• Novinky

     • Stolný tenis / dievčatá
      • Stolný tenis / dievčatá

      •    Dňa 20.3.2023 sa uskutočnil celoškolský turnaj v stolnom tenise o Majstra školy – súťaž dievčat. Zúčastnilo sa na ňom 6  žiačok. V zápasoch sa stretli každá s každým. 

       Po tuhých súbojoch bolo nasledovne poradie:

       1. Bičíková Sonya  III.AP

       2. Popovičová Kristína III.AP

       3. Kuzma Karina I.EP

       Víťazkam blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

       Ing. Gabriel Staško

     • DOD / TUKE
      • DOD / TUKE

      •    Dňa 22. 03. 2023 sa žiaci IV.BP triedy zúčastnili na akcii: Deň otvorených dverí na katedre elektroenergetiky na Technickej univerzite v Košiciach. Žiaci absolvovali prehliadku všetkých laboratórií na tejto fakulte s odborným výkladom. Mali možnosť vidieť aj praktické ukážky. Potom sa presunuli do 400 kV rozvodne do Lemešian, ktorá patrí pod SEPS, kde absolvovali prehliadku rozvodne. Po príchode naspäť na katedru elektroenergetiky nasledovalo občerstvenie a panelová diskusia žiakov s vedením katedry a ich hosťami, kde sa
       aj celá akcia ukončila.

       Dominik Gajdoš, IV.BP

     • Jarný beh
      • Jarný beh

      • Ako sme už informovali, dňa 19.03.2023 sa konal Jarný beh, ktorého organizátorom bolo mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce a SOŠ technická Michalovce. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií:

       A - Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

       B - Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

       C - Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší)

       D -  Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 201 a mladšie)

       Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Zostrih súťaže si môžete pozrieť na tomto mieste. 

       (nm)

     • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        
      • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        

      •    Dom Matice slovenskej Michalovce  ̶  v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami i občianskymi združeniami  ̶  rozvíja a obohacuje kultúrno-spoločenský život obyvateľov nášho regiónu. Taktiež realizuje množstvo činností: výchovno-vzdelávaciu, knižničnú, informačnú, edičnú, osvetovú.

       Rozvíjanie národného povedomia, regionálna kultúra, vznik a pôsobenie samotnej Matice slovenskej boli hlavnými témami piatkového stretnutia našich žiakov s pani PhDr. Karin Obšatníkovou, PhD., riaditeľkou Domu MS Michalovce.

       Štvrtáci nadobudli poznatky o činnosti našej najvýznamnejšej celonárodnej kultúrnej ustanovizne, jej histórii a poslaní. Následne si mohli overiť získané vedomosti – formou zábavného a zároveň poučného kvízu.

       Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich motivovala k štúdiu, posilnila ich sociálne a komunikačné zručnosti, podnietila ich záujem o participáciu na budovaní demokratickej spoločnosti a zachovávaní kultúrneho dedičstva našich predkov.

       Naše srdečné poďakovanie patrí pani riaditeľke Domu MS Michalovce PhDr. Karin Obšatníkovej, PhD., za vrúcne prijatie, odborný výklad a usmernenie mladej generácie v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt.

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov
      • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov

      • V rámci spoznávania našich významných rodákov trieda IV. BK navštívila 17. marca 2023 Pamätnú izbu Gorazda Zvonického v Michalovciach-Močaranoch.

       Gorazd Zvonický, predstaviteľ katolíckej moderny, prešiel neľahkou životnou cestou, no o to hodnotnejšou pre pochopenie existenčného zmyslu. Cestou odpúšťania, lásky a pokory...

       Pokračovanie autorovej životnej púte našim štvrtákom prezradila pani lektorka. Po fundovanom výklade nasledovala prehliadka expozícií.

       Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc maturanti využili maximálne produktívne. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a z exkurzie odchádzali obohatení o estetické i duchovné zážitky.

        

       Ďakujeme pani predsedníčke Občianskeho združenia Močarany A. Kostovčíkovej a pani lektorke Mgr. E. Počatkovej za dlhoročnú efektívnu spoluprácu pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí.  

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • Športovci v meste Michalovce
      • Športovci v meste Michalovce

      •    Šport je neodmysliteľnou súčasťou života. Najúspešnejší športovci 2.marca 2023 zaplnili obradnú sieň mestského úradu a primátor mesta Michalovce  Miroslav Dufinec im zablahoželal a poďakoval za reprezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí.

       Vyjadril obdiv všetkým oceneným a zaželal im hlavne pevné zdravie, veľa síl a tiež čo najlepšie podmienky na trénovanie a rozvoj. "Dosahovať športové úspechy chce obrovskú drinu, sebazaprenie, vytrvalosť, odhodlanie i chuť napredovať a prekonávať samých seba."

       Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy, v kategórii mládež – žiactvo – jednotlivci:

       Pavol PROKOPOVIČ – hráč Hokejového klubu Dukla Michalovce-mládež a družstva mužov HK Dukla Ingema Michalovce

       Juraj EĽKO – Športový strelecký klub Mládež Michalovce

       Chlapcom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalšom napredovaní. 

       (nm)

     • Jarný beh
      • Jarný beh

      • Máte záujem o jarný beh? Ak áno, pridajte sa, bližšie informácie si prečítajte na tomto mieste.

       • Dátum: 19. 03. 2023 (Ne)
       • Miesto: Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce
       • Ročník: 6.
       • Štart: 10.00 hod. – detský beh, 10.15 hod. - hlavný beh
       • Dlžka trate: 3 km
       • Povrch: asfalt
       • Kategória: žiacke, juniorske

                     A - Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

                     B - Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

                     C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší)

                     D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 201 a mladšie)

        

       • Organizátor: Mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce, Stredná odborná škola technická (SOŠT), Michalovce
       • Informácie: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912, e-mail: livia.kalaninova@msumi.sk
       • Web: http://jarnybeh.preteky.com/
       • Poznámka: Štartovné: 2 € dospelí, 1 € mládež do 18 rokov (rok nar. 2002), 0 € muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov, pedagogickí zamestnanci a žiaci SOŠ technickej v Michalovciach

       Tešíme sa na hojnú účasť!

     • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“
      • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“

      •    Žiaci IV.AK, zo študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení, sa dňa 3.marca 2023 zúčastnili v Košiciach prezentačného dňa „Vykurovanie - klimatizácia - vzduchotechnika“. Tento deň bol spojený s prednáškami odborníkov z praxe. Organizovala ho spoločnosť ASICE, zaoberajúca sa organizovaním seminárov v oblasti stavebníctva. Zúčastnení si mohli vypočuť a pozrieť novinky a trendy  až 15 firiem, ktoré vyvíjajú činnosť na slovenskom trhu. Jednotlivé prednášky boli zamerané na systémy pre kompletné riešenie rozvodov vody a vykurovania, systémy pre podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie, nový rad kotlov, tepelné čerpadlá, inteligentné a úsporné vykurovanie, energetický koncept budovy – vykurovanie, batériové úložisko, fotovoltaika, rekuperácia a iné. 

          Prednášky a diskusia boli veľmi prínosné a obohacujúce, ukázali aplikáciu teórie v praxi.

       Bc. Jaroslav Micko, MOV

     •  Zimný kurz pohybových aktivít
      •  Zimný kurz pohybových aktivít

      •    V dňoch 27.02.203 – 03.03.2023 sa uskutočnil Zimný kurz pohybových aktivít ( KPA). Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka. KPA sa uskutočnil  v  Monkovej doline, v obci Ždiar v hoteli Magura. Žiaci si osvojovali lyžiarsku techniku a metodiku zjazdového lyžovania. Záver kurzu patril pretekom vo  veľkom a malom slalome.

       Veľký slalom absolvovali prvé, druhé a tretie družstvo - podľa stupňa zvládnutia lyžiarskych zručnosti s týmito výsledkami :

       1. miesto – VYHONSKÝ Roman, I.AK

       2. miesto -  MEZEJ  Matúš, I.BP

       3. miesto – EŠTOK Martin, I.BP

       Malý slalom absolvovali štvrté a piate družstvo.

       1.miesto – Kochan Nicolas, I.BP

       2. miesto - Wojtovič Tomáš, I.EP

       3. miesto  - Majerník Tomáš, I.EP

       Cenu za statočnosť si odniesla Dermeková Sára z I.EP

           Súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že sa  lyžovaniu budú aj naďalej venovať.  

       Ďakujeme inštruktorom lyžovania - PaedDr. Hamadejová J., Ing. Hrustičová Ľ., Ing. Vašková J.,  Ing. Pirkovský J., Ing.   Pirčák I., pedagogickému dozoru - Ing. Melikant J., Mgr. Barančík P.    

       Ďakujeme ZRPŠ za finančnú podporu pri zakúpení cien.   Žiaci zvládli a osvojili si lyžiarske zručnosti a tým splnili cieľ KPA.    

       Vedúci KPA, PaedDr.Sašala S.

     •  Valentínska kvapka krvi 2023
      •  Valentínska kvapka krvi 2023

      •    Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi.

          Do tejto kampane sa dňa 28. 02. 2023 zapojilo aj 6 žiakov našej školy (1 - III. EP, 5 - IV. AK),  za čo im patrí poďakovanie, že aj týmto spôsobom pomáhajú zachraňovať životy.

                                                                                                                                  PhDr. A. Sabová

     • Exkurzia v literárnom múzeu
      • Exkurzia v literárnom múzeu

      •      Dňa 01. 03. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na literárnej exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou.

            V Bánovciach nad Ondavou sa narodil Pavol Horov, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov povojnovej poézie. Autor jedinečne dokázal vyjadriť svoj vzťah k domovu poetickou formou vo väčšine svojich umeleckých diel.

            Žiaci získali veľmi podrobné informácie o živote a tvorbe nášho významného rodáka, absolvovali prehliadku múzejných expozícií a pozreli si aj súdobý filmový dokument týkajúci sa spisovateľovej tvorivej produkcie.

            Prínosom tejto exkurzie bolo zvýšenie nielen edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve IV. AK triedy.

            PhDr. Ľubica Balogová, vyučujúca SJL

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie