• Novinky

     • Pozvánka
      • Pozvánka

      •  Milí žiaci, ZAJTRA o 16.30 hod. čaká hráčov MFK ZEMPLÍN rozhodujúci zápas!!! 

       Hráči nás zvolávajú na štadión, lebo naše povzbudzovanie je pre nich veľmi dôležité.

       VSTUP JE PRE VŠETKÝCH ZDARMA!!!

       Pripravte si hlasivky, zajtra poobede sa vidíme na štadióne ✊🤩!

        

       Vážení fanúšikovia, vedenie MFK Zemplín Michalovce sa rozhodlo, že naša posledná a rozhodujúca zápasová výzva tejto sezóny bude pre všetkých fanúšikov nášho klubu dostupná ZDARMA!

        

       V záujme maximálnej podpory nášho Zemplína v tomto kritickom momente sme sa rozhodli zmeniť výšku vstupného na 0 eur!

        🏟️ Veríme, že to na štadión priláka čo najviac fanúšikov Zemplína - pozitívna energia a hlasivky našich fanúšikov sú kľúčové!

       🫵 V tomto zápase potrebujeme každého z Vás ako nášho dvanásteho hráča, aby sme spoločne vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá dodá našim hráčom potrebnú silu a motiváciu bojovať o zotrvanie v najvyššej súťaži. Veríme, že takto dokážeme spoločne vytvoriť prostredie, v ktorom sa naši hráči budú cítiť podporovaní a inšpirovaní!

        Tešíme sa na vás na štadióne a ďakujeme za Vašu podporu - SPOLU SME ZEMPLÍN 💛💙

       PS: Fanúšikovia hosťujúceho mužstva si zaplatia vstupné 5 eur, pričom ženy majú zľavu a zaplatia 3 eurá.

       PS2: Tí čo si zakúpili vstupenky cez Ticketportal im bude zaplatené vstupné vrátene priamo u predajcu.

       PS3: Právo svojho miesta na krytých tribúnach majú držitelia permanentiek na aktuálnu sezónu.

        Ďakujeme veľmi pekne .

        Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora

     • Prezentácia školy v centre mesta
      • Prezentácia školy v centre mesta

      • Dňa 16.mája 2024 sme prezentovali študijné odbory Strednej odbornej školy technickej na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach, ktoré sa vyučujú na obidvoch pracoviskách. Na ulici Partizánska 1 sú to odbory elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí a prevádzka a ekonomika dopravy a na ulici Kapušianska 6 odbory mechanik nastavovač, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, autoopravár.

       Propagácia bola určená širokej verejnosti a žiakom základných škôl. Prišli sa na nás pozrieť a získať informácie o štúdiu ôsmaci ZŠ 1, ZŠ 6, ZŠ cirkevnej a ZŠ 8. Privítali sme aj našich bývalých absolventov, ale aj okoloidúcich, ktorých zaujali vyložené exponáty. Predstavili sme súťažné práce žiakov, ročníkové projekty, gravírovačku, 3D tlačiareň, pracovné náradie a nástroje pre drevársku a nábytkársku výrobu, Rubikovu kocku skladanú automatom pomocou softvéru, hry naprogramované žiakom, motocykle – babety a mnoho ďalších pomôcok, ktoré charakterizovali jednotlivé študijné odbory, ale aj reklamné a propagačné materiály.

       Na „Prezentácií školy na verejnosti“ sa spolupodieľalo 18 žiakov a 7 pedagogických pracovníkov, garantom tohto projektu bol riaditeľ školy a vedenie a sponzorsky nás podporila spoločnosť Lekos, s.r.o., ktorá je partnerom školy v oblasti duálneho vzdelávania a Združenie rodičov a priateľov školy.

       Počasie nám tento rok prialo, prezentáciu hodnotíme ako prospešnú, úspešnú a ako akciu, ktorá splnila svoj účel.

       (nm)

     • Návšteva mestskej knižnice
      • Návšteva mestskej knižnice

      • Dňa 15. 5. 2024 sa žiaci II. CP v rámci hodiny slovenského  jazyka zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

       Formou všeobecnej informatickej prípravy boli oboznámení so všetkými základnými informáciami o knižnici. Dozvedeli sa, akým spôsobom knižnica funguje, ako sa môžu stať jej členmi, ako si vypožičať knihy, vyhľadávať informácie v online katalógu ZKGZ a v katalógoch slovenských knižníc.

