• Novinky

     • Športové súťaže
      • Športové súťaže

      •    Dňa 15.11.2018 sa konalo dievčenské okresné kolo vo florbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Spomedzi nich sme získali pekné  4.miesto.

        

          Dňa 13.12.2018 sa konal XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl pre súťažný ročník 2018/2019 "O pohár primátora mesta Michaloviec".

       Žiaci našej školy obsadili  2.miesto.

       Žiakom srdečne blahoželáme !

       Mgr.Stanislav Onderko

     •  Florbal chlapcov SŠ
      • Florbal chlapcov SŠ

      •    Dňa 11. decembra 2018 sa konalo finále DŠS KSK vo florbale chlapcov SŠ, v mestskej športovej hale v  Michalovciach. 

         Vo finále súťažili: Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Spojená škola Sečovce, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach a Stredná odborná škola technická v Michalovciach.  Poradie bolo následovné:

        

       1. miesto - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

       2. miesto - Spojená škola, Sečovce

       3. miesto - Sttedná odborná škola technická Michalovce

       4. miesto - Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce

        

       Našu školu reprezentovali: 

       Brhlík Marcel, Čorba Jakub, Farkaš Matej, Hamár Branislav, Kaťuch Patrik, Kundrát Kevin, Šulof Denis, Skalko Tomáš „C“, Štenko Martin, Kudelás Dušan, Maďar Jakub, Šraga Radoslav, Rauch Peter, Pety Patrik.

       Vedúca družstva: PaedDr. Jana Hamadejová

        V galérií sú fotografie z finále, ale aj zo semifinále, ktoré sa konalo v Sečovciach. Chlapcom srdečne blahoželáme !

       PaedDr. Jana Hamadejová     

     • Výlet do Londýna
      • Výlet do Londýna

      •      Kto má záujem o májový výlet do Londýna?  Máme voľné už len 4 miesta. V prípade, že máte záujem, príďte za Mgr. Marcelou Harmanovou (kabinet B23) ešte tento týždeň. Ak nebude v škole, tak angličtinárky (kabinet C16).  

             Podrobnejšie informácie sú v prílohe, aj s prehlásením, ktoré podpisujú rodičia.

     • Nohejbalisti "DRUHÍ"
      • Nohejbalisti "DRUHÍ"

      •   Dňa 12.12.2018 sa uskutočnil VIII. ročník mestského turnaja stredných škôl v nohejbale „O pohár primátora mesta Michalovce". Zúčastnili sa ho družstvá GPH, OA, SOŠOaS, SOŠsv.CM, SOŠT Michalovce. Školy postavili družstvo „A“ a družstvo „B“ .

         Desať družstiev súťažilo v skupinách. Až v poradí 22. zápas rozhodol o konečnom poradí družstiev.

       Poradie:

       1. miesto    GPH        „A“ Michalovce
       2. miesto    SOŠT     „B“   Michalovce
       3. miesto    SOŠOaS  „A“ Michalovce

             5.miesto        SOŠT „A“ Michalovce

       Matúš  Šimko, žiak IV.AK triedy, SOŠT Michalovce, bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

       Zostava :

        1.   Martin    Poľakovský     družstvo „B“

        2.   Matúš      Šimko            družstvo „B“

       3.    Richard    Parihuz         družstvo „B“        

        

        1.    Michal      Horčík          družstvo „A“ 

        2.    Marek       Plitko           družstvo „A“.

        3.    Matúš       Sivák           družstvo „A“

        4.    Viktor        Staruch        družstvo „A“ 

        

       Srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Šašala Stanislav

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      •          Dňa 7.12.2018 sa v priestoroch galérie ZOS uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero 2018. Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Súťažiaci prispievali do súťaže prozaickými a poetickými prácami. Súťažili   v štyroch kategóriách.

               Našu školu reprezentoval žiak Richard Harman, ktorý sa v III. kategórii (próza)  umiestnil na krásnom prvom mieste.

       PaedDr. Katarína Pajtášová

     • Stretnutie so spisovateľkou
      • Stretnutie so spisovateľkou

      •    Dňa 21.11. 2018 navštívili študenti III.CP Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde sa uskutočnilo  autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Zhovorčivá, sympatická slovenská autorka porozprávala študentom o svojich literárnych začiatkoch a o vzniku jednotlivých kníh, pri čítaní ktorých si prídu na svoje nielen milovníci ženských románov a historických románov, ale aj všetci tí, ktorí majú radi knihy z obdobia vojnového a povojnového hitlerovského Nemecka a mysteriózne príbehy.
       Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Mikulášske korčuľovanie
      • Mikulášske korčuľovanie

      •    Učitelia telesnej a športovej výchovy a ZRPŠ, pozývajú žiakov a zamestnancov školy, 4.12.2018 od 15:30 hod. do 16:30 hod., na Mikulášske korčuľovanie, ktoré sa uskutoční na zimnom štadióne v Michalovciach.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Stáž Erasmus Plus - Energorozvody
      • Stáž Erasmus Plus - Energorozvody

      • O pobyte, práci a trávení voľného času sa môžete dočítať v časti Projekty...

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •    Dňa 27.novembra 2018 sa naši študenti zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Táto súťaž sa koná každoročne pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a v tomto školskom ju organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice.

          Do krajského kola postúpili za školu víťazi z I. a II. miesta školského kola súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) – Ľubomír Pallaj, III.BP a Sylvia Maťašová, IV.AP a v kategórií B (žiaci 1. a 2. ročníka) – Ondrej Vagaský, II.CP a Alexander Tomko, II.CP.

          Umiestnenie našich študentov na krajskom kole súťaže Zenit v elektronike je nasledujúce:  

       Kategória A:  

       Ľubomír Pallaj, III.BP – 8.miesto

       Sylvia Maťašová, IV.AP – 9.miesto

       Kategória B:  

       Ondrej Vagaský, II.CP – 4.miesto

       Alexander Tomko, II.CP – 9.miesto

       Žiakov na súťaži sprevádzal p.Vladimír Pénzeš, MOV. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Správu zo školského kola si môžete prečítať na tomto mieste. 

       (Ing. Gabriel Staško, p.Vladimír Pénzeš)

     • Storočnica vzniku ČSR
      • Storočnica vzniku ČSR

      •    Dňa 25.10.2018, sa trieda III.CP a členovia Regionálneho krúžku zúčastnili besedy na tému STOROČNICA VZNIKU ČSR. Beseda sa uskutočnila v priestoroch knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. 

          Prednáška, v podaní zamestnanca štátneho archívu Košice, PhDr. Václava Ihnáta, priniesla nové fakty o procese vytvárania a formovania ČSR 28.10.1918. Je potrebné tieto udalosti pripomínať študentom, aby nielen poznali historické fakty vzniku nášho štátu, ale zároveň aby boli hrdí na svoju krajinu. 

       PaedDr. Eva Szabová

     • INTERNETOVÝ KRÚŽOK 
      • INTERNETOVÝ KRÚŽOK 

      • INTERNETOVÝ KRÚŽOK  - heslo – IZI- internet zdroj informácií

          Internet je dnes už bežný fenomén. Poskytuje mnohé služby, rozširuje možnosti a spríjemňuje život. Poskytuje zábavu, zjednodušuje  komunikáciu, či poskytuje informácie. Práve tento jeho atribút sme si zvolili ako slogan. Hľadáme nové zaujímavé témy, ktoré môžu rozšíriť náš prehľad v rôznych oblastiach, prednostne v technike.  Zároveň možno využiť Internet ako prostriedok  komunikácie  a posunúť informáciu iným. Internet nie je len facebook, ale zdroj informácií, zisťujú členovia  internetového  krúžku. 

       Ing. Gabriela Turyová

     • Stolnotenisový turnaj
      • Stolnotenisový turnaj

      •    Dňa 7. decembra 2018 o 14.15 hod. sa v malej telocvični uskutoční Mikulášsky stolnotenisový turnaj. Príďte si zahrať a zabaviť sa.

          Pozvánka je na tomto mieste. 

       Ing. Gabriel Staško

     • Hrať sa dá rôzne
      • Hrať sa dá rôzne

      • Poznáte hru človeče nehnevaj sa? V dňoch 20. a 27.novembra 2018 sa v rámci krúžku počítačovej zábavy konalo prvé a druhé kolo súťaže Ludo Club. Tretie kolo je naplánované  na 4.12.2018.

       Ďalej v novom kalendárnom roku spúšťame projekt Fortnite.  

       Fortnite - je počítačová hra, ktorá bola vyvinutá firmou Epic Games. Hra vyšla v roku 2017. Patrí k veľmi populárnym hrám, v súčasnosti (2018) hru hrá približne 80 miliónov hráčov.

       Ing. D. Kravcová

     • Medzinárodná prekladateľská súťaž
      • Medzinárodná prekladateľská súťaž

      •    Dňa 22.11.2018  sa žiaci našej školy zúčastnili  medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Po zaslaní prihlášky dňa 19.10.2018 bola naša škola vyžrebovaná ako jedna z 13 stredných škôl na Slovensku. Úlohou súťažiacich bol preklad textu z anglického jazyka do slovenského jazyka. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke JT začiatkom februára 2019.

       Súťažiaci :

       1. Maroš Hreháč, II.CP

       2. Stanislav Fedorišin , III.AP

       3. Richard Harman, III.BP

       4. René Ďuríček, III.EP

       5. Vladimír Palovčík , III.CP

       6. Nikolas Minkanič , III.AP /náhradník/

        

                                         Mgr. Jana  Vereščáková