• Novinky

     • Modré nezábudky
      • Modré nezábudky

      •     Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, fajčenie, nedostatok pohybu a spánku ....... (viac na tomto mieste).

       (Ing. Alena Paulíková)

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T. G. Masaryk

       Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDL – European Day of Languages), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001, tento rok sme si ho teda pripomínali už 20-ty krát. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe.

       Event EDL 2021 na našej škole sme nazvali „Let’s Open Our Minds to Other Languages“ (prelož. Otvorme svoje mysle iným jazykom). V rámci neho počas celého uplynulého týždňa 27.9. – 1.10. 2021 (viac na tomto mieste). 

     • MMM
      • MMM

      •    Dnes (3.10.2021) sa konal v Košiciach 98.ročník MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU. Našu školu na Juniorskej štafete MMM reprezentovali:

       1. Novotný Viliam (IV.CP)  12 km

       2. Hrabčák Jakub ( III.BK)    9 km

       3. Mgr. Exenberger Ernest  12 km

       4. Dilik Jakub ( IV.AK)           9 km

       Realizačný tím:

       PaedDr.Hamadejová Jana

       PaedDr.Šašala Stanislav

       Mgr.Onderko Stanislav

        

       Srdečne blahoželáme k športovému výkonu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nabehaných kilometrov.

       PaedDr. Jana Hamadejová