• Novinky

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •     Keďže sa blíži termín ďalšej mobility projektu Erasmus+ vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike, prinášame vám ďalšie príspevky študentov – účastníkov, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť, ak sa zúčastníte niektorej z mobilít.  

           Firma Polycom v Slovinsku uverejnila vo svojom časopise príspevky našich mechatronikov v anglickom jazyku spolu s fotografiami z praxe – časopis. Takto videli prax v Slovinsku žiaci IV.CP - Patrik Senk a Dominik Király. Zážitky z firmy Vitalis v Nemecku vám priblíži prezentácia účastníkov zo IV.AP – Filip Čarnoký a Matej Struňák.

           Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si Facebook Polycom Škofja Loka, kde sú informácie o našich študentoch v príspevku 7.10.2022 a Facebook Vitalis Gut Wehlitz príspevok 10.10.2022.

        

        

     • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
      • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL

      •    V týchto dňoch, od 21.1. do 28.1.2023 prebieha zimný Európsky olympijský festival mládežeHostia ho strediská Furlansko - Julského Benátska, Rakúska a Slovinska. Štartujú na ňom mladí športovci vo veku od 14 do 18 rokov v trinástich športoch.

           Slovenskú republiku v hokeji reprezentuje aj náš žiak Paľo Prokopovič z II.EP triedy.

       Držíme Vám palce!!! 

       PaedDr. Hamadejová Jana 

     • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results)
      • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results)      •    V novembri sa naša škola po druhý krát zapojila do medzinárodnej súťaže, o čom sme vás už na webstránke školy informovali. Konečné výsledky žiakov boli súťažiacim oznámené v druhej polovici decembra, avšak celkové výsledky škôl zapojených do súťaže boli oznámené len pred pár dňami a teraz si vám ich dovolíme sprostredkovať  (pokračovanie).

       -MH-

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie