• Novinky

     • FINANČNÁ SLOBODA
      • FINANČNÁ SLOBODA

      •    V súvislosti s plnením úloh z Národného štandardu finančnej gramotnosti  sa naša škola  zapojila do projektu Finančná sloboda. Jedná sa o stolovú spoločenskú hru na zlepšovanie finančnej gramotnosti. Pre študentov, ale aj pre učiteľov je to zábavná forma výučby finančného vzdelávania.

          V rámci týždňa finančnej gramotnosti sa do vzdelávacej aktivity zapojili žiaci 4.BP a 4. EP triedy pod vedením Ing. Eriky Javorčíkovej, Liberty FINANCE. Vzdelávanie malo dve časti. 18.10.2023 v rozsahu dvoch vyučovacích hodín získali teoretické podklady na porozumenie základných ekonomických pojmov  finančnej gramotnosti, následne 25.10.2023  hrali hru Finančná sloboda.

          Spoločne s lektorkou prechádzali 30 rokov svojho života, uzatvárali  finančné produkty a čelili rôznym nástrahám života.  Účastníci sa formou silného osobného zážitku a vlastnej skúsenosti zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta. Naučili sa hospodáriť s peniazmi, správne sa rozhodovať o svojich financiách v rôznych životných situáciách, cez nezamestnanosť a hľadanie si práce, splácanie úveru, uzatváranie poistných zmlúv aj investovaní peňazí do akcií a dlhopisov. Vyhral ten pár, ktorý po odpredaji všetkých investícii mal najviac peňazí.

          Žiaci boli celý čas aktívni, pracovali s humorom, aktivity boli zaujímavé a poučné. Okrem toho, že sa „hrali“, veľa sa naučili.

       Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Ľubica Hrustičová

     • Dobrovoľníctvo
      • Dobrovoľníctvo

      •   Piatok 20.10.2023 na pracovisku Kapušianska a utorok 24.10.2023 na pracovisku Partizánska sme privítali sociálnu pracovníčku NNG a koordinátorku dobrovoľníckeho centra Krajší deň (Michalovce), pani Mgr. Alenu Kravecovú. Prednášky sa zúčastnili žiaci tried I.CK, III.AK, III.BP a IV.BP.    

         Témou bolo dobrovoľníctvo na našom pracovisku. Cieľom bolo priblížiť žiakom, čo dobrovoľníctvo vo svojej podstate znamená, aké rôzne formy dobrovoľníctva centrum Krajší deň sprostredkuváva a takto motivovať mladých ľudí, aby sa nebáli pomáhať slabším a najmä tým, ktorí to naozaj potrebujú.

         Jeden z ambasádorov projektu je Tomáš Bezdeda a aj naši žiaci  sú súčasťou ušľachtilej myšlienky: Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka.

       Ing. Viera Dzvoníková, Mgr. Eva Mindová ( koordinátor environmentalistiky)

     • Let KUNOVICE
      • Let KUNOVICE

      • Dňa 13.10.2023 sa skupina 23 študentov druhého a tretieho ročníka odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnila exkurzie vo výrobnom podniku LET Kunovice.

       Prehliadka českého (pôvodne česko-slovenského) civilného výrobcu lietadiel bola veľmi zaujímavá. Študenti mohli detailne vidieť výrobu ich najúspešnejšieho modelu lietadla L‑410 Turbolet. História závodu začala v 30-tych rokoch minulého storočia. Pôvodne bol zameraný na opravu a neskôr aj výrobu lietadiel. Medzi najznámejšie modely v povojnovej dobe patrili viacúčelové letúny Aero Ae 45 a Aero Ae 145, cvičné letúny Jakovlev Jak‑11 (pod označením C‑11). Začiatkom 60‑tych rokov dosiahli veľký komerčný úspech s ľahkým úžitkovým lietadlom L‑200 Morava a Z‑37 Čmelák, lietadlom pre poľnohospodárske účely. Koncom 60‑tych rokov začala výroba dvojmotorového malého dopravného lietadla na krátke vzdialenosti L‑410. Za viac ako 50 rokov bolo vyrobených približne 1300 kusov v rôznych modifikáciách. Lieta takmer po celom svete, hlavne v málo dostupných terénoch. Vyniká svojou spoľahlivosťou aj v extrémnych podmienkach a je známe hlavne pre schopnosť prevádzky na relatívne krátkych a neupravených vzletových plochách (cca 600m). Preto je často vo výbave armád a záchranných síl. Najnovší model L‑410 NG (new generation) odvezie maximálne 19 pasažierov s batožinou alebo 1700 kg nákladu, má dolet 2500 km, cestovnú rýchlosť cez 400 km/h.

       Študenti mali jedinečnú možnosť vidieť výrobu celokovového lietadla, od tvarovania plechových dielov cez opracovanie výstuh a nosných dielov lietadla až po jeho samotnú montáž. Exkurzia bola pre študentov zaujímavým a poučným zážitkom.

       Ing. Juraj Pirkovský

     • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch
      • IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch

      • Euclid International Limited

        

        V dňoch 22. – 28. októbra 2023 sa uskutočnila ďalšia úspešná mobilita programu Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania, v rámci projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791 – štruktúrovaný kurz reflektujúci potreby organizácie a jednotlivcov – „IKT vo výuke a v medzinárodných projektoch"  v Alcanede v Portugalsku, ktorého sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Rastislav Hreško.

        Sedemdňový kurz bol zameraný na zručnosti vo využívaní moderných technológií vo výučbe a v medzinárodných projektoch a vytváranie profesionálnych výstupov, získanie neoceniteľných zručností -  ako používať celý rad grafických aplikácií, spracovávať fotografie, videá a pracovať s online dokumentmi, ako vytvárať online formuláre a dotazníky a ako získať okamžitú spätnú väzbu.

       Fotodokumentáciu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       mb

     • Top Študentská práca 2023 na KPI
      • Top Študentská práca 2023 na KPI

      •   Reč je o našom úspešnom absolventovi Ing. Miroslavovi Murinovi, ktorý maturoval na SOŠ technickej v roku 2018 a v r.2023 úspešne ukončil štúdium na KPI TUKE s červeným diplomom a Cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky. 

         Od septembra 2023 nastúpil na doktorandské štúdium u doc. Ing. Miroslava Michalka, PhD. na TUKE. So svojou diplomovou prácou: Inteligentná prezentačná miestnosť s multizdrojovou video analytikou sa zúčastnil 3.ročníka súťaže Top Študentská práca 2023 a získal 1.miesto v kategórii Inteligentné mesto. Viac informácií môžete získať kliknutím na link:

       https://kpi.fei.tuke.sk/en/top-studentska-praca-2023-na-kpi

       Mirovi srdečne blahoželáme a prajeme mu v osobnom a pracovnom živote ešte veľa úspechov. 

       (nm)

     • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia
      • HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. / exkurzia

      •     Dňa 17.10.2023 sa uskutočnila exkurzia vo firme HANKE CRIMP – TECHNIK s.r.o. v Michalovciach.  Zúčastnili sa jej žiaci II.AK triedy študujúci v odbore mechanik nastavovač. Spoločnosť vyrába stroje a nástroje pre káble spracúvajúci priemysel: krimpovacie zariadenia, prípravky a náhradne diely pre tieto zariadenia, ako aj špeciálne jednoúčelové zariadenia. Exkurzia žiakov umožnila spoznať výrobný program spoločnosti, prácu na CNC strojoch.

           Naša škola s touto firmou zabezpečuje duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie priamo vo firme. Vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Verím, že exkurzia bola pre žiakov motivačná. Podnietila ich kriticky myslieť, obohatila ich o nové poznatky.

       Ing. Viera Dzvoníková

     • Plenárne a triedne ZRPŠ
      • Plenárne a triedne ZRPŠ

      • V dňoch 14. - 15. novembra 2023 sa uskutoční plenárne a triedne ZRPŠ nasledovne:


       14.11.2023 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
       15.11.2023 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


       V rámci ZRPŠ sa uskutočnia doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Virtuálna realita
      • Virtuálna realita

      •      Už sme vás na našej webovej stránke informovali o workshope o virtuálnej realite,  ktorú pripravili zástupcovia občianskeho združenia Sapiente. Prišli k nám v rámci projektu „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“ a zrealizovali na našej škole workshop pre študentov a učiteľov zameraný na využitie virtuálnej reality vo vzdelávaní. Projekt bol podporený Nadáciou VSE.

       Na tomto linku nájdete článok o celom ich projekte a jeho realizácií:

       https://eastmag.sk/2023/11/02/pedagogovia-i-studenti-na-vychodnom-slovensku-koketovali-s-virtualnou-realitou/

       Tiež pripravili promo video k projektu: https://www.youtube.com/@typlusit

       😊 

       Členovia občianskeho združenia Sapiente vyjadrili vieru v to, že sa učiteľom a žiakom workshopy páčili. 

        (nm)

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      •    Dňa 25.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach : A – kategória (3. a 4.roč.) – 13 žiakov, B  – kategória (1. a 2.roč.) – 13 žiakov

       Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       1. Teoretická – 30 otázok z elektrotechniky a elektroniky.

       2. Praktická – návrh plošného spoja zadanej schémy ručne, alebo pomocou programu Eagle a spájkovanie pripravenej stavebnice.

       Po sčítaní bodov za obidve časti bolo na medailových miestach nasledujúce poradie:

       Kategória A:  1. Weberová Magdaléna IV.AP

                               2. Adamec Richard III.DP

                               3. Žeco Tomáš IV.BP

       Kategória B:  1.Rebrinský Kristián I.CP

                               2. Tomáš Michal II.DP

                               3. Polievka Peter II.EP

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a veríme, že nás budú vzorne reprezentovať na krajskom kole.

                                                                                                              Ing. Gabriel Staško

     • Prezentačné akcie SOŠT
      • Prezentačné akcie SOŠT

      •    V uplynulom týždni sa uskutočnili dve prezentačné akcie na ktorých sa zúčastnili naši zástupcovia, aby predstavili našu školu a jednotlivé odbory štúdia, ktoré je možné u nás študovať. Obe akcie boli určené pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom profesijnom živote.

          25.10.2023 sa uskutočnila „Správna voľba povolania„ na GPH Michalovce pod záštitou KSK – kde sa predstavili zástupcovia SŠ z michalovského a sobraneckého okresu.

          26.10.2023 sa uskutočnila Burza stredných škôl  v MsKS Trebišov pod gesciou NÚP Trebišov – zúčastnili sa SŠ z Trebišova, Sečoviec, Košíc a z Michaloviec bola pozvaná naša SOŠT.

          Pre žiakov ZŠ sme pripravili pútavý stánok, ktorý zaujal a verím, že aj pomohol žiakom základných škôl sa rozhodnúť o svojom ďalšom štúdiu. Veľmi radi ich privítame v našom kolektíve, kde získajú vedomosti a zručnosti pre svoje budúce povolanie.

          Našu školu prezentovali VP Ing Jaroslav Melikant a KP Ing. Jozef Tüdös žiaci školy Peter Fedorišin a Samuel Mráz, ktorí predvádzali modely vytvorené žiakmi našej školy, podali odborný výklad a odpovedali na otázky návštevníkov.

                                                                                        Ing. Jaroslav Melikant

     • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu
      • Šľachtické panstvo spod Vihorlatu

      •     Dňa  27.10.2023 navštívila trieda II.DP v rámci neformálneho vzdelávania expozíciu Zemplínskeho múzea „Šľachtické panstvo spod Vihorlatu“. Keďže je lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť, návšteva expozície žiakom iste uľahčí zvládnuť tému „Kultúra a umenie“, ktorá je súčasťou maturitných zadaní v anglickom jazyku. Návšteve predchádzala príprava v škole – potrebná slovná zásoba v anglickom jazyku a vzdelávacím výstupom bude následne vypracovanie krátkej prezentácie na danú tému.

       mb

     • Florbal chlapcov / okresné kolo
      • Florbal chlapcov / okresné kolo

      • ​​Dňa 26.10.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v super florbale o Pohár chlapcov SŠ. Hralo sa v mestskej športovej hale v troch skupinách:

       A-skupina: GPH Michalovce, SOŠT Michalovce, SOŠ Veľké Kapušany

       B-skupina: OA Michalovce, SOŠOaS Michaloce, SOŠ Strážske

       C-skupina: GĽŠ Michaloce, Gymnázium Veľké Kapušany

       A skupina: GPH : SOŠT - 4:1, SOŠT : SOŠ VK 9:0, GPH : SOŠ VK 11:0 

       Poradie v A skupine: 1.GPH MI

                                           2.SOŠT MI

                                           3.SOŠ VK

       Celkové umiestnenie:

       1.miesto GĽŠ MI,

       2.miesto GPH MI,

       3.miesto OA MI,

       4.miesto SOŠT MI

       SOŠT reprezentovali: 

       Hoľan Tomáš, Ilčík Dávid, Pjura Martin, Smolko Tobiás, Tomko Jozef, Tomko Lukáš, Vysokai Adam, Werfer Nicolas, Zaleta Jakub, Zbihlej Peter, Židzik Marko. 

       Najlepším strelcom bol Nicolas Werfer.

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika
      • MSV Brno a Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika

      • Dňa 12.10.2023 sa študenti našej školy zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorého súčasťou bol aj Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika. Veľtrhu sa zúčastnili študenti druhého a tretieho ročníka odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

       Študenti zažili atmosféru najväčšieho priemyselného veľtrhu v strednej Európe. Predstavilo sa tam 1 260 firiem zo 43 krajín. Zo zahraničia tam bolo 50% vystavovateľov. Hlavnými témami tohto ročníka boli udržateľný a efektívny priemysel - nakladanie s materiálovými zdrojmi a digitalizácia výroby.

       Našich študentov zaujali digitálne technológie vo výrobnom procese – ovládanie s využitím umelej inteligencie, automatizácia a robotizácia, 3D skenovanie, modelovanie a tlač prototypov, ale aj náhradných súčiastok a ďalšie možnosti počítačom riadených technologických procesov. Mohli sa oboznámiť s najnovšími trendami v oblasti povrchových úprav, rezania materiálov vodným lúčom a laserom, tvárnenia, odlievania, zvárania a obrábania. Z logistiky to bol napr. autonómny autobus, ktorým sa mohli študenti aj previesť po výstavisku, rôzne formy manipulátorov alebo robotizovaných triediacich a baliacich liniek.

       V rámci sprievodného programu študenti navštívili večerné centrum Brna, obchodný a zábavný komplex Olympia a absolvovali prehliadku protiatómového krytu 10-Z Bunker pod hradným kopcom, kde boli aj ubytovaní.  

       Návšteva Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne bola určite veľkým prínosom pre našich študentov, pretože získali nové poznatky o najnovších trendoch v priemysle, čo im pomôže vo vzdelávaní a v ich ďalšom profesijnom smerovaní.

       Ing. Juraj Pirkovský

     • KIA Motors Slovakia
      • KIA Motors Slovakia

      •    Dňa 11.10.2023 sa uskutočnila exkurzia výrobného závodu automobilov KIA v Tepličke nad Váhom. Exkurzie sa zúčastnilo 23 študentov druhého a tretieho ročníka prevažne odboru Elektrotechnika a odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

       Študenti mali možnosť sa v krátkosti oboznámiť s históriou a pôsobením závodu v rámci skupiny Hyundai Motor Group, ktorý priamo zamestnáva 3700 ľudí a ďalších v dodávateľských firmách. Pri prehliadke študenti prešli plne automatizovanú linku na výrobu karosérii s množstvom robotov, tzv. zvarovňu a potom prevádzku montáže, kde mohli priamo vidieť ako vzniká nový automobil. Zaujímavosťou je, že na montážnej linke idú za sebou rôzne automobily a s rôznymi modifikáciami, čo kladie vysoké nároky na logistiku výroby. Vyrábajú sa tu automobily Kia Sportage, Ceed, ProCeed a XCeed. V priemere každých 56 sekúnd zišlo z linky nové auto, čiže za našu krátku návštevu niekoľko desiatok áut. Ročne približne 350 tisíc. Treba vyzdvihnúť starostlivosť firmy o zamestnancov, čistotu a vybavenie pracovísk ako aj podporu regiónu. 

       Pre študentov bola táto exkurzia okienkom do modernej sériovej výroby automobilov značky KIA a získali nové poznatky, ktoré im môžu pomôcť v ich profesijnom živote.

       https://www.kia.sk/en/about-us/presentation-video

       zdroj – obrázky: https://www.kia.sk/en/media/gallery

       (Ing. Juraj Pirkovský)

     • Mobilita kurz Erasmus+
      • Mobilita kurz Erasmus+

      •      ZRŠ Ing. Rastislav Hreško je v dňoch 22. - 28. októbra 2023 účastníkom kurzu v rámci mobility Erasmus+. Tento cyklus vzdelávania pod názvom "IKT VO VÝUKE A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH" prebieha v Alcanede v Portugalsku.

            Obsahom vzdelávania sú základy programovania, sociálnych médií a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Vzdelávanie zabezpečuje Spoločnosť v oblasti informačných technológií Edutime, ktorí vedia ako spriateliť učiteľov s technológiami a vedia ich aplikovať do bežných vyučovacích hodín. 

       (nm)

     • Workshop o virtuálnej realite
      • Workshop o virtuálnej realite

      • V utorok 17.10.2023 sme u nás privítali zástupcov občianskeho združenia Sapiente, ktorý k nám prišli v rámci projektu „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“, a zrealizovali na našej škole workshop pre študentov a učiteľov zameraný na využitie virtuálnej reality vo vzdelávaní. Projekt bol podporený Nadáciou VSE.

       Workshop bol zameraný na zvýšenie informovanosti o možnostiach využitia tejto technológie vo vzdelávaní na školách s ukážkami praktických príkladov rôznych aplikácií. Zámerom bolo umožniť všetkým zúčastneným osobne skúsiť technológiu VR na vlastnej koži. Cieľom projektu bolo umožniť učiteľom pochopiť potenciál virtuálnej reality, nadchnúť ich pre osvojenie si nových digitálnych technológií a propagáciu použitia VR vo vzdelávaní.  Viac informácií tu.

        

     • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko
      • Erasmus+ / mobilita SPLIT, Chorvátsko

      •    Pätnásť talentovaných študentov našej školy – 6 mechanikov mechatronikov z triedy IV.CP a 9 študentov informačných a sieťových technológií z triedy III.AP – sa v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000121791, v sprievode Ing. Jarmily Vaškovej, Ing. Nataše Masnicovej a Mgr. Moniky Bongovej, 8.10.2023 vydalo na dobrodružstvo do mesta Split v Chorvátsku a strávilo tu 12 krásnych dní. Študenti pracovali v šiestich rôznych firmách a úspešne reprezentovali našu školu svojimi vedomosťami a zručnosťami. Pre všetky tieto mladé mysle to bol viac než len výlet, bola to príležitosť rozšíriť si obzory, zlepšiť svoje zručnosti a spoznať kultúru a tradície iného národa. Bola to príležitosť pre osobný rast, rozvoj mäkkých zručností, spoločné zážitky a vytváranie celoživotných väzieb.

          Mobilita Erasmus+ v Splite bola kapitolou ich života naplnenou jedinečnými chvíľami a hodnotnými lekciami. Každý deň ponúkal nové príležitosti na učenie a objavovanie a účastníci sa jej chopili s nadšením. Domov si doniesli nielen kufor plný vecí, ale aj nezabudnuteľných spomienok. Tieto spomienky im budú navždy pripomínať neuveriteľnú cestu, ktorú podnikli a priateľstvá, ktoré si vytvorili.

       mb

     • ErasmusDays
      • ErasmusDays

      • V druhom októbrovom týždni sa už po siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Na Slovensku tieto oslavy koordinuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Slovensko sa do tohto podujatia zapojilo už piatykrát.

       Organizácie, ktoré sa zapojili do ErasmusDays, mali možnosť zviditeľniť sa na medzinárodnej mape podujatí a oslavovať tak spolu s ostatnými krajinami. Týmito podujatiami mohli prezentovať svoje úspechy a inšpirovať organizácie a jednotlivcov, ktorí s programom Erasmus+ ešte nemajú skúsenosť.

       Naša škola sa zapojila opäť a to prostredníctvom diskusií, rozhovorov, besied a prezentácií. Naši kolegovia „Erasmáci“  PhDr. Jana Hűblerová, Ing. Ľubica Hrustičová, Ing. Jarmila Vašková, Ing. Nataša Masnicová a Mgr. Monika Bongová priblížili kolegom a študentom mobility programu Erasmus+. V novembri 2023 budeme zisťovať záujem študentov a učiteľov o účasť na mobilitách v školskom roku 2024/2025. Ak sa chcete mobility zúčastniť, príďte sa informovať. Tento rok sme výnimočne oslávili ErasmusDays nielen v škole, ale aj na mobilite v Splite v Chorvátsku.

       V tomto roku sa uskutočnilo až 9635 podujatí, t.j. o 3339 aktivít viac ako minulý rok. Na Slovensku sa ich podarilo zorganizovať 173, pričom v roku 2022 ich bolo 104. Novinkou v roku 2023 bolo predĺženie osláv ErasmusDays - z pôvodných 3 dní na 6 dní, počas ktorých mohla Európa zažiariť. Viac informácií sa môžete dozvedieť na stránkach www.erasmusplus.sk a na sociálnych sieťach s hashtagmi #ErasmusDays, #ErasmusdaysSK a #ErasmusPlusSK.

       mb

       ErasmusDays Split, Chorvátsko

     • Bedminton chlapcov / okresné kolo
      • Bedminton chlapcov / okresné kolo

      •    OK v bedmintone chlapcov sa uskutočnilo 17.10.2023 v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Našu školu  reprezentovali: Maroš Mičko IV.BP, Peter Petrovčík IV.BP, Adrián Pavlovčák IV.BP a Adam Gazda II.AK

       Umiestnenie družstiev z jednotlivých škôl je nasledovné:

          1. miesto - GPH Michalovce,

          2. miesto - GĽŠ Michalovce,

          3. miesto - SOŠOaS Michalovce

          4. miesto - SOŠT Michalovce

       Na krajské kolo postupilo družstvo GPH v Michalovciach. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie