• Novinky

     • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov
      • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov

      •      V tomto duchu prebiehala prednáška, ktorá sa uskutočnila 16. februára 2024 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Účastníkmi akcie, ktorá sa výraznou mierou podieľala na formovaní duševného zdravia  adolescentov, boli žiaci II. AP triedy.  

            Pani psychologička vysvetlila druhákom pojmy súvisiace s partnerskými vzťahmi (láska, zamilovanosť, etapy lásky, zložky lásky, úspešný vzťah, manipulácia vo vzťahu, vzťahy a moderné technológie a iné) .

           Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná. Po nej nasledovala diskusia. Žiaci mohli svoje otázky  odborníčke adresovať aj anonymne. Využili i túto možnosť. Mnohí sa však aktívne zapájali do diskusie, vyjadriac svoje vlastné názory na danú problematiku.

            Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich obohatila o nové poznatky a navigovala ich správnym smerom v oblasti medziľudských vzťahov.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • ERASMUS+
      • ERASMUS+

      •  

            Výsledok snímky pre Erasmus+ 2024

             Dňa 9.2.2024 bola opäť podaná žiadosť o grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu,  ktorý bude prebiehať od 1.6.2024 do 31.8.2025. Žiadame o grant pre 71 účastníkov rôznych mobilít – krátkodobá mobilita učiacich sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí u partnerského poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v OVP alebo na trhu práce, kurzyjob shadowing zamestnancov. Výsledky výberovej procedúry budú oznámené do 16.5.2024. Veríme, že grant nebude krátený a vycestovať budú môcť všetci, ktorí mali záujem.

           V rámci šírenia informácií o projektoch Erasmus+ vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov jesenných mobilít Patrika Hajdu, Milana KeltošaSebastiána Ladembergera (III.AP), Adriána Babčana a Miloša Koseca, Sone Bičíkovej (IV.AP), Tomáša Žeca (IV.BP) a Jakuba Siváka (IV.CP).

       mb

     • ŠK SOČ vyhodnotenie
      • ŠK SOČ vyhodnotenie

      • 7. februára 2024  sa uskutočnil na SOŠ technickej, Partizánska 1, v Michalovciach, 46. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou.  Súťažilo sa v piatich súťažných odboroch v šiestich komisiách -  2 x elektrotechnika, ekonomika, informačno - komunikačné technológie, strojníctvo a matematika. Súťaže  sa zúčastnilo 37 žiakov s 39 prácami. Práce hodnotili učitelia odborných predmetov v komisiách, ktoré boli doplnené o odborníkov z vysokých škôl: Ing. Mareka Pavlíka, Phd., Ing. Jána Zbojovského, Phd., Ing. Mateja Bereša, Phd., Ing. Miroslava Murína, Ing. Patrika Jacka, Phd. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

           Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja tretiaci.

          Z 39 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác  (priložená výsledková listina 46. ročníka školského kola SOČ)  a z nich 9 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác do vyššieho kola SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať  dňa  25. marca 2024 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Našu školu bude reprezentovať 9 prác v 5 súťažných odboroch.

       Výsledky školského kola SOČ 2024

       Postup prác na krajské kolo 2024

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Deň bezpečného internetu
      • Deň bezpečného internetu

      •    „Deň bezpečného internetu“ (SID) organizuje sieť Insafe/INHOPE v Európe s podporou Európskej komisie každý rok vo februári, na podporu bezpečného a pozitívneho používania digitálnych technológií, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Spája milióny ľudí, aby inšpirovali k pozitívnym zmenám na internete, aby zvyšovali povedomie o otázkach bezpečnosti online a zúčastňovali sa na podujatiach a aktivitách po celom svete.

           V rámci Slovenska pripravilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), digiQ – Digitálna inteligencia a Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako Nick možnosti ako sa zapojiť pre školy, deti ako kolektívy formou rôznorodých aktivít - podrobne v prílohe a na stránke https://bezpecnyinter.net/safer-internet-day/

       Témou tohto ročníka je: “Šírme digitálne dobro.“ V prípade zapojenia je možné vyhrať zaujímavé ceny.

       Ďakujeme za zapojenie, preberanie súvisiacich tém s deťmi a želáme veľa originálnych nápadov.

       Prílohy:  plagátiky - 2 ks

                      Deň bezpečného internetu 2024

       Ing. Magdaléna Lucáková

       Koordinátorka ochrany detí pred násilím 

     • 46.ročník SOČ / školské kolo
      • 46.ročník SOČ / školské kolo

      •    Dňa 7.februára 2024 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutoční 46.ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Organizačné pokyny a program konania školského kola nájdete nižšie.

          Odborné komisie budú zverejnené na nástenke venovanej SOČ, na hlavnej chodbe, dňa 6.2.2024, v dopoludňajších hodinách. 

       Organizačné pokyny ŠK SOČ

       Program ŠK SOČ

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      • Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo tretí ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe. Vymedzeným žánrom 3. ročníka súťaže je umelecký  opis na tému Môj hrdina. Mladí ľudia majú jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti, zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti a zároveň si zme­rať sily so svojimi rovesníkmi.

            Za našu školu sa do súťaže vo vlastnej tvorbe zapojili Kristína Popovičová zo IV. AP, Leonard Demčík zo IV. BP a Damián Ihnát zo IV. BP. Vyhlásenie výsledkov bude v apríli 2024. Našim žiakom držíme palce, aby v súťaži uspeli.   

       Ukážky prác si môžete prečítať tu:

       Kristína Popovičová

       Leonard Demčík

       Damián Ihnát

       PhDr. Jana Hűblerová

     • World Robot Olympiad 2024 / MS
      • World Robot Olympiad 2024 / MS

      • Súťaž na Slovensku sa usporiada v kategórii RoboMission.  Zúčastnia sa 2-3 členné tímy so svojimi LEGO robotmi, ktoré riešia výzvy na súťažnom poli. Vekové kategórie sú Elementary (8-12), Junior (11-15), Senior (14-19).  Najlepšie 2 tímy z každej vekovej kategórie postúpia na svetové finále do Talianska resp. Turecka.

       https://wro-association.org/competition/international-events/

        Na Slovensku sa uskutočnia v máji 2 regionálne kolá v KE a BB, Finále bude Košiciach 11. 6. 2024. Na stránke www.wro.sk sú zadania, pravidlá súťaže, registrácia tímov a ďalšie užitočné informácie.

        

       V prípade ďalších otázok je možné sa obrátiť na organizátorov: Angeliku a Zoltána Hanesz.

       wro.slovakia@gmail.com

       www.wro.sk

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie