• Novinky

     • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
      • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou

      • Slovenský olympijský výbor vyhlásil na sociálnych sieťach 22.jún za Olympijský deň (hoci oficiálne sa Medzinárodný olympijský deň oslavuje 23.júna) a vyzval širokú verejnosť, aby sa do tejto aktivity zapojila. Stredná odborná škola technická v Michalovciach to vzala priam doslovne. Na tento deň mala v pláne Školskú športovú olympiádu (ŠŠO), presnejšie jej VI.ročník. Vďaka Olympijskému klubu v Michalovciach (konkrétne PaedDr. Radmile Hajdúkovej) nechýbala ani olympijská vlajka či banner hlásajúci Olympijský deň, čo tomuto dňu pridalo ešte viac olympijskej príchute.

       ŠŠO na našej škole............

       Do galérie Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň
      • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň

      •    Žiaci 3. ročníka s odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku sa 15. júna zúčastnili exkurzie vo fotovoltaickej elektrárni v Michalovciach. Exkurziu zastrešovali pracovníci  Ing. Roman Tokarčík zástupca firmy Contour Global a prevádzkový technik Peter Višňovský.

          Začiatok exkurzie bol venovaný poučeniu o BOZP v priestoroch FV elektrárni a až potom prebehla exkurzia areálu FV elektrárni. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z prezentácie, ktorá bola zameraná na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií a hlavne výroby elektrickej energie vo fotovoltaických elektrárňach. Druhú časť tvorila prehliadka objektov a zariadení FVE 2 Michalovce.  Žiaci dostali od pracovníkov podrobný výklad ako dochádza k výrobe elektrickej energie v takejto elektrárni. Nakoniec každý žiak dostal darček od pracovníkov FVE.

       Ing. Miron Štefanič, učiteľ elektrotechnických predmetov

       Do galérie Exkurzia / fotovoltaická elektráreň boli pridané fotografie.

      • Súťaž VSD, a.s. pre 1. a 2. ročník

      •    Dňa 19. júna 2018 sa na našej škole konala súťaž žiakov 1. a 2. ročníka z elektrotechniky, pod záštitou spoločnosti VSD, a.s. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Všetci prihlásení žiaci sa zúčastnili teoretickej časti, ktorá obsahovala testové otázky s možnosťou výberu správnej odpovede, doplňovačku, schémy a grafy a štvrtú časť tvorili príklady. Po jej vyhodnotení, najlepší šiesti súťažiaci postúpili na praktickú časť, po ktorej je poradie nasledovné:

           1.miesto   -   VALIGA Matúš, II.AP

           2.miesto   -   MINKANIČ Nikolas, II.AP

           3.miesto   -   PALLAJ Ľubomír, II.BP

           4.miesto   -    JAKUBEC Viliam, II.BP

           5.miesto   -   DUBÍK  Samuel, II.AP

           6.miesto   -   BOBÍK  Peter, I.AP

          Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste. O občerstvenie a malú pozornosť pre všetkých súťažiacich, ale hlavne o hodnotné vecné ceny pre prvé tri miesta, sa postarala spoločnosť VSD, a.s. 1.miesto - mobilný telefón, 2.miesto - digitálny fotoaparát a 3.miesto - farebná tlačiareň.

          Ďakujeme všetkým súťažiacim za to, že si prišli zmerať sily, ďakujeme spoločnosti VSD, a.s. za hodnotné vecné ceny pre súťažiacich a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

     • Kurz pohybových aktivít
      • Kurz pohybových aktivít

      •      Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka sa konal od 11. - 15. júna 2018 dennou formou. Plavecký výcvik prebiehal v Thermalparku Šírava a bol ukončený pretekmi  s nasledovným umiestnením žiakov:

       I. miesto - ž. Šalapa, II.CP,

       II.miesto - ž. Withly,  II.BP,

       III. miesto - ž. Frendák, II.AP

               IV. miesto - ž. Voznyj, II.EP.

           Tretí deň KPA sme vystúpili na Jasenovský hrad a vo štvrtok na Viniansky hrad. Dozvedeli sme sa aj o histórii hradov. Posledný deň kurzu sme sa venovali letným športom, futbalu, bedmintonu a petangu.

       PaedDr.Hamadejová Jana

       Do galérie Kurz pohybových aktivít boli pridané fotografie.

     • Stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov
      • Stretnutie učiteľov silnoprúdových predmetov

      •    Naša škola ako jedna z piatich škôl košického a prešovského samosprávneho kraja, má veľmi dobrú spoluprácu so spoločnosťou VSD, a.s., ktorá každoročne organizuje viacero podujatí pre študentov, učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

         4.júna 2018 sa v meste Poprad - Stráže konalo stretnutie pedagogických zamestnancov vyučujúcich silnoprúdové predmety partnerských SŠ. Od nás sa zúčatnili štyria učitelia. Na tomto stretnutí bol odprezentovaný "Proces obnovy distribučných zariadení v spoločnosti VSD, a.s." (Ing. Romaňák, Ing. Mačák) a boli podané informácie k aktuálnym témam spolupráce spoločnosti so SŠ a ZŠ (Ing. Kašteľová). V popoludňajších hodinách mali byť v Tatranskej Lomnici predstavené ukážky prác Výstavby sietí VN a NN. Táto časť programu sa nekonala, nakoľko zasiahla príroda a dážď nedovolil spoločnosti VSD a.s. tieto ukážky realizovať.

           Veľmi príjemné bolo prekvapenie, ktoré VSD a.s. pripravila pre učiteľov. Zabezpečili odvoz do Bachledovej doliny a celodenné stretnutie pokračovalo na Chodníku korunami stromov a nasledne neskorým obedom. 

       Ďakujeme za poskytnuté informácie a príjemne strávený deň.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Práca pre absolventov SOŠ technickej
      • Práca pre absolventov SOŠ technickej

      •    

            Kybernetika, s.r.o. Košice, montážne práce optických a metalických káblov U.S. Steel Košice, prijme do pracovného pomeru absolventov SOŠT Michalovce. Nástup je možný aj hneď.

       kontakt: 

       Ing. Vladimír Janík  0917 567 031 

     • Účelové cvičenie / prvé ročníky
      • Účelové cvičenie / prvé ročníky

      • ... a pokračujeme v účelových cvičeniach... Dnes, 17.mája 2018, sa študenti prvých ročníkov na ulici Partizánska, zúčastnili účelového cvičenia. 

            Pešo sme sa prešli od školy na "Prímestskú" na Zemplínskej šírave. Tam sme po triedach prešli zdravotníckou prípravou, topografiou a riešením mimoriadnych situácií. Celý čas sme mali nad hlavami mraky, ale keďže na nás nepršalo, tak sme sa poniektorí dohodli, že sa prejdeme smerom na vpust do Zemplínskej šíravy. Boli sme celkom prekvapení, koľko vody je teraz v  "slovenskom mori".

               Tesne pred obedom sme sa vydali na cestu späť a skonštatovali sme, že sme absolvovali jeden celkom pekný deň. Síce počasie nebolo najkrajšie, ale bolo ideálne na turistiku. Nebolo nám horúco, ale ani chladno. Bolo nám tak akurát. Každý z nás odšľapal minimálne 5 poctivých  kilometrov. No a my usilovnejší sme prešli 8,5 km. 

       Ing. Nataša Masnicová. tr.učiteľka I.AP

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      •      Žiaci 1. a 2.ročníka na ulici Kapušianskej a 2.ročníka na ulici Prtizánskej absolvovali dňa 3.mája 2018 účelové cvičenie. Ako si tento deň užili v spoločnosti členov armády, si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

       Do galérie Účelové cvičenie  boli pridané fotografie.

     • SYGA_2018
      • SYGA_2018

      •      V dňoch 26.4. - 27.4 2018 sa v Trnave v areáli Trnavskej univerzity konalo celoštátne kolo (finále) súťaže SYGA 2018 pod záštitou Siemensu.

            Do tohoto ročníka sa za našu školu prihlásili Samuel Laco (IV.BP) a Matúš Dankanin (IV.CP) s prácou "Nápojový automat". Tento projekt postúpil do finále medzi 5 najlepších prác. Chlapci získali cenu odborného časopisu ATP Journal a boli odmenení hodnotnými cenami.  

       Chlapcom blahoželáme a želáme im ešte veľa tvorivých nápadov! 

       Ing. Jozef Garbeľ

       Do galérie SYGA_2018 boli pridané fotografie.

     • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo
      • SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo

      •      V dňoch 25. – 27. apríla 2018 sa konal 40. teda jubilejný ročník celoštátneho kola SOČ, po prvýkrát na vysokoškolskej pôde a to na Žilinskej univerzite. Zúčastnili sa ho traja študenti z našej školy:  Štefan Jackovič IV.AP, Samuel Laco IV.BP a Miroslav Murin IV.CP. Súťažilo sa celkom v 17 kategóriách. Naši študenti sa zúčastnili v troch kategóriach a to: problematika voľného času – Štefan Jackovič; elektrotechnika a hardware – Samuel Laco a Matúš Dankanin a informatika – Miroslav Murin. Vyrazili sme v stredu a vrátili sme sa v piatok. Prvý deň sme absolvovali prehliadku školy, väčšiu časť sme strávili na fakulte masmediálnej komunikácie. Následne bol úvodný ceremoniál a na ďalší deň sme mohli začať súťažiť.

       Samozrejme neobišli sme naprázdno. Obsadili sme:

       1. miesto  - Miroslav Murin v kategórii informatika s prácou „Good Teacher“.

       3. miesto - Samuel Laco spolu s Matušom Dankaninom v kategórii elektrotechnika a hardware s prácou „Nápojový automat“.

       Miroslav Murin, IV.CP

       Do galérie SOČ / 40.ročník - celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / Lemešany
      • Exkurzia / Lemešany

      •     Dňa 27.04.2018 sa žiaci IV.AP triedy, študijného odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie v Lemešanoch spolu s Ing. Štefanom Peštom a Ing. Mironom Štefaničom.

           Program exkurzie sa začal prehliadkou vonkajšej stanice 110 kV a pokračoval  prehliadkou rozvodných zariadení 22 kV v budove stanice. Najprv nasledovala prednáška a potom aj praktické ukážky o trasovaní a diagnostike vn káblov. Ďalším programom  boli návštevy laboratórií, kde nám bolo ukázané ako sa skúšajú OOPP a pracovné náradie z hľadiska bezpečnosti  pre práce na elektrických zariadeniach a ako sa kontrolujú transformátorové oleje, z ktorých sa dá zistiť stav transformátorov.  Exkurziu sme ukončili v skúšobni  vvn kde nám boli predvedené ukážky rôznych výbojov a vysvetlené možnosti využitia skúšobne pre prax.

       Celú exkurziu mal na starosti pracovník  elektrickej stanice Ing. Baran a ďalší traja pracovníci VSD.

           Exkurzia nadväzovala na učivo elektrické stanice, transformátory káblové vedenia elektrickej energie a splnila plánovaný zámer.

       Ing. Miron Štefanič, vedúci exkurzie

       Do galérie Exkurzia / Lemešany boli pridané fotografie.

     • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov
      • Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov

      •      Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity vyhlásila 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka. Do súťaže sa prihlásilo 36 prác z 10 stredných škôl z celého Slovenska. Do finálového kola, ktoré sa konalo 17.apríla 2018, bolo hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z priemyslu a zamestnancov Elektrotechnickej fakulty UNIZA vybraných 23 prác a finálového kola sa zúčastnilo najlepších 21 prác, ktoré boli rozdelené do sekcie mechatronika ( 10 projektov) a sekcia elektronika a IT (11 projektov). 

       Pre našu školu tohtoročná Technická myšlienka roka bola premiérou. Do súťaže sme prihlásili 4 projekty a všetky štyri postúpili do užšieho finále. Samuel Laco – s projektom „Robotické rameno“; Samuel Laco a Matúš Dankanin – „Nápojový automat“; Miroslav Murin – „Good Teacher“ a Miroslav Murin - „My Spy“. Na súťaži boli veľmi zaujímavé a hlavne veľmi komplexné a prepracované práce. V sekcii elektronika a informačné technológie sa nám v silnej konkurencii podarilo obsadiť dve miesta.

       1. miesto – My Spy – Miroslav Murin

       3. miesto – Nápojový automat – Samuel Laco a Matúš Dankanin

       Chlapcom veľmi srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa tvorivých nápadov!

       O Miroslavovi Murinovi napísali:

       "Prvé miesto v sekcii elektronika a IT získal Miroslav Murin za projekt My Spy. Študent Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zvíťazil s nápadom monitorovacej aplikácie, ktorá pracuje na osobnom počítači (operačný system Windows), ale aj na telefóne (operačný system Android). Úlohou „My Spy“ aplikácie je zvýšiť bezpečnosť na internete prostredníctvom blokovania aplikácie, ako napríklad hry a programy, monitorovania aktivity na internete, blokovania stránok, úplného zablokovania prístupu k sociálnym sieťam alebo nastavenia denného limitu používania počítača. Cieľom je adresovať program nielen rodičom, ale aj firmám či školám. Program by sa mal vyrovnať konkurencii na trhu, ktorá je väčšinou finančne náročnejšia."

       Ing. Nataša Masnicová
        

       Do galérie Technická myšlienka roka / 10.ročník súťaže pre SŠ študentov boli pridané fotografie.

     • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny
      • Sme súčasťou e-twinningovej rodiny

      •    E-twinning je internetový portál, ktorý je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+, pre spoluprácu učiteľov a žiakov a partnerstvá škôl v Európe. V minulom školskom roku sa aj naša škola stala súčasťou tejto obrovskej e-twinningovej rodiny. Participácia v projekte s názvom „Exploring the Identity of Europe“ bola našou prvou lastovičkou v programe e-twinning. Naučili sme sa tam zopár krôčikov, aby sme v tomto školskom roku postúpili o krok ďalej.

       V tomto školskom roku je do stále prebiehajúceho e-twinningového projektu zapojená jedna skupina žiakov, šiesti žiaci z 2.BK a jeden žiak z 2.BP. Projekt pod názvom „Learning about the richness of one another’s culture“ zostavili partneri z Francúzska a Turecka a okrem nich sa spolu s nami do projektu zapojilo ďalších 6 krajín, konkrétne Nemecko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko a Cyprus. Momentálne máme za sebou 2 projektové aktivity, ktoré si môžete pozrieť a taktiež sa zoznámiť s našimi partnermi. Študenti zúčastnení v projekte (Richard Harman – 2.BP a z 2.BK: Marcel Brhlík, Matej Farkaš, Tomáš Pavlik, Marek Plitko, Maroš Počatko a Natália Sabolčáková) sa v 1. aktivite predstavovali: https://padlet.com/learned_pua/etwinning a v ďalšej aktivite sme sa snažili našim partnerom napísať, čo o ich krajinách vieme: https://padlet.com/learned_pua/4jic6dupazkj a dozvedeli sme sa, čo o nás vedia študenti v iných krajinách. Tieto, ale aj ďalšie naše aktivity môžete sledovať na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Sostkap-323649780986123/?hc_ref=ARSIttxOZW84V2ihWdjUifmJF0AJ-DQ41-WfrQhMCdK4UW3Dau1II_iZLq0hhrGdLKY Tešíme sa na aktivity, ktoré ešte prídu do ukončenia projektu.

       Avšak nechceli sme sa uspokojiť s tým čo už vieme. Chceme seba aj našu prácu v e-twinningovej komunite posunúť do ďalšej úrovne, niečo zlepšiť a niečo nové sa naučiť. Práve to bolo dôvodom, prečo nám vedenie umožnilo zúčastniť sa na e-twinningovom seminári na Malte. (Bližšie informácie sa dočítate v ďalšom článku na našom školskom portáli.)

       Mgr. Marcela Harmanová

       koordinátor e-twinning projektu

        

     • E-twinning seminár na Malte
      • E-twinning seminár na Malte

      •      V dňoch 19.4. – 21.4.2018 sa v meste St Julian’s na ostrove Malta konal pod záštitou Národnej agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl Malty e-twinningový seminár s názvom „Celebrating Cultural Diversity and Digital Literacy Through eTwinning“ (voľne preložené: Oslava kultúrnej rozmanitosti a digitálnej gramotnosti prostredníctvom etwinningu). Na tomto seminári mala zastúpenie aj naša škola, keďže sa ho zúčastnila Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka našej školy.

            Už samotný názov semináru napovedá o jeho obsahu. Počas troch dní prebiehali rôzne prednášky  a workshopy. Hneď v deň príchodu, v popoludňajších hodinách prebehla prednášku na tému „Migranti na vyučovacej hodine“ a po nej nasledovali zoznamovacie aktivity za účelom vzájomného spoznania účastníkov semináru, ale zároveň išlo aj o prvé pokusy nájsť si partnerskú školu pre budúci projekt.

            Druhý deň sme sa zoznámili s elektronickou platformou pre vzdelávanie dospelých v Európe - EPALE a jej súčasťami (blogmi, novinkami, udalosťami, online webinármi, ale aj možnosťou nájsť si tam partnerov do projektov). Ďalej seminár ponúkal na výber dva paralelne prebiehajúce workshopy, na tému „Ekoškola a eTwinning“ a „Užitočné nástroje pre tvoj projekt“. My sme sa zúčastnili druhého menovaného a po zoznámení sa s nástrojmi ako Beefast, slovný mrak, prieskum, kvíz, či Toontastic, sme v práci pokračovali už na tému samotnej tvorby projektov a využívania tzv. twinspace, v ktorom sa celý etwinningový projekt realizuje.

            Posledný deň semináru sa ešte pred odchodom pracovalo. Účastníci mali za úlohu predstaviť aspoň základnú myšlienku svojho projektu, ako aj svojich projektových partnerov. Našimi partnermi do projektu by mali byť študenti z Čiech, Malty a Portugalska a našim hlavným cieľom je,  aby si mladí na rôznych témach uvedomili rozmanitosť našich krajín, ale zároveň hľadali to, čo ich spája a niečo sa o týchto krajinách aj naučili a v konečnom dôsledku precvičili svoje jazykové znalosti a zručnosti z angličtiny. Projekt by mal predbežne trvať od októbra do marca, tak nám držte prsty, aby dopadol na výbornú.

                                                                                      Mgr. Marcela Harmanová

                                                                                     

       Do galérie E-twinning seminár na Malte boli pridané fotografie.

      • TANGRAMY / súťaž žiakov

      •      Dňa 16.04.2018 sa konala súťaž žiakov navštevujúcich Krúžok  počítačovej zábavy, ktorý vedie Ing. Kravcová. Bližšie informácie získate na tomto mieste.  

       Do galérie TANGRAM / súťaž žiakov boli pridané fotografie.

      • Rušňoparáda 2018

      • V sobotu a nedeľu 14. - 15. apríla 2018 sa v košickom rušňovom depe ZSSK uskutočnil 18. ročník akcie Rušňoparáda 2018. Išlo o najväčšie stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska.

                      Národný dopravca  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. otvorila návštevníkom pracoviská, aby ukázala zázemie a zaujímavosti fungovania železničnej techniky v príťažlivej forme. Do metropoly východu pritiahla historickú železničnú techniku a predstavila aj najmodernejšie ucelené súpravy (rušeň Vectron).

                      V rámci tohto podujatia zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR akciu „Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“

                      Akcie sa zúčastnili zamestnávatelia v oblasti železničnej dopravy: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železnice Slovenskej republiky, kariérni poradcovia, stredné odborné školy s dopravným zameraním z Košíc a Moldavy nad Bodvou a tiež SOŠT Michalovce.

                      Na základe pozvania riaditeľky odboru vzdelávania Ministerstva dopravy a výstavby SR sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci našej školy zo IV.BK a II. BK odboru Prevádzka a ekonomika dopravy s Ing. Kizivatovou, Ing. Tudošom a Ing. Pollákovou, aby priblížili verejnosti možnosti štúdia z oblasti dopravy. Pripravenými aktivitami zaujali verejnosť a dôstojne reprezentovali našu školu počas obidvoch dní.

                      Spracovala Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková.

       Do galérie Rušňoparáda boli pridané fotografie.

      • 40.ročník KK SOČ v Košiciach

      • Dňa 6. apríla 2018 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnilo krajské kolo SOČ. Bol to jubilejný 40. ročník tejto súťaže. Našu školu reprezentovalo 16 študentov v 9 súťažných odboroch. Krásny úspech dosiahli naši študenti v troch súťažných odboroch:
        

       Problematika voľného času
       1. miesto / Štefan Jackovič ( IV.AP ) – Robotický držiak pre kameru

       Informatika
       1. miesto / Miroslav Murin ( IV.CP ) – Good Teacher

       Elektrotechnika, hardware, mechatronika
       1. miesto / Samuel Laco ( IV.BP ), Matúš Dankanin ( IV.CP ) – Nápojový automat

       Postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 04. 2018 v Žiline na Žilinskej univerzite. Chlapci blahoželáme!

      • Ocenenie ZRŠ Ing. HREŠKA ministerkou školstva

      • Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

            Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.marca 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.    

       Za významný podiel na rozvoji odborného školstva v rámci Košického  kraja a Slovenskej republiky si ocenenie a Veľkú medailu svätého Gorazda prevzal aj zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, Ing. Rastislav Hreško.

       Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

       Z ocenenia sa všetci úprimne tešíme a do ďalšej práce želáme pevné zdravie, tvorivý prístup a veľa dobrých nápadov. Pán zástupca, srdečne blahoželáme!

       Do galérie Ocenenie Ing. Rastislava HREŠKA, ZRŠ boli pridané fotografie.