• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola technická na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola technická
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 56 6441459
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Adresa školy
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Zastúpená
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO
    • IČO: 42096651
    • DIČ
    • DIČ: 2022434337
    • Fax
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Bankové spojenie
    • Štátna pokladnica
    • Číslo účtu
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Registrácia
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie