• Novinky

     • Posledné minúty školského roka 2023/2024
      • Posledné minúty školského roka 2023/2024

      •     28.jún 2024 bol posledným dňom spoločného slávnostného stretnutia v školskom roku 2023/2024. 

          Na slávnostnom nástupe riaditeľ školy vyjadril radosť z množstva ocenených žiakov, či už za výborný prospech alebo za reprezentáciu školy, ktorých ocenili spolu so zástupcami RŠ na obidvoch pracoviskách. 

          "Na chvíľku sa zastavte a zamyslite. Vy, ktorí ste dosiahli úspechy a ktorí ste spokojní so svojimi výsledkami, pracujte na sebe aj naďalej. A vy, ktorí ste nespokojní, spravte všetko pre to, aby to budúci školský rok bolo lepšie."

         Riaditeľ školy v príhovore poďakoval aj pedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu, poprial im príjemné dovolenky a veľa zaslúženého oddychu. Žiakom poprial pekné a veselé prázdniny, plné nových zážitkov. Zároveň vyjadril presvedčenie, že si všetci budú dávať pozor na cestách, na horách, na vodných plochách a že sa v septembri v plnej zostave stretneme na zahájení školského roka 2024/2025. 

       (nm)

     • "Čo robiť v prípade zemetrasenia?"
      • "Čo robiť v prípade zemetrasenia?"

      •     Aby ste sa mohli správne a rýchlo rozhodnúť, potrebujete základné informácie. Informačný leták  "Čo robiť v prípade zemetrasenia" sme obdŕžali zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

     • Letný Cybersecurity Day 2024
      • Letný Cybersecurity Day 2024

      •      KSK v spolupráci s Košice IT Valley a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach pozýva pedagógov a študentov so záujmom o kybernetickú bezpečnosť na tradičný Letný CyberSecurity Day pre stredné školy, ktorý sa uskutoční 22.6.2024 na Jesenná 5, 040 01 Košice, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o kybernetických hrozbách a naučiť študentov, ako sa pred nimi chrániť.

       Na podujatí sa môžete tešiť na:

       • Prednášku od renomovaného experta na kybernetickú bezpečnosť (Digitálna bezpečnosť - od phishingu po dark web - Marián Repašan (ESET).
       • Praktické workshopy, kde si študenti vyskúšajú svoje zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti ( https://cyberawareness.sk/letny-cybersecurityday-2024/).
       • Možnosť stretnúť sa s ostatnými študentmi a firmami z oblasti kybernetickej bezpečnosti.
       • Pub quiz + Pizza.

       Registrácia je nutná, registrovať sa môžete tu:  https://cyberawareness.sk/letny-cybersecurityday-2024/

       Účasť na podujatí je bezplatná. Počet miest je obmedzený, preto sa prosím zaregistrujte čo najskôr.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Letný kurz pohybových aktivít
      • Letný kurz pohybových aktivít

      •     Žiaci druhého ročníka sa v dňoch od 10.6. do 12.6. 2024 zúčastnili kurzu pohybových aktivít. Dva dni absolvovali pobyt v Thermalparku Šírava, kde prebiehal aj zdokonaľovací výcvik v plávaní. Tretí deň kurzu bol zameraný na turistiku. Autobusom sme sa vyviezli na záchytné parkovisko Krivec a potom turistickým chodníkom okolo Morského oka, v mimulosti nazývaného Veľké Vihorlatské jazero. Morské oko je najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie najväčšie na Slovensku. 

            Počasie sme mali ideálne na turistiku, oboznámili sme sa s flórou a faunou tejto chránenej krajinnej oblasti.

       -jh-

     • SCANIA TRAINEES
      • SCANIA TRAINEES

      • Skúsenosti zo zahraničia sa hodia. Poďte!

       Nižšie nájdete viac informácií o štipendijnom programe Scania Trainees. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, zavolajte na číslo +421 911 115 436  alebo pošlite priamo prihlášku do programu Scania Trainees.

       O PROGRAME

       Ste vyučený automechanik alebo absolvent iného automobilového odboru a premýšľate, čo ďalej? Prihláste sa do ročného vzdelávacieho programu Scania Trainees a získajte nové skúsenosti a zaujímavú prácu v zahraničí. 

       Uzávierka prihlášok je najneskôr do 20.6.2024.

       Odkaz na web: https://www.scania.sk/scania-trainees

       BENEFITY

       Dostanete príležitosť pracovať ako automechanik v jednom zo zahraničných servisov Scania. Máte strach z cudzieho jazyka alebo nedostatočnej praxe? Nie je sa čoho báť – skôr než do zahraničia vyrazíte, všetko dôležité vás naučíme.

        

       Po úspešnom absolvovaní programu dostanete certifikát Scania a zahraničný servis s vami na 3 roky podpíše zmluvu – dostanete mzdu automechanika danej krajiny.

       ·        Kvalitné vzdelanie a prax pod vedením skúsených mechanikov.

       ·        Intenzívny jazykový kurz angličtiny alebo nemčiny.

       ·        Po dobu štúdia doma mzda vo výške základného platu automechanika na Slovensku.

       ·        Prax v servise vo Švajčiarsku, Nemecku, Belgicku alebo Holandsku.

       ·        Po dobu praxe v zahraničí mzda vo výške základného platu automechanika danej krajiny.

       ·        Ubytovanie zadarmo po celú dobu praxe v zahraničí.

       ·        Príspevok na stravu po celú dobu programu.

       ·        Zmluva so zahraničným servisom na ďalšie 3 roky.

       Znie vám to dobre?

       Kontaktujte nás na čísle +421 911 115 436 alebo nám pošlite nezáväznú prihlášku do programu Scania Trainees.

       Uzávierka prihlášok je najneskôr 20.6.2024.

       Odkaz na web: https://www.scania.sk/scania-trainees

        

     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

      •  

       Milí žiaci!

       Tento ročník  olympiáda prináša zmeny!

       Parížske olympijské hry sú plánované ako prvé klimaticky pozitívne podujatie, a preto sme sa rozhodli priniesť nový prístup do nášho ročníka. Pri príležitosti blížiacich sa Hier XXXIII. olympiády v Paríži sme do obsahu súťaže zahrnuli nielen tradičné otázky o životnom prostredí. Zaujímavé vecné ceny.

       Priebeh súťaže

       Hru spustíme 5.6.2024 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a ukončíme 19.6.2024.

       „vzorka” hry (https://test.ekoolympiada.sk)

       https://hra.ekoolympiada.sk/

       Zapojte sa cez link uvedený vyššie.

       (vdz)

     • Zemplínske múzeum
      • Zemplínske múzeum

      •      Dňa 27. mája 2024 sa žiaci II. AK triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach sídliace v barokovo-klasicistickom kaštieli, kde mali možnosť absolvovať poučnú prehliadku. Využili  príležitosť ponoriť sa do histórie a umenia regiónu a odniesli si nezabudnuteľné zážitky a nové vedomosti.          

       PhDr. A. Sabová

     • Účelové cvičenie / 1., 2. ročník
      • Účelové cvičenie / 1., 2. ročník

      •    Dňa 3.júna 2024 sa konalo 2.účelové cvičenie v školskom roku 2023/2024, pre prvý ročník. Cieľom bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody, v teréne zvládnuť orientáciu, prácu s mapou a buzolou. V nadväznosti na získané vedomosti a zručnosti získali žiaci potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré ohrozujú človeka a okolie.

          Žiaci druhých ročníkov, dňa 4.júna 2024, absolvovali 4. účelové cvičenie, ktorého cieľom bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia, zásady pobytu v prírode, ochrana proti zbraniam hromadného ničenia. Má prispieť k tomu, aby boli žiaci schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách.

          Obidva dni sa nám vydarili, nakoniec s nami vydržalo aj počasie.

       (jh)

     • Gorazd Zvonický - známy/neznámy
      • Gorazd Zvonický - známy/neznámy

      • Dňa 24. 5. 2024 sa žiaci III.CP spolu s pedagogickým dozorom Mg. J. Vereščákovou a PhDr. J. Hűblerovou zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravili dokumentárny film o živote a tvorbe jedného z popredných predstaviteľov katolíckej moderny Gorazda Zvonického, rodáka zo Zemplína - z Močarian. Dokument bol pútavou formou zameraný na známe i menej známe fakty zo živote tohto kňaza a básnika medzivojnového obdobia. Žiaci sa takouto formou mali možnosť dozvedieť zaujímavosti o autorovi, ktorého tvorba je súčasťou maturitných zadaní.

       PhDr. Jana Hűblerová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie