• ERASMUS PLUS

    • Mobilita učiteľov v OVP (2023/2024)

    •  

     V dňoch 22. – 28. októbra 2023 sa uskutočnila ďalšia úspešná mobilita programu Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania, v rámci projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791 – štruktúrovaný kurz reflektujúci potreby organizácie a jednotlivcov - "IKT vo výuke a medzinárodných projektoch" Alcanede v Portugalsku.

     Sedemdňový kurz bol zameraný na zručnosti vo využívaní moderných technológií vo výučbe a medzinárodných projektoch a vytváranie profesionálnych výstupov, získanie neoceniteľných zručností o tom, ako používať celý rad grafických aplikácií, spracovávať fotografie, videá a pracovať s online dokumentmi, ako vytvárať online formuláre a dotazníky a ako získať okamžitú spätnú väzbu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie