• Stredoškolská odborná činnosť

     • 43. ročník SOČ

     • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Predpokladaný termín školského kola SOČ je február 2021.

      Študenti štvrtého ročníka, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa majú možnosť prihlásiť na školské kolo do 22. októbra 2020 formou písomnej prihlášky,  nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin (21.decembra 2020) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).

      Výrobok (prípadne jeho časti – dosky plošných spojov) musia mať jednoznačné označenie (meno a priezvisko, trieda, školský rok).

      Dokumentácia k práci (...... viac na tomto mieste) 

      Zaujíma vás, z čoho pozostáva hodnotenie práce stredoškolskej odbornej činnosti? Prečítajte si odporúčania krajskej komisie SOČ.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie