• Voľné pracovné miesta

    • Voľné pracovné miesta

    • Dátum Informácia  Plný text
     28.06.2024 Informácia o voľnom pracovnom mieste Školský psychológ
     30.04.2024 Informácia o voľnom pracovnom mieste Učiteľ odborných predmetov - zameranie informatika
     11.04.2024 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     10.01.2024 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     15.12.2023 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     20.10.2023 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     15.08.2023 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     31.07.2023 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     06.06.2023 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     20.01.2023 Informácia o voľnom pracovnom mieste Učiteľ(-ka) ekonomických predmetov - zrušené
     Oznámenie
     28.09.2022 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavreté
     24.11.2021 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavrete
     24.11.2021 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavrete
     24.11.2021 Informácia o voľnom pracovnom mieste uzavrete
     24.11.2021 Informácia o voľnom pracovnom nieste uzavrete
     19.07.2021 Informácia o voľnom pracovnom mieste Uzavreté
     15.06.2021 Informácia o voľnom pracovnom mieste Uzavreté
     15.06.2021 Informácia o voľnom pracovnom mieste Uzavreté
     25.02.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste Uzavreté

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie