• Profil školy

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
      • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
      • Partizánska 1, 071 92 Michalovce
      • IČO: 42096651
      • DIČ: 2022434337
      • sostmi@sostmi.sk
      • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
       +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
      • Fax: +421 56 6432812
      • Štátna pokladnica
      • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
      • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
       a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292