• Novinky

     • Celoštátne kolo SOČ
      • Celoštátne kolo SOČ

      •             V dňoch od 24.4.2024 do 26.4.2024 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti  na  SOŠ veterinárnej  v Nitre. Sily si zmeralo 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska v 17 súťažných odboroch. Otvorenie aj vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

       Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou. Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou.

       Naša škola mala v tomto boji jedno horúce ohnivko v súťažnom odbore :

       11 – informatika – Damián Hudák  s prácou Automatizovaná robotická stanica

       Napriek silnej konkurencii  Damián Hudák  vo svojom súťažnom odbore uspel na krásnom 6. mieste.

       Srdečne gratulujeme a ďakujeme za super reprezentáciu školy.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

     • Stolný tenis / regionálne kolo
      • Stolný tenis / regionálne kolo

      • Stolný tenis – súťaž družstiev chlapci

       Dňa 10.4.2024 sa na Gymnáziu Ľ.Štúra uskutočnilo základné kolo súťaže v stolnom tenise družstiev chlapcov, z ktorého naši chlapci postúpili do regionálneho kola.

       Regionálne kolo prebehlo dňa 17.4.2024 na SOŠHS a O a chlapci sa umiestnili na konečnom štvrtom mieste.

       Našu školu reprezentovali:

            Adam Marcinčák II.EP

            Petrovčík IV.BP

            Vladimír Šándor I.AK

            Matúš Maximilián Adam II.AP

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • Návšteva Zemplínskej knižnice
      • Návšteva Zemplínskej knižnice

      • Dňa 19. 4. 2024 sa žiaci II. DP v rámci hodín slovenského a anglického jazyka zúčastnili spolu s vyučujúcimi - Mgr. Monikou Bongovou a PhDr. Janou Hüblerovou návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

       Formou všeobecnej informatickej prípravy boli oboznámení so všetkými základnými informáciami o knižnici. Dozvedeli sa, akým spôsobom knižnica funguje, ako sa môžu stať jej členmi, ako si vypožičať knihy, vyhľadávať v online katalógu ZKGZ a v katalógoch slovenských knižníc.

       Spoznali históriu knižnice a dozvedeli sa životný príbeh autora, po ktorom bola knižnica pomenovaná. Po prednáške sa oboznámili s  jednotlivými oddeleniami, zároveň sa mohli bezplatne zapísať do knižnice a vypožičať si knihy, čo niektorí aj využili.

       Súčasťou prehliadky bolo aj sprievodné podujatie - výstava netopierov,  na ktorej sa dozvedeli základné informácie o výnimočnosti a spôsobe života netopierov na našom území, výstava bola doplnená o propagačný materiál, literatúru, film a muzejné preparáty jednotlivých druhov.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • OKM KK / vyhodnotenie
      • OKM KK / vyhodnotenie

      • Vyhodnotenie  KK SÚŤAŽE OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM)

       Ako sme už informovali, 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

       Po vyhodnotení krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa síce do finále (celoslovenské kolo) OKM neprebojoval žiadny zo súťažiacich, no napriek tomu sme dosiahli zaujímavé a povzbudivé výsledky.

       2. kategórii krajského kola v konkurencii 230 súťažiacich Košického kraja sa podarilo trom žiakom našej školy získať titul úspešný riešiteľ a umiestnili sa takto:

          73. miesto       -  Magdaléna Wéberová, IV.AP  

          77. miesto       -  Peter Fedorišin, IV.EP    

          95.-96. miesto -  Albína Selepková, IV.AP   

       Ostatní zúčastnení súťažiaci našej školy v 1. a 2. kategórii krajského kola získali titul riešiteľ.

       Dosiahnuté výsledky sú dôkazom toho, že naši žiaci vedia kriticky myslieť a túto schopnosť potvrdili úspešnou reprezentáciou v 3. ročníku súťaže Olympiáda kritického myslenia.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Majstrovstvá sveta U18
      • Majstrovstvá sveta U18

      •    Pavol PROKOPOVIČ, žiak III.EP - odchovanec HK Dukla Michalovce - mládež, bol nominovaný do Slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na záverečnú prípravu pred Majstrovstvami sveta a na Majstrovstvá sveta U18, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku

       Držíme palce!

     • United Neigbours of London
      • United Neigbours of London

      •    Dňa 18. apríla sa žiaci štyroch tried zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku “ United Neigbours of London”.  Divadlo z Martina nás stále prekvapí dobrým výberom , pútavou formou a spôsobom , akým si žiaci môžu zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti  v anglickom jazyku. Herci sú pohotoví a vedia ako si získať mladé publikum .

          Ďakujeme všetkým žiakom za slušné správanie, z ktorého si mohli zobrať príklad aj ostatní v sále.

          Veríme, že aj v budúcnosti bude takéto spestrenie vyučovania užitočné aj pre ďalších žiakov a kolegov .

       učiteľky anglického jazyka 

     • Tímová súťaž partnerských škôl VSD
      • Tímová súťaž partnerských škôl VSD

      •    Dňa 11. 4. 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s..Téma tohto ročníka bola zameraná na Optimalizáciu spotreby elektrickej energie. Cieľom projektu bolo navrhnúť, popísať a zostrojiť model, ktorý preukáže technické, prípadne aj organizačné opatrenia, ktoré povedú k zníženiu a optimalizácií spotreby elektrickej, tepelnej, či mechanickej energie na odberných miestach školy, obce alebo mesta.

       Súťažilo 9 tímov z partnerských škôl VSD a.s.. V projektoch riešili rôzne spôsoby šetrenia elektrickej energie. Práce boli veľmi nápadité a zaujímavé. V silnej konkurencii súťažil aj jeden tím z našej školy:

       LAMPÁRI

             Kristína Popovičová, IV.AP

             Tomáš Žeco, IV.AP

             Šimon Pivarník III.EP

       Prácu konzultovali: Ing. Irchová Mária, Ing. Pešta Štefan

       Finančné príspevok na projekt bol žiakom poskytnutý Nadáciou VSE.

       Súťaž hodnotila komisia, ktorá pozostávala z odborníkov z TUKE v Košiciach a odborníkov z praxe.  Zástupkyňa a jediná súťažiaca bola odmenená cenou poroty – bezdrôtové slúchadlá za to, že bola najaktívnejším ohnivkom tímu Lampári.

       Všetci účastníci súťaže, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach, získali darček – bluetooth reproduktor. Organizátori pripravili občerstvenie pre  všetkých zúčastnených, atmosféra na súťaži bola príjemná a o rok sa tešíme opäť.

       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      •      Dňa 25. marca 2024 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 46. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 11 študentov s  9 prácami v 5 súťažných odboroch:

       Problematika voľného času

           Maroš Tkáčik – Bodová zváračka

           Magdaléna Wéberová – Mechanické hodiny

       Strojárstvo, hutníctvo, doprava

           Stanislav Drahňovský – Peletovací lis

           Adam Grajcar – Štiepačka na drevo

       Informatika

           František Tomáš – Web pre zdravotnícke služby

           Damián Hudák -  Automatizovaná robotická stanica

       Elektrotechnika a hardware

           Dávid Šintaj – Ostrovný systém

           Kristína Popovičová, Tomáš Žeco, Šimon Pivarník – Optimalizácia spotreby EE

       Ekonomika a riadenie

           Lukáš Majerník – Analýza spokojnosti s prepravnými    službami MHD Michalovce

          

       Veľmi pekný úspech dosiahol náš študent v  súťažnom odbore Informatika - 2. miesto - Damián Hudák (IV.CP) s prácou Automatizovaná robotická stanica. Postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 26. 04. 2024 na Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra – Zobor.

       Všetkým blahoželáme a veľká vďaka za dôstojnú reprezentáciu školy a postupujúcemu  na celoslovenské kolo držíme prsty !

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL

      •    Dňa 22.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo sútaže ENERSOL na SOŠ automobilovej v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Kristína Popovičová z triedy IV.AP, ktorá sa v hlavnej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

       Cieľom tejto sútaže bolo zhotoviť buď na teoretickej, praktickej alebo propagačnej sfére projekt, ktorý rieši problematiku obnoviteľných zdrojov, šetrenia a výroby elektrickej energie. 

          Kristína sa zúčastnila s projektom OFF-GRID, ktorý rieši výrobu a uskladnenie elektrickej energie v odľahlej časti, kde nie je žiadna prípojka do distribučnej siete.

       "Môj projekt pozostával zo štyroch hlavných časti. Zdroj, ktorým boli fotovoltické panely, batérie, v ktorých sa uskladňovala vyrobená elektrická energja, menič a nakoniec spotrebiče v chate. Všetci súťažiaci sme mali na prezentovanie nášho projektu 7 minút, atmosféra bola skvelá a niesla sa v priateľskom duchu. Zároveň som sa  inšpirovala aj inými nápadmi a vďaka tomu chcem pokračovať v ďalšom zdokonaľovaní svojho projektu."

       K. Popovičová IV.AP

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      •    Dňa 20.03.2024 sa uskutočnilo II. stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja v areáli Kulturpark Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

          "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali rôzne aktivity a pestrý program. Hlavnými bodmi programu boli napr. Príležitosti okolo nás kde sa nám predstavili rôzne organizácie ako DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, Regionalne centrum mládeže, NIVAM v Košickom kraji a taktiež aj Rada mládeže Košického kraja.

          Rovnako ako v decembri sme mali menšiu „zoznamovačku“, vďaka ktorej sme sa neformálne spoznávali navzájom. Ďalšou z aktivít a bodom z programu bolo rozdelenie do skupín, kde sme spisovali NAJ... väčšie, populárnejšie, ťažšie akcie, ktoré sme usporadúvali na škole. Vďaka tomu sme sa dokázali navzájom inšpirovať.

          Mali sme aj prednášku o tom ako efektívne komunikovať v našom ŠP. Diskutovali sme a vysvetlili rôzne výhody a nevýhody rôznych komunikačných platforiem a povedali si aj o rožných problémoch ŠP a vysvetlili si ako ich vyriešiť.

          Vytvorili sa aj focusové skupiny kde sme sa znova rozdelili do rôznych skupín a tak diskutovali aj na témy ako napr. čo nám chýba v mestách a čoho je až nadbytok, aký máme prehľad vo voľnočasových aktivitách mimo školy v našich mestách a čo by sme zmenili.

          A na záver sme si taktiež rovnako ako v decembri spravili spoločné foto kde sa objavilo o niečo viac nových tvári.“

       Predsedníčka školského parlamentu K. Popovičová IV.AP

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK
      • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK

      •    Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

        

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

        

       Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

       • kritické myslenie
       • odolnosť voči manipulácii
       • čitateľská gramotnosť
       • schopnosť vyhľadávať informácie
       • orientácia v prostredí médií
       • argumentačné zručnosti

       Vyhodnotenie krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa uskutoční do 4 týždňov od jeho uskutočnenia. Do finále OKM (celoslovenské kolo) môže postúpiť 48 súťažiacich – traja z každého kraja z oboch vekových kategórií.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a držíme im prsty.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024
      • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024

      •     V dňoch 14. a 15.3. 2024 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi zúčastnili žiaci Milan Čižmár I.AK a Jakub Baran II.AK semifinálového kola 7.ročníka súťaže odborných zručností Skills Slovakia - Stolár 2024. Svoje sily si zmerali chlapci zo šiestich stredných odborných škôl. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti, v ktorej mali vyrobiť výrobok (stolička) podľa konštrukčného výkresu. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 4.mieste.

           Náročnosť bola pomerne vysoká, žiaci získali veľmi cenné vedomosti aj praktické zručnosti. Rozdiely medzi najlepšími boli minimálne. Jedným z cieľov bolo aj stretnutie rovnako zameraných ľudí. Stretli sa tam žiaci, učitelia, majstri odborného výcviku a prítomná bola aj návšteva zo zahraničia - SUPŠ a HN Hradec Králové z Českej republiky.

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       MOV Bc. Jaroslav Micko

     • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo
      • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo

      •    Vynikajúci výsledok a krásny zážitok si priniesol Samuel Novák z celoslovenského kola 24.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii S – strojové obrábanie kovov obsadil 1. miesto spomedzi elity študentov stredných škôl v danej kategórii.

          Súťažilo 8 víťazov krajských kôl v dňoch 19. – 21.3.2024 v Banskej Bystrici. Súťaž pozostávala z troch častí: test z teoretických vedomostí, spracovanie technologického postupu výroby súčiastky podľa výkresu a následne výroba zadanej súčiastky na obrábacích strojoch s dôrazom na presnosť, kvalitu a bezpečnosť práce.

          Samuel študuje v odbore mechanik – mechatronik v duálnom systéme vzdelávania so spoločnosťou BSH.

       K dosiahnutému skvelému výsledku gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, firmy BSH i KSK

       Ing. Jaroslav Melikant                                                                          

     • Valentínska kvapka krvi
      • Valentínska kvapka krvi

      •      V utorok  05.03.2024  sa pri príležitosti  Valentínskej kvapky krvi, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Hematologicko-transfuziologickým oddelením Nemocnice Penta Hospitals Michalovce konal odber krvi Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Do kampane sa zapojili  študenti – prvodarcovia  III.AK, III.CK a IV.AK.

            Tento rok bola  kampaň so sloganom: „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.“ Hlavnou tvárou kampane bola herečka Kristína Svarinská.

       Ďakujeme darcom, že vďaka nim majú tí, čo to potrebujú, právo na plnohodnotný život,  pretože darovanie krvi nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci.                                                               

                                                                                                                 (vdz )

     • Šikanovanie
      • Šikanovanie

      • Šikanovanie patrí k závažným sociálno-patologickým javom. Ako možno šikanovanie definovať:

       • Šikanovanie môže byť opísané ako systematické zneužitie sily.
       • Šikanovanie je úmyselná a vedomá snaha ublížiť inému a spôsobiť mu stres.
       • Šikanovanie je dlhodobé násilie, fyzické alebo psychologické, vykonávané jednotlivcom alebo skupinou proti jednotlivcovi, ktorý nie je schopný sa brániť v aktuálnej situácii

       Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, je forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, instant messenger, čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. 

       Ďalšie informácie sú na tomto mieste.

       Koordinátori prevencie Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová

     • Triedne ZRPŠ
      • Triedne ZRPŠ

      • V dňoch 26. - 27. marca 2024 sa uskutoční triedne ZRPŠ nasledovne:


       26.03.2024 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
       27.03.2024 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


       V rámci ZRPŠ sa uskutočnia riadne voľby zástupcov rodičov do Rady školy pre roky 2024-2028. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
      • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      •    Vo februári sa konal  XVI. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Košiciach na Filozofickej fakulte. Za našu školu sa súťaže zúčastnil Maroš Mičko zo IV. BP, ktorý nás úspešne reprezentoval v silnej konkurencii a podelil sa s nami o svoje skúsenosti a postrehy:

       „Súťaž pozostávala z troch častí:

       1. časť test: 21 otázok, trvanie 30 minút

       2. časť: Transformácia textu: zo žiadosti o predčasné ukončenie štúdia napísať rozprávanie s kriminálnou zápletkou 10 - 15 viet

       3. časť: Agitačný prejav: prejav na približne 5 minút, kde naším zámerom bolo vyzvať a požiadať účastníkov cestnej premávky o väčšiu ohľaduplnosť a bezpečnejšiu jazdu na cestách

       Aký je môj celkový dojem?

       Beriem to ako dobrú skúsenosť, ktorú môžem využiť na blížiacich sa maturitných skúškach, síce som sa neumiestnil na popredných miestach, ale s mojím celkovým výkonom som spokojný.“

     •  KRAJSKÉ KOLO OAJ
      •  KRAJSKÉ KOLO OAJ

      •            Dňa 14.2.2024  naša žiačka Albína Selepková /IV.AP/  úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo na FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej kategórii 2D sa umiestnila na 3. mieste.

       V kategórii 2C2 našu školu reprezentoval žiak Johnny Cymbal /II.BP/, ktorý v kategórii anglofónnych žiakov bol jediným zástupcom odborných škôl medzi gymnazistami. Vo svojej kategórii skončil na 7.mieste.

       Srdečne blahoželáme!    

       Mgr. Jana Vereščáková

     • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.
      • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.

      •    Počas februárových dní, od 19.2.do 23.2.2024, sa žiaci prvého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v nádhernom prostredí Monkovej doliny. Od ranných hodín sa žiaci venovali lyžiarskemu výcviku na svahu a zbierali nové lyžiarske zručnosti, pod dohľadom osvedčených inštruktorov. Ani teplotné výkyvy, zmeny počasia, nebránili žiakom, aby si užívali lyžovanie na svahu a spoločne prekonávali lyžiarske výzvy.

       Absolvovali sme aj turistické vychádzky v Monkovej doline a v obci Ždiar.

          Večerné hodiny boli venované rozptýleniu, spoločenským hrám, stolnému tenisu, sledovaniu didaktických filmov o lyžovaní alebo celovečernému filmu Everest,o horolezcoch.

          Dôležitou súčasťou lyžiarského výcviku je samotný pretek. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - malý a veľký slalom. 

       Malý slalom:

       1. Bali Martin, I.EP
       2. Čurma Ivan, I.EP
       3. Polomčák Dávid, I.AK
       4. Fečko Samuel, I.BP

       Veľký slalom:

       1. Bezek Maximiliám, I.AK
       2. Šandor Vladimír, I.AK
       3. Sabol Teo, I.AP
       4. Arvai Sebastián, I.AP

          KPA ponúkol prvákom príležitosť naučiť sa, resp. zdokonaliť sa v lyžovaní, posilniť vzájomné vzťahy, priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca KPA

     • OKO - školský časopis
      • OKO - školský časopis

      • Poznáte náš školský časopis?

       Ako sa volá?

       Čo všetko v ňom môžete nájsť?

          Školský časopis OKO je dielom študentov a pedagógov našej školy na pracovisku Kapušianska 6. Už dlhoročne sa realizuje jeho vydávanie, ktoré bolo schválené OŮ Michalovce pod registračným číslom 8/98.

       Čo v ňom býva publikované?

       • príspevky žiakov na rôzne témy, názory, postrehy,
       • informácie zo života školy,
       • zaujímavé slohové práce žiakov, básnická tvorba žiakov,
       • športové úspechy,
       • humor a zábavné úlohy, ankety, tajničky, osemsmerovky, logické úlohy, vedomostné testy,
       • rozhovory s učiteľmi, žiakmi, zamestnancami školy, hosťami,
       • ilustrácie študentov, 
       • fotky zo školských akcií,
       • informácie o udalostiach organizovaných mestom.

       Školský časopis OKO vydávame aj s finančnou podporou mesta Michalovce, o ktorú sa každoročne uchádzame. Na stránkach školského časopisu OKO uverejňujeme erb a logo mesta Michalovce, odkaz na webovú stránku mesta Michalovce, informácie o finančnej dotácii mesta poskytnutej na tento účel, informácii o udalostiach organizovaných mestom a jeho správou.

       Obsah posledných troch čísel si môžete prečítať po kliknutí:

       č.80

       č.81

       č.82

       Redakčná rada

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie