• Novinky

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      •      Liga proti rakovine aj tento rok vyhlásila verejnú finančnú zbierku 7.4.2017 Deň narcisov. Naša škola sa do tejto zbierky zapojila. Pri organizovaní zbierky pomáhali A.Šabák, P.Prevercíková a T.Skalko, pod vedením PaedDr.Hamadejovej. Ďakujeme všetkým,ktorí túto zbierku podporili

     • Krajské kolo_SOČ
      • Krajské kolo_SOČ

      • Dňa 7. apríla 2017 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnilo krajské kolo SOČ. Našu školu reprezentovalo 10 študentov v šiestich súťažných odboroch. Krásny úspech dosiahli naši študenti v troch odboroch:

       Informatika  
       2. miesto  Miroslav Murin ( III. CP ) :   My Spy

       Elektrotechnika a hardware   
       1. miesto  Samuel Laco ( III. BP ) :  Robotické rameno 

       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
       2. miesto Štefan Gorás ( IV.BP ) :  Prenos a distribúcia elektrickej energie

       Postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-28.4.2017 v Banskej Bystrici. Chlapci blahoželáme!

       Do galérie Krajské kolo_SOĆ boli pridané fotografie.

       Fotografie z krajského kola XXXIX.ročníka SOČ sú umiestnené na stránke Regionálneho centra mládeže v Košiciach:  http://rcm.sk/blog/2017/04/08/xxxix-rocnik-stredoskolskej-odbornej-cinnosti/

     • Exkurzia Lemešany
      • Exkurzia Lemešany

      •      Študenti IV.AP, IV.BP a IV.CP sa dňa 7.apríla 2017 zúčastnili exkurzie v elektrickej stanici VVN a VN v Lemešanoch. Vedúcim exkurzie za SOŠ bol Ing. Miron Štefanič. 

       Exkurzia mala dve časti.

       Najprv nás Ing. Polča, vedúci technik oblasti elektrické stanice VN a VVN, previedol rozvodňou, kde sme videli dvojitý systém prípojníc, pomocný systém a výzbroj odbočiek (prípojnicové odpojovače, výkonové vypínače, prístrojové transformátory prúdu a napätia, vývodové odpojovače). Potom nám predviedli termokameru, ktorú využívajú na diagnostikovanie vedení, spojov, vyhľadávanie slabších článkov rozvodne, miest s veľkým prechodovým odporom a teda so zvýšenou teplotou, čím predchádzajú nečakaným poruchám a neplánovaným odstávkam rozvodne a jej častí.  

       V druhej časti exkurzie sme sa rozdelili na dve skupiny, postupne sme navštívili laboratória pre diagnostiku a špeciálne činnosti, kadiaľ nás previedol vedúci oddelenia Ing. Jozef Baran Predviedli nám, ako sa vykonávajú skúšky na  overenie správnej činnosti doplnkovej ochrany (dielektrické rukavice, VN skúšačky, izolačné tyče,...), dozvedeli sme sa zaujímavosti o transformátoroch a videli sme ako sa robia typové skúšky izolátorov.

       Študenti aj učitelia zhodnotili túto exkurziu za prínos, exkurzia splnila svoj cieľ.  Do galérie Exkurzia Lemešany boli pridané fotografie.

     • Celoslovenské kolo súťaže "Ruské slovo"
      • Celoslovenské kolo súťaže "Ruské slovo"

      • Nádherné školské roky

       Республиканский конкурс «Русское слово» с тематикой «Школьные годы чудесные».

       31. marca 2017 sa konalo celoslovenské  kolo súťaže Ruské slovo v Centre voľného času v Košiciach. Na veľkom finále bolo 140 účinkujúcich zo 48 škôl celého Slovenska a taktiež z ukrajinského mesta Užhorod. Na tomto podujatí našu školu reprezentoval Richard Harman z I. BP.  Porota hodnotila prednes, mäkkosť a ľubozvučnosť ruštiny. Všetci súťažiaci sa snažili, ale vyhrať mohli len najlepší. Tým najlepším vo svojej kategórii próza bol Richard Harman, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.

       Výsledková listina
       celoslovenského kola 11. ročníka súťaže Ruské slovo
       Košice 31. 03. 2017

       PRÓZA – III. kat. SŠ 
       1. Richard Harman SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
       2. Júlia Danková Gymnázium Dr.C.Draxlera, Vranov n/T
       3. Katarína Ruttkayová Gymnázium P. Horova, Michalovce

       Nášmu úspešnému a všestranne nadanému Richardovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v osobnom i študentskom živote.

       Do galérie Celoslovenské kolo súťaže "Ruské slovo" boli pridané fotografie.

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA
      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Nadácia PARTNERS dňa 21.11.2016 odštartovala v poradí už piaty ročník  finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA, ktorá je určená študentom stredných škôl.

       Súťaž pozostávala  z troch kôl, v ktorých boli preverené   znalosti študentov  z  finančnej  problematiky.  Prvé  dve  kolá  boli  realizované  formou  online  testu. 

       Do vedomostnej súťaže sa zapojilo aj  20 študentov z pracoviska Kapušianska  6 a to z tried II.BK,  III.BK a IV.BK . Prvé kolo bolo ukončené 25.1.2017.  Do druhého kola postúpilo 11 študentov. Druhé kolo bolo ukončené 30.3.2017. Začiatkom apríla bude posledné tretie kolo, ktoré bude realizované priamo v Nadácií Partners v Bratislave, kde sa zúčastni len 20 najlepších študentov.

        Preto držíme palce aby aspoň jeden z našich študentov patril medzi tých dvadsiatich.

                                                                                                                                                  Ing. Kvetka Sopková