• Novinky

     • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023
      • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023

      • „Mladosť, to je krásna vec.

       Nie preto, že dovoľuje robiť hlúposti,

       ale preto, že dáva čas ich napraviť.“

       Tristan Bernard

        

          A opäť je tu koniec školského roka. Tak veľmi sme sa na to tešili, ale uvedomujeme si, že sme o rok starší. Lebo my v škole síce vnímame kalendárne roky, ale stárneme podľa školských rokov. Uteká to veľmi rýchlo.

          Pri tejto príležitosti sa nám prihovoril pán riaditeľ, Ing. Jaroslav Kapitan. Poďakoval sa učiteľom za ich namáhavu prácu, za to, že odovzdávajú žiakom s vedomosťami aj kus seba. Poďakoval sa žiakom za to, že tieto vedomostí prijímajú a zúročujú. 

          Potom spolu so zástupcom školy Ing. Hreškom na ulici Partizánskej a Mgr. Exenbergerom na ulici Kapušianskej ocenili žiakov, ktorí dosiahli výborné výsledky v učení ale aj tých, ktorí reprezentovali školu na mnohých podujatiach, olympiádach, súťažiach a to na rôznych úrovniach, či už na školskej, regionálnej, krajskej ale aj celoslovenskej a medzinárodnej. 

          Na záver poprial riaditeľ všetkým prítomným pekné leto, veľa krásnych zážitkov ale aj opatrnosti, aby sme sa takto v septembri všetci spoločne zišli na nástupe a zahájení ďalšieho školského roka, kde už budeme v ročníkoch o rok starších.

          Žiaci sa potom presunuli do tried so svojimi triednymi učiteľmi, od ktorých si prevzali Vysvedčenie za celoročnú prácu. Ešte raz,

       KRÁSNE LETO VŠETKÝM.

       (nm)

     • Športový deň SOŠ technickej
      • Športový deň SOŠ technickej

      •    Dňa 26.júna 2023 sa na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy konal šporotový deň našej školy. Bol zameraný na turistiku, športové a spoločenské hry. Zúčastnili sa ho žiaci I. až III.ročníka a boli rozdelení do chatovej osady Ideál, do okolia bufetu Kapor a chaty Breza. 

          Zodpovední za športový deň boli učitelia TŠV a triedni učitelia. Počasie nám prialo, zahrali sme si futbal, volejbal, bedminton, petang, stolný tenis, šachy, karty. 

       Strávili sme aktívne príjemný deň v prírode na čerstvom vzduchu. 

     • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?
      • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?

      •    Zámerom štipendijnej schémy je podporiť a motivovať najtalentovanejších slovenských maturantov, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na Slovensku.  

          Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v roku 2023 na strednej škole so sídlom v SR.  

          Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium vo výške 300 eur mu bude vyplácané na mesačnej báze počas desiatich mesiacov v roku. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Spolu teda získa až 9 000 €.  

          V roku 2023 je k dispozícii spolu 1550 štipendií - 1 000 štipendií pre najtalentovanejších študentov a 550 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

       O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií.

       Viac informácií si prečítajte v priloženom súbore.

        

     • Stretnutie so zástupcami VSD
      • Stretnutie so zástupcami VSD

      •    Dňa 12. júna 2023 sa konalo strenutie učiteľov partnerských stredných škôl so zástupcami VSD a.s. v Poprade - Stráže. Za našu školu sa stretnutia zúčastnil zástupca RŠ Ing. Hreško a učitelia odborných predmetov Ing. Irchová, Ing. Masnicová a Ing. Pešta. 

          VSD pre nás pripravili zaujímavý program. V dopoludňajších hodinách nám predstavili svoje novinky formou prednášok. Najprv nás pán M.Hančikovský oboznámil s umelou inteligenciou - Voicebot a Chatbot a potom nás zoznámil s ELEKTROU (umelá inteligencia), ktorá obsluhuje zákaznícku linku pre VSD a.s. a tým odbremeňuje dispečerov porúch od hovorov, ktoré nemajú byť smerované priamo im. Potom nám p. Pavol Vyšňovský pútavo odprezentoval problémy týkajúce sa Neoprávneného odberu elektriny a pán Peter Krajňak prezentoval Batériové úložisko, ktoré slúži na vyrovnávanie zaťaženia siete v reálnom čase a kompenzáciu jalového výkonu. Toto riešenie prispieva ku skvalitneniu distribúcie elektriny a zároveň je najšetrnejšie k prírode. 

