• Novinky

     • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS
      • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS

      • Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

          AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.


          Šestnásty ročník kampane Červené stužky prebieha od 5. septembra do 1. decembra 2022. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Uskutočňuje sa pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. (viac na tomto mieste)

       Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorky prevencie

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

      •      V tomto školskom roku píše Olympiáda v anglickom jazyku už svoj 33. ročník a minulý týždeň sa vo štvrtok 24. novembra konalo jej školské kolo.

            Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 35 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci SOŠ (1. - 4. ročníka). V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, avšak táto kategória víťaza nemala. Oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii pre stredné odborné školy, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 33 súťažiacich, z ktorých do druhej, ústnej časti súťaže, postúpilo spolu 15 žiakov. Druhá časť a príbehy, ktoré súťažiaci museli vytvoriť z, na pohľad spolu nesúvisiacich, obrázkov rozhodli napokon o finálnych umiestneniach.

       Víťazom školského kola sa stala Albína Selepková z III.AP, 2.miesto obsadil Filip Čarnoký zo IV.AP a na 3. mieste skončil Jakub Hreňo zo IV.BP.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa do súťaže zapojili, zmerali si svoji jazykové vedomosti a zručnosti so spolužiakmi a pomohli udržať úroveň školského kola na vysokej úrovni. Výhercom srdečne blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov na okresnom kole, kde našu školu bude reprezentovať 19. januára 2023. Taktiež ďakujem všetkým vyučujúcim anglického jazyka, keďže sa podieľali na príprave školského kola a vyučujúcim, ktoré tvorili odbornú komisiu, za ich profesionálny prístup.

       -MH-

     • Zenit v strojárstve / krajské kolo
      • Zenit v strojárstve / krajské kolo

      •    Dňa 23. novembra 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 23. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátor krajského kola súťaže bola Stredná odborná škola priemyselných technológií, Košice.Našu školu reprezentovali žiaci:   

       Kategória S: 

       • Matúš Kratka, III.CP - 2. miesto
       • Samuel Novák, III.CP - 4. miesto 

       Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.    

                                Ing. Viera Dzvoníková, predseda pedagogickej komory strojárskych predmetov

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •    Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo na SPŠE v Košiciach krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       • Lukáš Bálint IV.BP – 6.miesto
       • Magdaléna Weberová III.AP – 9.miesto

       Kategória B:

       • Jakub Liška II.BP – 9.miesto

       Menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline
      • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline

      •    Projekt Erasmus+ prináša rôzne príležitosti aj pre učiteľov, nielen pre žiakov. Takúto príležitosť v rámci aktuálneho ročníka našej akreditácie využila aj Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka, ktorá sa v termíne 14.-19. novembra 2022 aktívne zúčastnila odborného kurzu pre učiteľov Intensive English Course and CLIL for Teachers pod vedením lektorky Miriam Stewart v Europass Teacher Academy v Dubline, v Írsku.

          Kurz bol okrem zlepšovania jazykových zručností zameraný aj na didaktiku, konkrétne CLIL metódu, ktorá je o aktivitách a metódach ako využívať cudzí jazyk na vyučovanie ďalších predmetov (nielen pre hodiny cudzích jazykov).

          V kolektíve pedagógov z iných európskych krajín, ako napr. Taliansko, Španielsko, Česko, Grécko či Francúzsko bolo možné si vyskúšať množstvo praktických aktivít, nielen v školskom prostredí, ale aj formou neformálneho vzdelávania, napríklad v múzeu. Súčasťou kurzu boli aj exkurzie po pamiatkach, za históriou Dublinu, a do jeho blízkeho okolia, Národného parku Wicklow a v ňom známej katedrály Glandelough.

          Kurz bol taktiež príležitosťou vymeniť si praktické pracovné skúsenosti, názory a nápady s pedagógmi z rôznych kútov Európy, možnosťou zlepšovať sa po odbornej stránke (precvičiť si angličtinu) a nadobudnúť nové poznatky.

          Som vďačná za to, že Erasmus+ prináša tieto príležitosti aj pre učiteľov, a za to, že som mohla kurz absolvovať. Vrelo odporúčam kurzy aj ostatným pedagógom, či už odborné alebo jazykové a už teraz sa teším na ďalšie príležitosti, ktoré mi Erasmus+ prinesie v budúcnosti.

       -MH-

     • Beh Ivana Pšenka
      • Beh Ivana Pšenka

      •    Dňa 25.11.2022 sa konal Beh Ivana Pšenka. Našu školu reprezentovali v kategórii:

       starší žiaci

       • Olexa Maroš 1.AP - 4. miesto 
       • Nemjö Martin 1.AK

       dorastenci

       • Hricik Milan 2.AP - 2. miesto
       • Pavlovčák Adrián 3.BP
       • Petrovčík Peter 3.BP - 4. miesto
       • Pestuch Alex 3.BP
       • Horňák Miroslav 1.AK
       • Dubiak Tobiás 2.AP

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Čo pre nás robí Európa?
      • Čo pre nás robí Európa?

      •   Dňa 24. 11. 2022 sa študenti IV. BP a IV. CP zúčastnili prezentácie Čo pre nás robí Európa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Dozvedeli sa základné informácie o Európskej únii, o jej členských štátoch a o študijných a pracovných možnostiach v krajinách Európskej únie.

          Zaujímavou formou bola urobená prezentácia jednotlivých členských štátov, kde sa študenti dozvedeli zaujímavé fakty, mali možnosť zúčastniť sa kvízov a súťaží a zároveň mohli ochutnať sladké a slané pokrmy typické pre jednotlivé krajiny.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Študentská kvapka krvi 2022
      • Študentská kvapka krvi 2022

      • „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

       A. Einstein

          Slovenský Červený kríž opäť oslovil verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znel „Pripoj sa“ a bol výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

          Aj študenti IV. AK triedy sa dňa 23. novembra 2022 v rámci tejto akcie zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Patrí im úprimná vďaka, pretože našli odvahu a chuť dobrovoľne pomôcť.

       PhDr. A. Sabová

     • Poznáš Freecycling?
      • Poznáš Freecycling?

      •  Freecycling siete sú po celom svete. Je to neziskové hnutie založené na darovaní predmetov namiesto ich vyhodenia na skládky. Vedel si, že na našej škole freecycling sieť existuje od roku 2008? Zapoj sa aj ty, a budeš jeden z mnohých členov. Hnutie redukuje odpad, chráni vzácne zdroje a znižuje nápor na skládky, zabezpečuje úžitok svojím členom. Je to všetko o znovupoužití, aby funkčné predmety slúžili naďalej.

                                                  Rád pomáhaš, si empatický, šetrný? Pridaj sa k nám.

       Tento rok činnosť začína 28.11.2022             

       učebňa č. 88 - Kapušianska 6, koordinátor  Ing. Viera Dzvoníková                                      

       učebňa č. A07, A04 - Partizánska 1, koordinátor  Ing. Ľubica Hrustičová

                                                                              Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • Basketbal žiakov SŠ / obvodové kolo
      • Basketbal žiakov SŠ / obvodové kolo

      •    Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo obvodové kolo v basketbale žiakov SŠ. Naši chlapci obsadili 3.miesto v skupine, čo nestačilo na postup do okresného kola. 

       Školu reprezentovali: 

       Bajus Filip 3.AP, Džurina Samuel 4.AP, Hajdu Patrik 2.AP, Iľko Rastislav 3.AP, Miovkanych Artur 4.AP, Skyba Samuel 3.EP, Tomáš František 2.AP, Šiňanský Samuel 2.BP.

       Za reprezentáciu školy chlapcom ďakujeme.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
      • Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

      •  

       EXKURZIA V ZEMPLÍNSKOM KULTÚRNOM CENTRE A HVEZDÁRNI

       Dňa 18. 11. 2022 sa žiaci I. AP triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

       Exkurzia sa konala v priestoroch Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach.

       Žiaci I. AP triedy sa oboznámili s činnosťou ZKCH a v galérii ZKCH si pozreli aktuálnu výstavu fotografií.

       Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň je osvetovým zariadením špecializovaného zamerania s krajskou pôsobnosťou na území Košického samosprávneho kraja a kultúrno-osvetovým zariadením všeobecného zamerania s regionálnou pôsobnosťou na území okresov Michalovce a Sobrance.

       Cieľom ZKCH je starať sa o rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, zabezpečovať prevenciu negatívnych javov, šíriť informácie z oblasti vedy, techniky, výskumu, vývoja a neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie.

       Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc využili produktívne - dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o činnosti ZKCH a z exkurzie odchádzali obohatení o estetické zážitky z výstavy.

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca Sjl

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      •    Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe.

           Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti a zme­rať si sily so svojimi rovesníkmi; motivovať ich k tvorivému písaniu, prispieť tak k zlepšeniu ich vyjadrovacích schopností; ponúknuť im príležitosť na kreatívne uchopenie jazyka so zapojením a rozvíjaním pred­sta­vi­vos­ti a o­brazotvornosti. Vymedzeným žánrom 2. ročníka súťaže je poviedka, téma Čo je môj domov. Uzávierka súťažných príspevkov je 31. 12. 2022.

          V minuloročnom prvom ročníku tejto celoslovenskej súťaže sa náš študent, Dominik Gajdoš zo IV. BP, umiestnil na peknom šiestom mieste. Dominikova súťažná práca bola publikovaná v časopise Prekroč svoj tieň ISSN 2644-6707 a v recenzovanom zborníku ISBN 978-80-570-4259-4. Zborník vo forme e-publikácie si môžete pozrieť tu: https://www.prekrocsvojtien.sk/recenzovany-zbornik-ocenenych-prispevkov-celoslovenskej-literarnej-sutaze-prekroc-svoj-tien-1-rocnik/

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Projekt č.3: 2022-1-SK01-KA121-VET000055732

       Trvanie projektu: 1.06.2022 - 31.08.2023 (15 mesiacov)

       Celkový grant projektu: 133.690,- EUR

       Cieľ projektov:

       - skvalitniť a zatraktívniť vzdelávanie pre všetky študijné a učebné odbory,

       - nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií,

       - zdokonaliť sa v cudzom jazyku - získať Europass a Certifikát zahraničnej firmy.

        

       Informáie o všetkých projektoch v rámci Erasmus+ na našej škole nájdete v tejto brožúre, ktorú pripravila koordinátorka Erasmus+ Mgr.Monika Bongová. 

        

          V čase od 25.9.2022 do 8.10.2022 sa 42 žiakov a 8 pedagogikých zamestnancov SOŠ technickej zúčastnilo troch mobilít. Dvaja z 8 pedagógov boli súčasťou programu JOB SHADOWING. Išlo o mobility do týchto štátov:

       1. Česká republika - Javorník, firma: Energorozvody

       2. Nemecko - Schkeuditz, firma: Vitalis

       3. Slovinsko - Škofja Loka, firma: Polycom

       Pripravujeme ešte stáž v mesiaci február v Kopřivniciach v Českej republike vo firme Tatra. 

          Každá z týchto mobilít mala svoje špecifiká a prednosti, všetky mobility boli pre žiakov prínosné. O jednotlivých mobilitách, o ich priebehu sa postupne dozviete na našich stránkach z príspevkov učiteľov a žiakov. Veríme, že si tu každý nájde to, čo ho zaujíma a že aj tieto informácie a príspevky budú pre mnohých študentov motiváciou, prečo sa takejto stáže v zahraničí zúčastniť. 

       Slovinsko - pohľad sprievodnej osoby (PhDr. Jana Hűblerová)

       Nemecko - účastníčka programu Job shadowing (Ing. Ľubica Hrustičová)

       Česká republika - pohľad mentorky (Ing. Nataša Masnicová)

       (nm)

        

        

     • Pozvánka na bežecké podujatie
      • Pozvánka na bežecké podujatie

      •      25.novembra 2022 (piatok) sa budú konať bežecké podujatia pri príležitosti oslobodenia mesta Michalovce. Bližšie informácie  nájdete v letákoch. 

     • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET
      • 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

      • Celoštátne finále súťaže sa uskutočnilo 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, v Bratislave. Na finále súťaže sa stretli desiatky mladých ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Z našej školy postúpili Dominik Gajdoš a Dominik Gazda s projektom „Výroba tuhy do 3D tlačiarne“.

            Tohtoročný Amavet bol zároveň aj otváracím podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 7.11.2022 od 9:00 – 17:30 žiaci prezentovali súťažné projekty verejnosti a odbornej hodnotiacej komisii, ktorá bola zložená zo zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a odborníkov z praxe. Druhý deň, 8.11.2022 od 9:00 – 11:30 hod. sa konali Science talks  najmä s osobami, ktoré mohli odovzdať súťažiacim osobné skúsenosti zo svojej „cesty“ k úspechu a o 13:00 hod. nasledovalo vyhlásenie výsledkov.

       Dominik Gazda a Dominik Gajdoš získali špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.

       A ako sa na priebeh súťaže pozerajú samotní aktéri?

            Mali sme možnosť zúčastniť sa jubilejného 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Prezentovali sme projekt ,,Výroba tuhy do 3D tlačiarne’’ nielen celej odbornej komisii, no taktiež aj ľuďom, ktorí mali záujem o náš projekt. Popri tom sme si našli čas aj na prezretie zaujímavých  projektov našich konkurentov z rôznych oblastí. Spoznali sme mnoho vzdelaných ľudí, ktorí sa svojej problematike venujú naplno a sú zapálení pre to, čo robia.

            Pondelok sme celý deň prezentovali náš projekt, okrem prestávok na obed a večeru. Večer sme mali voľno, ktoré sme strávili v meste. Okolo 22:00 hod. sme prišli na hotel, kde sme boli ubytovaní. Bratislava je veľké mesto a za tak krátky čas sme ho nestihli spoznať. Utorok sme mali program v Auréliu, ktorý si pre nás pripravili organizátori. Popoludní bolo vyhlásenie výsledkov a špeciálna cena poroty nás veľmi potešila. Mali sme tú česť postaviť sa na pódium pred všetkých autorov projektov. Bol to dobrý pocit z toho, že naša snaha nebola márna.

       (dg)

       A ešte vyjadrenie AMAVETU:

        „Víťazmi ste všetci tu prítomní na finále súťaže už tým, že ste postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále! A pokiaľ nebudete ocenení, neznamená to, že vaša vedátorská práca nie je kvalitná, ale je to len odzrkadlenie zvyšujúcej sa odbornej konkurencie prác vo vede a technike. Preto pokračujte vo svojej práci ďalej, prekonávajte prekážky a smerujte k svojmu cieľu! Taký je charakter vedy, bez ktorej nie je možný pokrok ľudstva.“

        

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Bedminton chlapcov / regionálne finále
      • Bedminton chlapcov / regionálne finále

      •    V pondelok 14.11.2022 sa konalo regionálne finále XIV.ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone chlapcovUsporiadateľom bol odbor školstva úradu KSK a Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže. 

          Za školu súťažilo 3 - členné družstvo chlapcov v zložení: Mičko Maroš III.BP, Petrovčík Peter III.BP, Kapláč Jakub IV.DP. Obsadili 4.miesto.

          Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • IT SHOW DATACOMP
      • IT SHOW DATACOMP

      •     V dňoch 4. - 5. 11.2022 sa v OC Optima v Košiciach uskutočnil 5. ročník IT show Datacomp. Na tejto výstave sa zúčastnili žiaci II.DP triedy. Pre študentov bol pripravený špeciálny program, rozhovory o pokroku a trendoch, súťaže o hodnotné ceny, informačný kvíz a zábavný program. Žiaci si prezreli stánky vystavovateľov, navštívili hernú zónu v Cinemaxe, zapojili sa aj do súťaže. Na záver bolo žrebovanie škôl o hodnotné ceny, naša škola žiaľ nepatrila medzi vyžrebované. 

           Túto akciu hodnotím ako veľmi pozitívnu a dobre pripravenú, možno konštatovať, že bola obohatením pre zúčastnených.

        Ing. Jarmila Vašková

     •    Inteligentná inštalácia modernej učebne
      •    Inteligentná inštalácia modernej učebne

      •        V minulom školskom roku 2021/2022 sa naša škola uchádzala o finančnú podporu Nadácie VSE vo výške 1940,- €. Jednalo sa o finančný príspevok na podporu verejnoprospešného účelu „podpory vzdelávania“. Túto podporu sme získali a využitie financií bolo zmluvne dohodnuté.

            Celý projekt bol rozčlenený na dve časti. Tou prvou boli projekty žiakov, ktoré pripravovali na 15.ročník tímovej súťaže VSD na tému Manažment odpadového hospodárstva, ktorá sa konala 5.mája 2022.  Za školu súťažili dva tímy, kde chlapci s prácou „Zariadenie na výrobu tuhy do 3D tlačiarne“ z recyklovaných plastov získali 2.miesto – Dominik Gajdoš a Dominik Gazda – študenti teraz už 4.ročníka. Druhý projekt bol Triedička odpadu – Patrik Ondočik a Gabriel Saloň (4.ročník).  Obidva projekty boli na vysokej úrovni a vyžadovali si tvorivosť, zručnosť aj tímovú prácu.

       Ďalšia časť projektu je Smart učebňa, ktorej cieľom bolo vybaviť laboratórium elektrotechnického merania inteligentnými zariadeniami, ktoré zabezpečia dokonalý prehľad  o učebni bez toho, aby sme ju museli neustále fyzicky kontrolovať. Je zabezpečená vzájomná komunikácia medzi inteligentnými zariadeniami a dáva informáciu o bezpečnostnej hrozbe formou notifikácie alebo SMS správy.  Okrem bezpečnostného hľadiska, na ktoré bola smart učebňa plánovaná, slúži aj ako učebná pomôcka. Jednotlivé komponenty sú ľahko demontovateľné a využívajú sa aj na výučbu. Žiaci sa učia pracovať s takýmito zariadeniami, nastavujú vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami a zabezpečujú výstupy na rôzne zariadenia - riadiacu jednotku, smart telefón, notebook.

            Celý tento projekt v rámci podpory vzdelávania splnil svoj cieľ. Podporil tvorivosť, originalitu, tímovú prácu žiakov, zdôraznil dôležitosť ekologickej spoločnosti a význam ochrany životného prostredia.

       Ďakujeme  Nadácii VSE za finančnú podporu našich projektov.

       Ing. Nataša Masnicová

     • 45.ročník SOČ / školské kolo
      • 45.ročník SOČ / školské kolo

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 45. ročník SOČ.

       Termín školského kola SOČ je 7. február 2023.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o  súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v  školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

       - školské kolo SOČ prebehne prezenčnou formou

       - prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 12.11.2022 (štvrté ročníky), mladšie ročníky do 20.12.2022 školskému metodikovi Ing. Márii Irchovej  (A-06)

       Ďalšie informácie - na tomto mieste (Prihláška na školské koloSúťažné odbory). 

       Tešíme sa na vašu účasť v súťaži.

       Ing. Mária Irchová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie