• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Vznik COVaP

     •  

      Dňa 23. októbra 2009 bolo pri škole otvorené Centrum odborného vzdelávania pre elektrotechniku, automatizáciu a informatiku.


       

      Hlavné úlohy, ktoré má Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) plniť sú:

      • zabezpečenie praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy
      • zabezpečenie praktického vyučovania SOŠ v blízkom regióne v totožných alebo príbuzných odboroch
      • zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov
      • zabezpečenie služieb pre zamestnávateľov
      • príprava učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy, ich preškolenie na nové technológie
      • príprava odborníkov na funkciu majster výroby na základe požiadaviek firiem
      • zabezpečiť súčinnosti procesu výchovy a vzdelávania COVaP a SOŠ podobného zamerania
      • prostredníctvom súťaží vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
      • poskytovanie odborného poradenstva vo vybraných odboroch, v ktorých sa zabezpečuje praktické vyučovanie
      • zabezpečovanie koncepčnej a odbornej činnosti v oblasti kvalifikácie učiteľov a majstrov odborných predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi