• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 56 6441459
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Adresa školy
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Zastúpená
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO
    • IČO: 42096651
    • DIČ
    • DIČ: 2022434337
    • Fax
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Bankové spojenie
    • Štátna pokladnica
    • Číslo účtu
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Registrácia
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie