• Novinky

     • OZNAM PRE ŠTUDENTOV
      • OZNAM PRE ŠTUDENTOV

      • Oznamujeme našim študentom, že vyučovanie sa začína 9.januára 2017 týždňom A.

     • Vianočný program
      • Vianočný program

      •      Žiaci R.Harman (I.BP), N.Minkanič (I.AP), I.Trembuľák (II.CP), M.Bindzár (I.BP), J.Misár (IV.CP), M.Mišovčík (IV.CP) spestrili slávnostné ukončenie kalendárneho roka pekným kultúrnym programom (16. a 19.decembra 2016), ktorý pripravili pod vedením PaedDr. K.Pajtášovej a Mgr. E.Országhovej. Vianočné koledy, vinše, pekný príhovor a zaujímavý príbeh si vypočuli všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy na vianočnom posedení. Ďakujeme za navodenie príjemnej vianočnej atmosféry.

       Mgr. Eva Országhová

       Do galérie Vianočný program boli pridané fotografie.

     • Vianočná burza
      • Vianočná burza

      •      Už niekoľko rokov naša škola spolupracuje s Domovom sociálnych služieb Ondava z Rakovca nad Ondavou. Aj tento rok sme zrealizovali vianočnú burzu výrobkov z ich dielne. Atmosféru Vianoc sme umocnili tvorivou dielňou  žiakov z rôznych ročníkov. Vyrábali vianočný stromček a ozdobné vence, ktorými skrášlili priestory školy. Celý deň sa niesol v zvláštnej atmosfére, počas ktorej žiaci búrali svoje zábrany pri spolupráci a komunikácii s ľuďmi s handicapom.

        Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

     • Darček pod vianočný stromček
      • Darček pod vianočný stromček

      •       Dňa 20.12.2016 sa  siedmi žiaci z pracoviska Kapušianska 6, študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, zúčastnili na RPIC v Prešove záverečného semináru k projektu Aj tvoj nápad môže posunúť Európu - inovuj, podnikaj, rozvíjaj !, ktorý bol spojený s vyhodnotením a slávnostným odovzdaním cien súťaž Nápad si TY! a kvízu Mladý europodnikateľ. Kvízu sa zo SŠ a VŠ Prešovského a Košického kraja spolu zúčastnilo 700 študentov a len 6 z nich uspelo. Je chvályhodné, že traja z nich boli študenti našej školy. Nesúťažili zadarmo, všetci dostali finančnú odmenu po 50 €.

       Ocenení žiaci:  Nikoleta  Gurniaková (II.BK), Jakub Popaďak (II.BK) a Kristína Virčíková (II.BK). Víťazom srdečne blahoželáme. Za svoje vedomosti dostali pekný darček pod vianočný stromček.

       Koordinátorka súťaže: Ing. Kvetka Sopková

       Do galérie Nápad si TY! boli pridané fotografie.

     • Nohejbal
      • Nohejbal

      •      Dňa 14.12.2016 sa žiaci našej školy pod vedením PaedDr. Stanislava Šašalu zúčastnili nohejbalového turnaja žiakov stredných škôl o „Pohár primátora mesta Michalovce“.

       V náročnej konkurencii siedmych družstiev  naši žiaci v zložení

       A -   družstvo: Dominik Frič (IV.BK) a Martin Poľakovský  (II.AK)  - obsadili 1. miesto

       B -   družstvo: Michal Horčík (II.AK) a Matúš Šimko (II.AK)  - obsadili 2. miesto

        

       K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme !!!!

       Foto z podujatia pre Vás pripravil Nikolas

        

       Do galérie Nohejbal boli pridané fotografie.

     • Obchod na korze
      • Obchod na korze

      •      Žiaci III.BP a III.CP z pracoviska Partizánska 1 sa zúčastnili na divadelnom predstavení Obchod na korze, ktoré sa konalo 12.decembra 2016 v Divadle Jonáša Záborského Prešov.

       Organizátorkou podujatia bola Mgr. Eva Országhová, triedna učiteľka III.BP.

            Dramatizácia poviedky Ladislava Grosmana žiakov veľmi zaujala. Príbeh o dvoch bezbranných ľuďoch, ktorí sa vplyvom spoločenského diania  ocitli v neriešiteľnej situácii, sa odohráva v mestečku Sabinov. Je významným svedectvom o slovenskom klérofašistickom štáte (1939 - 1945). 175 minút prežívali diváci minulosť a vďaka presvedčivým hereckým výkonom a zaujímavej scéne sa mohli dokonale "vrátiť" do diania v tomto neľahkom období.

            Tragikomédia vznikla na motívy slávneho filmu Obchod na korze, ktorý bol ocenený Oscarom (1966), cenou americkej Akadémie filmového umenia a vied.

        Mgr. Eva Országhová

     • Sviatok sv.Mikuláša
      • Sviatok sv.Mikuláša

      • Sviatok sv. Mikuláša vo svojej podstate patrí medzi kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa, ktorý nezištne pomáhal blížnym. Bez ohľadu na túto skutočnosť možno nájsť v tejto tradícii rozprávkovú symboliku.

       V postavičkách sv. Mikuláša, čerta a anjela sa skrývajú magické rozprávkové symboly. Svätý Mikuláš a nebeský anjel sú predstaviteľmi dobra, naopak špinavý čert s reťazami v rukách je symbolom zla.

       Takto to poňali aj študenti našej školy na pracovisku Kapušianska 6 a 6.decembra sv.Mikuláš, anjeli a čerti prišli medzi žiakov na škole, aby ich obdarovali, pohrozili ale predovšetkým vniesli dobrú náladu v čase adventu. Ako to vyzeralo, môžete si pozrieť v galérií.

       Do galérie Sviatok sv.Mikuláša boli pridané fotografie.

     • Volejbalisti opäť bodovali
      • Volejbalisti opäť bodovali

      •      Naši volejbalisti pod vedením Mgr. Stanislava Onderka opäť bodovali. V rámci dlhodobých športových súťaží KSK, v semifinále regíonálneho kola (B), volejbal chlapci, získali krásne I.miesto. Poradie na prvých troch pozíciach:

       1. miesto - SOŠ technická, Michalovce

       2. miesto - Gymnázium Trebišov,

       3. miesto - SZŠ Michalovce

       Chlapci, srdečne Vám blahoželáme!

       Do galérie Volejbalisti opäť bodovali boli pridané fotografie.

        

     • Vianočný turnaj, florbal
      • Vianočný turnaj, florbal

      •       Dňa 6.decembra 2016 sa na pracovisku Partizánska 1, konalo finále medziročníkového VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLORBALE. Umiestnenie a obsadenie tímov bolo nasledovne:

       1.miesto - II.ročník (Rauch Peter, Šraga Radoslav, Skalko Tomáš, Šamuliak Benjamín, Džado Frederik)

       2.miesto - III.ročník (Laco Samuel, Eštok Ján, Skyba Jakub, Konečný Tomáš, Mráz Erik)

       3.miesto - I.ročník (Chrenko Juraj, Dobranský Henrich, Ranič Patrik, Pety Patrik)

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       Do galérie Vianočný turnaj, florbal boli pridané fotografie.

     • AMAVET_festival vedy a techniky
      • AMAVET_festival vedy a techniky

      •      V dňoch 10. - 12.novembra 2016 sa konalo celoštátne finále súťaže AMAVET, v Bratislavskej Inchebe. Zúčastnili sa ha naši dvaja študenti, Štefan Gorás a Šimon Ircha, spolu so zástupcom riaditeľa školy Ing. Rastislavom Hreškom.

       Finále súťaže AMAVET v rámci Festivalu vedy a techniky sa naša škola zúčastnila prvýkrát. Aj napriek tomu, že žiaci so svojou prezentáciou „Energetický audit školy“ nepostúpili na medzinárodnú súťaž bola účasť na tejto súťaži pre nás prínosom. Získali sme skúsenosti do budúcich rokov, pričom v rámci tejto súťaže je potrebné sa viac orientovať na práce s vedeckou problematikou (nie technickou).

       V rámci podujatia sa konali  sprievodné výstavy: Cosmos Dicovery, Šperky a minerály Slovenska, Cvičná firma, Bibliotéka, kde sa žiaci mali možnosť inšpirovať pre ich ďalší odborný rast.

        

       Do galérie AMAVET_festival vedy a techniky boli pridané fotografie.

     • Olympiáda RUJ - 47.ročník, ŠK
      • Olympiáda RUJ - 47.ročník, ŠK

      •        8. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku na pracovisku Kapušianska 6, kde 10 žiakov z  prvého až štvrtého ročníka si zmerali sily v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, vypracovaní kulturologického testu, v monologickom rozprávaní na vybranú tému, v besede a vizualizácii obrázka.

       Umiestnenie

            1.   BERENDOVÁ Monika – IV. BK

            2.   ŠIMKO Tomáš – IV. BK

            3.   UHRÍNOVÁ Miriam – II. BK

       Víťazom  blahoželáme!
       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu ruského jazyka.

       Примите поздравления с победой в конкурсе и благодарность за ваше участие. Желаем  вам дальнейших  успехов и новых побед!

                                         Členovia školskej komisie: PhDr. Antónia Sabová, PaedDr. Stanislav Šašala, Mgr. Eva Lobová

       Do galérie Olympiáda RUJ - 47.ročník, ŠK boli pridané fotografie.

     • Deň popularizácie vedy a techniky
      • Deň popularizácie vedy a techniky

      • V rámci Popularizácie vedy a techniky sme dňa 18.novembra 2016, pre žiakov školy, v spolupráci s FEI TU Košice a Hvezdárňou v Michalovciach pripravili nasledujúce prezentácie:

       • Počítačová grafika a virtuálna realita
       • Automobilová elektronika
       • Ako som sa stal bakalárom
       • Čo som sa nenaučil v 2. ročníku v jazyku C
       • Mobilné planetárium

        

       Tento deň sme realizovali v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 450 žiakov školy sa miesto štandardného vyučovacieho procesu  zúčastnili prednášok a prezentácií, kde im jednotliví partneri prezentovali niektoré aspekty vedeckých disciplín, resp. možností uplatnenia sa v praxi.

       Vzhľadom na to, že sme takúto formu vyučovania zvolili prvýkrát, možno konštatovať, že tento deň bol vcelku vydarenou oslavou vedy a techniky a určite ho budeme v budúcnosti opakovať prípradne aj s účaťou zástupcov z praxe.

       Fotografie si môžete prezrieť vo fotogalérii.

     • Zenit_súťaž odborných a vedomostných zručností
      • Zenit_súťaž odborných a vedomostných zručností

      •                Žiaci SOŠ technickej v Michalovciach sa každoročne zúčastňujú súťaže odborných vedomostí a zručností ZENIT, ktoré vyhlasuje MŠ SR a organizačne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. V tomto školskom roku sa žiaci školy zúčastnili súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a strojárstve.

                   Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike sa uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach. V kategórií A (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ) súťažil Samuel Laco, zo študijného odboru elektrotechnika. Obsadil 8.miesto. V kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ) obsadila Sylvia Maťašová zo študijného odboru elektrotechnika 9.miesto.

                   Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentoval Miroslav Murin zo študijného odboru elektrotechnika  v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka). Umiestnil sa na 8. mieste.

                   Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole v Košiciach. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci študijného odboru mechanik-mechatronik. V kategórii B1 (strojné profesie)  Radovan Pado obsadil 4. miesto  a Samuel Liška 6. miesto.

       Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                            Ing. Ján Kraus, ZRŠ

       Do galérie Zenit_elektronika boli pridané fotografie.

     • Robotická show
      • Robotická show

      •      Do "Európskeho týždňa robotiky" sa na Slovensku zapojili robotické výskumné laboratória v Bratislave, Žiline a Košiciach. V termíne od 18. - 27.11.2016 sa v 30-tich štátoch Európy konali podujatia zamerané na popularizáciu robotiky medzi študentami stredných škôl.

            Robotická show v Košiciach sa konala na Gymnáziu, Alejova 1,  dňa 25.11.2016. Zúčastnili sa jej naši študenti II.CP a III.BM triedy, z odboru mechanik mechatronik, spolu so svojimi učiteľmi Ing. Garbeľom a RNDr. Andrašovovou. Prezreli si ukážky rôznych typov robotov s možnosťou konzultácie s ich konštruktérmi a ďalšími odborníkmi zo Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

            Žiaci si vyskúšali roboty a ich ovládanie. Veríme, že táto účasť ich motivuje pri výbere projektov na SOČ a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

       Do galérie Robotická show boli pridané fotografie.

     • Nápad si TY!
      • Nápad si TY!

      •      Predmetová komisia  ekonomických predmetov reagovala na výzvu RPIC Prešov , ktoré pripravilo pre študentov študujúcich na stredných a vysokých školách Východného Slovenska súťaž o najlepší podnikateľský nápad pod názvom Nápad si TY!  a kvíz Mladý europodnikateľ – dokáž, že o podnikaní niečo vieš.  

            Z pracoviska Kapušianska 6 sa do  kvízu Mladý europodnikateľ  pod vedením Ing. Sopkovej  zapojilo spolu 30 žiakov z II.BK, III.BK, IV.BK a do súťaže o najlepší podnikateľský nápad  Nápad si TY! sa zapojili 4 žiaci a to 1 žiačka z II.BK pod vedením Ing. E.Šantovej a traja žiaci  z III.BK pod vedením Ing.K. Sopkovej vypracovali podnikateľský nápad na témy:

       Katarína Gurniaková – II.BK - Student s home service   - II.BK

       Michal Chomič - AUTODIELY Michal Chomič – III.BK

       Adriana Šavuličová  - ADA – Doprava –preprava, s.r.o. – III.BK

       Diana Mesarošová - DIDI - XXXL – MOLETS- III.BK

                   Všetkým účastníkom súťaže držíme palce aby práve ten ich podnikateľský nápad bol najlepší a účastníkom kvízu aby práve ten ich bol správne vyplnený.

            

     • Vlastné pexeso
      • Vlastné pexeso

      •      Študenti III.BK triedy na Kapušianskej sa počas hodín praxe usilovne snažili vytvoriť svoje vlastné pexeso. Pexeso obsahuje názvy a indície týkajúce sa tém z predmetu colníctvo.Toto pexeso môže poslúžiť ako veľmi výnimočná učebná pomôcka. K pexesu vytvorili aj krabičku, ktorú si vlastnoručne vyzdobili.

        

        

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      •      Vo štvrtok 24.11.2016 sa na našej škole, na pracovisku Kapušianska 6, uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v dopoludňajších hodinách a bola rozdelená do dvoch častí. V prvej, písomnej časti, sa súťažiaci popasovali s cvičeniami zameranými na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. Po krátkej prestávke a regenerácii síl, mali možnosť ukázať pred školskou komisiou aj svoje rečové zručnosti, ku ktorým bolo potrebné využiť vlastnú fantáziu. Uzdu fantázii mohli popustiť, avšak musela byť v zhode so zvoleným obrazovým podnetom (jeden vyžrebovaný obrázok z troch možností), nasledoval rozhovor. V tomto prípade hodnotila komisia rozmanitosť slovnej zásoby, vytvorenie príbehu, plynulosť prejavu, ale aj gramatickú správnosť. Následne sa body za jednotlivé časti súťažiacim spočítali, aby školu mohol reprezentovať ten najlepší.

            Súťaže sa zúčastnilo spolu 13 žiakov, 1 z nich v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci), ostatní v kategórii 2D (žiaci navštevujúci SOŠ). Niektorí boli so sebou viac spokojní, iní menej. No aj tí, ktorí nezvíťazili, môžu byť so sebou spokojní v tom, že boli vybraní spomedzi všetkých žiakov školy, a teda patria medzi tých najlepších. Nesmú sa však uspokojiť s tým čo sa naučili doteraz, práve naopak, musia na sebe pracovať natoľko, aby už v tom ďalšom ročníku zamiešali poradie na stupni víťazov.

       Po vyhodnotení a spočítaní bodov za jednotlivé časti súťaže, boli vyhlásené výsledky. Umiestnenie bolo nasledovné:

       kategória 2C2:   W.J.Whitley - 1.miesto 

       kategória 2D:    S.Šoffa - 1.miesto 

                                J.Lukáč - 2.miesto 

                                J.Kocúr - 3.miesto

       Študenti na stupni víťazov boli ocenení beletriou v anglickom jazyku, a všetci súťažiaci dostali aj malú sladkú odmenu na doplnenie energie.

       Vo vyššom kole súťaže, teda na okresnom kole, nás budú reprezentovať Samuel ŠOFFA v kategórii 2D a William John WHITLEY v kategórii 2C2. Budeme im držať prsty, aby sa im darilo čo najlepšie a dosiahli výsledky, ktorými sa všetci budeme môcť pochváliť. Takže chalani...“Good luck! & Do your best!“

       Mgr. Marcela Harmanová, za školskú komisiu OAJ

       Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

     • Imatrikulácia
      • Imatrikulácia

      •      Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených deväť študentov a tisíce ďalších boli poslaní do koncentračného tábora Sachsenhausen.

            Tento deň je symbolikou a práve preto sme si tento dátum vybrali, aby sme prijali prvákov do cechu elektrikárov a strojárov. 17.novembra sa na našej škole konala Imatrikulácia, ktorá bola slávnosťou prvákov. Riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan vyjadril svoje potešenie z toho, že študujú práve na našej škole a vyjadril nádej, že sa už na podmienky novej školy adaptovali, že sa im štúdium  bude páčiť a že sa z nich stanú výborní odborníci vo svojich odboroch. Povzbudil ich do ďalšieho štúdia.

            Po oficiálnej časti im študenti tretích ročníkov pripravili úlohy, na plnení ktorých sa všetci zabávali a to nielen tretiaci, ale aj pedagogickí pracovníci a samozrejme aj prváci. Svojou bojovnosťou a usilovnosťou si zaslúžili sladkú odmenu. Celá slávnosť sa konala vo výbornej atmosfére a v takomto duchu sa potom všetci po ukončení rozišli. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok s novými prvákmi.

       Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.