• Novinky

     • OAJ / krajské kolo
      • OAJ / krajské kolo

      •        Dňa 16.2.2023 sa na FF UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu úspešne reprezentovala Albína Selepková, žiačka III.AP. Vo svojej kategórii získala 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo.

              K víťazstvu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na celoslovenskom kole OAJ.

       Mgr. Jana Vereščáková

     • Stolný tenis / školské kolo
      • Stolný tenis / školské kolo

      •      Dňa 20.2.2023 sa uskutočnil celoškolský turnaj o Majstra školy – súťaž chlapcov. Zúčastnilo sa na ňom 38 žiakov z obidvoch pracovísk. Boli vytvorené 4.skupiny po jednotlivých ročníkoch, kde sa stretol každý s každým. Najlepší dvaja z každej skupiny postúpili do vyraďovacej časti.

       Po tuhých súbojoch bolo nasledovné poradie:

       1. MARCINČÁK Adam          I.EP
       2. PETROVČIK Peter            III.BP
       3. KALAFAKTOR Ján             III.AP

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť!

       ​​​​​​​

       Ing. Gabriel Staško

     • PREKROČ SVOJ TIEŇ
      • PREKROČ SVOJ TIEŇ

      •      Prekroč svoj tieň Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe. Vymedzeným žánrom 2. ročníka súťaže je poviedka, téma Čo je môj domov. Mladí ľudia tak majú jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti, zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti a zároveň si zme­rať sily so svojimi rovesníkmi.

            Za našu školu sa do súťaže vo vlastnej tvorbe zapojili Artur Miovkanych, Dominik Gazda, a Dominik Gajdoš zo IV. BP. Vyhlásenie výsledkov bude v marci 2023.

       Držíme im palce, aby v súťaži uspeli.   

       PhDr. Jana Hűblerová

     •  Krajské kolo Olympiády zo SJL
      •  Krajské kolo Olympiády zo SJL

      •    Mesiac február je známy tým, že počas neho prebiehajú krajské kolá predmetových olympiád. Dňa 10. februára 2023 sa konal  XV. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Košiciach na Filozofickej fakulte. Za našu školu sa súťaže zúčastnil Dominik Gajdoš, študent IV. BP, ktorý nás úspešne reprezentoval v silnej konkurencii. Zmeral si sily s ostatnými študentmi v písomnom teste s rozličnými typmi úloh zameranými na prácu s textom a čítanie s porozumením; v tvorbe/transformácii textu – dokončenie rozprávania podľa knihy Andrzeja Sapkowskeho Zaklínač a v rečníckom prejave na tému Kultivovaný rečový prejav v dnešných médiách, ktorý si musel pripraviť a predniesť naspamäť.

       Blahoželáme Dominikovi k skvelému výkonu.

        PhDr. Jana Hűblerová

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •       V rámci šírenia informácií o Erasmus+ projektoch vám prinášame posledné dve prezentácie účastníkov jesenných mobilít Martina Žemboviča (IV.CP) vo firme Polycom v Slovinsku, Radoslava ČermákaErika Šaraniča (IV.BP) vo firme Energorozvody v Česku a Maximiliána Hanka, Samuela Siváka a Lukáša Kovku (IV.AP) vo firme Vitalis v Nemecku. Po ukončení mobility vo firme Tatra v Českej republike vám sprostredkujeme zážitky účastníkov z praxe v tejto firme.                                                                                                 

       -mb-

     • Krajské kolo súťaže Ruské slovo
      • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

      •    Dňa 9. 2. 2023 sme sa zúčastnili 17. ročníka krajského kola recitačnej a speváckej súťaže Ruské slovo na ZŠ. T. J. Moussona v Michalovciach. 

       Tematika KK: Мир природы / Svet prírody.

       Našu školu reprezentoval žiak III.CK triedy Jakub Bodnár v III. kategórii – sólo spev. Umiestnil sa na peknom 3. mieste. Počas súťaže vládla príjemná atmosféra.

       Žiakovi blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu.

       PhDr. A. Sabová

     • BEST IN ENGLISH 2022
      • BEST IN ENGLISH 2022

      • BEST IN ENGLISH 2022 – PUBLIC TEST (test pre verejnosť)  

          V novembri sa škola zúčastnila celosvetovej súťaže BEST IN ENGLISH po druhý krát. Organizátori súťaže po jej vyhodnotení každoročne umožnia širokej verejnosti vyskúšať si test a takýmto spôsobom si otestovať svoje schopnosti, prípadne zistiť či by ste sa chceli do súťaže v budúcom ročníku zapojiť. Test je dostupný na tomto linku:

       https://test2022.bestinenglish.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BIE2022_Public%20test
       %202022_teachersCZSK&utm_medium=email

       Pre vstup do testu zadajte School ID: 0000 a vaše výsledky vám budú zobrazené ihneď po odovzdaní testu, po kliknutí na SUBMIT. Otestujte svoje zručnosti a zistite, ako na tom s angličtinou ste.

