• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      •      Vo štvrtok 24.11.2016 sa na našej škole, na pracovisku Kapušianska 6, uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v dopoludňajších hodinách a bola rozdelená do dvoch častí. V prvej, písomnej časti, sa súťažiaci popasovali s cvičeniami zameranými na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. Po krátkej prestávke a regenerácii síl, mali možnosť ukázať pred školskou komisiou aj svoje rečové zručnosti, ku ktorým bolo potrebné využiť vlastnú fantáziu. Uzdu fantázii mohli popustiť, avšak musela byť v zhode so zvoleným obrazovým podnetom (jeden vyžrebovaný obrázok z troch možností), nasledoval rozhovor. V tomto prípade hodnotila komisia rozmanitosť slovnej zásoby, vytvorenie príbehu, plynulosť prejavu, ale aj gramatickú správnosť. Následne sa body za jednotlivé časti súťažiacim spočítali, aby školu mohol reprezentovať ten najlepší.

            Súťaže sa zúčastnilo spolu 13 žiakov, 1 z nich v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci), ostatní v kategórii 2D (žiaci navštevujúci SOŠ). Niektorí boli so sebou viac spokojní, iní menej. No aj tí, ktorí nezvíťazili, môžu byť so sebou spokojní v tom, že boli vybraní spomedzi všetkých žiakov školy, a teda patria medzi tých najlepších. Nesmú sa však uspokojiť s tým čo sa naučili doteraz, práve naopak, musia na sebe pracovať natoľko, aby už v tom ďalšom ročníku zamiešali poradie na stupni víťazov.

       Po vyhodnotení a spočítaní bodov za jednotlivé časti súťaže, boli vyhlásené výsledky. Umiestnenie bolo nasledovné:

       kategória 2C2:   W.J.Whitley - 1.miesto 

       kategória 2D:    S.Šoffa - 1.miesto 

                                J.Lukáč - 2.miesto 

                                J.Kocúr - 3.miesto

       Študenti na stupni víťazov boli ocenení beletriou v anglickom jazyku, a všetci súťažiaci dostali aj malú sladkú odmenu na doplnenie energie.

       Vo vyššom kole súťaže, teda na okresnom kole, nás budú reprezentovať Samuel ŠOFFA v kategórii 2D a William John WHITLEY v kategórii 2C2. Budeme im držať prsty, aby sa im darilo čo najlepšie a dosiahli výsledky, ktorými sa všetci budeme môcť pochváliť. Takže chalani...“Good luck! & Do your best!“

       Mgr. Marcela Harmanová, za školskú komisiu OAJ

       Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

     • Imatrikulácia
      • Imatrikulácia

      •      Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených deväť študentov a tisíce ďalších boli poslaní do koncentračného tábora Sachsenhausen.

            Tento deň je symbolikou a práve preto sme si tento dátum vybrali, aby sme prijali prvákov do cechu elektrikárov a strojárov. 17.novembra sa na našej škole konala Imatrikulácia, ktorá bola slávnosťou prvákov. Riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan vyjadril svoje potešenie z toho, že študujú práve na našej škole a vyjadril nádej, že sa už na podmienky novej školy adaptovali, že sa im štúdium  bude páčiť a že sa z nich stanú výborní odborníci vo svojich odboroch. Povzbudil ich do ďalšieho štúdia.

            Po oficiálnej časti im študenti tretích ročníkov pripravili úlohy, na plnení ktorých sa všetci zabávali a to nielen tretiaci, ale aj pedagogickí pracovníci a samozrejme aj prváci. Svojou bojovnosťou a usilovnosťou si zaslúžili sladkú odmenu. Celá slávnosť sa konala vo výbornej atmosfére a v takomto duchu sa potom všetci po ukončení rozišli. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok s novými prvákmi.

       Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

     • FINANČNÁ SLOBODA - hra
      • FINANČNÁ SLOBODA - hra

      •      Dňa 22.11.2016 sa študenti III.BK na Kapušianskej zúčastnili dopoludňajšej hry „Finančná sloboda“. Viedla ich Ing. Javorčíková zo spoločnosti Allfinanz. Táto hra je zameraná na rozvíjanie finančnej gramotnosti. Pani Javorčíková ich najprv oboznámila s pravidlami a potom sa rozdelili do šiestich družstiev. Každé družstvo sa stalo fiktívnou rodinou, ktorá mala plniť nasledovné ciele: kúpa nehnuteľnosti, kúpa dovolenky a nasporenie 3 miliónov. V rámci hry ich pani Javorčíková prekvapovala rôznymi životnými udalosťami. Hra všetkých bavila a bola veľmi napínavá. Až do úplného konca. Naučila študentov, ako v budúcnosti narábať s financiami a čoho sa majú vyvarovať. Dozvedeli sa informácie, ktoré môžu využiť nie len počas štúdia ale aj pri riešení každodenných životných situácií.


       FINANČNÁ SLOBODA - hra - Obrázok 1

     • "Keby som bol vodohospodár..."
      • "Keby som bol vodohospodár..."

      •        Štefan Gorás vyhral vo fotografickej súťaži "Keby som bol vodohospodár..." stretnutie s vodou pre celú triedu a hodnotné vecné ceny. Išlo o exkurziu vodného diela Gabčíkovo.

              Dňa 16.11.2016 sa 22 študentov IV.AP triedy spolu s triednym učiteľom Ing. Štefanom Peštom a ďalšími 2 pedagogickými zamestnancami zúčastnili exkurzie vodnej elektrárne v Gabčíkove. Samotné vodné dielo sa študentom páčilo, dozvedeli sa informácie, ktoré priamo súvisia s ich študijným odborom - množstvo dodávanej energie do siete (10%), inštalovaný výkon, videli hydrogenerátor (jeho rotor) poháňaný Kaplanovou turbínou, meracie transformátory prúdu a napätia a mnoho ďalších zariadení. Po takmer dvojhodinovej prehliadke boli pri autobuse Štefanovi Gorásovi odovzdané ceny a jeho spolužiakom nielen potravinové balíčky, ale aj tričká. Potom sme vyrazili na spiatočnú cestu.

       Keďže sme museli absolvovať cestu tam aj späť v ten istý deň, bolo to náročné. Ale zvládli sme to a dojmy z prehliadky vodného diela Gabčíkovo sú silné.

       Do galérie "Keby som bol vodohospodár..." boli pridané fotografie.

     • 39.ročník SOČ
      • 39.ročník SOČ

      •      Dňa 28.februára 2017 sa na našej škole uskutoční školské kolo 39.ročníka SOČ.

            Dokumentácia k práci (výrobku, internetovej stránke ...) sa vyhotovuje v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete na:

       http://www.siov.sk/files/sutaze/soc/Obal_a_Metodika_SOC_2013.pdf   (skopírujte do prehliadača).  

       Okrem iného v príručke nájdete informácie týkajúce sa "Štruktúry práce stredoškolskej odbornej činnosti":

       - forma písania práce SOČ,

       - časti práce SOČ a ich charakteristika,

       - pravidlá bibliografických zápisov podľa medzinárodnej normy STN ISO 690,

       - prílohy dokumentácie,...

       Ďalšie dôležité dokumenty súvisiace so stredoškolskou odbornou činosťou:

       Všeobecné informácie

       Čestné vyhlásenie

       Kontrolný list

       Termíny kôl (školské, obvodné - regionálne, krajské, celoštátne) 39.ročníka SOČ

            Zároveň vás chceme upozorniť, že do 10. marca 2017 ( pozor jarné prázdniny sú od 06. marca 2017 do 10.marca 2017 ) je možné zmeniť formu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky z obhajoby vlastného projektu na praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy ( ťahanie témy ).

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt science and technology

     • Nápad si TY!
      • Nápad si TY!

      •       RPIC Prešov pripravilo pre študentov študujúcich na stredných a vysokých školách Východného Slovenska súťaž o najlepší podnikateľský nápad *Nápad si TY*! a *kvíz* *Mladý europodnikateľ – dokáž, že o podnikaní niečo vieš*. Študenti môžu získať ceny v hodnote 50-400 eur v celkovej sume 2300 eur. Ide o plne nekomerčnú aktivitu.

             Ich cieľom je zvýšenie povedomia študentov o podnikaní, inováciách, výskume a vývoji a inšpirovať tak študentov, aby aktívne ovplyvnili svoju budúcnosť. Okrem možnosti zapojiť sa do súťaže a kvízu, na web stránke www.napadsity.rpicpo.sk nájdu študenti aj učitelia materiály s tematikou podnikania, inovácií, výskumu a vývoja spracované formou prístupnou pre študentov. Zároveň sú na stránke zverejnené príbehy úspešných podnikateľov z Východného Slovenska a študentov úspešných v súťažiach.
        

     • Októbrová nádielka angličtiny
      • Októbrová nádielka angličtiny

      • „Do you speak English?“ Ak nie, nič sa nedeje. Môžete kvôli tomu iba prepásť najväčšie príležitosti svojho života. Ale nikdy nie je neskoro začať sa anglicky učiť. UČIŤ SA však nestačí. Potom to ešte niekde treba precvičovať a prakticky overiť, či to čo povieme aj niekto pochopí. 

       Na pracovisku Kapušianska 6 v Michalovciach robíme všetko pre to, aby naši žiaci neprepasli príležitosti svojho života a snažíme sa im ukázať, že dnes je angličtina úzko spätá so životom aj na Slovensku. Akú nádielku angličtiny sme im pripravili v októbri?

       Besedu s "native - speakerom" Ashom.

       Divedelné predstavenie OLIVER TWIST v angličtine.

       Medzinárodný e-twinning projekt.

       Bližšie informácie s fotodokumentáciou si môžete pozrieť na tomto mieste.

        

        

     • Mladý vedec
      • Mladý vedec

      •     Časopis Mladý vedec je podporený dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Už 10. rok sa zaoberá populárne písanými článkami z oblasti vedy a techniky. Je určený najmä žiakom ZŠ, SŠ a ich učiteľom. Archív starších čísel a jednotlivých článkov môžete nájsť na stránke www.mladyvedec.sk.

       Časopis si môžete objednať na stránke www.mladyvedec.sk/ipredplatne-skoly. Ak máte záujem o predplatné časopisu, nahláste to triednemu učiteľovi. Objednávku zrealizujeme spoločne za školu. Veríme, že vás časopis zaujme a nájdete v ňom podnetné informácie.
        

     • NAJ stredoškolák Zemplína 2016
      • NAJ stredoškolák Zemplína 2016

      • Milí naši spolužiaci!

       Jeden z vás, žiak našej školy Štefan Gorás, je nominovaný vo veľkej súťaži regionálneho týždenníka Zemplínske noviny na titul

       NAJstredoškolák Zemplína 2016.

       Kto získa tento titul?

        

       O tom môžete rozhodnúť svojím hlasovaním. V týždenníkoch Zemplínske noviny a Humenské noviny nájdete každý týždeň súťažný kupón. Stačí len vypísať a poslať do redakcie novín. Neváhajte. Hlasujte za svojho favorita. Pomôžete mu získať zaujímavé ceny nielen pre neho, ale aj pre jeho školu a vy tiež neobídete naprázdno. Každý týždeň vyžrebujú jedného z vás, ktorý získa zaujímavú knihu.

       Súťaž trvá do 14. decembra. Výsledky budú zverejnené v poslednom predvianočnom vydaní 20. decembra. Pre tých, ktorým na víťazstve ich favorita mimoriadne záleží, je tu super ponuka. Pri objednaní ročného predplatného týždenníka Zemplínske noviny MY získate 50 bonusových hlasov, ktoré mu môžete pripísať. Veríme, že podporíte vášho spolužiaka a tešíme sa na každý váš hlas, ktorý pridelíte Štefanovi Gorásovi. Určite si to zaslúži.

        

       Nominovaných študentov si môžete prezrieť na tomto mieste.

        

     • Fotografická súťaž - vyhodnotenie
      • Fotografická súťaž - vyhodnotenie

      •      Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá v spolupráci s Ministerstvom ŽP SR vyhlásila fotografickú súťaž "Keby som bol vodohospodár...", oznámila dňa 14.10.2016 výsledky. Do súťaže mohla každá škola poslať tri fotografie. Prišlo im spolu 163 originálnych a zaujímavých fotografií.

            Po náročnom hodnotení sa porota zhodla na víťazovi. Bolo vybratých 6 víťazných fotografií, z toho tri fotografie patria nášmu študentovi Štefanovi Gorásovi a ďalšie tri fotografie trom rôznym študentom z iných škôl.

            Podľa propozícií víťaz vyhráva zaujímavé stretnutie s vodou pre celú triedu a hodnotné vecné ceny od vyhlasovateľa a partnerov súťaže. Trieda sa zúčastní jednodňového výletu na vodné dielo Gabčíkovo.  Štefanovi Gorásovi, študentovi IV.AP triedy na Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1 v Michalovciach, srdečne blahoželáme. Všetky víťazné fotografie si môžete pozrieť na tomto mieste:

       https://www.facebook.com/envirovychova/photos/pcb.603638599817918/603638039817974/?type=3&theater

        

        

     • FVaT AMAVET - postup na celoštátne kolo
      • FVaT AMAVET - postup na celoštátne kolo

      •      Dňa 13.októbra 2016 sa naši študenti Štefan Gorás a Šimon Ircha zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET so svojim projektom "Energetický audit našej školy". Projekt zaregistrovali do kategórie Energia a transport (jedna z 10 kategórií). Súťaž sa konala na pôde Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Spolu sa súťaže zúčastnilo 64 projektov z Košického a Prešovského kraja. Žiaci prezentovali projekt nielen porote, ale aj verejnosti, študentom Univerzity, študentom stredných aj základných škôl a každému, kto mal záujem o informácie. A nebolo toho málo. Ich odpovede na kladené otázky boli pohotové a fundované, žiaci sa navzájom dopĺňali a bolo vidieť, že sa danej problematike venovali, čo ocenila aj porota.

            Na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. - 12.11.2016 v Bratislave, postúpilo spolu za Košický a Prešovský kraj 23 projektov. Medzi nimi aj projekt našich študentov Energetický audit školy. Okrem toho Štefan Gorás a Šimon Ircha získali špeciálnu cenu, ktorú udelila firma GLOBALLOGIC. K dosiahnutému úspechu študentom srdečne blahoželáme a držíme palce na celoštátne kolo.

            Do galérie Festival vedy a techniky AMAVET boli pridané fotografie.

     • Deň otvorených dverí ŽOS
      • Deň otvorených dverí ŽOS

      •     Máte záujem o prácu rušňovodiča po maturite? Spĺňate požiadavky? Ak vás tieto a iné informácie zaujímajú, môžete sa zúčastniť Dňa otvorených dverí 12.októbra 2016 v čase od 9:00 - 15:00 v rušňových depách Železničnej spoločnosti Slovensko. Bližšie informácie nájdete tu.

     • Jesenný beh Michalovčanov
      • Jesenný beh Michalovčanov

      •      9.októbra 2016 sa uskutočnil 2.ročník Jesenného behu Michalovčanov. Na 3,5 km trati bežalo po asfalte 116 účastníkov registrovaných  v dvoch kategóriách (kat.A / muži; kat.B / ženy). Behu sa zúčastnil aj študent SOŠ technickej, Martin Bubenko, ktorý dobehol na peknom 11.mieste.

       Srdečne blahoželáme!

       Do galérie Jesenný beh Michalovčanov boli pridané fotografie.

     • Exkurzia do Osvienčimu
      • Exkurzia do Osvienčimu

      •      Každý z nás má už nejaké informácie o holokauste, o koncentračných táboroch ako je Osvienčim. Mnohí plánujú navštíviť tento tábor, no 42 študentov SOŠ technickej v Michalovciach nabralo odvahu a jedno z najpochmúrnejších "múzeí" Európy a sveta začiatkom októbra navštívili. Dnes už vedia o sile zážitku z tohto kedysi koncentračného tábora, do ktorého vás už pri vstupe zamrazí pri pohľade na smutne notoricky známu bránu s nápisom "Arbeit macht frei". 

       Počas spoločných hodín sme navštívili materský tábor Osvienčim - nemecky Auschwitz, ale aj neďalekú Brezinku, či Birkenau. Študenti sa dozvedeli, kedy, pre koho a za akým účelom bol postavený koncentračný tábor, na vlastné oči videli pozostatky po väzňoch, ako tisíce topánok, niekoľko kilogramov okuliarov, niekoľko kusov protéz, tony ostrihaných vlasov, kufre s menami pôvodných majiteľov, zvyšky detského oblečenia, hygienického vybavenia či kuchynského náradia, ktoré nič netušiaci Židia, Poliaci či Rómovia so sebou priniesli v nádeji na lepší život. Pravú podstatu nacistickej rasovej ideológie sme mali možnosť vidieť až v Brezinke. Tu nešlo o žiadny pracovný tábor, išlo  tu o továreň na smrť. Ubytovne väzňov, ostnaté drôty, trosky krematórií, železničné koľaje a rampa smrti, táborová „nemocnica“ a iné.

       Túto exkurziu, ako učiteľka dejepisu,  robím pre študentov  už roky. Ani raz  sa mi nestalo, žeby som si povedala, že to som už videla, počula alebo že to už pre študentov nemá zmysel organizovať...A reakcie študentov boli tiež pozitívne. Boli veľmi citliví, pozorní, ľudskí a chápajúci poslucháči. Ich záujem bol úprimný. Som toho názoru, že každý by raz za život mal toto miesto navštíviť a vytvoriť si vlastný obraz o hrôzach, ktoré napáchali nacisti. Je dôležité, aby mladí ľudia nepodľahli názorom iných a nežili len zo sprostredkovaných informácií.

        Do galérie Exkurzia do Osvienčimu boli pridané fotografie.

      • Zámer na prenájom

      • Stredná odborná škola technická, ul. Partizánska č. 1, Michalovce, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom stroje pre odborný výcvik žiakov na dobu neurčitú za minimálne nájomné vo výške 44 € mesačne. Viac informácií tu:

     • Mosty bez bariér
      • Mosty bez bariér

      •      Je to akcia, ktorá sa pravidelne koná v Pribeníku, v areáli Strednej odbornej školy. 14.septembra 2016 to bol v poradí už 8.ročník festivalu, na ktorom prezentovali výsledky svojej práce študenti zo stredných škôl spolu so špeciálnymi školami a zariadeniami sociálnych služieb na území Košického samosprávneho kraja.

            Toto podujatie je poriadané pre širokú verejnosť, zúčastňujú sa ho žiaci základných škôl, rodičia a každý, kto má záujem pozrieť si zručnosti mladých ľudí, ich produkty, ale aj možnosti štúdia na jednotlivých stredných odborných školách.

            Každoročne sa aj my zúčastňujeme tohoto festivalu, ktorý má okrem prezentačnej časti aj kultúrnu časť. Mosty bez bariér sa konajú pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Do galérie Mosty bez bariér boli pridané fotografie.

     • Talenty Novej Európy
      • Talenty Novej Európy

      •      Si talentovaný mladý človek a chceš získať finančný príspevok? Potom táto informácia je určená práve TEBE.

            Stredoeurópska nadácia (CEF) a SLOVNAFT, a.s. organizujú už 10.ročník grantového programu "Talenty Novej Európy". Doposiaľ rozdelili granty v celkovej výške 584 tisíc eur medzi 294 nadaných mladých ľudí z celého Slovenska, z ktorých 114 získali grant opakovane. V tomto roku sa rozdelí spolu 66 tisíc eur.

            Kto môže o grant požiadať, aké podmienky musí spĺniť, načo je možné peniaze použiť? To a ešte ďalšie informácie nájdete na stránke www.tne.sk.

            Pozor, nepremeškaj príležitosť! Posledný termín podania online prihlášky a ďalších skenov potrebných dokladov je 22.október 2016.

       Do galérie Talenty Novej Európy boli pridané fotografie.

     • Súťaž MISIA MARS
      • Súťaž MISIA MARS

      •        Bol vyhlásený prvý ročník súťaže pre stredoškolských a vysokoškolských študentov pod názvom "Misia Mars." Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku.

             Úlohou súťažiacich študentov - jednotlivcov stredoškolákov, tímov zložených zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov - je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý následne medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Projekt by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos a podnietili ďalší výskum v rôznych sektoroch (biológia, medicína, energetika, technika, atď.) v kontexte možností života na Marse. Podrobnejšie informácie o súťaži sú na webstránke:
       www.misiamars.sk. Elektronický plagát o súťaži: http://bit.ly/2dbPXUn. Budeme radi, ak sa do súťaže zapojí čo najväčší počet študentov.

       Výhercovia okrem vecnej ceny získajú aj globálnu publicitu nielen pre seba a svoj tím, ale aj pre svoju školu, keďže o realizácii a výsledkoch experimentu bude výskumný tím pod vedením Michaely Musilovej informovať prostredníctvom médií na globálnej úrovni.

     • Letná škola
      • Letná škola

      •      Všade počúvame o potrebách trhu práce, o nedostatku odborníkov v jednotlivých profesiách, ale zároveň aký nedostatočný záujem je o štúdium na odborných školách. A tak sme zostavili program, ktorým sme chceli vzbudiť záujem žiakov  o odborné vzdelávanie. Ponúkli sme žiakom základných škôl možnosť  navštevovať  Letnú školu (na oboch našich pracoviskách), v rámci ktorej si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri práci s PC, jednoduché odborné práce, poprípade mohli získať odpovede na otázky, ktoré ich v súvislosti so štúdiom zaujímajú.

            Do Letnej školy sa prihlásilo spolu 40 žiakov. Obe pracoviská Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zahájili svoju činnosť v Letnej škole 22.augusta. Majstri odbornej výchovy a učitelia odborných predmetov boli pripravení a odhodlaní celej akcii venovať patričnú vážnosť. Každý deň bol určený prezentácií remesla. Týždenná Letná škola sa  začala úvodnou časťou, na ktorej boli žiaci 9.ročníka informovaní o možnostiach štúdia a výbere remesla podľa schopností a záujmu žiaka. Ďalšie informácie dostali žiaci podľa zameraní na profesiu. Pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri práci s PC, alebo mali možnosť si aj vlastnoručne vyrobiť jednoduché výrobky, ktoré si zobrali domov ako ukážku svojich schopností a manuálnej zručnosti. 

            V priebehu týždňa od 22.8. do 26.8.2016 sa Letnej školy zúčastnilo reálne 35 záujemcov, ktorí  prešli profesiami – stolárstvo, strojárstvo, automechanik,  stavebné profesie, elektrotechnika, IKT.

            Vo všeobecnosti treba skonštatovať, že myšlienka ako taká mala zmysel. Odozva všetkých účastníkov Letnej školy bola kladná a myslíme si, že daná akcia splnila svoj účel. Nevieme ešte povedať, či sa nám podarilo vzbudiť záujem žiakov o štúdium na odbornej škole, ale s istotou môžeme povedať, že títo mladí ľudia zmysluplne trávili svoj voľný čas. Práve preto chceme v projekte pokračovať a hľadať ďalšie možnosti, ktorými vzbudíme záujem žiakov o odborné štúdium.

       Do galérie Letná škola boli pridané fotografie.