          V druhej časti dňa pre nás pripravili zážitkové činnosti. Presunuli sme sa do Bachledovej doliny, kde sme si obzreli batériové úložisko v reálnom prostredí. Odtiaľ sme sa lanovkou vyviezli na chodník "Korunami stromov", odkiaľ sme obdivovali prekrásnu prírodu a nádherné vyhliadky na okolitú krajinu. 

          Po neskorom obede sme sa vrátili do východzieho bodu Poprad - Stráže a odtiaľ sme sa vydali na cetu domov.

          Ďakujeme spoločnosti VSD a.s. za veľmi užitočný a príjemne strávený deň.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach
      • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach

      •   Preventívne aktivity na SOŠT Michalovce 

          Koordinátori prevencie na SOŠT v Michalovciach každoročne realizujú a koordinujú preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov medzi študentmi. Túto prevenciu koordinujú v spolupráci so subjektmi, ktoré túto činnosť vykonávajú. V súvislosti s týmto pokračovala ďalšia spolupráca s Mestskou políciou Michalovce v termíne 13.6.2023, v čase 8:00 – 11:30 na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6.
          Témy besied pútavo odprezentoval zástupca oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach - preventista pán Stanislav Bamburák. So študentmi druhého a tretieho ročníka komunikoval o rôznych témach, ako napríklad:

       • nežiadúce formy správania,
       • neprimeraná interpersonálna komunikácia,
       • obchodovanie s ľuďmi,
       • podpora ľudských práv.

       Koordinátori prevencie Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová

     • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník
      • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník

      •    Letný kurz pohybových aktivít pre 2.ročník sa uskutočnil od 12.6. do 14.6.2023. KPA bol zameraný na plávanie, v turistiku, environmentálnu výchovu a pobyt v prírode. 

       Plávanie žiaci absolvovali v Thermalparku Šírava  a prešli si náučným chodníkom okolo Morského oka, kde pozorovali život v prírode. Veríme, že Kurz pohybových aktivít splnil svoj účel a že žiakom sa tieto dni páčili.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
      • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

      •    V dňoch 8.6. a 9.6.2023 sa uskutočnili účelové cvičenia pre 1.a 2.ročník. Účelové cvičenia sa uskutočnili na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy.

          Cieľom ÚC bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody  a v teréne zvládnuť orientáciu, prácu s mapou a buzolou.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu
      • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu

      •    V piatok 2.6.2023 sa žiaci I.EP triedy zúčastnili netradičnej vyučovacej hodiny v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Exkurzia v múzeu bola neformálnou vyučovacou  hodinou hneď viacerých predmetov, ktoré v nej boli implementované. Išlo konkrétne o hodinu občianskej náuky, anglického a ruského jazyka. V rámci občianskej náuky sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi umenia, ľudovým a regionálnym umením a v rámci neho s niektorými umeleckými dielami (viac informácií TU).

       -MH-

     • League of legends PC hra / výnimočný úspech
      • League of legends PC hra / výnimočný úspech

      •    Náš študent  z triedy IV.BP Bryan Ceňko,  sa zúčastnil 6. Stredoškolskej Česko-Slovenskej ešport ligy v LOL - (League of legends počítačová hra) a vďaka svojim schopnostiam a úsiliu sa prebojoval až do finále tejto prestížnej súťaže. 

          Liga sa koná každý školský rok. Viac info o lige:  https://yzone.sk/projects/52

       Súpiska tímu: 

       Hráč 1 - Matúš Ceňko (SOŠ polytechnická Humenné) - dvojnásobný majster (4. a 5. sezóny). Možnosť byť trojnásobný majster.

       Hráč 2 - David Emmanouil Pinstis (Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica) - dvojnásobný majster (4. a 5. sezóny). Možnosť byť trojnásobný majster.

       Hráč 3 - Mário Breznoščák (Stredná priemyselná škola technická v Bardejove) - (Majster 4. sezóny, 3.miesto v 5. sezóne)

       Hráč 4 - David Zachar (Súkromná hotelová akadémia - Banská Štiavnica) - (3.miesto v 5. sezóne)

       Hráč 5 - Bryan Ceňko (Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce) - (2. miesto v 1. sezóne, 2. miesto v 2 sezóne, 3.miesto v 5. sezóne)

       Náhradník 1- Lukáš Zambroský (Stredná priemyselná škola technická v Bardejove) - (Majster 4. sezóny)

       Náhradník 2- Erik Želinský (Stredná priemyselná škola technická v Bardejove) - (Majster 4. sezóny) 

          eSport sa stal jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví v oblasti súťažných počítačových hier. Táto liga ponúka skvelú príležitosť pre študentov, ktorí sa zaujímajú o videohry a majú talent a vášeň pre eSport. Tím prešiel prísnym výberovým procesom a preukázal svoje zručnosti a schopnosti v náročných zápasoch. Spomedzi viac ako 500 študentov prihlásených do ligy sa do finále prebojovali len 3 tímy. 

           Finále Stredoškolskej Česko-Slovenskej ešport ligy bude odvysielané naživo 24.6.2023 (sobota) zhruba o 15:00 hodine na populárnej platforme Twitch, čo je jedna z najväčších a najobľúbenejších herných streamovacích služieb. Tento úžasný výkon Bryana Ceňka je dôstojný pochvaly a ukazuje jeho talent, odhodlanie a oddanosť ešportu. Srdečne blahoželáme!

       Link pre sledovanie živého vysielania:  https://www.twitch.tv/yzonesk

     • Olympijská kvapka krvi 2023
      • Olympijská kvapka krvi 2023

      •      V pondelok 12.júna 2023 sa uskutoční Olympijská kvapka krvi, v čase od 7:30 hod., na Strednej zdravotníckej škole. Odber krvi je pre žiakov 3.ročníka.

     • Nordic walking - severská chôdza
      • Nordic walking - severská chôdza

      •    Na hodinách TŠV sme sa začali venovať severskej chôdzi.Čo je nordic walking alebo severská chôdza?

          Už zo samotného názvu vyplýva, že korene severskej chôdze budeme hľadať v škandinávskych krajinách. Nordic walking bolo pôvodne mimosezónne cvičenie pre elitných bežkárov vo Fínsku. Postupom času sa však ukázali jeho výhody aj pre bežnú populáciu, ktorá zároveň čoraz viac času trávi sedením. 

          Severská chôdza sa líši od klasickej chôdze aj od behu. Hlavným rozlišovacím znakom sú palice, ktoré preberajú až 30% práce nôh. Kým chôdza je ľahké cvičenie, bez zapojenia hornej časti tela, tak Nordic walking všetko mení. Používanie vychádzkových palíc zapája ruky a zlepšuje držanie tela. A na rozdiel od behu, počas Nordic walking nedochádza k takým otrasom a tvrdým dopadom na zem.Technika severskej chôdze sa veľmi nelíši od tej bežnej. Robíme len dlhšie kroky, vo svižnejšom tempe.

          Platí pravidlo, že ruky a nohy sa striedajú. Teda, keď vykročíte ľavou nohou, tak pravou rukou idete vpred. Palica by sa mala dotknúť zeme v rovnakom okamihu ako vaše chodidlo. Telo je mierne naklonené vpred, plecia sú uvoľnené a vzadu. Ruky sú len v miernom pokrčení v lakťoch.

          Nuž a túto chôdzu sme si vyskúšali na hodine telesnej a športovej výchovy s triedou I.EP.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Maturita 2023
      • Maturita 2023

      •   Naladení na pokoj a pohodu, odbúrajúc čo najviac stresu, pristúpili naši maturanti k zelenému stolu a vytiahli zo seba aj tie informácie, o ktorých si mysleli, že už dávno zabudli. Popri tom všetkom si hlavne verili a zostali sami sebou.

          Maturovali na obidvoch pracoviskách. Držali sme im palce a priali veľa šťastia! 

       (vf, nm)

       Partizánska 1

       Kapušianska 6 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie