• Novinky

     • Tvorivá atmosféra na Etike
      • Tvorivá atmosféra na Etike

      •    Je dobré vyskúšať si prácu s nožnicami. Manuálna zručnosť, fantázia a motorika dovolila vystrihnúť krásne snehové vločky. Sústredenie, pozornosť, ticho, pokoj sú nevyhnutné na dosiahnutie výsledku, s ktorým chceme byť spokojní.

         Podľa vytvorenej šablóny sa na špeciálne poskladaný biely papier nakreslili tvary a postupne ich žiaci vystrihovali. Na hodine etickej výchovy sme vďaka tomu vytvorili pokojnú zimnú atmosféru.

       Žeby sme tým privolali sneh?

       Mgr. Eva Lobová

     • Po stopách literatúry na scéne
      • Po stopách literatúry na scéne

      • Členovia krúžku Po stopách literatúry tentokrát pretavili literatúru do reality. Podieľali sa na príprave Vianočného večierka 2023. Súčasťou programu bola aj dramatická scénka o dávnom betlehemskom zázraku nadčasového posolstva... Svoje úlohy zvládli vynikajúco.

       Za spoluprácu ďakujú i žiakom z iných tried, pedagógom, majstrom odborného výcviku, príbuzným a ľuďom dobrej vôle, ktorí pomohli zrealizovať dramatické predstavenie.

       PhDr. Ľ. Balogová, vedúca krúžku Po stopách literatúry    

     • Vianočný večierok
      • Vianočný večierok

      • Aj keď vonku to tak nevyzerá, ale Vianoce sú za dverami. Dňa 15.decembra 2023 sme sa naladili na vianočnú vlnu. Vianočný koncert pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy pripravil detský spevácky zbor MAGNOLIA v Kostole E.C.A.V.

       Pokračovali sme popoludní. Vianočný večierok pre zamestnancov školy sa konal v priestoroch školy. Je peknou tradíciou, že sa ho zúčastňujú okrem súčasných zamestnancov aj učitelia – seniori, ktorí si už užívajú zaslúžený oddych.

       PhDr. Ľubica Balogová a PhDr. Antónia Sabová pripravili so žiakmi v spolupráci s majstrami odbornej výchovy krásny program venovaný tradíciam Vianoc. Slovami moderátorov, ktorí uvádzali program, sú „Vianoce obdobím, keď sa človek na chvíľu pozastaví v nepokojnom zhone života, nájde si viac chvíľ na svoju rodinu, svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti a pohody, keď sa stretávajú známi, rodiny, príbuzní, aby sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme ľudské puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa snažíme byť s blízkymi, keď si viac než inokedy predtým uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každého človeka.“

       A tak sme sa upokojili, stíšili a vychutnali sme si scénku, piesne a tance, po ktorých sa prítomným prihovoril riaditeľ a poprial všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky a všetko dobre v novom roku 2024. Potom nasledovala neviazaná zábava. 

       (nm)

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      • Každoročne sa  v predvianočnom čase koná v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce slávnostné vyhodnotenie regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov Zemplínske pero. Ani tohto roku tomu nebolo inak a 15.12.2023 sa v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jej 25. ročníka - Zemplínske pero 2023.

       Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Autori sa do súťaže mohli zapojiť prozaickými alebo poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách a odborná porota v tomto ročníku hodnotila 125 prác od 63 autorov v poézii a próze.

               Našu školu už tretí rok po sebe úspešne reprezentovala žiačka Magdaléna Wéberová zo IV.AP, ktorá sa v III. kategórii (próza)  umiestnila na krásnom 2. mieste s poviedkami Múdrosť sveta a Návšteva.

               K umiestneniu srdečne blahoželáme.

        

       Ukážky:

       Múdrosť sveta

       ,,A sme doma, zasa si to spravilo.“

       „Nič som nespravilo, tentokrát je to iné, naozaj.“ 

       „To si hovorilo aj naposledy...“

       „Vtedy neplakal.“

                   Rozum si len bezradne vzdychol: „Vždy, keď sa do niečoho pripletú emócie, necháš sa uniesť.“

       „Tak to nie je,“ odseklo rozumu srdce, „len im načúvam a nechám sa nimi viesť.“

       „A to je presne tvoj problém, necháš sa zmanipulovať, prekabátiť emóciami, ktoré ani nie sú pravdivé, čo si už zabudlo, že emócie môžu klamať?“ vzdychol si rozum.   (...pokračovanie)

        

       Návšteva 

       „Pekné od teba.“

       „Čo myslíš?“

       „Ty dobre vieš, čo myslím.“

       „Dobre vieš, že som nemal na výber.“

       „Hm.“

       „Nehundri už toľko. Teraz som tu, tak prečo to nevyužiť?“ pousmial sa muž.

       „Mne to vtipné nepríde.“

       „Ty žeby si nehundrala...,“ tentokrát sa zasmial.

       „Prečo to neberieš vážne? Čo nevidíš, že mi chýbaš?“ posmutnela žena.

       „Uvedomujem si to.“

       „Nechal si ma tu!“ pokračovala.

       „Nenechal.“

       „Ale nechal...“   (...pokračovanie)

       PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Regionálne finále vo volejbale
      • Regionálne finále vo volejbale

      • Dňa 13.12.2023 sa uskutočnilo regionálne finále vo volejbale študentov stredných škôl  Košického samosprávneho kraja. Do tohto finále sa prebojovala cez základné a semifinálové kolá aj  Stredná odborná škola technická Michalovce. Finálové kolo prinieslo veľmi napínavú a dramatickú hru. Svedčí o tom aj fakt, že družstvá umiestnené na druhom, treťom a štvrtom mieste mali rovnaký počet bodov, rovnaký počet vyhraných setov. O  poradí rozhodol  až pomer setov v celom turnaji. Volejbalové družstvo SOŠT Michalovce sa umiestnilo na štvrtom mieste.

       Našu školu reprezentovali žiaci :

       Maroš Mičko 4.BP,  Marko Bevilagua 4.BP, Leonard  Demčík 4.BP, Patrik Hlivák 4.BP, Adrián Pavlovčák  4.BP, Samuel Skyba   4.EP,  Dávid Pliška  4.CP,  Richard  Ruščanský 3.AK, Matúš Maximilián  Adam 2.EP

       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       PaedDr. Šašala Stanislav  

     • Po stopách Hronského
      • Po stopách Hronského

      • Členovia krúžku Po stopách literatúry sa podieľali na príprave VERNISÁŽE JOZEF CÍGER-HRONSKÝ. Aj vďaka tejto aktivite si žiaci zopakovali a prehĺbili vedomosti o živote, tvorbe a prínose nášho významného slovenského dejateľa.

       Vernisáž sa uskutočnila v priestoroch SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska.

       Srdečne ďakujeme členom krúžku Po stopách literatúry z triedy IV. AK za túto prínosnú činnosť. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj žiakom z triedy I. AK, ktorí ochotne pomáhali pri realizácii tejto výstavy.

       PhDr. Ľ. Balogová, vedúca krúžku Po stopách literatúry

     • VERNISÁŽ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ
      • VERNISÁŽ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ

      • V dňoch 27. 11. 2023 – 05. 12. 2023 sa v učebni SJL na pracovisku Kapušianska zrealizovala VERNISÁŽ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ.

       Žiaci sa inovatívnym spôsobom dozvedeli o živote a tvorbe nášho významného slovenského spisovateľa. Svoje vedomosti si nasledovne mohli overiť formou kvízových otázok.

       Jozef Cíger-Hronský sa do povedomia nášho národa zapísal ako významný učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista, autor literatúry pre deti a mládež. Vykonával funkciu tajomníka a správcu Matice slovenskej. V emigrácii nikdy nezabudol na svoju rodnú vlasť a Slovákov. V roku 1959 založil Zahraničnú Maticu slovenskú.

       Postery pre vernisáž zabezpečila vyučujúca SJL PhDr. Ľ. Balogová v spolupráci s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Michalovciach PhDr. K. Obšatníkovou, PhD.

       Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľke Domu Matice slovenskej v Michalovciach    PhDr. K. Obšatníkovej, PhD. za dlhoročnú spoluprácu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách pre našu mladú generáciu, za zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, výletov a výstav.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • Slovenskí vysťahovalci
      • Slovenskí vysťahovalci

      •    je názov knihy, ktorej autorkami sú Zuzana Palovic a Gabriela Beregházyová.

       Táto kniha prináša 17 príbehov vysťahovalcov a ich potomkov z USA, Kanady, Argentíny a Austrálie. Príbehy podávajú dojemné svedectvá ľudí, ktorí opustili svoje domovy, no na svoju domovinu nikdy nezabudli.

       Naši štvrtáci z pracoviska Partizánska mali tú česť osobne spoznať autorky tejto knihy 04. decembra 2023 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Michalovciach. A nielen to. Vypočuli si pôsobivú prezentáciu ich diela - v živej a príjemnej korelácii s publikom, po ktorej nasledovala diskusia.  

       Žiaci odchádzali z tohto podujatia plní dojmov. Rozmýšľali o osudoch našincov smerujúcich do ďalekej cudziny za vidinou lepšieho života...  Ale aj o citovom pute, ktoré z hrude len tak nik vytrhnúť nemôže. Pute zvanom láska k vlasti.

       Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto podujatia: vedeniu našej školy (pánovi riaditeľovi a pánom zástupcom), neziskovej organizácii Global Slovakia, Základnej umeleckej škole v Michalovciach a riaditeľke Domu Matice slovenskej v Michalovciach. 

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV
      • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV

      • Výsledok snímky pre Erasmus+2023

        

          Dňa 30. 11. 2023 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

           Podujatia sa zúčastnilo 15 študentov odboru informačné a sieťové technológie - účastníci mobility vo firme Vitalis v meste Schkeuditz v Nemecku (IV.AP, IV.BP); 9 žiakov odboru informačné a sieťové technológie a 6 mechanikov mechatronikov - účastníci mobility v šiestich firmách v Splite v Chorvátsku (III.AP, IV.CP) a sprievodné osoby Ing. Nataša Masnicová, Ing. Jarmila Vašková, PhDr. Jana Hűblerová; účastníčky job shadowingu Ing.Daniela Kravcová a Mgr. Monika Bongová a účastník kurzu v Portugalsku Ing. Rastislav Hreško.

           Europassy boli študentom odovzdané riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Kapitanom, ktorý je zároveň manažérom projektu Erasmus+. Súčasťou slávnosti bolo aj malé pohostenie a torta, ktorú upiekla Ing. Mária Irchová, a prezentácia z mobilít, ktorú pripravila Ing. Jarmila Vašková.

          Veríme, že získané Europassy budú študentom nápomocné pri hľadaní zamestnania a uplatnení sa na trhu práce v odbore, ktorý študujú.

       Zároveň vám prinášame ďalšie príspevky učiteľov PhDr. Jany HűblerovejIng. Daniely Kravcovej a študentov – účastníkov mobilít v Nemecku: Albíny Selepkovej (IV.AP) a  Michala Šašíka (IV.BP) a v Chorvátsku: Maroša Maguru (III.AP) a Ondreja Hlavatého (IV.CP).

       mb

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • V stredu 6. decembra 2023  sa na našej škole uskutočnil DOD. Na pracovisku Partizánska 1 sa prezentovalo všetkých 9 odborov z obidvoch pracovísk.

       DOD sa zúčastnili žiaci z piatich ZŠ v Michalovciach za prítomnosti svojich vyučujúcich  (II. ZŠ, III.ZŠ, IV. ZŠ, V. ZŠ, ZŠ T.J. Moussona, VI. ZŠ, ZŠ P. Horova, ZŠ cirkevná sv. Michala) a okolitých obcí a miest spolu s rodičmi – Bežovce, Drahňov, Strážske, Budkovce, Zalužice, Vinné, obidvoch ZŠ  Sobrance, Krčava, Sečovce a zo ZŠ z Humenného.

       V spoločenskej miestnosti riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan privítal všetkých účastníkov DOD a zástupca riaditeľa Ing. Rastislav Hreško oboznámil  žiakov ZŠ  s možnosťami štúdia na našej škole. Prehliadka pokračovala na hlavnej chodbe. Na stanovištiach dostali žiaci kompetentné informácie k jednotlivým študijným a učebným odborom nielen od učiteľov ale aj od žiakov, ktorí študujú daný odbor. Zároveň mali možnosť prezrieť si práce žiakov z rôznych odborov. V závere prehliadky každého návštevníka čakalo prekvapenie – Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý rozdával návštevníkom mikulášsky punč a sladkosť, čo neodmysliteľne patrí k danému dňu.

       Naša škola má výbornú spoluprácu aj s podnikmi, kde máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí – BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance, Ingema Michalovce. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, prepája sa teória s praxou a podniky vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci a ich rodičia získali informácie o štúdiu a konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne.

     • Zenit v elektronike / KK
      • Zenit v elektronike / KK

      •    Dňa 30.11.2023 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Zenit v elektronike. Súťaž podobne ako v školskom kole pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

       kategórii A ( žiaci 3. a 4. ročníka) - súťažilo 16 žiakov. Školu reprezentovali:

                 Wéberová Magdaléna IV.AP – 5.miesto

                 Adamec Richard III.DP – 9.miesto

       kategórii B ( žiaci 1. a 2.ročníka) - súťažilo 12 žiakov. Školu reprezentoval:

                 Rebrinský Kristián I.CP – 5.miesto

       Blahoželáme k výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • Poznáš Freecycling?
      • Poznáš Freecycling?

      •    Freecycling siete sú po celom svete. Je to neziskové hnutie založené na darovaní predmetov namiesto ich vyhodenia na skládky. Vedel si, že na našej škole freecycling sieť existuje od roku 2008? Tento rok prebieha 15. ročník. Zapoj sa aj ty, a budeš jeden z mnohých členov. Hnutie redukuje odpad, chráni vzácne zdroje a znižuje nápor na skládky, zabezpečuje úžitok svojím členom.  Je to všetko o znovu-použití, aby funkčné predmety slúžili naďalej. Rád pomáhaš, si empatický, šetrný? Pridaj sa k nám.

       Tento rok činnosť začína 01.12.2023,             

       učebňa č. 88 - Kapušianska 6, koordinátor  Ing. Viera Dzvoníková                                      

       učebňa č. C21 - Partizánska 1, koordinátor  Mgr. Eva Mindová

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • ZENIT v strojárstve / krajské kolo
      • ZENIT v strojárstve / krajské kolo

      • Úspešná reprezentácia

                   Dňa 29.11.2023 sa uskutočnilo krajské kolo 24. ročníka súťaže Zenit v strojárstve, ktoré sa z poverenia odboru školstva konalo v priestoroch SOŠPT Košice – Šaca.

       Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. Súťaž bola v štyroch kategóriách a zúčastnilo sa jej cca 35 žiakov stredných škôl košického kraja.

       Našu školu v súťaži reprezentovali dvaja žiaci v kategórii S – strojové obrábanie. Súťaž pozostávala z teoretického testu, vypracovania technologického postupu výroby súčiastky a následnej výroby strojovej súčiastky /upínací trň/ v dielni na obrábacích strojoch.

       Výsledky súťaže potešili, nakoľko obaja zástupcovia našej školy sa umiestnili na popredných miestach, keď naplno využili vedomosti a zručnosti získane v škole a na odbornom výcviku.

       1. miesto – Samuel Novák – IV.CP – postup do celoslovenského kola

       2. miesto – Matúš Kratka – IV.CP

       Gratulujeme chlapcom k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Na danej súťaži sa zúčastnili aj MOV Bc. Š.Tarbaj a P.Pastornický, ako doprovod a Ing. J.Melikant ako člen hodnotiacej komisie.

       JM

     • Predstavujeme Vám Komixovú výzvu! 
      • Predstavujeme Vám Komixovú výzvu! 

      • Čo je Komixová výzva? Ide o súťaž, ktorá dáva žiakom príležitosť vyniknúť svojou kreativitou a umeleckými schopnosťami. Vyzývame študentov, aby nakreslili komiks s krátkym dejom a zaslali ho k nám do redakcie. Rozsah diela by nemal byť kratší ako na jednu A4. Dej nechávame na tvorcovi. Môže ísť o akýkoľvek žáner, či už komický, fiktívny, hororový alebo akčný. Výhercov budeme vyhodnocovať na základe umeleckého a tvorivého prevedenia a zrozumiteľnosti deja. Výherca získa všetky epizódy komiksu Posledný follower a škola získa ročné predplatné denníka SME.sk. Navyše, najlepšie diela žiakov zverejníme na našej Facebook stránke.  

       Ako sa môžu študenti a škola zapojiť? 

       Je to jednoduché. Stačí aby sa žiaci o výzve dozvdeli a vytvorili komiks, ktorý následne zašlú do redakcie na adresu: Martina Polková, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava alebo jednoducho naskenujú / odfotia a pošlú na mailovú adresu martina.polkova@petitpress.sk.  

       Diela môžu zasielať do 31.1.2024. Výhercov budeme kontaktovať 29.2.2024. 

       Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť.  

       Tešíme sa na Vašu účasť a na tvorbu talentovaných žiakov. 

       Martina Polková, Špecialista pre digitálny marketing

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

      •      Olympiáda v anglickom jazyku píše tento rok už svoj 34. ročník a vo štvrtok 23. novembra sa konalo jej školské kolo.

            Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 21 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, kategória 2C2 – anglofónni žiaci, a kategória 2D – žiaci stredných odborných škôl 1.-4. ročníka. V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, zato oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 19 súťažiacich, z ktorých všetci postúpili aj do druhej, ústnej časti súťaže. Druhá časť súťaže, kde žiaci museli vytvoriť príbeh na základe obrázku a interagovať s členmi poroty, rozhodla napokon o finálnych umiestneniach. Víťazmi školského kola v kategórii 2D sa stali: 1.miesto získala Albína Selepková zo IV.AP, 2.miesto obsadil Filip Mihaľo zo IV.BP a na 3. mieste skončili 2 súťažiaci s rovnakým počtom bodov, Ján Serbák zo IV.DP a Michal Alexander Rak z II.AP. V kategórii 2C2 zvíťazil Johnny Cymbal z II.BP pred Evanessou Chromou z I.EP.

                   Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa konalo 24.11.2023, teda v piatok, za prítomnosti členov poroty a zástupcu vedenia. Ceny žiakom odovzdal zástupca riaditeľa školy Ing. Hreško, ktorý samotnú súťaž vo štvrtok aj otváral. Za ceny pre žiakov patrí poďakovanie Rodičovskej rade pri SOŠT.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa do súťaže zapojili, zmerali si svoji jazykové vedomosti a zručnosti so spolužiakmi a pomohli udržať úroveň školského kola na vysokej úrovni. Víťazom, Albíne Selepkovej a Johnnymu Cymbalovi, srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na okresnom kole, kde našu školu budú reprezentovať 17. januára 2024. Poďakovanie patrí aj všetkým vyučujúcim anglického jazyka, ktoré sa podieľali na príprave a realizácii školského kola (Mgr. Vereščákovej, Mgr. Mindovej, PhDr. Tomášovej, Mgr. Harmanovej), a vyučujúcim, ktoré tvorili odbornú komisiu, za ich profesionálny prístup.

       (Foto zo samotnej súťaže, aj z odovzdávania cien nájdete nižšie.)

       -MH-

     • Basketbal chlapcov / okresné kolo
      • Basketbal chlapcov / okresné kolo

      •    Dnes, t.j.23.11.2023, sa konalo okresné kolo v basketbale chlapcov, naši chlapci obsadili 4.miesto.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

       (JH)

     • United Neighbours of London
      • United Neighbours of London

      • Dňa 22.11.2023 navštívila trieda IV.CP v rámci zážitkového učenia divadelné predstavenie v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v MsKS Michalovce.

       Herci martinského Divadelného centra pripravili nový titul United Neighbours of London s atraktívnymi dialektmi, variabilnou scénou, dynamickou hudobnou kolážou a expresívnym herectvom. Predstavenie bolo vhodné nielen pre jazykovo nadaných žiakov, ale aj tých menej zdatných. Skúseným hercom sa podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť všetkých až do konca.  

       Na hodinách anglického jazyka sa žiaci na predstavenie vopred pripravili, oboznámením sa so slovnou zásobou a frázami, a vypracovaním pracovných materiálov vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení. Inšpiratívny materiál na prácu na hodine aj po predstavení poskytlo Divadelné centrum.

                                                                                                                                                  Mgr. Monika Bongová

     • IT show Datacomp
      • IT show Datacomp

      •    V dňoch 10. - 11. 11.2023 sa v OC Optima v Košiciach uskutočnil 6. ročník IT show Datacomp. Na tejto výstave sa zúčastnili žiaci III.DP, III.EP a IV.BP  triedy. Pre študentov bol pripravený špeciálny program, rozhovory o pokroku a trendoch, súťaže o hodnotné ceny, informačný kvíz a zábavný program. Žiaci si prezreli stánky vystavovateľov, navštívili hernú zónu v Cinemaxe, zapojili sa aj do súťaže. V súťaži Crash bandicoot speedrum obsadil Richard Adamec prvé miesto a vyhral klávesnicu Lenovo k300. Učitelia J. Vašková, D. Kravcová, M. Irchová, G. Staško a J. Kizivátová sa zúčastnili prednášok firiem Xerox, Lenovo, Eset, Vogels Rise a Ozobot.  Na záver bolo žrebovanie škôl o hodnotné ceny, naša škola žiaľ nepatrila medzi vyžrebované. 

          Túto akciu hodnotím ako veľmi pozitívnu a dobre pripravenú, možno konštatovať, že bola obohatením pre zúčastnených.   

       Ing. Jarmila Vašková

     • BUBNOVAČKA
      • BUBNOVAČKA

      •    November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

          S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.

          Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.

          115 žiakov  2. ročníka našej školy prišlo podporiť toto podujatie. Spoločne sme bubnovali a ukázali  všetkým, že deti a ich hlas sú dôležité.

       Ing. Ľubica Hrustičová, Mgr. Eva Lobová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie