• Novinky

      • Oznam

      • Oznamujeme všetkým žiakom, že od 10. júla 2017 do 18. augusta 2017 je celoškolská dovolenka. Potvrdzovanie cestovných dokladov je možné v čase do 07. júla 2017 a od 21. augusta 2017 od 08:00 do 12:00.

     • Športová olympiáda
      • Športová olympiáda

      •      Dňa 29.06.2017 na pracovisku Kapušianska 6, sa konal V. ročník celoškolskej športovej olympiády. Žiaci oboch pracovísk (Kapušianska 6, Partizánska 1) súťažíli v týchto športových disciplínach: beh na 100 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, stolný tenis, florbal a futbal. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili  a svojou aktivitou prispeli k úspešnému priebehu športovej akcie.

       Výsledky : 100 m -  1. miesto   Jakub    Papinčák

                                       2. miesto   Marián  Sabo

                                       3. miesto   Lukáš    Zaťko

                    1500 m  -    1. miesto   Dominik  Kupec

                                        2. miesto  Adrián      Barna

                                        3. miesto  Marián   Nísky

         Skok  do diaľky -    1. miesto   Richard  Frendák

                                        2. miesto   Dominik  Jabčanka

                                        3. miesto   Maroš      Ivan

           Vrh guľou       -    1. miesto   Roman    Mako

                                        2. miesto   Dominik Minkanič

                                        3. miesto   Patrik   Dunaj 

       Skok do výšky -        1. miesto   Jakub  Skyba

                                        2. miesto   Jakub  Popaďák

       Stolný tenis      -       1. miesto   Štefan  Treščo

                                        2. miesto  Ján  Mikulanič

                                        3. miesto  Róbert  Koscelník

       Florbal            -       1.miesto  pracovisko Kapušianská 6

                                       2. miesto pracovisko Partizánska 1

       Futbal        -            1. miesto pracovisko Partizánska 1

                                      2.miesto  pracovisko Kapušianská 6

       Srdečne blahoželáme !

       Kabinet TSV : PaedDr.Stanislav Šašala

       Do galérie Športová olympiáda boli pridané fotografie.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17
      • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17

      •      Tak a je to tu. Desať mesiacov ubehlo ako voda a prišiel čas bilancovania. Zišli sme sa na slávnostnom nástupe, kde riaditeľ školy udelil pochvaly a diplomy tým najlepším za reprezentáciu školy v odborných, športových, matematických aj jazykových súťažiach.  Vyjadril radosť z dosiahnutých úspechov nielen na školských, okresných a krajských kolách, ale aj na celoslovenských kolách. Poďakoval sa žiakom a pedagógom za to, že šíria dobré meno školy nielen v regióne, ale na celom území nášho krásneho Slovenska.

            Riaditeľ školy poprial pedagógom a študentom príjemné prázdniny a dovolenky, načerpanie nových síl do ďalšej práce tak, aby sme nový školský rok mohli začať plní energie a nových nápadov.

       Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17 boli pridané fotografie.