       (MH)

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •    Dňa 9.2.2023 sa v priestoroch gymnázia Pavla Horova uskutočnila akcia "Správna voľba povolania", pod gesciou Odboru školstva KSK. Na uvedenej akcií sa prezentovali stredné školy a zamestnávatelia z okresov Michalovce a Sobrance a bola určená pre žiakov základných škôl. 

          Našu školu prezentovali výchovní poradcovia Ing. J. Melikant a Ing J. Tudos a žiaci Dominik Gajdoš, IV.BP a Peter Fedorišin, III.EP, ktorí záujemcov o štúdium informovali o odboroch na našej škole a predviedli ukážky z prác našich žiakov. Veríme, že sme oslovili a presvedčili našich budúcich študentov.

       Ing. Jaroslav Melikant, výchovný poradca

     • SOM TVOJ TYP?
      • SOM TVOJ TYP?

      • Milí študenti!

          Riaditeľ Michalovskej nemocnice a primárka HTO oddelenia si Vás touto cestou dovoľujú osloviť pri príležitosti Valentínskej kvapky krvi.Transfúzne stanice hlásia nedostatok zásob krvi potrebnej pri operáciách, úrazoch, nehodách, či pre ďalších akútnych pacientov. Veľmi by preto privítali, keby ste prišli darovať krv do našich zdravotníckych zariadení. Všetky potrebné informácie sú v sprievodnom liste - v prílohe.

       Ďakujeme

     • 14.február Deň svätého Valentína
      • 14.február Deň svätého Valentína

      •    14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.

          O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II. Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

       V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.

       (nm)

     • 45.ročník školského kola SOČ
      • 45.ročník školského kola SOČ

      •    7. februára 2023  sa uskutočnil na SOŠ technickej, Partizánska 1, v Michalovciach, 45. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou aj online formou. Súťažiaci, ktorí nemohli súťažiť osobne sa zúčastnili obhajoby dištančnou formou ONLINE  cez Zoom.

          Súťažilo sa v štyroch súťažných odboroch v siedmich komisiách -  4 x elektrotechnika,  výpočtová technika a web stránky, ekonomika a strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 59 žiakov s 57 prácami. Práce hodnotili učitelia odborných predmetov v komisiách, ktoré boli doplnené o odborníkov z vysokých škôl a odborníkov z praxe. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

           Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj traja tretiaci.

          Z 57 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 9 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác do vyššieho kola  SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať  dňa  31. marca 2023 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Našu školu bude reprezentovať 9 prác v 7 súťažných odboroch.

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • ZAŽI ENERGIU
      • ZAŽI ENERGIU

      •    Dňa 30. januára 2023 na dvoch základných školách – v Strážskom na ZŠ Mierová a vo Vranove ZŠ Bernolákova sa uskutočnila akcia Zaži Energiu. Akcia bola organizovaná spoločnosťou VSD, s ktorou máme dlhoročnú spoluprácu. V telocvični na spomínaných školách bolo pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka pripravených 5 stanovíšť – kvíz o firme a práci firmy VSD, Vedecký brloh s fyzikálnymi pokusmi s tekutým dusíkom, stavanie elektrických obvodov, prevádzka VSD – popis práce v teréne spolu s ochrannými a pracovnými pomôckami a stanovište našej školy obohatené modelmi zo súťaží, kde sme poukázali na možnosti štúdia na našej škole aj v rámci ERAZMU+. Akcia sa niesla v súťaživom duchu a skončila v popoludňajších hodinách.

          Ďakujeme aj našim žiakom, študentom IV.ročníka Dominika Gajdoša a Dominika Gazdu a III.ročníka Petra Fedorišina za aktívnu účasť na tejto akcii. Veríme, že aj táto iniciatíva VSD a.s. v spolupráci s našou školou pomôže prilákať na štúdium zanietených elektrotechnikov.

       Ing. Mária Irchová

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      •     Dňa 19.1.2023 naša žiačka Albína Selepková /III.AP/  úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde vo svojej kategórii zvíťazila. Postupuje na krajské kolo OAJ, ktoré sa uskutoční  dňa 16.2. 2023 v Košiciach.

          Za 1. miesto v okresnej súťaži OAJ jej srdečne blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy aj na krajskom kole OAJ.         

                                                                                                                               Mgr. Jana Vereščáková

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie