• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • Zastúpená
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • Adresa školy
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce
     Slovakia
    • IČO
    • IČO: 42096651
    • DIČ
    • DIČ: 2022434337
    • Email školy
    • sostmi@sostmi.sk
    • Telefón
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Fax
    • Fax: +421 56 6432812
    • Bankové spojenie
    • Štátna pokladnica
    • Číslo účtu
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Registrácia
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292