• Novinky

     • Rozlúčka so školou
      • Rozlúčka so školou

      •      19.mája 2017 zazvonil školský zvonec poslednýkrát našim štvrtákom. Krásni, mladí, urastení študenti nastúpili pred slávnostné zhromaždenie, kde im bolo vyjadrené poďakovanie za ich prácu počas štyroch rokov štúdia a za reprezentáciu školy v odborných a športových súťažiach.

            Štvrtáci poďakovali svojim pedagógom za ich úsilie, za získané vedomosti a trpezlivosť, ale aj mladším spolužiakom za chvíle strávené na tejto škole a pekné spoločné zážitky.

            V tejto chvíli, milí maturanti, to už máte za sebou. Zatvárate jednu samostatnú kapitolu svojho bytia a pred vami je mnoho nových dverí. Želáme vám, aby ste vstupovali vždy len do tých správnych. Na vašej ceste životom vám prajeme pevné zdravie a veľa šťastia.

       Do galérie Rozlúčka so školou boli pridané fotografie.

     • Farbám neujdeš
      • Farbám neujdeš

      • 27.5.2017 sa v Košiciach uskutočnil 3. ročník charitatívneho behu Farbám neujdeš. V tomto roku sa ho zúčastnili aj žiaci našej školy, Erik Ďurčík (II.BP) a Rastislav Janoušek (II.CP).  5 km beh sa bežal ulicami mesta a mestským parkom. Na každom kilometri čakala bežcov farebná zóna - farbám teda neušiel nikto. Toto podujatie bolo sprevádzané bohatým zábavným programom. Výťažok zo štartovného putuje na podporu slovenských paralympionikov a Ligu proti rakovine.

       Do galérie Farbám neujdeš boli pridané fotografie.

     • Maják pre dopravu / súťaž
      • Maják pre dopravu / súťaž

      • Súťaž Maják pre dopravu

       Náš súťažný projekt „Zemplín Transport – Budúcnosť po našom štúdiu“

        

       Všetko sa to začalo 24.03.2017 keď sme sa my, žiaci 3.Bk triedy odboru Prevádzka a ekonomika dopravy SOŠ technickej na pracovisku Kapušianska 6, rozhodli zapojiť do súťaže Maják pre dopravu. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, uskutočnila sa v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017  v dňoch 26.-28. apríla 2017 v Nitre.  Súťaž bola zameraná na odbory v doprave. Do tejto súťaže sme sa zapojili ako jediná škola v okrese. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bolo vyrobiť multimediálnu prezentáciu a odprezentovať ju vo výstavnom stánku na Výstavisku Agrokomplex v Nitre v deň otvorenia súťaže.

                       Po týždňovej robote sa projekt s názvom „Zemplín Transport – Budúcnosť po našom štúdiu“ odoslal poštou na Ministerstvo dopravy. A začal mesiac ďalšej tvrdej driny – zháňania sponzorov a skúšania. Nie raz sa stalo, že sme my študenti  aj profesorky nespali po nociach a pracovali ďalej na projekte.

                       Konečne po mesiaci to prišlo. Naša dlho očakávaná cesta do Nitry. Presne 15 študentov spolu s 2 profesorkami sme sa vybrali dňa 26.04.2017 o 22:16 do Leopoldova odkiaľ sme prestupovali na osobný vlak do Nitry. Do Nitry sme prišli presne o 6:25 odkiaľ sme sa presunuli na ubytovanie.

                       O 9:30 sme vyrazili na výstavisko Agrokomplexu, kde mala prebiehať prezentácia nášho projektu „Zemplín Transport – Budúcnosť po našom štúdiu“ v stánku Ministerstva dopravy. Prezentácia nášho krátkeho filmu začala o 12:20, kedy sa pri stánku pristavila hodnotiaca komisia. Za nás všetkých projekt prezentovali Dorota Lechmanová, Ivana Bakaľárová, Kristián Ryník a Kristián Mesároš. Prezentácia prebehla bez komplikácií a študentov nezaskočili ani otázky komisie. Študenti reagovali s chladnou hlavou, pohotovo a najmä s milým úsmevom.  Hodnotiacej komisii sa prezentácia aj natočený film páčili a hneď nás všetkých pozvali na Dni kariérneho poradenstva, ktoré sa budú konať 2.júna 2017 v Košiciach pod záštitou Ministerstva dopravy SR.

                       Po prezentácií sme si poprezerali stánky iných škôl na výstavisku, ponadväzovali priateľské kontakty a neskôr sme sa vybrali na zaslúžený obed. Po obede nás čakal už len oddych na izbe, večera a vyčkávanie na vyhodnotenie komisie. Ešte v ten večer o 17:50 sme sa dozvedeli, že sme sa umiestnili v prvej trojke. Nadšenie a radosť stála za všetko. Veľmi nás to potešilo. Prišlo však aj to najťažšie rozhodovanie - kto ostane v Nitre, aby prevzal cenu. Všetci sme zostať nemohli.  Nakoniec sa to všetko vyriešilo bez kriku a hádok a dohodli sme sa, že ostane pani profesorka Ing. Jaroslava Kizivatová spolu z piatimi študentmi.

                       Ďalší deň sme sa celá skupinka ( 15 študentov a 2 profesorky ) zúčastnili Autosalónu v Inchebe v Bratislave, kde boli vystavované aj luxusné autá. Po výstave sme sa polovica žiakov museli rozlúčiť a ísť späť do Nitry. Ostatní ostali v Bratislave a čakali na vlak do Michaloviec.

                       Posledný deň v Nitre sme pri raňajkách prekonzultovali denný plán. Z PKO Nitra sme sa vybrali už o 11:00, pretože niektorí sme sa chceli ešte poprechádzať po výstavisku a poobzerať ešte nejaké stánky.

       Presne o 13:00 za zahájilo Otvorenie vyhodnotenia súťaže. Po vyhodnotení mnoho iných kategórií prišla na rad tá naša s názvom Maják pre dopravu.

       Umiestnili sme sa na peknom 3. mieste  smileyyes

       Vzhľadom na to, že sme sa súťaže takého druhu zúčastnili po prvý krát a nevedeli sme, do čoho vlastne ideme, je to pre nás obrovský úspech. Aj hodnotiaca komisia nás nazvala skokanmi roka.

                       Za tieto krásne zážitky by sme sa v prvom rade chceli poďakovať Ing. Pollákovej a Ing. Kizivatovej za to, že nás podporili v projekte a v našom tvorivom myslení. A ďalej by sme sa radi poďakovali našim sponzorom, ktorí nám umožnili túto cestu absolvovať. Neodnášame si len cenu za 3. miesto ale aj spomienky, ktoré nám vydržia dlhšie ako nejaké sklenené plakety, diplomy alebo poukážky.

       Obrovská gratulácia patrí: Dorote Lechmanovej, Andrei Tomášovej, Andrei Šavuličovej, Stanislave Žužovej, Diane Mesárošovej, Ivane Bakaľárovej, Simone Jakabovej, Veronike Ihnátovej, Anne Virkákovej, Richardovi Lukáčovi, Richardovi Timočkovi, Kristiánovi Krížovi, Kristiánovi Mesárošovi, Kristiánovi Ryníkovi, Petrovi Palovi, Michalovi Sabovi, Vladimírovi Mitríkovi, Nikolete Popovičovej, Martinovi Pastirikovi, Jane Horvatovej.

                                                                                                                     Dorota Lechmanová, III.BK

                                                                                                                     Ing. Beáta Polláková

       Do galérie Maják pre dopravu / súťaž boli pridané fotografie.

     • Atletika_KK
      • Atletika_KK

      •     Dňa 4.5. sa uskutočnilo KK v atletike žiačok a žiakov SŠ v Košiciach.Našu školu reprezentovali K.Virčíková a P.Bruňo v hode oštepom.Patrik Bruňo obsadil 3.miesto. Srdečne blahoželáme!

       Do galérie Atletika_KK boli pridané fotografie.

     • Výsledky maturitných skúšok
      • Výsledky maturitných skúšok

      •      Po prihlásení sa na stránky internetovej žiackej knižky v časti Vyučovanie - Maturita máte zverejnené hodnotenie, ktoré ste dosiahli z externej časti a písomnej formy internej časti zo slovesnkého jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. Hodnotenie z písomnej formy internej časti (slohy) zo SJL a CUJ je zatiaľ predbežné, platné bude až po kontrola predsedami predmetových maturitných komisií.

     • Veľké úspechy našich študentov na celoslovenskom kole SOČ
      • Veľké úspechy našich študentov na celoslovenskom kole SOČ

      • V dňoch 25. - 28.4.2017 sa konalo v Banskej Bystrici celoštátne kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali traja študenti v troch rôznych kategóriách a dosiahli veľmi pekné úspechy:

       Elektrotechnika a hardware   
       2. miesto  Samuel Laco ( III. BP ) :  Robotické rameno 

       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
       1. miesto Štefan Gorás ( IV.BP ) :  Prenos a distribúcia elektrickej energie

       Informatika  
       4. miesto  Miroslav Murin ( III. CP ) :   My Spy

       Chlapci, ste skvelí a máme z Vás ohromnú radosť. Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu. V prípade účasti na medzinárodnom kole Vám budeme držať palce.

     • ATLETIKA - okresné kolo
      • ATLETIKA - okresné kolo

      •     Žiaci SOŠT v Michalovciach sa 26.apríla zúčastnili OK v atletike dievčat a chlapcov pod vedením PaedDr.Jany Hamadejovej. Výsledky, ktoré naši žiaci dosiahli sú následovné:

       beh na 100m         Šamuľak Benjamín     - 2.miesto

       beh na 400m         Masnica Stanislav     - 2.miesto

       beh na 800m         Mackaľ Tomáš           - 4.miesto
                                      Demčák Martin          - 5.miesto
       beh na 1500m       Hamár Branislav        - 2.miesto
                                      Tokár Milan                - 3.miesto
       beh na 3000m       Danko Jozef              - 5.miesto
                                      Bubenko Martin         - 6.miesto
       skok do diaľky      Židzik Miroslav          - 4.miesto
       skok do výšky      Andrišov Samuel      - 3.miesto
       vrh guľou              Mako Roman            - 2.miesto
                                      Blaho Tomáš            - 3.miesto
       hod oštepom        Bruňo Patrik             - 1.miesto
                                      Virčíková Kristína     - 3.miesto
                                      Blaho Tomáš            - 3.miesto
       štafeta 4x100m     chlapci                      - 3.miesto
        

       Našu školu bude na krajskom kole reprezentovať 4.5.2017 v Košiciach Bruňo Patrik a Virčíková Kristína v hode oštepom. Blahoželáme a držíme palce.

       Do galérie ATLETIKA - okresné kolo boli pridané fotografie.

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      •      Liga proti rakovine aj tento rok vyhlásila verejnú finančnú zbierku 7.4.2017 Deň narcisov. Naša škola sa do tejto zbierky zapojila. Pri organizovaní zbierky pomáhali A.Šabák, P.Prevercíková a T.Skalko, pod vedením PaedDr.Hamadejovej. Ďakujeme všetkým,ktorí túto zbierku podporili

     • Krajské kolo_SOČ
      • Krajské kolo_SOČ

      • Dňa 7. apríla 2017 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnilo krajské kolo SOČ. Našu školu reprezentovalo 10 študentov v šiestich súťažných odboroch. Krásny úspech dosiahli naši študenti v troch odboroch:

       Informatika  
       2. miesto  Miroslav Murin ( III. CP ) :   My Spy

       Elektrotechnika a hardware   
       1. miesto  Samuel Laco ( III. BP ) :  Robotické rameno 

       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
       2. miesto Štefan Gorás ( IV.BP ) :  Prenos a distribúcia elektrickej energie

       Postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-28.4.2017 v Banskej Bystrici. Chlapci blahoželáme!

       Do galérie Krajské kolo_SOĆ boli pridané fotografie.

       Fotografie z krajského kola XXXIX.ročníka SOČ sú umiestnené na stránke Regionálneho centra mládeže v Košiciach:  http://rcm.sk/blog/2017/04/08/xxxix-rocnik-stredoskolskej-odbornej-cinnosti/

     • Exkurzia Lemešany
      • Exkurzia Lemešany

      •      Študenti IV.AP, IV.BP a IV.CP sa dňa 7.apríla 2017 zúčastnili exkurzie v elektrickej stanici VVN a VN v Lemešanoch. Vedúcim exkurzie za SOŠ bol Ing. Miron Štefanič. 

       Exkurzia mala dve časti.

       Najprv nás Ing. Polča, vedúci technik oblasti elektrické stanice VN a VVN, previedol rozvodňou, kde sme videli dvojitý systém prípojníc, pomocný systém a výzbroj odbočiek (prípojnicové odpojovače, výkonové vypínače, prístrojové transformátory prúdu a napätia, vývodové odpojovače). Potom nám predviedli termokameru, ktorú využívajú na diagnostikovanie vedení, spojov, vyhľadávanie slabších článkov rozvodne, miest s veľkým prechodovým odporom a teda so zvýšenou teplotou, čím predchádzajú nečakaným poruchám a neplánovaným odstávkam rozvodne a jej častí.  

       V druhej časti exkurzie sme sa rozdelili na dve skupiny, postupne sme navštívili laboratória pre diagnostiku a špeciálne činnosti, kadiaľ nás previedol vedúci oddelenia Ing. Jozef Baran Predviedli nám, ako sa vykonávajú skúšky na  overenie správnej činnosti doplnkovej ochrany (dielektrické rukavice, VN skúšačky, izolačné tyče,...), dozvedeli sme sa zaujímavosti o transformátoroch a videli sme ako sa robia typové skúšky izolátorov.

       Študenti aj učitelia zhodnotili túto exkurziu za prínos, exkurzia splnila svoj cieľ.  Do galérie Exkurzia Lemešany boli pridané fotografie.

     • Celoslovenské kolo súťaže "Ruské slovo"
      • Celoslovenské kolo súťaže "Ruské slovo"

      • Nádherné školské roky

       Республиканский конкурс «Русское слово» с тематикой «Школьные годы чудесные».

       31. marca 2017 sa konalo celoslovenské  kolo súťaže Ruské slovo v Centre voľného času v Košiciach. Na veľkom finále bolo 140 účinkujúcich zo 48 škôl celého Slovenska a taktiež z ukrajinského mesta Užhorod. Na tomto podujatí našu školu reprezentoval Richard Harman z I. BP.  Porota hodnotila prednes, mäkkosť a ľubozvučnosť ruštiny. Všetci súťažiaci sa snažili, ale vyhrať mohli len najlepší. Tým najlepším vo svojej kategórii próza bol Richard Harman, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.

       Výsledková listina
       celoslovenského kola 11. ročníka súťaže Ruské slovo
       Košice 31. 03. 2017

       PRÓZA – III. kat. SŠ 
       1. Richard Harman SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
       2. Júlia Danková Gymnázium Dr.C.Draxlera, Vranov n/T
       3. Katarína Ruttkayová Gymnázium P. Horova, Michalovce

       Nášmu úspešnému a všestranne nadanému Richardovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v osobnom i študentskom živote.

       Do galérie Celoslovenské kolo súťaže "Ruské slovo" boli pridané fotografie.

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA
      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Nadácia PARTNERS dňa 21.11.2016 odštartovala v poradí už piaty ročník  finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA, ktorá je určená študentom stredných škôl.

       Súťaž pozostávala  z troch kôl, v ktorých boli preverené   znalosti študentov  z  finančnej  problematiky.  Prvé  dve  kolá  boli  realizované  formou  online  testu. 

       Do vedomostnej súťaže sa zapojilo aj  20 študentov z pracoviska Kapušianska  6 a to z tried II.BK,  III.BK a IV.BK . Prvé kolo bolo ukončené 25.1.2017.  Do druhého kola postúpilo 11 študentov. Druhé kolo bolo ukončené 30.3.2017. Začiatkom apríla bude posledné tretie kolo, ktoré bude realizované priamo v Nadácií Partners v Bratislave, kde sa zúčastni len 20 najlepších študentov.

        Preto držíme palce aby aspoň jeden z našich študentov patril medzi tých dvadsiatich.

                                                                                                                                                  Ing. Kvetka Sopková

     • Preventívne programy
      • Preventívne programy

      •      V dňoch 20. až 23. marca 2017 sa v rámci programov preventívneho charakteru konali prednášky a besedy so žiakmi prvých a druhých ročníkov. Prednášajúcim bol Ing. Ľubor ŽÁK, PhD z občianskeho združenia SIROSA Michalovce, ktorý vhodne využil prezentáciu, úryvky z knihy a rozprávanie.

       Žiaci 1. ročníka mali odprezentovanú tému   Etika - ako prežiť expanziu civilizácie, šikana, zážitkové hry– veselo i vážne o základných pravidlách psychohygieny, vzťahoch medzi deťmi, deťmi – učiteľmi, deťmi – rodičmi, ako prevencie krízových situácií. Besedy sa zúčastnili žiaci I.AP, I.BP, I.DP a I.EP triedy.

       Žiaci 2. ročníka sa spolu s lektorom venovali téme Zdravý životný štýl humorne i vážne – základné pravidlá dietetiky, psychohygieny, pohybových návykov, čo je imunita a ako ju posilňovať, protidrogová prevencia, pozitívna motivácia k učeniu a úspechu v živote. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci II. AP a II. BP triedy.

        

       Do galérie Preventívne programy boli pridané fotografie.

     • Ruské slovo
      • Ruské slovo

      •      Milovníci ruského jazyka a ruskej literatúry sa stretávajú na súťaži v recitácii ruskej poézie a prózy a interpretácii ruskej piesne Ruské slovo. V tomto školskom roku sa konal už 11. ročník  tejto u študentov obľúbenej súťaže.

        

       17. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo na I. ZŠ v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnili víťazi školského kola a to v kategórii próza Richard Harman (I. BP), v kategórii sólo spev Kristína Virčíková (II. BK). V silnej konkurencii 150 účastníkov v rôznych kategóriách, naši žiaci obsadili :

        

       Kategória próza SŠ: Richard Harman 1. miesto

       Kategória sólo spev SŠ: Kristína Virčíková 2. miesto

        

       Srdečne blahoželáme!

        

       Richard Harman, žiak I. BP,  postúpil do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať 31. 03. 2017 v Košiciach.

        

       Držíme palce!

        

       Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.

     • Príprava maturantov na VŠ
      • Príprava maturantov na VŠ

      •      Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente na tomto mieste.

     • Mladý účtovník
      • Mladý účtovník

      •       Dňa 22 2 2017 sa prvýkrát na SOŠ technickej Michalovce, na pracovisku Kapušianska 6, konalo školské kolo súťaže Mladý účtovník. Súťaže sa zúčastnili študenti tried III.BK a IV.BK odboru Prevádzka a ekonomika dopravy. Poslaním súťaže je zvýšiť motiváciu študentov o štúdium účtovnej problematiky.
             Úlohou študentov bolo vyriešiť súvislý účtovný príklad v časovom limite. Študenti sa k úlohám postavili zodpovedne a všetci sa snažili podať čo najlepší výkon. Komisia na základe sčítania bodov a zohľadnenia času odovzdania práce rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1.miesto Dorota Lechmanová, III.BK,
       2.miesto Tomáš Mitrík, IV.BK,
       3.miesto Monika Berendová, IV.BK.

       Študenti si odniesli domov zaujímavé ceny, nikto neodišiel naprázdno. Dorota Lechmanová postupuje do Regionálneho kola Olympiády Mladý účtovník 2017, ktoré sa uskutoční v marci v Košiciach.
       Srdečne blahoželáme. ☺

       Do galérie Mladý účtovník boli pridané fotografie.

     • SHMU_DOD
      • SHMU_DOD

      •      Slovenský hydrometeorologický ústav pri príležitosti "Svetového meteorologického dňa" a "Svetového dňa vody" Vás pozýva na Deň otvorených dverí na pracovisku v Košiciach, ktorý sa bude konať 24.marca 2017 v čase od 9:00 do 16:00 hod. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke. Zároveň pre Vás vyhlasujú súťaž OBLAKY A VODA NA FOTOGRAFII.

       Informácie môžete získať aj na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1

     • Súťaž VSD - 10.ročník
      • Súťaž VSD - 10.ročník

      • Spoločnosť VSD vyhlásila dňa 27.10. 2016 jubilejný 10. ročník tímovej súťaže škôl na tému “Učebná pomôcka pre energetikov“. Súčasťou zadania bol návrh a zhotovenie modelu učebnej pomôcky, na ktorej bude možné názorne vysvetliť a demonštrovať niektoré javy a procesy spojené s výrobou, prenosom, distribúciou alebo spotrebou elektrickej energie.

       Samotná súťaž sa konala 2.marca 2017, z našej školy súťažili:

       3 tímy v kategórií učebná pomôcka:

                Štefan Gorás, Ondrej Czerovský, Adam Jakubec - tím CAGE

                Matúš Sekerák, Richard Gajdoš, Lukáš Karovič - tím RLM

                Jakub Bíly, Pavol Ečegi . tím ...

       V kategórií učebnej pomôcky sme nezískali cenu, čo však neznamená nízku úroveň projektov. Všetky projekty boli hodnotené veľmi vysoko. Všetkým súťažiacim bolo vyjadrené poďakovanie a bol im adresovaný odkaz od predstaviteľov vysokých škôl, aby ich ďalšie kroky viedli na VŠ, kde budú pokračovať vo svojej tvorivosti a svojom osobnom rozvoji.

       Jeden tím súťažil v kategórií o NAJ nápad v zložení Samuel Laco, Marek Klanica a Milan Sabovčík. Tento tím obsadil 3.miesto.  

       Sláva víťazom, česť porazeným! Chlapci ďakujeme Vám za vzornú reprezentáciu školy.

       Do galérie Súťaž VSD - 10.ročník boli pridané fotografie.