• Novinky

     • NAG 2021 / on-line
      • NAG 2021 / on-line

      • Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

          V tohtoročnom finále „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov.

       Výsledky 16. ročníka NAG 2021:

       Kategória UNI-SS – stredoškolskí študenti

       1. Jakub Varga, Stredná odborná škola technická, Michalovce
       2. Peter Mako, Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica
       3. Martin Ladislav Olvecký, Stredná odborná škola, Handlová

       Celý článok si môžete prečítať na tomto mieste.

       (mn)

     • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021
      • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021

      •  

          AMAVET organizuje 16. ročník súťažnej konferencie Junior Internet. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 319 žiakov základných a stredných škôl s 261 online  projektmi.  Na základe hodnotenia v I. kole súťaže do finále postúpilo 61 projektov.

          Medzi finalistami je aj Adrian Babčan, žiak I.AP triedy našej školy. Svoj projekt: www.zerodev.space  bude prezentovať v kategórií JuniorWEB.

          Súčasná situácia neumožňuje organizovať konferenciu na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Preto najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách odprezentujú ich autori formou online videokonferencie vysielanej naživo.

          Finále súťaže JUNIOR INTERNET sa uskutoční 23. a 24. 4. 2021. Konferenciu bude možné sledovať na https://www.juniorinternet.sk/nazivo  už 23. 4. 2021 od 10:00.

                                          Držíme palce!

       Ing. Ľubica Kočišová

     • KK SOČ
      • KK SOČ

      •    Dňa 31.04.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ  dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

       Našu školu zastupovalo 7 žiakov v piatich súťažných odboroch. Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce, tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce. Tým ukázali značný pokrok v práci s IKT za tento dištančný rok vzdelávania.

       Dňa 2.4.2021 bola súťaž vyhodnotená a výsledky zverejnené. Dávame do pozorností výsledkové listiny v jednotlivých kategóriách:

       01 - Problematika voľného času

       09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       11 - Informatika

       12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

        

       Verím, že súťaž študentom priniesla mnoho nových skúseností. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy!

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