       Spoznali históriu knižnice a dozvedeli sa životný príbeh autora, po ktorom bola knižnica pomenovaná. Po prednáške sa spolu s pani knihovníčkou prešli po jednotlivých oddeleniach.

       (JH)

     • Letná univerziáda pre stredoškolákov
      • Letná univerziáda pre stredoškolákov

      •    Ešporty po prvýkrát prichádzajú na Letnú univerziádu Slovenskej republiky s výraznou podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity!

       Milí žiaci, ste pozvaní do kvalifikácii v hrách League of Legends (tímová 5vs5) a Teamfight Tactics (jednotlivci). Prvé kolo kvalifikácii sa bude konať už tento víkend 18. a 19.5.2024 od 15:00. Ak sa študentom nepodarí prebojovať sa v prvom kole, je pripravené aj druhé kolo, ktoré bude nasledujúci týždeň 25. a 26.5.2024 taktiež od 15:00. 

       Na hlavnej stránke turnaja nájdete všetky potrebné informácie k účasti: https://yzone.sk/projects/91Za spoluprácu vopred ďakujeme. 

       S pozdravom,

       Organizačný tím SAEŠ

     •  Spolupráca s Mestskou políciou Michalovce
      •  Spolupráca s Mestskou políciou Michalovce

      • Preventívne aktivity na SOŠT 

          Koordinátori prevencie na SOŠT v Michalovciach každoročne realizujú preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov. Túto prevenciu koordinujú v spolupráci so subjektmi, ktoré túto činnosť vykonávajú. V súvislosti s týmto sme absolvovali  besedy s inšpektorom mestskej polície pánom Stanislavom Bamburákom. Besedy boli zamerané na zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch rizikového správania mladistvých, besedovalo sa o nežiadúcich formách správania, o neprimeranej interpersonálnej komunikácii, o obchodovaní s ľuďmi, o šikanovaní a kyberšikanovaní. Besedu absolvovali študenti prvých  a druhých ročníkov na oboch pracoviskách SOŠT.

       Koordinátorky prevencie Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

     • Centrum krízovej intervencie Káčko Košice
      • Centrum krízovej intervencie Káčko Košice

      • súvislosti s výhražnými emailami na školách, ale aj inými bezpečnostnými ohrozeniami, sme obdŕžali aktuálnu ponuku od tímu psychológov z centra krízovej intervencie Káčko Košice, ktoré je projektom občianskeho združenia IPčko.

       "Mrzí nás situácia, ktorej ste dnes vystavení a spája sa s bezpečnostným rizikom a ohrozením života a zdravia žiakov, žiačok, pedagogického zboru a vedenia škôl. Náročné situácie majú fyzické aj psychické dopady na ľudí, ktorí ich zažili priamou skúsenosťou, ale aj na ľudí, ktorí sa o nej dozvedeli sprostredkovane. Je to situácia, ktorá prichádza bez varovania a možnosti sa na ňu nejako pripraviť. Emócie môžu byť v takýchto chvíľach veľmi rôznorodé a intenzívne, dokonca sa môže zdať, že ich teraz nemáte pod kontrolou. Úplne prirodzené sú pocity strachu, úzkosti, hnevu, paniky, bezmocnosť a obáv z toho, že sa to zopakuje. Samozrejme to môže ovplyvniť aj spánok, stravovacie návyky, objaviť sa môžu aj bolesti hlavy či nevoľnosť. Niektorí ľudia majú reakciu na takúto situáciu okamžitú a u iných sa objavia s odstupom času. Pomoc odborníkov pomáha bezpečne prejsť náročnými momentmi a emóciami.

       Krízový intervenčný tím IPčko má dlhoročné skúsenosti s krízovými situáciami a pomocou pre ľudí zasiahnutých emocionálne náročnými situáciami. Ak pre Vás budeme môcť byť nápomocní a užitoční SME TU pre Vás. 

       Táto situácia samozrejme vplýva aj na rodičov, ktorí prežívajú obrovský strach o svoje deti a stratu pocitu bezpečia. Aj pre nich by informácia o možnostiach pomoci mohla byť veľmi užitočnou. Pomoc je dostupná na Krízovej linke pomoci 0800 500 333 (www.krizovalinkapomoci.sk) aj priamo u nás v Káčko Košice - kackoke@ipcko.sk

       Téma radikalizácie mladých ľudí je naozaj vážnou témou, ktorá si vyžaduje systémové riešenia.  V IPčku sme iniciovali niekoľko aktivít pre prevenciu radikalizácie mladých a spustili sme aj nový projekt pre frustrovaných mladých ľudí s názvom Nevypočutý.

       Okrem pomoci pre mladých ľudí prichádza aj v spolupráci s Protiteroristickou jednotkou NAKA P PZ s ponukou trojdňového vzdelávania a pomoci pre odborníkov a odborníčky z pomáhajúcich profesií. Najbližšie vzdelávanie budeme realizovať 13. - 15. mája v Žiline."

       Ak by ste mali záujem, viac informácií nájdete tu:  MailPlus Server has detected a possible fraud attempt from "forms.gle" claiming to be https://forms.gle/iZsZdN8Qxm6tZFiRA

       Prajeme veľa síl.

       tím Káčko Košice

     • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH LITERÁTOV  
      • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH LITERÁTOV  

      • Dňa 3. 5. 2024 sa uskutočnila literárna exkurzia v Dolnom Kubíne. Žiaci z tried IV.CP, IV.AK, III.AK, III.AP, III.EP, II.AP, I. AK pod vedením PhDr. Ľ. Balogovej a Bc. J. Micka navštívili Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, konkrétne Literárnu expozíciu  Pavla Országha Hviezdoslava, Čaplovičovu knižnicu a Florinov dom.

       Literárna expozícia v troch miestnostiach priblížila našim študentom život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a právnika Pavla Országha Hviezdoslava.

       Žiakov zaujala najmä Hviezdoslavova pracovňa, časť salónu, oblečenie, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej každodennej potreby.

       Čaplovičovej knižnici sa naši žiaci oboznámili so životom vzdelanca a súkromného zberateľa kníh Vavrinca Čaploviča. Pani knihovníčka žiakom prečítala krátke ukážky zo starobylých vzácnych kníh a ich pozornosť upriamila najmä na najstaršie časti fondu Čaplovičovej knižnice – rukopisy a inkunábuly.

       Nasledovne sa žiaci zúčastnili obhliadky Florinovho domu.

       Theo Herkeľ Florin sa venoval najmä kultúrno-organizačnej činnosti, redaktorskej a vydavateľskej práci. Bol to práve Florin, ktorý sa zaslúžil o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu - Hviezdoslavov Kubín.

       Dnes je v dome inštalovaná Pamätná izba Thea Herkeľa Florina. Vystavené sú tu jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby či iné rôzne obrazové a textové materiály.

       Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc využili produktívne - dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a z exkurzie odchádzali obohatení nielen o vedomosti, ale aj o estetické zážitky.   

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL, organizátorka exkurzie

     • Oswienčim – Krakow
      • Oswienčim – Krakow

      •     V utorok, 30. 04. 2024, 43 žiakov školy v sprievode Ing. V. Dzvoníkovej, Mgr. M. Harmanovej a PhDr. A. Sabovej,  navštívilo krajinu s bohatou históriou a kultúrou – Poľsko.

          Cieľom nášho záujmu bola návšteva Múzea Auschwitz-Birkenau  (koncentračný tábor v Osvienčime a Brezinke) (UNESCO od roku 1979). Auschwitz bol na začiatku svojej existencie definovaný ako koncentračný – zajatecký tábor. Bol (a aj stále je) obkolesený ostnatým drôtom a jeho vstupnú bránu dodnes „zdobí“ známy nápis Arbeit Macht Frei, v preklade Práca oslobodzuje.

           Tábor vznikol v roku 1940 pod vedením veliteľa Rudolfa  Hessa. Jeho zajatcami boli najskôr poľskí politickí väzni a inteligencia. Neskôr sa jeho využitie rozšírilo a začali sa pristavovať nové časti – Auschwitz II a Auschwitz III. Ak by sme však chceli porovnať tábory čo do počtu ľudských obetí, žiadny by sa nevyrovnal Auschwitzu II, tiež známemu pod názvom Brezinka, (nemecky Birkenau). Auschwitz sa stal symbolom holokaustu, genocídy a utrpenia. Ak väzni neboli zavraždení v plynových komorách plynom Cyklon B, potom zomierali od rozšírených chorôb, hladu a celkového vyčerpania z namáhavej práce v neľudských podmienkach. Deportovaní do Auschwitu boli ľudia z celej Európy vrátane neprispôsobivých Nemcov, sovietskych vojnových zajatcov, Rómov, Poliakov, kňazov a mníchov, francúzskych partizánov, Slovanov a najviac zo všetkých - Židov.

       (viac na tomto mieste)

       PhDr. A Sabová

     • Celoštátne kolo SOČ
      • Celoštátne kolo SOČ

      •             V dňoch od 24.4.2024 do 26.4.2024 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti  na  SOŠ veterinárnej  v Nitre. Sily si zmeralo 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska v 17 súťažných odboroch. Otvorenie aj vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

       Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou. Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou.

       Naša škola mala v tomto boji jedno horúce ohnivko v súťažnom odbore :

       11 – informatika – Damián Hudák  s prácou Automatizovaná robotická stanica

       Napriek silnej konkurencii  Damián Hudák  vo svojom súťažnom odbore uspel na krásnom 6. mieste.

       Srdečne gratulujeme a ďakujeme za super reprezentáciu školy.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

     • Stolný tenis / regionálne kolo
      • Stolný tenis / regionálne kolo

      • Stolný tenis – súťaž družstiev chlapci

       Dňa 10.4.2024 sa na Gymnáziu Ľ.Štúra uskutočnilo základné kolo súťaže v stolnom tenise družstiev chlapcov, z ktorého naši chlapci postúpili do regionálneho kola.

       Regionálne kolo prebehlo dňa 17.4.2024 na SOŠHS a O a chlapci sa umiestnili na konečnom štvrtom mieste.

       Našu školu reprezentovali:

            Adam Marcinčák II.EP

            Petrovčík IV.BP

            Vladimír Šándor I.AK

            Matúš Maximilián Adam II.AP

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • Návšteva Zemplínskej knižnice
      • Návšteva Zemplínskej knižnice

      • Dňa 19. 4. 2024 sa žiaci II. DP v rámci hodín slovenského a anglického jazyka zúčastnili spolu s vyučujúcimi - Mgr. Monikou Bongovou a PhDr. Janou Hüblerovou návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

       Formou všeobecnej informatickej prípravy boli oboznámení so všetkými základnými informáciami o knižnici. Dozvedeli sa, akým spôsobom knižnica funguje, ako sa môžu stať jej členmi, ako si vypožičať knihy, vyhľadávať v online katalógu ZKGZ a v katalógoch slovenských knižníc.

       Spoznali históriu knižnice a dozvedeli sa životný príbeh autora, po ktorom bola knižnica pomenovaná. Po prednáške sa oboznámili s  jednotlivými oddeleniami, zároveň sa mohli bezplatne zapísať do knižnice a vypožičať si knihy, čo niektorí aj využili.

       Súčasťou prehliadky bolo aj sprievodné podujatie - výstava netopierov,  na ktorej sa dozvedeli základné informácie o výnimočnosti a spôsobe života netopierov na našom území, výstava bola doplnená o propagačný materiál, literatúru, film a muzejné preparáty jednotlivých druhov.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • OKM KK / vyhodnotenie
      • OKM KK / vyhodnotenie

      • Vyhodnotenie  KK SÚŤAŽE OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM)

       Ako sme už informovali, 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

       Po vyhodnotení krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa síce do finále (celoslovenské kolo) OKM neprebojoval žiadny zo súťažiacich, no napriek tomu sme dosiahli zaujímavé a povzbudivé výsledky.

       2. kategórii krajského kola v konkurencii 230 súťažiacich Košického kraja sa podarilo trom žiakom našej školy získať titul úspešný riešiteľ a umiestnili sa takto:

          73. miesto       -  Magdaléna Wéberová, IV.AP  

          77. miesto       -  Peter Fedorišin, IV.EP    

          95.-96. miesto -  Albína Selepková, IV.AP   

       Ostatní zúčastnení súťažiaci našej školy v 1. a 2. kategórii krajského kola získali titul riešiteľ.

       Dosiahnuté výsledky sú dôkazom toho, že naši žiaci vedia kriticky myslieť a túto schopnosť potvrdili úspešnou reprezentáciou v 3. ročníku súťaže Olympiáda kritického myslenia.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Majstrovstvá sveta U18
      • Majstrovstvá sveta U18

      •    Pavol PROKOPOVIČ, žiak III.EP - odchovanec HK Dukla Michalovce - mládež, bol nominovaný do Slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na záverečnú prípravu pred Majstrovstvami sveta a na Majstrovstvá sveta U18, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku

       Držíme palce!

     • United Neigbours of London
      • United Neigbours of London

      •    Dňa 18. apríla sa žiaci štyroch tried zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku “ United Neigbours of London”.  Divadlo z Martina nás stále prekvapí dobrým výberom , pútavou formou a spôsobom , akým si žiaci môžu zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti  v anglickom jazyku. Herci sú pohotoví a vedia ako si získať mladé publikum .

          Ďakujeme všetkým žiakom za slušné správanie, z ktorého si mohli zobrať príklad aj ostatní v sále.

          Veríme, že aj v budúcnosti bude takéto spestrenie vyučovania užitočné aj pre ďalších žiakov a kolegov .

       učiteľky anglického jazyka 

     • Tímová súťaž partnerských škôl VSD
      • Tímová súťaž partnerských škôl VSD

      •    Dňa 11. 4. 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s..Téma tohto ročníka bola zameraná na Optimalizáciu spotreby elektrickej energie. Cieľom projektu bolo navrhnúť, popísať a zostrojiť model, ktorý preukáže technické, prípadne aj organizačné opatrenia, ktoré povedú k zníženiu a optimalizácií spotreby elektrickej, tepelnej, či mechanickej energie na odberných miestach školy, obce alebo mesta.

       Súťažilo 9 tímov z partnerských škôl VSD a.s.. V projektoch riešili rôzne spôsoby šetrenia elektrickej energie. Práce boli veľmi nápadité a zaujímavé. V silnej konkurencii súťažil aj jeden tím z našej školy:

       LAMPÁRI

             Kristína Popovičová, IV.AP

             Tomáš Žeco, IV.AP

             Šimon Pivarník III.EP

       Prácu konzultovali: Ing. Irchová Mária, Ing. Pešta Štefan

       Finančné príspevok na projekt bol žiakom poskytnutý Nadáciou VSE.

       Súťaž hodnotila komisia, ktorá pozostávala z odborníkov z TUKE v Košiciach a odborníkov z praxe.  Zástupkyňa a jediná súťažiaca bola odmenená cenou poroty – bezdrôtové slúchadlá za to, že bola najaktívnejším ohnivkom tímu Lampári.

       Všetci účastníci súťaže, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach, získali darček – bluetooth reproduktor. Organizátori pripravili občerstvenie pre  všetkých zúčastnených, atmosféra na súťaži bola príjemná a o rok sa tešíme opäť.

       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      •      Dňa 25. marca 2024 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 46. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 11 študentov s  9 prácami v 5 súťažných odboroch:

       Problematika voľného času

           Maroš Tkáčik – Bodová zváračka

           Magdaléna Wéberová – Mechanické hodiny

       Strojárstvo, hutníctvo, doprava

           Stanislav Drahňovský – Peletovací lis

           Adam Grajcar – Štiepačka na drevo

       Informatika

           František Tomáš – Web pre zdravotnícke služby

           Damián Hudák -  Automatizovaná robotická stanica

       Elektrotechnika a hardware

           Dávid Šintaj – Ostrovný systém

           Kristína Popovičová, Tomáš Žeco, Šimon Pivarník – Optimalizácia spotreby EE

       Ekonomika a riadenie

           Lukáš Majerník – Analýza spokojnosti s prepravnými    službami MHD Michalovce

          

       Veľmi pekný úspech dosiahol náš študent v  súťažnom odbore Informatika - 2. miesto - Damián Hudák (IV.CP) s prácou Automatizovaná robotická stanica. Postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 26. 04. 2024 na Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra – Zobor.

       Všetkým blahoželáme a veľká vďaka za dôstojnú reprezentáciu školy a postupujúcemu  na celoslovenské kolo držíme prsty !

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL

      •    Dňa 22.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo sútaže ENERSOL na SOŠ automobilovej v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Kristína Popovičová z triedy IV.AP, ktorá sa v hlavnej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

       Cieľom tejto sútaže bolo zhotoviť buď na teoretickej, praktickej alebo propagačnej sfére projekt, ktorý rieši problematiku obnoviteľných zdrojov, šetrenia a výroby elektrickej energie. 

          Kristína sa zúčastnila s projektom OFF-GRID, ktorý rieši výrobu a uskladnenie elektrickej energie v odľahlej časti, kde nie je žiadna prípojka do distribučnej siete.

       "Môj projekt pozostával zo štyroch hlavných časti. Zdroj, ktorým boli fotovoltické panely, batérie, v ktorých sa uskladňovala vyrobená elektrická energja, menič a nakoniec spotrebiče v chate. Všetci súťažiaci sme mali na prezentovanie nášho projektu 7 minút, atmosféra bola skvelá a niesla sa v priateľskom duchu. Zároveň som sa  inšpirovala aj inými nápadmi a vďaka tomu chcem pokračovať v ďalšom zdokonaľovaní svojho projektu."

       K. Popovičová IV.AP

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      •    Dňa 20.03.2024 sa uskutočnilo II. stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja v areáli Kulturpark Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

          "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali rôzne aktivity a pestrý program. Hlavnými bodmi programu boli napr. Príležitosti okolo nás kde sa nám predstavili rôzne organizácie ako DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, Regionalne centrum mládeže, NIVAM v Košickom kraji a taktiež aj Rada mládeže Košického kraja.

          Rovnako ako v decembri sme mali menšiu „zoznamovačku“, vďaka ktorej sme sa neformálne spoznávali navzájom. Ďalšou z aktivít a bodom z programu bolo rozdelenie do skupín, kde sme spisovali NAJ... väčšie, populárnejšie, ťažšie akcie, ktoré sme usporadúvali na škole. Vďaka tomu sme sa dokázali navzájom inšpirovať.

          Mali sme aj prednášku o tom ako efektívne komunikovať v našom ŠP. Diskutovali sme a vysvetlili rôzne výhody a nevýhody rôznych komunikačných platforiem a povedali si aj o rožných problémoch ŠP a vysvetlili si ako ich vyriešiť.

          Vytvorili sa aj focusové skupiny kde sme sa znova rozdelili do rôznych skupín a tak diskutovali aj na témy ako napr. čo nám chýba v mestách a čoho je až nadbytok, aký máme prehľad vo voľnočasových aktivitách mimo školy v našich mestách a čo by sme zmenili.

          A na záver sme si taktiež rovnako ako v decembri spravili spoločné foto kde sa objavilo o niečo viac nových tvári.“

       Predsedníčka školského parlamentu K. Popovičová IV.AP

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK
      • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK

      •    Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

        

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

        

       Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

       • kritické myslenie
       • odolnosť voči manipulácii
       • čitateľská gramotnosť
       • schopnosť vyhľadávať informácie
       • orientácia v prostredí médií
       • argumentačné zručnosti

       Vyhodnotenie krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa uskutoční do 4 týždňov od jeho uskutočnenia. Do finále OKM (celoslovenské kolo) môže postúpiť 48 súťažiacich – traja z každého kraja z oboch vekových kategórií.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a držíme im prsty.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024
      • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024

      •     V dňoch 14. a 15.3. 2024 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi zúčastnili žiaci Milan Čižmár I.AK a Jakub Baran II.AK semifinálového kola 7.ročníka súťaže odborných zručností Skills Slovakia - Stolár 2024. Svoje sily si zmerali chlapci zo šiestich stredných odborných škôl. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti, v ktorej mali vyrobiť výrobok (stolička) podľa konštrukčného výkresu. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 4.mieste.

           Náročnosť bola pomerne vysoká, žiaci získali veľmi cenné vedomosti aj praktické zručnosti. Rozdiely medzi najlepšími boli minimálne. Jedným z cieľov bolo aj stretnutie rovnako zameraných ľudí. Stretli sa tam žiaci, učitelia, majstri odborného výcviku a prítomná bola aj návšteva zo zahraničia - SUPŠ a HN Hradec Králové z Českej republiky.

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       MOV Bc. Jaroslav Micko

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie