 km), ktoré sa koná v rámci MMM.

          Hľadáme bežcov, ktorí by v októbri 2023 boli schopní zabehnúť vzdialenosť 12 km, alebo 9 km. V novom školskom roku v septembri sa uskutoční výber študentov na toto významné športové podujatie.  Veď  kto by sa rád nepochválil, že sa zúčastnil historického 100.ročníka behu MMM. Pre každého účastníka tu budú pripravené hodnotné  pamätné ceny.

          Sme si vedomí, že na to, aby bol niekto pripravený  na takýto beh, potrebuje aj tréning. Preto sme pre Vás pripravili dlhodobý nenáročný tréningový plán. Tí, ktorí majú záujem, sa môžu systematicky pripravovať na toto podujatie už v mesiacoch júl - august - september.

       ŠPORTU ZDAR !

       tréningový plán

       mapa MMM 

                                                                                               PaedDr. Šašala Stanislav, kabinet TŠV 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie