• Novinky

     • Posledné minúty školského roka 2023/2024
      • Posledné minúty školského roka 2023/2024

      •     28.jún 2024 bol posledným dňom spoločného slávnostného stretnutia v školskom roku 2023/2024. 

          Na slávnostnom nástupe riaditeľ školy vyjadril radosť z množstva ocenených žiakov, či už za výborný prospech alebo za reprezentáciu školy, ktorých ocenili spolu so zástupcami RŠ na obidvoch pracoviskách. 

          "Na chvíľku sa zastavte a zamyslite. Vy, ktorí ste dosiahli úspechy a ktorí ste spokojní so svojimi výsledkami, pracujte na sebe aj naďalej. A vy, ktorí ste nespokojní, spravte všetko pre to, aby to budúci školský rok bolo lepšie."

         Riaditeľ školy v príhovore poďakoval aj pedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu, poprial im príjemné dovolenky a veľa zaslúženého oddychu. Žiakom poprial pekné a veselé prázdniny, plné nových zážitkov. Zároveň vyjadril presvedčenie, že si všetci budú dávať pozor na cestách, na horách, na vodných plochách a že sa v septembri v plnej zostave stretneme na zahájení školského roka 2024/2025. 

       (nm)

     • "Čo robiť v prípade zemetrasenia?"
      • "Čo robiť v prípade zemetrasenia?"

      •     Aby ste sa mohli správne a rýchlo rozhodnúť, potrebujete základné informácie. Informačný leták  "Čo robiť v prípade zemetrasenia" sme obdŕžali zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

     • Letný Cybersecurity Day 2024
      • Letný Cybersecurity Day 2024

      •      KSK v spolupráci s Košice IT Valley a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach pozýva pedagógov a študentov so záujmom o kybernetickú bezpečnosť na tradičný Letný CyberSecurity Day pre stredné školy, ktorý sa uskutoční 22.6.2024 na Jesenná 5, 040 01 Košice, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o kybernetických hrozbách a naučiť študentov, ako sa pred nimi chrániť.

       Na podujatí sa môžete tešiť na:

       • Prednášku od renomovaného experta na kybernetickú bezpečnosť (Digitálna bezpečnosť - od phishingu po dark web - Marián Repašan (ESET).
       • Praktické workshopy, kde si študenti vyskúšajú svoje zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti ( https://cyberawareness.sk/letny-cybersecurityday-2024/).
       • Možnosť stretnúť sa s ostatnými študentmi a firmami z oblasti kybernetickej bezpečnosti.
       • Pub quiz + Pizza.

       Registrácia je nutná, registrovať sa môžete tu:  https://cyberawareness.sk/letny-cybersecurityday-2024/

       Účasť na podujatí je bezplatná. Počet miest je obmedzený, preto sa prosím zaregistrujte čo najskôr.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Letný kurz pohybových aktivít
      • Letný kurz pohybových aktivít

      •     Žiaci druhého ročníka sa v dňoch od 10.6. do 12.6. 2024 zúčastnili kurzu pohybových aktivít. Dva dni absolvovali pobyt v Thermalparku Šírava, kde prebiehal aj zdokonaľovací výcvik v plávaní. Tretí deň kurzu bol zameraný na turistiku. Autobusom sme sa vyviezli na záchytné parkovisko Krivec a potom turistickým chodníkom okolo Morského oka, v mimulosti nazývaného Veľké Vihorlatské jazero. Morské oko je najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie najväčšie na Slovensku. 

            Počasie sme mali ideálne na turistiku, oboznámili sme sa s flórou a faunou tejto chránenej krajinnej oblasti.

       -jh-

     • SCANIA TRAINEES
      • SCANIA TRAINEES

      • Skúsenosti zo zahraničia sa hodia. Poďte!

       Nižšie nájdete viac informácií o štipendijnom programe Scania Trainees. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, zavolajte na číslo +421 911 115 436  alebo pošlite priamo prihlášku do programu Scania Trainees.

       O PROGRAME

       Ste vyučený automechanik alebo absolvent iného automobilového odboru a premýšľate, čo ďalej? Prihláste sa do ročného vzdelávacieho programu Scania Trainees a získajte nové skúsenosti a zaujímavú prácu v zahraničí. 

       Uzávierka prihlášok je najneskôr do 20.6.2024.

       Odkaz na web: https://www.scania.sk/scania-trainees

       BENEFITY

       Dostanete príležitosť pracovať ako automechanik v jednom zo zahraničných servisov Scania. Máte strach z cudzieho jazyka alebo nedostatočnej praxe? Nie je sa čoho báť – skôr než do zahraničia vyrazíte, všetko dôležité vás naučíme.

        

       Po úspešnom absolvovaní programu dostanete certifikát Scania a zahraničný servis s vami na 3 roky podpíše zmluvu – dostanete mzdu automechanika danej krajiny.

       ·        Kvalitné vzdelanie a prax pod vedením skúsených mechanikov.

       ·        Intenzívny jazykový kurz angličtiny alebo nemčiny.

       ·        Po dobu štúdia doma mzda vo výške základného platu automechanika na Slovensku.

       ·        Prax v servise vo Švajčiarsku, Nemecku, Belgicku alebo Holandsku.

       ·        Po dobu praxe v zahraničí mzda vo výške základného platu automechanika danej krajiny.

       ·        Ubytovanie zadarmo po celú dobu praxe v zahraničí.

       ·        Príspevok na stravu po celú dobu programu.

       ·        Zmluva so zahraničným servisom na ďalšie 3 roky.

       Znie vám to dobre?

       Kontaktujte nás na čísle +421 911 115 436 alebo nám pošlite nezáväznú prihlášku do programu Scania Trainees.

       Uzávierka prihlášok je najneskôr 20.6.2024.

       Odkaz na web: https://www.scania.sk/scania-trainees

        

     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

      •  

       Milí žiaci!

       Tento ročník  olympiáda prináša zmeny!

       Parížske olympijské hry sú plánované ako prvé klimaticky pozitívne podujatie, a preto sme sa rozhodli priniesť nový prístup do nášho ročníka. Pri príležitosti blížiacich sa Hier XXXIII. olympiády v Paríži sme do obsahu súťaže zahrnuli nielen tradičné otázky o životnom prostredí. Zaujímavé vecné ceny.

       Priebeh súťaže

       Hru spustíme 5.6.2024 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a ukončíme 19.6.2024.

       „vzorka” hry (https://test.ekoolympiada.sk)

       https://hra.ekoolympiada.sk/

       Zapojte sa cez link uvedený vyššie.

       (vdz)

     • Zemplínske múzeum
      • Zemplínske múzeum

      •      Dňa 27. mája 2024 sa žiaci II. AK triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach sídliace v barokovo-klasicistickom kaštieli, kde mali možnosť absolvovať poučnú prehliadku. Využili  príležitosť ponoriť sa do histórie a umenia regiónu a odniesli si nezabudnuteľné zážitky a nové vedomosti.          

       PhDr. A. Sabová

     • Účelové cvičenie / 1., 2. ročník
      • Účelové cvičenie / 1., 2. ročník

      •    Dňa 3.júna 2024 sa konalo 2.účelové cvičenie v školskom roku 2023/2024, pre prvý ročník. Cieľom bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody, v teréne zvládnuť orientáciu, prácu s mapou a buzolou. V nadväznosti na získané vedomosti a zručnosti získali žiaci potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré ohrozujú človeka a okolie.

          Žiaci druhých ročníkov, dňa 4.júna 2024, absolvovali 4. účelové cvičenie, ktorého cieľom bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia, zásady pobytu v prírode, ochrana proti zbraniam hromadného ničenia. Má prispieť k tomu, aby boli žiaci schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách.

          Obidva dni sa nám vydarili, nakoniec s nami vydržalo aj počasie.

       (jh)

     • Gorazd Zvonický - známy/neznámy
      • Gorazd Zvonický - známy/neznámy

      • Dňa 24. 5. 2024 sa žiaci III.CP spolu s pedagogickým dozorom Mg. J. Vereščákovou a PhDr. J. Hűblerovou zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravili dokumentárny film o živote a tvorbe jedného z popredných predstaviteľov katolíckej moderny Gorazda Zvonického, rodáka zo Zemplína - z Močarian. Dokument bol pútavou formou zameraný na známe i menej známe fakty zo živote tohto kňaza a básnika medzivojnového obdobia. Žiaci sa takouto formou mali možnosť dozvedieť zaujímavosti o autorovi, ktorého tvorba je súčasťou maturitných zadaní.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • ERASMUS 2024 Španělsko, Begues – ČR, Třebíč | Katolické gymnázium Třebíč

        

          Dňa 20.5.2024 sme boli informovaní o výsledku výberovej procedúry v rámci Výzvy na predkladanie návrhov 2024 v programe Erasmus+. Našej škole bol na obdobie 2024/2025 schválený grant vo výške 80 000 EUR, takže sa môžete tešiť na ďalšie zážitky s Erasmom+.

          Zároveň vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov jesenných mobilít v Chorvátsku a v Nemecku. Pozrite si, ako vnímali prax v zahraničí účastníci Milan Hricik a Jakub Kmec (III.AP), Filip Mihaľo, Leonardo Lacko a Patrik Hlivák zo IV.BP, Adam Hrivňak,  Filip Madaras a Miloš Kosec zo IV.AP.

                                                                                                                                                                          mb

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • V týždni od 27.5. do 30.5. prebiehajú na škole maturitné skúšky. V tomto školskom roku máme na pracovisku Partizánska 1, 109 maturantov v piatich triedach a na pracovisku Kapušianska 6, je ich 21. 

       Dňa 17.mája sa naši štvrtáci lúčili s vedením školy, pedagogickými zamestnancami a so spolužiakmi. Po študentskej hymne sa za všetkých mladších spolužiakov prihovoril Filip Hakaj, žiak III.EP triedy a po ňom svoje poďakovanie vyjadril Samuel Skyba, žiak IV.EP triedy. 

       Potom riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan spolu so ZRŠ Ing. Rastislavom Hreškom odovzdali ocenenia a finančné odmeny žiakom, ktorí reprezentovali školu na rôznych súťažiach - odborných, športových, matematických a jazykových olympiádach, ako aj žiakom za výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku počas školského roka. 

       Riaditeľ školy poprial absolventom štvrtých ročníkov počas maturitnej skúšky pevnú myseľ, dobrý jazyk a rozlúčil sa so slovami: "Šírte dobro a ono sa vám vráti."

       Maturantom držíme palce a prajeme im v živote veľa šťastia, pevné zdravie a mnoho úspechov v osobnom a pracovnom živote. 

       (nm)

       Priebeh ÚFIČ MS na ulici Kapušianskej z predmetu Ruský jazyk

     • Možnosti pre študentov a pedagógov
      • Možnosti pre študentov a pedagógov

      • Zasielame vám informáciu o možnosti pre študentov a pedagógov (otvorené pre akéhokoľvek jednotlivca) zapojiť sa do medzinárodneho programu GAEA pre držiteľov inovatívnych nápadov. Tieto nápady môžu súvisieť napríklad so študentskými prácami alebo aktivitami v oblastiach:

       • inteligentné a udržateľné mestá,
       • obnoviteľná energia,
       • energetická efektívnosť,
       • skladovanie energie,
       • cirkulárna ekonomika
       • prieskum a hodnotenie zdrojov surovín,
       • banská činnosť
       • minerálne a metalurgické procesy
       • recyklácia

       Prihlášku si môžu podať aj študenti, ktorí nemajú žiaden nápad. V takom prípade sa spomedzi prihlásených budú vyberať spoločné tímy, kde študenti získajú dôležité zručnosti do ďalšieho kariérneho života.

       Prihlášky sa uzatvárajú 6. júna 2024. Viac informácií môžete nájsť na tejto stránke.

       Ďakujeme!

       (nm)

     • Pozvánka
      • Pozvánka

      •  Milí žiaci, ZAJTRA o 16.30 hod. čaká hráčov MFK ZEMPLÍN rozhodujúci zápas!!! 

       Hráči nás zvolávajú na štadión, lebo naše povzbudzovanie je pre nich veľmi dôležité.

       VSTUP JE PRE VŠETKÝCH ZDARMA!!!

       Pripravte si hlasivky, zajtra poobede sa vidíme na štadióne ✊🤩!

        

       Vážení fanúšikovia, vedenie MFK Zemplín Michalovce sa rozhodlo, že naša posledná a rozhodujúca zápasová výzva tejto sezóny bude pre všetkých fanúšikov nášho klubu dostupná ZDARMA!

        

       V záujme maximálnej podpory nášho Zemplína v tomto kritickom momente sme sa rozhodli zmeniť výšku vstupného na 0 eur!

        🏟️ Veríme, že to na štadión priláka čo najviac fanúšikov Zemplína - pozitívna energia a hlasivky našich fanúšikov sú kľúčové!

       🫵 V tomto zápase potrebujeme každého z Vás ako nášho dvanásteho hráča, aby sme spoločne vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá dodá našim hráčom potrebnú silu a motiváciu bojovať o zotrvanie v najvyššej súťaži. Veríme, že takto dokážeme spoločne vytvoriť prostredie, v ktorom sa naši hráči budú cítiť podporovaní a inšpirovaní!

        Tešíme sa na vás na štadióne a ďakujeme za Vašu podporu - SPOLU SME ZEMPLÍN 💛💙

       PS: Fanúšikovia hosťujúceho mužstva si zaplatia vstupné 5 eur, pričom ženy majú zľavu a zaplatia 3 eurá.

       PS2: Tí čo si zakúpili vstupenky cez Ticketportal im bude zaplatené vstupné vrátene priamo u predajcu.

       PS3: Právo svojho miesta na krytých tribúnach majú držitelia permanentiek na aktuálnu sezónu.

        Ďakujeme veľmi pekne .

        Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora

     • Prezentácia školy v centre mesta
      • Prezentácia školy v centre mesta

      • Dňa 16.mája 2024 sme prezentovali študijné odbory Strednej odbornej školy technickej na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach, ktoré sa vyučujú na obidvoch pracoviskách. Na ulici Partizánska 1 sú to odbory elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí a prevádzka a ekonomika dopravy a na ulici Kapušianska 6 odbory mechanik nastavovač, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, autoopravár.

       Propagácia bola určená širokej verejnosti a žiakom základných škôl. Prišli sa na nás pozrieť a získať informácie o štúdiu ôsmaci ZŠ 1, ZŠ 6, ZŠ cirkevnej a ZŠ 8. Privítali sme aj našich bývalých absolventov, ale aj okoloidúcich, ktorých zaujali vyložené exponáty. Predstavili sme súťažné práce žiakov, ročníkové projekty, gravírovačku, 3D tlačiareň, pracovné náradie a nástroje pre drevársku a nábytkársku výrobu, Rubikovu kocku skladanú automatom pomocou softvéru, hry naprogramované žiakom, motocykle – babety a mnoho ďalších pomôcok, ktoré charakterizovali jednotlivé študijné odbory, ale aj reklamné a propagačné materiály.

       Na „Prezentácií školy na verejnosti“ sa spolupodieľalo 18 žiakov a 7 pedagogických pracovníkov, garantom tohto projektu bol riaditeľ školy a vedenie a sponzorsky nás podporila spoločnosť Lekos, s.r.o., ktorá je partnerom školy v oblasti duálneho vzdelávania a Združenie rodičov a priateľov školy.

       Počasie nám tento rok prialo, prezentáciu hodnotíme ako prospešnú, úspešnú a ako akciu, ktorá splnila svoj účel.

       (nm)

     • Návšteva mestskej knižnice
      • Návšteva mestskej knižnice

      • Dňa 15. 5. 2024 sa žiaci II. CP v rámci hodiny slovenského  jazyka zúčastnili návštevy Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

       Formou všeobecnej informatickej prípravy boli oboznámení so všetkými základnými informáciami o knižnici. Dozvedeli sa, akým spôsobom knižnica funguje, ako sa môžu stať jej členmi, ako si vypožičať knihy, vyhľadávať informácie v online katalógu ZKGZ a v katalógoch slovenských knižníc.

       Spoznali históriu knižnice a dozvedeli sa životný príbeh autora, po ktorom bola knižnica pomenovaná. Po prednáške sa spolu s pani knihovníčkou prešli po jednotlivých oddeleniach.

       (JH)

     • Letná univerziáda pre stredoškolákov
      • Letná univerziáda pre stredoškolákov

      •    Ešporty po prvýkrát prichádzajú na Letnú univerziádu Slovenskej republiky s výraznou podporou Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity!

       Milí žiaci, ste pozvaní do kvalifikácii v hrách League of Legends (tímová 5vs5) a Teamfight Tactics (jednotlivci). Prvé kolo kvalifikácii sa bude konať už tento víkend 18. a 19.5.2024 od 15:00. Ak sa študentom nepodarí prebojovať sa v prvom kole, je pripravené aj druhé kolo, ktoré bude nasledujúci týždeň 25. a 26.5.2024 taktiež od 15:00. 

       Na hlavnej stránke turnaja nájdete všetky potrebné informácie k účasti: https://yzone.sk/projects/91Za spoluprácu vopred ďakujeme. 

       S pozdravom,

       Organizačný tím SAEŠ

     •  Spolupráca s Mestskou políciou Michalovce
      •  Spolupráca s Mestskou políciou Michalovce

      • Preventívne aktivity na SOŠT 

          Koordinátori prevencie na SOŠT v Michalovciach každoročne realizujú preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov. Túto prevenciu koordinujú v spolupráci so subjektmi, ktoré túto činnosť vykonávajú. V súvislosti s týmto sme absolvovali  besedy s inšpektorom mestskej polície pánom Stanislavom Bamburákom. Besedy boli zamerané na zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch rizikového správania mladistvých, besedovalo sa o nežiadúcich formách správania, o neprimeranej interpersonálnej komunikácii, o obchodovaní s ľuďmi, o šikanovaní a kyberšikanovaní. Besedu absolvovali študenti prvých  a druhých ročníkov na oboch pracoviskách SOŠT.

       Koordinátorky prevencie Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

     • Centrum krízovej intervencie Káčko Košice
      • Centrum krízovej intervencie Káčko Košice

      • súvislosti s výhražnými emailami na školách, ale aj inými bezpečnostnými ohrozeniami, sme obdŕžali aktuálnu ponuku od tímu psychológov z centra krízovej intervencie Káčko Košice, ktoré je projektom občianskeho združenia IPčko.

       "Mrzí nás situácia, ktorej ste dnes vystavení a spája sa s bezpečnostným rizikom a ohrozením života a zdravia žiakov, žiačok, pedagogického zboru a vedenia škôl. Náročné situácie majú fyzické aj psychické dopady na ľudí, ktorí ich zažili priamou skúsenosťou, ale aj na ľudí, ktorí sa o nej dozvedeli sprostredkovane. Je to situácia, ktorá prichádza bez varovania a možnosti sa na ňu nejako pripraviť. Emócie môžu byť v takýchto chvíľach veľmi rôznorodé a intenzívne, dokonca sa môže zdať, že ich teraz nemáte pod kontrolou. Úplne prirodzené sú pocity strachu, úzkosti, hnevu, paniky, bezmocnosť a obáv z toho, že sa to zopakuje. Samozrejme to môže ovplyvniť aj spánok, stravovacie návyky, objaviť sa môžu aj bolesti hlavy či nevoľnosť. Niektorí ľudia majú reakciu na takúto situáciu okamžitú a u iných sa objavia s odstupom času. Pomoc odborníkov pomáha bezpečne prejsť náročnými momentmi a emóciami.

       Krízový intervenčný tím IPčko má dlhoročné skúsenosti s krízovými situáciami a pomocou pre ľudí zasiahnutých emocionálne náročnými situáciami. Ak pre Vás budeme môcť byť nápomocní a užitoční SME TU pre Vás. 

       Táto situácia samozrejme vplýva aj na rodičov, ktorí prežívajú obrovský strach o svoje deti a stratu pocitu bezpečia. Aj pre nich by informácia o možnostiach pomoci mohla byť veľmi užitočnou. Pomoc je dostupná na Krízovej linke pomoci 0800 500 333 (www.krizovalinkapomoci.sk) aj priamo u nás v Káčko Košice - kackoke@ipcko.sk

       Téma radikalizácie mladých ľudí je naozaj vážnou témou, ktorá si vyžaduje systémové riešenia.  V IPčku sme iniciovali niekoľko aktivít pre prevenciu radikalizácie mladých a spustili sme aj nový projekt pre frustrovaných mladých ľudí s názvom Nevypočutý.

       Okrem pomoci pre mladých ľudí prichádza aj v spolupráci s Protiteroristickou jednotkou NAKA P PZ s ponukou trojdňového vzdelávania a pomoci pre odborníkov a odborníčky z pomáhajúcich profesií. Najbližšie vzdelávanie budeme realizovať 13. - 15. mája v Žiline."

       Ak by ste mali záujem, viac informácií nájdete tu:  MailPlus Server has detected a possible fraud attempt from "forms.gle" claiming to be https://forms.gle/iZsZdN8Qxm6tZFiRA

       Prajeme veľa síl.

       tím Káčko Košice

     • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH LITERÁTOV  
      • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH LITERÁTOV  

      • Dňa 3. 5. 2024 sa uskutočnila literárna exkurzia v Dolnom Kubíne. Žiaci z tried IV.CP, IV.AK, III.AK, III.AP, III.EP, II.AP, I. AK pod vedením PhDr. Ľ. Balogovej a Bc. J. Micka navštívili Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, konkrétne Literárnu expozíciu  Pavla Országha Hviezdoslava, Čaplovičovu knižnicu a Florinov dom.

       Literárna expozícia v troch miestnostiach priblížila našim študentom život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a právnika Pavla Országha Hviezdoslava.

       Žiakov zaujala najmä Hviezdoslavova pracovňa, časť salónu, oblečenie, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej každodennej potreby.

       Čaplovičovej knižnici sa naši žiaci oboznámili so životom vzdelanca a súkromného zberateľa kníh Vavrinca Čaploviča. Pani knihovníčka žiakom prečítala krátke ukážky zo starobylých vzácnych kníh a ich pozornosť upriamila najmä na najstaršie časti fondu Čaplovičovej knižnice – rukopisy a inkunábuly.

       Nasledovne sa žiaci zúčastnili obhliadky Florinovho domu.

       Theo Herkeľ Florin sa venoval najmä kultúrno-organizačnej činnosti, redaktorskej a vydavateľskej práci. Bol to práve Florin, ktorý sa zaslúžil o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu - Hviezdoslavov Kubín.

       Dnes je v dome inštalovaná Pamätná izba Thea Herkeľa Florina. Vystavené sú tu jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby či iné rôzne obrazové a textové materiály.

       Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc využili produktívne - dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a z exkurzie odchádzali obohatení nielen o vedomosti, ale aj o estetické zážitky.   

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL, organizátorka exkurzie

     • Oswienčim – Krakow
      • Oswienčim – Krakow

      •     V utorok, 30. 04. 2024, 43 žiakov školy v sprievode Ing. V. Dzvoníkovej, Mgr. M. Harmanovej a PhDr. A. Sabovej,  navštívilo krajinu s bohatou históriou a kultúrou – Poľsko.

          Cieľom nášho záujmu bola návšteva Múzea Auschwitz-Birkenau  (koncentračný tábor v Osvienčime a Brezinke) (UNESCO od roku 1979). Auschwitz bol na začiatku svojej existencie definovaný ako koncentračný – zajatecký tábor. Bol (a aj stále je) obkolesený ostnatým drôtom a jeho vstupnú bránu dodnes „zdobí“ známy nápis Arbeit Macht Frei, v preklade Práca oslobodzuje.

           Tábor vznikol v roku 1940 pod vedením veliteľa Rudolfa  Hessa. Jeho zajatcami boli najskôr poľskí politickí väzni a inteligencia. Neskôr sa jeho využitie rozšírilo a začali sa pristavovať nové časti – Auschwitz II a Auschwitz III. Ak by sme však chceli porovnať tábory čo do počtu ľudských obetí, žiadny by sa nevyrovnal Auschwitzu II, tiež známemu pod názvom Brezinka, (nemecky Birkenau). Auschwitz sa stal symbolom holokaustu, genocídy a utrpenia. Ak väzni neboli zavraždení v plynových komorách plynom Cyklon B, potom zomierali od rozšírených chorôb, hladu a celkového vyčerpania z namáhavej práce v neľudských podmienkach. Deportovaní do Auschwitu boli ľudia z celej Európy vrátane neprispôsobivých Nemcov, sovietskych vojnových zajatcov, Rómov, Poliakov, kňazov a mníchov, francúzskych partizánov, Slovanov a najviac zo všetkých - Židov.

       (viac na tomto mieste)

       PhDr. A Sabová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie