• Novinky

     • Exkurzia_CVIČNÉ POLE POPRAD
      • Exkurzia_CVIČNÉ POLE POPRAD

      •      Dňa 21.júna 2017 sa žiaci III.AP triedy z odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie v Poprade s Ing. Štefaničom a Ing. Peštom.  Celou exkurziou ich sprevádzal jeden  pracovník odborného výcviku zo školy a dvaja žiaci.

            Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z ukážky prác vo výške na vonkajšom vedení. Ukážky boli prezentované žiakmi školy s výkladom pracovníka  odborného výcviku. Následne si naši žiaci mohli vyskúšať niektoré práce, ktoré sa vykonávajú  na vonkajšom vedení.  Druhá časť bola v dielni elektromechanikov kde boli študenti oboznámení s obsahom výučby v dielňach a prezreli si technické vybavenie dielní.

             Exkurzia nadväzovala na učivo vonkajšie vedenia.

       Do galérie Exkurzia_CVIČNÉ POLE POPRAD boli pridané fotografie.

     • Súťaž VSD - 11.ročník
      • Súťaž VSD - 11.ročník

      •      Dňa 12.júna 2017 sa na pracovisku Partizánska 1 konal 11.ročník súťaže v elektrotechnike.pre študentov 1. a 2. ročníka. Súťaž sa každoročne koná pod záštitou VSD, Košice. V tomto školskom roku sa na nej zúčastnilo 38 žiakov, z toho 4 dievčatá.

            Súťaž pozostáva z dvoch zložiek. V prvej sa formou testu overovali vedomosti z elektrotechniky. Po vyhodnotení testov šiesti študenti s najvyšším počtom bodov postúpili do druhej časti súťaže. Jej úlohou bolo overiť praktické vedomosti a zručnosti formou zhotovenia stmievača. Po ukončení boli práce ohodnotené a sčítaním bodov oboch častí súťaže bolo stanovené poradie na prvých šiestich pozíciách:

       1. Petra Prevercíková, II.AP

       2. Sylvia Maťašová, II.AP

       3. Ľubomír Pallai, I.BP

       4. Matej Hospodár, II.AP

       5. Erik Ďurčík, II.BP

       6. Samuel Dubík, I.AP

            Srdečne blahoželáme!

     • Krajská športová olympiáda / nohejbal chlapci
      • Krajská športová olympiáda / nohejbal chlapci

      • Dňa 7.6.2017 sa žiaci SOŠ technickej v Michalovciach zúčastnili Krajskej športovej olympiády v nohejbale chlapcov. Pri účasti ôsmich družstiev z celého kraja si "naši" počínali veľmi úspešne. Premožiteľa našli až v dramatickom finále a tak napokon skončili na veľmi peknom 2.mieste.

       Srdečne blahoželáme družstvu v zložení: Dominik Frič, Martin Poľakovský, Matúš Šimko, Michal Horčík a Peter Medvedz. Vedúcim družstva bol PaedDr. Šašala Stanislav.

       Do galérie Krajská športová olympiáda / nohejbal chlapci boli pridané fotografie.

     • Web Workshop Michalovce
      • Web Workshop Michalovce

      • Dobrý deň,
       volám sa Simeon Borko a rád by som Vám predstavil letný projekt Web Workshop 2017. Som študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Spolu s mladším spolužiakom zo strednej školy chceme zmysluplne využiť leto, a tak sme sa rozhodli, že zorganizujeme v Michalovciach bezplatný letný kurz o programovaní pre stredoškolákov. Konkrétne sa jedná o jazyk PHP v rámci frameworku CakePHP a technológie s tým spojené.
       Obraciame sa na Vás s prosbou o propagáciu tejto nekomerčnej aktivity. Myslíme si, že to u Vašich študentov môže rozvinúť záujem a skúsenosti v rámci informačných technológií a v konečnom dôsledku i zvýšiť uplatnenie na trhu práce. Hľadáme študentov, ktorí majú záujem; to je prvoradé. Doterajšie skúsenosti nie sú vyžadované.
       Nižšie je uvedený link na prihlasovací formulár, v ktorom nájdete viac informácií a tu je umiestnený plagát.
       Prihlasovací formulár: https://goo.gl/PqFoyb
       Ďakujem
     • Stolný tenis - krajská športová olympiáda
      • Stolný tenis - krajská športová olympiáda

      •      Dňa 6.6.2017 sa naši žiaci: Štefan Treščo, Dominik Halecký, Ján Mikulanič a Richard Leško zúčastnili na krajskej športovej olympiáde stredných škôl v stolnom tenise družstiev. Po výborných výkonoch najmä Š.Trešča a D. Haleckého sa družstvo umiestnilo na prvom mieste. Chlapci, srdečne vám blahoželáme!

            Do galérie Stolný tenis - krajská športová olympiáda boli pridané fotografie.

     • Deň kariérneho poradenstva
      • Deň kariérneho poradenstva

      •      Dňa 2.júna 2017 sa pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutočnilo podujatie s názvom „Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU“. Jeho cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách so zameraním na dopravu. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Košickej detskej historickej železnice (areál Alpinka).

            Žiaci základných škôl mali možnosť navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, zúčastniť sa dopravných kvízov, alebo absolvovať mnoho ďalších pripravených aktivít.

            Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavili možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Odborníci poskytli aj kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

            Na toto podujatie boli pozvaní aj študenti III.BK triedy SOŠ technickej Michalovce, ktorí v tomto roku získali 3.miesto v celoslovenskej súťaži „Maják pre dopravu“cenu ministra. V stánku SOŠ technickej Michalovce bolo pre návštevníkov pripravených množstvo aktivít súvisiacich s dopravou: hľadanie miesta nakládky a vykládky na mape Slovenska podľa indícií a na čas, študentmi vyrobené pexeso zamerané na colnú problematiku, preprava nákladu v detskom nákladiaku po vyžrebovanej trase a mnohé ďalšie. Návštevníkov najviac zaujala aktivita, pri ktorej mali pomocou detského žeriavu preložiť náklad z jedného detského nákladného auta do druhého a za čo najlepší čas. Úspešní návštevníci získali sladkú odmenu. Môžeme konštatovať, že stánok SOŠ technickej Michalovce patril k najnavštevovanejším.

            SOŠ technická Michalovce neušla ani pozornosti médií prítomných na tomto podujatí. J

       Ing. Beáta Polláková

     • Rozlúčka so školou
      • Rozlúčka so školou

      •      19.mája 2017 zazvonil školský zvonec poslednýkrát našim štvrtákom. Krásni, mladí, urastení študenti nastúpili pred slávnostné zhromaždenie, kde im bolo vyjadrené poďakovanie za ich prácu počas štyroch rokov štúdia a za reprezentáciu školy v odborných a športových súťažiach.

            Štvrtáci poďakovali svojim pedagógom za ich úsilie, za získané vedomosti a trpezlivosť, ale aj mladším spolužiakom za chvíle strávené na tejto škole a pekné spoločné zážitky.

            V tejto chvíli, milí maturanti, to už máte za sebou. Zatvárate jednu samostatnú kapitolu svojho bytia a pred vami je mnoho nových dverí. Želáme vám, aby ste vstupovali vždy len do tých správnych. Na vašej ceste životom vám prajeme pevné zdravie a veľa šťastia.

       Do galérie Rozlúčka so školou boli pridané fotografie.

     • Farbám neujdeš
      • Farbám neujdeš

      • 27.5.2017 sa v Košiciach uskutočnil 3. ročník charitatívneho behu Farbám neujdeš. V tomto roku sa ho zúčastnili aj žiaci našej školy, Erik Ďurčík (II.BP) a Rastislav Janoušek (II.CP).  5 km beh sa bežal ulicami mesta a mestským parkom. Na každom kilometri čakala bežcov farebná zóna - farbám teda neušiel nikto. Toto podujatie bolo sprevádzané bohatým zábavným programom. Výťažok zo štartovného putuje na podporu slovenských paralympionikov a Ligu proti rakovine.

       Do galérie Farbám neujdeš boli pridané fotografie.